Hoả Ngục Thiên Đàng Có Hay Không

3,021 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Hoả Ngục Và Thiên Đàng Có Hay Không

 

           Hàng tỷ người trên thế giới đang thắc mắc: Thiên đàng và hoả ngục về đời sau có thật hay là  không? Có người thì cho là có, có người thì bảo là không có. Có người thì cho đó chỉ là sự bày vẽ của tôn giáo. Có người thì cho đó là cách tôn giáo dùng  để giáo dục người tin. Thôi, thì ai nghĩ như thế  nào cũng đúng cả. Khi nghe kết luận như vậy ai cũng giựt mình  bảo là: Tại sao lại có việc ba phải như thế? Chứ nói làm sao bây giờ? Bởi vì có ai chiụ tìm hiểu đâu.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.