Hãy Trởi Về

1,661 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề – tài

Hãy Trở Về

           Chúng ta đã thấy nhiều người đã nằm xuống, và chính chúng ta cũng đã đi dự nhiều tang lễ. Bất kỳ tang lễ nào chúng ta cũng cảm thấy đau buồn, vì nơi đó thể hiện một sự mất mát lớn, của một cá nhân, gia đình, cũng như một tổ chức nào đó.

          Có những tang lễ, chúng ta thấy rất đau xót, vì có những người vợ thương chồng, họ khóc lóc nức nở, than van, rồi khi đem quan tài ra nghĩa trang, để trên huyệt, họ thấy đau khổ, vì người thân sắp nằm sâu dưới ba tấc đất và không bao giờ còn nhìn thấy nữa! Nhất là ở việt-nam, lúc hạ huyệt, có những bà nhảy cả xuống huyệt đòi chết theo, thật vất vả mới kéo người đó lên được.

        Có bao giờ ai đặt một câu hỏi ngây ngô là: Tại sao người chết lại vô tình đến thế nhỉ? Đúng ra khi thấy những người ở ngoài Kêu la khóc lóc, thì có gì đi chăng nữa mình cũng phải bày tỏ sự rung động của con tim mình qua hành động nào đó dù chỉ một tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong hòm phát ra hay lấy tay gõ nhẹ vào vách hòm, thì cũng đủ cho những người ngoài họ được an ủi chứ! Có lẽ nào cứ im lìm như thế.

           Nhưng ai mà chẳng biết, những người được khiêng ra đây; là người đã chết rồi. Mà người đã chết rồi thì đâu còn nghe ngóng hay đối đáp gì nữa! Có thể mình quên rằng, dù ông đang nằm trong quan tài là một ông vua đi nữa, mặc áo bào, tay cầm cây trượng đi chăng nữa, thì cũng đâu còn làm gì được đâu. Vì đã trỡ thành ông vua chết rồi! Dù trước kia ông vua có yêu nước bao nhiêu thì bây giờ ông cũng không cần quan tâm làm gì nữa. Vì nước còn nhưng ông đâu còn nữa. Nhưng chẳng may một thời gian nào đó nước mất thì ông cũng chẳng cần lo, vì ông đã mất  trước rồi.

           Nếu là một người cha rất yêu thương con cái. Nhưng khi đã nằm xuống rồi, thì cũng thôi, đứa nào có thân đứa ấy lo. Khôn thì sống, dại thì chết. Nhưng đâu phải cứ lo cho con người đời tạm này mà coi như là đủ đâu, còn con người đời-đời nữa mà. Nếu không có Đức Chúa Trời hằng sống lo liệu, thì ai có thể lo được cho mình? Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Trước khi xuống thế để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, Ngài đã báo trước cho tiên tri Ê-sai  hơn 740 năm, được Thánh kinh ghi lại trong sách Ê-sai  9: 5-6 như sau: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!”

          Chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Giê-xu Christ đã được thực hiện hơn hai ngàn năm nay. Đánh dấu một sự kiện vô cùng quan trọng làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Kể từ khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người là ông A-đam và bà E-va đến bây giờ, Satan không ngừng đánh lừa con người, bằng đủ mọi loại hình thức khác nhau để cướp linh hồn của họ. Sở dĩ con người phải chết, cũng do chính nó là thủ phạm dụ dỗ tổ phụ chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bởi thế cho nên tội lỗi đã xâm nhập vào trong con người làm chết về phần thân thể và linh hồn. Rồi từ đó, khúc quanh nghiệt ngã đã dẫn con người đến một án phạt mà Đức Chúa Trời thánh khiết đã phán trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 3: 18 như sau: “Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

          Đứng trước sự dại dột của con người. Đức Chúa Trời yêu thương không đành lòng để con người đi vào sự chết đời-đời. Nên Ngài đã giáng thế. Trở thành hình hài xác thịt thật của một con người, để cho chúng ta thấy được Ngài bằng mắt, hầu chứng kiến những hình phạt mà Ngài phải chiụ thay cho mọi người trên thập tự giá. Trước khi treo mình trên thập tự, Ngài đã báo trước cho các Sứ-đồ được Thánh kinh ghi lại trong sách Lu-ca 18 : 33 như sau: Đức Chúa Jêsus  bèn đem mười hai môn đồ ra mà phán cùng họ rằng: “ Nầy, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, mọi sự các tiên tri đã chép đều phải được thành tựu trên Con người cả. Vì Người sẽ bị nộp cho dân Ngoại bang, chịu chế giễu, lăng nhục và nhổ trên Người;  rồi họ đánh đòn và giết Người, đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”

            Cái dấu hiệu quan trọng nhất, vô tiền khoáng hậu, để cho thế gian này nhận biết được Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, đó là Đấng đã tuyên phán trước khi chết, là ba ngày sau khi chết sẽ sống lại. Và Ngài đã thực sự sống lại và sống đời-đời.

