Hy Vọng Hão Huyền

1,684 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề tài

Hy Vọng Hão Huyền

         Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 42: 8 Lời Đức Chúa Trời Phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va ấy là danh ta. Ta chẳng nhường danh ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm.”

         Khi cầm cuốn Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, bạn không thể không đọc bắt đầu từ trang thứ nhất; và câu đầu tiên. Khi bạn đọc, tôi chắc-chắn với bạn, dù câu số 1 chỉ ngắn thôi nhưng đã làm bạn sửng sốt. Vì đó là móc khởi đầu để mở ra cho bạn mọi nguồn của sự hiểu biết về Chân Lý trong Thánh Kinh. Và đó cũng chính là thời điểm làm sụp đổ tất cả mọi  suy nghĩ sai  lầm của bạn  về sự hình thành vũ trụ này, mà bạn đã nghe qua con người hay sách vở  phổ biến một cách sai trật về sự khải thị của Đức Chúa Trời, hoặc những truyền thuyết của mỗi nền văn hoá, tôn giáo. Bạn nghĩ  gì? Khi lời của Đức Chúa Trời phán với bạn một cách qủa quyết rằng: ”Ban đầu  Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 33: 9 Lời Chúa phán: “ Vì Ngài phán thì việc liền có; Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền.” Chính vì lẽ đó mà tất cả mọi sự trong vũ trụ đều được dựng nên bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và những công trình đã được Ngài tạo dựng; Ngài phán mọi việc đều tốt lành, kể cả thân thể của mỗi người chúng ta cũng vậy.

            Con người thì không thể giống như Đức Chúa Trời. Vì con người là hữu hạn do Đức Chúa Trời dựng nên. Còn Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu hằng hữu, vô hạn và vô lượng. Con người là bất năng, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng.

            Có người thắc mắc hỏi: Tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng như thế mà mọi người  không biết ơn để tin nhận và tôn thờ Ngài thì cũng thấy lạ chứ? Đấy cũng là một câu hỏi được gởi đến cho tất cả mọi người chưa chiụ biết ơn và tôn thờ Đức Chúa Trời trên toàn thế-giới. Ao ước mỗi qúy vị tự trả lời cho mình câu hỏi này, để có sự chuẩn bị, trước khi chấm dứt hơi thở cuối cùng, hầu dễ dàng trả lời Đức Chúa Trời khi đứng trước sự phán xét của Ngài!

          Có một điều đáng buồn, là trên thế giới này từ trước  đến nay, luôn-luôn có một số người  thích đứng ra tôn vinh con người nào đó, cố tình đưa họ lên hàng thần thánh thay cho Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã hoàn toàn thất bại. Có người bảo rằng: Hình như họ đã thành công rồi, vì đã có nhiều hình tượng được nâng cấp, trong số đó có cả những giáo hội tin Chúa hàng triệu người cũng đang thờ lạy hình tượng có vẻ say mê và tôn kính lắm. Hình thức thờ phượng của họ xem ra có thể mang tính thiêng liêng hơn những người thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Vì có nhiều người nhận xét: Có hình tượng lúc thờ phượng xem ra thấy dễ tin hơn Đức Chúa Trời hơn. Nhưng khổ nỗi họ không hiểu được rằng: Con người bất toàn hữu hạn, mà lại đi tôn một người cũng giống như mình để trở thành một thần linh, hay lấy hình tượng thay cho Đức Chúa Trời Chân thần, thì đây là việc làm không bình thường, làm sao có thể tin được! Hơn nữa, hình thức thờ phượng nếu không phải làm theo  những gì Đức Chúa Trời dạy, thì đó chỉ là hình thức bề ngoài, nó giải quyết theo tâm lý của con người. Chứ không phải việc tâm linh.

           Người tin Đức Chúa Trời chỉ có thờ phượng theo Đức Chúa Trời đã hướng dẫn thì mới  có sự liên hệ từ nơi sâu thẳm của tấm  lòng được, mà như thế thì mới gọi là đức tin. Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giăng  4:23 như sau: “ Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” Còn nếu bảo họ thành công, thì chắc chúng ta phải hiểu rằng: Những người đó đã  thành công trong việc tự lừa dối mình, và tự lừa dối người. Và sa-tan đã ghi nhận, những ai đã có tấm lòng thờ phượng hìnhn tượng, là những người đã biết vâng lời Sa-tan.

