Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

1,968 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

 Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.”  Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một- trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử”.

      Khi triết gia Hy-lạp Socrates hấp hối, các bạn hỏi ông: “Chúng ta sẽ sống lại chứ?”  Ông chỉ có thể nói: “ Tôi hy vọng như vậy.” Nhưng ngược lại, đêm trước; ngày tác giả và cũng là nhà thám hiểm  Sir Walter Raleigh bị chém đầu, ông viết trong cuốn Kinh Thánh của ông như sau: “ Từ lòng đất này, mộ phần này, cát bụi này- Đức Chúa Trời tôi sẽ kêu tôi sống lại.”

 

 Đúng như thế. Vì trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Lời Chúa Jêsus đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng như sau: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Đây là Chân lý  của Đạo Chúa. Cho nên những người tin Chúa Jêsus đều thừa hưởng một sự phước hạnh vô cùng lớn lao, mà những người tin theo các tôn giáo không hề có được.

      Bây giờ; chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Vậy mọi người ở trong mọi tôn giáo hy vọng vào ai sau khi chết? Nếu bảo đặt niềm tin vào giáo chủ, nhưng giáo chủ có sống lại đâu mà hy vọng sống nơi đời sau? Chúa Jêsus phán với người tin Chúa ở trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 19 : “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”

      Bạn nên hiểu cho rằng:  Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành nhân, đã phục sinh đúng như lời báo trước của Ngài. Và Ngài đã thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của vô số người. Và hiện tại  Ngài đang ngự ở  trên trời. Như vậy, sự hy vọng sống đời-đời nơi đời sau của người tin theo Chúa Jêsus mới có nền tảng chắc-chắn- mà không ai trong các tôn giáo có thể phủ nhận.  Vậy bạn có muốn nhận sự sống đời sau ngay trong đời này không ? Hãy đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus-thì ngay tức khắc tội bạn được tha, linh hồn được cứu, và tên được ghi ngay vào thiên đàng.

     Người không tin Chúa Jêsus cũng thể hiện sự khao khát về thiên đàng đời sau là điều không thể phủ nhận. Nhưng lại khước từ Chúa Cứu Thế Jêsus  ngay trong đời này; thì làm sao có sự sống đời sau được. Đành rằng mỗi tôn giáo đều dạy cho con người về cõi tương lai mỗi khác, để cho người tin theo tôn giáo có hy vọng mà duy trì niềm tin. Nhưng xét ra thì các tôn giáo muốn nói gì thì nói, muốn dạy gì thì dạy. Nhưng có ba điều tối quan trọng sau đây; thiết nghĩ, mọi người phải có sự hiểu biết một cách tường tận.

1/ Chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ là Đạo. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng từ trời giáng thế xuống trần  gian làm người để cứu người. Trước khi giáng thế, Ngài đã báo trước cho thế giới hơn 700 năm.  Quyền năng phép lạ Ngài vô hạn lượng: Mở mắt kẻ mù, chữa lành người bại liệt. Kêu kẻ chết là La-xa-rơ trong mồ bốn ngày đã có mùi hôi thúi sống lại. Và chính Ngài là Đấng cầm quyền sự sống và sự chết của mọi người, cho nên chẳng ai có thể chống lại sự chết.

2/ Đức Chúa Jêsus là Đấng duy nhất phán trước rằng: “ Ta chết, ba ngày sau ta sẽ sống lại.”  Và Ngài đã phục sinh từ  phần mộ. Đây là Chân lý của sự sống, mà người không tin Chúa Jêsus sẽ không được Ngài ban sự sống phục sinh này.

3/ Chỉ có Chúa Jêsus là Đấng duy nhất giáng thế và thăng thiên về trời, và Ngài sẽ trở lại để phán xét tất cả mọi người khước từ niềm tin nơi Ngài. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 20: 11-12 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ tôi thấy một toà lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết,chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn, cả nhỏ đứng trước tòa, các sách thì mở ra. Cũng mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm,cứ như lời biên trong sách ấy.”

    Khi nói về niềm tin, mỗi người đều có toàn quyền để chọn lựa và quyết định. Nếu bạn khước từ Chúa Jêsus  thì bạn sẽ không có tên trên thiên đàng. Nếu bạn chọn Chúa Jêsus, thì sách sự sống ở trên thiên đàng sẽ ghi tên bạn vào đó. Bạn sẽ là con của Đức Chúa Trời chí cao. Được gọi Ngài là Cha của mình. Được tương giao với Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chính Ngài là Đấng đang cầm quyền cai quản vũ trụ và mọi loài vạn vật, trên trời, dưới đất và bên dười đất.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.