            Trên địa cầu này, bất kỳ một quốc gia nào, người dân của quốc gia có tin Đức Chúa Trời hay không? Họ vẫn phải gắn liền cái móc lịch sử vĩ đại này theo thời gian cho cả một cuộc đời của mình. Hoặc bất kỳ phương diện nào của con người cũng phải dùng móc thời gian sau Chúa Giáng sinh để làm nền tảng thời gian cho sự khởi đầu cũng như kết thúc của một sự việc. Các tôn giáo hiện có trên toàn thế giới cũng không thể loại trừ móc thời gian lịch sử này. Mặc dù họ không chịu tin Chúa Giê-xu. Nhưng cũng không có cách nào để xóa bỏ khoảng thời gian lịch sử mà Chúa Giê-xu đã giáng thế.

          Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, Ngài đã tuyên phán một Lời vô cùng quan trọng, được chép trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 38: 18-19 như sau: “ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

           Chúng tôi là những người đang được Đức Chúa Giê-xu giao phó công việc rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho qúy vị, để qúy vị thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không đứng trong vị trí của một tôn giáo để giúp đỡ qúy vị. Vì chúng tôi không có tôn giáo. Chúng tôi chỉ có Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời là Đấng của tất cả mọi người.” Thánh Kinh đã phán một cách rõ ràng trong sách Công-vụ  4: 12 như sau: “ Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác để ban cho loài người, mà nhờ vào đó mà được cứu.”

         Qúy vị đừng vì một sự suy nghĩ nào đó không đúng về những người rao truyền Tin-lành mà đánh mất sự sống đời-đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa ban cho mình. Sẽ có một ngày thế giới này đến ngày cuối cùng của nó. Điều này đã được Đức Chúa Trời đã báo trước và đã  được Thánh Kinh ghi lại trong sách  Khải-Huyền 20 11-14 như sau: “ Đoạn, tôi thấy một ngai lớn và trắng cùng Đấng ngự ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết bị xét đoán tuỳ công việc của họ, cứ như đều đã ghi trong những sách ấy. Biển giao lại những kẻ chết trong nó. Sự  chết và âm phủ cũng giao lại kẻ chết trong nó, chúng đều bị xét đoán mỗi người theo công việc của họ. Sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Nếu có ai không được ghi vào sách sự sống thì bị quăng xuống hồ lửa.”  

           Vào năm 593 trước công nguyên, Đức Chúa Trời đã phán một mệnh lệnh trực tiếp với tiên tri Ê-xê-chi-ên để chuyển đến dân Y-sơ-ra-ên. Nội dung Sứ điệp được tóm tắt trong sách Ê-xê-chi-ên 33: 11 như sau: “Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?

           Khi Chúa Cứu Thế Giê-Xu xuống thế gian Ngài nhắc lại cho chúng ta, lời Ngài được ghi lại trong Thánh kinh sách IIPhi-e-rơ 3: 9 như sau: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người coi là chậm trễ kia đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một ai hư mất, song muốn mọi người đều ăn năn.”

        Có nhiều người khi nghe về sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời cảm thấy rất khó chiụ. Vì từ trước đến bây giờ cuộc sống trong tôn giáo có vẻ bình an và hy vọng, không có một dấu hiệu nào làm cho con người lo lắng, mặc ai muốn làm gì thì làm, không ai nói gì đến ai cả.  Nhưng duy nhất khi gặp Đức Chúa Trời thì Ngài dặn dò hết điều này, ngăn ngừa những điều khác. Có người nói: Hình như mỗi lần nghe đến Lời Đức Chúa Trời, thì luôn-luôn có dính líu đến sự sống và sự chết thì nghĩa là sao? Hình như có gì đó bất ổn cho tương lai của con người và thế giới? Vậy bạn có cần đặt câu hỏi ở chỗ này không? Có hai vấn đề chúng ta nên đặt ra ở đây để xem xét sự việc có gì đặc biệt.