          Học thuyết tiến hóa của Dawin cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi, vì nó đã  xâm nhập vào trong tư tưởng của vô số người có tấm lòng khứơc từ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Dawin cho rằng: Con người được tiến hóa từ loài khỉ, điều này đã gây nên sự chống đối mỗi ngày mãnh liệt hơn ở trên thế giới. Và nó chỉ còn tồn tại trong tư tưởng của những ai muốn hạ thấp chính mình, để chấp nhận mình hiện hữu từ nguồn gốc của một loài động vật! Còn người có sự khôn ngoan thật từ nơi Đức Chúa Trời ban cho thì không bao giờ họ dại dột mà lại đi nghĩ như thế. Vì trong Thánh kinh Lời Đức Chúa Trời phán: Chính Ngài dựng nên loài người. Chứ trong Thánh kinh, chưa có chỗ nào Đức Chúa Trời cho biết một điều gì khác ngoài sự tạo dựng đó!. Cũng chẳng có con khỉ nào, sau khi Đức Chúa Trời dựng nên, nó tuyên bố là tương lai; nó sẽ tiến hóa ra một loài người cấp thấp, hơn loài người mà Đức Chúa Trời dựng lên lúc đầu cả.

          Nhưng khổ nỗi trên thế giới hiện nay, xem ra trên thực tế, thì không có tôn giáo nào thờ con khỉ cả, mà có một số tôn giáo thờ con người, con rồng, con cá voi, con bò v…v. Còn con khỉ hiện nay đang bị loài người quản trị, nếu hiểu theo những người tin vào học thuyết Dawin thì có nghĩa là tổ phụ của họ đang bị nhốt trong chuồng, làm trò khỉ cho thiên hạ xem, còn một số lớn thì đang lang thang trong rừng, bị các loài khác rượt đuổi tấn công dữ dội phải không?

           Chúng ta cứ suy nghĩ đi. Dawin đã dại dột bảo con người là do sự tiến hóa từ loài khỉ mà thành. Nhưng Dawin cũng biết dừng lại ở đây để không tiến xa hơn nữa. Còn bây giờ thì lại có khá đông người tiếp tục làm thầy của Dawin đó là: Đưa vô số con người nam, nữ bất toàn đã chết mà tiến hóa thành thần thánh để thờ mới là điều đáng lo sợ!

           Cái điều mà Dawin bảo: Con người từ loài khỉ tiến hóa mà ra, thì Dawin đang là một người tự chấp nhận điều nhục nhã đó, mà Dawin không hề biết. Lời Đức Chúa Trời phán: “Giê-hô-va ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho Đấng nào khác.“  Nếu Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển cho bất kỳ thần nào khác, thì tại sao thần thánh bây giờ luôn được tôn vinh. Vâng! Vì loài người cãi lời Đức Chúa Trời, quyết định nhường sự vinh hiển cho thần thánh, nên sự vinh hiển của thần thánh sẽ có ngày tàn lụi như Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh kinh sách I Phi-e-rơ 1:24 : Vì, mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng. “

            Có một Cơ Đốc nhân, giới thiệu về Đức Chúa Trời cho một người chưa tin. Anh giới thiệu: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người, cầm quyền sự sống cùng sự chết, khuyên anh nên đặt niềm tin và tôn thờ Đức Chúa Trời. Anh kia liền trả lời ngay: “ Tôi ước một điều, ước gì tôi có chứng cớ về Đức Chúa Trời mà anh nói đến đang hiện hữu thì tôi sẽ tin ngay.” Người Cơ-đốc trả lời: Vâng! Nếu ai muốn có chứng cớ về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời để đặt niềm tin vào Ngài, thì chẳng có gì khó cả. Vì trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11: 6 lời Chúa đã phán.”Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài.“

            Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, từ  Sáng thế Ký đến Khải huyền, không có chỗ nào mà  Đức Chúa Trời “cố gắng để chứng minh”cho bạn biết: Ngài là Đấng đang hiện hữu. Nhưng Lời Thánh kinh “bảo đảm chắc-chắn” cho bạn biết rằng: Đức Chúa Trời là Đấng đang hiện hữu.

             Thiết tưởng nếu bạn là người chưa bao giờ tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì trước hết bạn nên xác định: Bạn có phải là người đang hiện hữu hay không? Có ai đang sống mà dám bảo mình không hiện hữu không? Nếu bảo rằng mình đang hiện hữu, nhưng tại sao mình lại nghi ngờ về Đức Chúa Trời là Đấng không hiện hữu, vậy thì tại sao mình lại hiện hữu được? Nếu giả sử ai đó bảo rằng: Tôi không tin Đức Chúa Trời hiện hữu, thì cũng chẳng khác gì người đó nói rằng: Tôi không tin cha mẹ của tôi là người đã có mặt trên địa cầu này!

