Hãy Cẩn Thận

2,838 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Hãy Cẩn Thận

          Có nhiều người cầm quyền kết tội, tưởng chừng như mình đã thực hiện một sự công bằng. Nhưng rồi sự quyết định đó đã trở thành một “vũ khí” để hại người. Vì sau mấy chục năm, họ mới nhận thấy sự quyết định của họ là một sai lầm nghiêm trọng thì đã qúa muộn màng. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 4:5 Lời Chúa dạy người Cơ-đốc như sau: “ Vậy, chớ xét đoán sớm qúa, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những toan định trong lòng người, bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.