          1 / Sự dạy dỗ trong Đạo Chúa khác hẳn với các tôn giáo.

           Nếu bạn không thấy giáo chủ của bạn dạy dỗ điều gì đó, có liên quan đến sự sống hay sự chết về phần linh hồn đời-đời nơi đời sau của bạn, thì cũng có nghĩa là giáo chủ của bạn cũng không biết gì về đời sau để truyền đạt lại cho bạn ngay tại đời này. Hơn nữa, ông đã vĩnh viễn giã từ thế giới này ra đi trước bạn từ  lâu rồi, cho nên không thể tiếp tục hướng dẫn bạn nữa. Còn nếu bạn chưa từng nghe nói về thiên đàng trong tôn giáo là nơi như thế nào. Thì bạn cũng đừng ngạc nhiên, và nên hiểu cho rằng: Không có bất kỳ tôn giáo nào có sự hiểu biết về thiên đàng cả. Vì tôn giáo không có thiên đàng. Thiên đàng thuộc về Đức Chúa Trời. Vì đó là nơi ngự của Ngài, chứ không phải của các giáo chủ trần gian. Cho nên, nếu bạn muốn tìm hiểu về thiên đàng, và trong tương lai, bạn muốn chọn nơi đó là nơi để đi đến, sau khi trút hơi thở cuối cùng trên đất, thì bạn phải xem Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ được  Ngài hướng dẫn cho.

         Còn về phần Đức Chúa Trời bạn muốn biết sơ qua về Ngài là Đấng như thế nào, thì mời bạn hãy nghe vua Nê-bu-cát-nế-xa là một vị vua Ba-by-lôn có quyền thế rất lớn đã nói được Thánh Kinh ghi lại trong sách: ” Đa-ni-ên 4: 34 như sau: “Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ Đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời-đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi-mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia.”

         2 / Bạn không phải là người do đối tượng niềm tin bạn đang thờ phượng dựng nên bạn!

          Bạn hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 5: 1-2. Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng-thế-ký  5:2 Lời Chúa cho biết: “ Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.”

          Tôi nói điều đó thì bạn cũng đã hiểu rằng: Đức Chúa Trời là Đấng không hề chết, mới lo sợ cho bạn là người trong tương lai phải chết đời-đời. Vì Ngài là Đấng biết rõ tương lai của từng người. Nên Ngài muốn kêu gọi bạn trở lại con đường mà chính Ngài đã hy sinh chịu chết cho mọi người. Và bất luận những ai đặt niềm tin để trở về với Ngài đều được Ngài tiếp nhận. Bạn có biết rằng: Chính con người và linh hồn của bạn thuộc về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời không? Cho nên chính bạn đã do Đức Chúa Trời dựng nên. Ngoài Đức Chúa Trời chẳng ai là người dám nhận dựng nên bạn cả. Chúng ta đừng hỏi tại sao cha mẹ chúng ta lại thương yêu chúng ta và lo cho chúng ta, chứ không phải là người hàng xóm, hay một người xa lạ nào đó? Nếu bạn hiểu điều tôi vừa nói, thì hy vọng bạn cũng đã hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại yêu bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16-20 Lời Chúa cho biết: “ Vì Đức Chúa Trời thương yêu thế gian đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.   Bởi Đức Chúa Trời chẳng sai Con Ngài xuống thế gian để định tội thế gian đâu, nhưng để cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị định tội đâu; ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì không tin đến danh Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Vả, sự định tội đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta yêu mến sự tối tăm hơn sự sáng, vì công việc của họ là ác. Vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc mình bị trách chăng. Nhưng kẻ nào thực hành lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho công việc mình được tỏ ra là đã làm trong Đức Chúa Trời.”

         Tôi hy vọng, là bạn còn nhớ một hình ảnh không thể nào quên đó là: Khi ngọn lửa bùng lên trong Trung Tâm Thương Mại quốc tế ở Hoa-kỳ, thì một phản ứng tự nhiên là mọi người đều lo thoát thân, không ai bảo ai, dù cái cửa rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều muốn ra cùng một lúc. Đó là hình ảnh thật nguy hiểm đối với bạn ngày hôm nay. Nếu bạn cứ chần chừ và không có sự dứt khoát nào cho mình. Bạn nên hiểu cho rằng: Chẳng có ai sống đời-đời như Đức Chúa Trời. Và cũng chẳng có một Đức Chúa Trời nào khác để cho bạn chờ đợi nữa. Vì Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu. Là Đấng đầu tiên và cũng là Đấng cuối cùng, cho nên đâu có gì khó hiểu để cho bạn quyết định. Vậy bạn có thể trả lời cho chính linh hồn bạn ngay bây giờ được không?