            Nói cho cùng, nếu bạn không tin Đức Chúa Trời, thì hiện nay bạn phải chọn một mẫu  người nào đó để bạn tin. Vì từ khi A-đam và E-va  phạm tội với Đức Chúa Trời đến nay, thì con người có một khoảng trống tâm linh rất đáng sợ. Nếu không tìm đến Đức Chúa Trời thì con người cũng phải nỗ lực để tìm kiếm thần khác mà thế vào khoảng trống đó. Vì quy luật của tâm linh bắt buộc là như thế. Nhưng nếu được hỏi: Đã có lần nào bạn đòi hỏi đối tượng mà bạn đang đặt niềm tin, phải cho bạn biết chứng cớ về sự hiện hữu của người đó như thế nào, là thần, hay là người không? Nếu bạn chưa lần nào đòi hỏi chứng cớ của bất kỳ vị thần nào hết, thế thì động cơ nào thúc đẩy bạn đi đến chỗ dễ tin như thế? Nếu không phải là quyền lực của sự tăm tối áp hãm, thì cũng chẳng còn động cơ nào khác nữa thưa bạn. Bạn nên tỉnh thức mà xem lại vấn đề này, vì nó có ảnh hưởng đến thiên đàng và hoả ngục mà bạn phải đối diện một trong hai ở tương lai. Tùy theo sự quyết định khôn ngoan của bạn và gia đình.

        Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  45: 21 rằng:  “ Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa, ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc Thượng cổ? Há chẳng phải ta là Đức Giê-Hô-Va sao? Ngoài ta ra chẳng có Đức Chúa Trời nào khác! Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta.“

         Nhưng có thể bạn cứ khăng khăng bảo rằng: Bạn muốn thấy Đức Chúa Trời? Thì tôi giới thiệu với bạn Đức Chúa Giêxu là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà con người không thể thấy trực tiếp Ngài được. Chỉ thấy được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã trở thành người thật mà thôi. Bạn có bằng lòng điều đó không? Bây giờ bạn có thể suy nghĩ  để chọn một trong hai vấn đề sau đây:

            1 / Một con người đã chết được tôn lên làm vị thần. Bây giờ hiện hữu bởi hình tượng bằng đất do bàn tay con người tạo ra, qua một thời gian nung nấu tại lò gốm.

          2 / Một Đức Chúa Trời hằng sống, quyền năng vô hạn vô lượng, đã tạo dựng vũ trụ và con người, đang cầm quyền cai quản trên trời dưới đất và bên dưới đất. Vì yêu thương loài người tội lỗi, Ngài đã giáng thế thành con người bằng xương bằng thịt thật như mọi người, để cho mọi người thấy được Ngài để biết rằng: Không có một thần nào trong mọi tôn giáo có thể trở thành con người thật cho người ta thấy bằng mắt được. Ngài làm đủ quyền năng phép lạ; chữa lành bệnh tật, khiến kẻ chết sống lại, để giúp cho con người có thể phân biệt được đâu là Đức Chúa Trời đâu là con người, hầu hướng con người đến Chân lý hằng sống đời-đời. Và hiện nay, Ngài đang ngự trong lòng của những người tin.

            Nhưng có một điều xét ra thì rất lấy làm lạ. Vì ai cũng đòi hỏi thấy Đức Chúa Trời rồi mới tin. Nhưng Đức Chúa Trời đã giáng thế thành người xuống thế gian này danh Ngài là Giê-xu  Christ không phải để giải quyết yêu cầu vô tín đó. Nhưng  Ngài đến để ban cho con người một ân sủng vượt quá sự hiểu biết của con người, mà con người có biết đâu. Đó là Ngài đã đền tội để cứu chuộc cho con người. Ai tin Ngài, thì tội lỗi được tha và sự sống đời đời được nhận,  thiên đàng phước hạnh sẽ thuộc về người đó ngay khi còn sống trên đất này.

           Bạn có biết gì về Chúa Giêxu không? Trong Kinh Thánh sách Tin lành Giăng 1: 1 Lời Chúa Phán: “ Ban Đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa  Trời: “ Ngôi Lời có nghĩa là Đạo. Mà Đạo chính là  Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chắc có lẽ đến đây ai đó cũng có thể thắc mắc. Là có phải Chúa Giê-xu ở thế gian này sau 33 năm Ngài thành Đạo rồi Ngài về trời phải không? Thánh Kinh đã phán rõ: Ngài là Đạo, chứ không phải thành Đạo, như những người tu hành được tôn lên trong các tôn giáo.