          Tôi muốn hỏi bạn: Bạn có biết quyền lực nào đã khiến bạn đi đến quyết định khước từ Đức Chúa Trời một cách thật dễ dàng mà lại được sự hậu thuẫn của cả dòng họ lẫn bạn bè không? Thánh Kinh chép  trong sách Giăng 8 : 44 “Từ ban đầu Sa-tan nó là kẻ giết người, chẳng đứng trong lẽ thật, vì trong nó không có lẽ thật đâu. Khi nó nói dối, thì tự mình nó nói, vì nó vốn là kẻ nói dối, cũng là cha của sự ấy.”  Khi bạn muốn tin Chúa nhưng không dứt khoát để quyết định, thì Sa-tan sẽ giúp để bạn không muốn tin. Chính nó vừa nói trực tiếp trong trí bạn. Nhưng nó cũng làm việc qua những người khác để ngăn cản bạn nữa, hầu khiến cho linh hồn bạn phải chết đời-đời. Ban đừng quên rằng: Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người. Nên Ngài không dựng hoả ngục cho con người. Mà hỏa ngục là nơi ở đời-đời của Sa-tan. Đó là nơi đau khổ, nơi có khóc lóc nghiến răng ngày cũng như  đêm! Chính vì lẽ đó, cho nên Đức Chúa Trời không muốn bạn có mặt ở nơi đó sau khi bước qua cánh cửa của sự chết.

           Nhưng giả sử: Nếu sự kêu gọi của Ngài đến với bạn hết ngày này đến ngày khác, cho đến một ngày nào đóbạn phải dối diện với ngày cuối đời, mà vẫn chưa tin Chúa Giê-xu, thì Ngài cũng đành lòng chiều theo sự chọn lựa của bạn đã quyết định từ khi còn sống tại thế gian này. Bạn hãy quyết tâm đến vớiĐức Chúa Trời. Bạn hãy ra khỏi sự chết! Ra khỏi lửa địa ngục. Bạn hãy đi đầu để hướng dẫn gia đình của bạn thoát ra! Bạn có biết rằng, một gia đình hạnh phúc không có nghĩa là chỉ sống chung ở dưới đất. Mà phải sống chung ở thiên đàng nữa. Nhưng  đừng bao giờ ao ước sống chung dưới hoả ngục! Vì  Đức Chúa Trời không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai.

Kính thưa qúy vị

          Chúng ta là những người đang mang trọng trách làm cha làm mẹ. Nếu chẳng  may có một đứa con bướng bỉnh không nghe lời, chúng ta cảm thấy rất đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Vậy thì bạn nghĩ gì khi Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 5: 5-6 chép rằng: “ Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng.” Bạn và gia đìnhhãy quyết định quay trở về với Đức Chúa Trời. Đây là thời kỳ cuối cùng của nhân loại đã đến. Cơ hội thoát chết về phần linh hồn đã đến với bạn. Nếu bạn nắm lấy cơ hội này. Bạn sẽ nhận lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu được chép trong Thánh kinh sách Giăng 11:25 như sau: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

           Đức Chúa Giê-xu đã một lần đến thế gian này, với một thân thể loài người, chiụ đau đớn và sỉ nhục, chiụ đóng đinh trên thập tự giá vì bạn. Ngài chết sau ba ngày Ngài đã sống lại và Ngài phán trong Thánh kinh sách Giăng 14: 19 như sau: “ Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”  và trong Thánh kinh sách I Cô-rinh-tô 6:14 lời chúa cho biết: “ và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.”

         Bạn đang sống trong thế giới tạm bợ, mà bạn đã không muốn bỏ nó ra đi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn có một nơi ở tốt hơn. Bạn không phải tốn kém hay phải qua một thủ tục nào cả, cũng chẳng phải tu hành, hay ăn chay, hoặc ép xác với bất cứ hình thức nào đó. Điều cần phải làm của bạn, là quyết định đặt lòng tin vào nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đủ. Chúa đang kêu gọi bạn, bạn hãy đáp ứng lời kêu gọi của Ngài để nhận được sự sống đời-đời. Lời Đức Chúa Trời phán: ”Tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.