           Vì nếu Chúa Giê-xu mà thành đạo tại thế gian này thì làm sao Ngài là Đức Chúa Trời thành người được. Bởi vậy người tin Đức Chúa Trời vô cùng hãnh diện, vì Ngài là Đạo. Lời Chúa phán: “ Ta là đường đi chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùngĐức Chúa Trời.” Bạn đừng quên rằng: Đao từ trời đến, chứ không phải đạo từ thế gian này mà ra. Vì một người muốn có sự hiểu biết, thì phải học. Mà học ai bây giờ? Nếu bảo học người thì thành tài, chứ đâu có thành đạo được. Vì có ai dưới thế gian này là đạo đâu để người khác học đạo để mà thành đạo. Mà đạo ra từ đất này là đạo đi xuống. Chỉ có Đạo từ trời mới đi lên thôi.

           Rồi có người phát hiện ra một điều khá lý thú bảo rằng: Theo Đức Chúa Trời sẽ không đi đến tột đỉnh được. Vì học Thánh kinh suốt cả đời, sau khi chết cũng không thể thành Đạo được. Có nghĩa là ý nói không thể thành Chúa được! Có một hình ảnh trong Thánh kinh đã nói đến, đó là Luxiphe thiên sứ trưởng kiêu ngạo muốn lên mình bằng Đức Chúa Trời, nên đã bị Ngài  phạt  làm qủi sa-tan rồi. Vì con người là con người, thiên sứ là thiên sứ. Còn Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần, không thể hiểu một cách sai lạc được. Có phải chăng chính điều đó làm cho một số người không thích Đạo Chúa chăng?

            Chúng ta hãy suy nghĩ và so sánh giữa con người  hữu hạn, và Đấng vô hạn xem có gì khác biệt?

            1/ Về phương diện con người: Chẳng ai trở thành tài giỏi mà không học. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài có học ai  đâu? Vì chẳng có ai hiện hữu trước Đức Chúa Trời để dạy cho Ngài. Trong Thánh Kinh sách Tiê-tri Ê-sai 40:13 Lời Chúa phán: “ Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì?” Vì đâu có ai tự sáng tạo ra bất kỳ một cái gì đó thành công mà không  cần đến những gì đang có đâu mà để cho Ngài học.  Thật thế, một phát minh được gọi là thành công, phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng chắc chắn, nó không bao giờ trở thành một tác phẩm toàn hảo để đạt đến tuyệt đỉnh của sự sáng tạo, mà phải trải qua từ sự thông minh của con người này, tiếp nối đến con người khác, hết thế hệ này, đến thế hệ kia, cho đến tận thế nó cũng không thể trở thành một sản phẩm tuyệt đối, vì nó do con người hữu hạn và bất toàn tạo nên.

            2/ Còn về phần Đức Chúa Trời thì thế nào?Chúng ta hãy nhìn vào vũ trụ và con người,  thì chúng ta có sự suy nghĩ gì? Từ trước đến nay, đã có ai là người phát hiện ra sự khiếm khuyết của vũ trụ và con người, để đứng ra sửa chữa lại cho nó được tốt hơn không? Hay là con người đi đến chỗ phá hỏng nó, rồi không có cách gì để sửa lại, Chẳng hạn như tầng Ô-zôn bị thủng thì ai làm cho thủng, và ai sẽ sửa lỗ thủng ấy bây giờ?

          Dù bạn suy nghĩ như thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nhưng nói cho cùng, bạn vẫn là người có quyền để quyết định một sự việc quan trọng. Đó là bạn có muốn tôn cao Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, hay là con người bất toàn và thần tượng hư không? Tuy nhiên sẽ có ba con đường được mở ra, là cơ hội để giúp cho tất cả mọi người có tấm lòng thành khẩn tìm kiếm Đức Chúa Trời để quyết định cho mình lần cuối cùng.

           1 / Thứ nhất là Thiên nhiên.

            Trong Thánh kinh sách sách Rô-ma 1: 20 Lời Chúa Phán: “ Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc Ngài.“

           Trong sáu ngày tạo dựng trời đất, và qua ngày thứ Bảy Ngài nghỉ. Từ đó đến nay, con người vẫn ở trong sự bình yên, và vui thỏa hết ngày này đến ngày khác, năm nọ đến năm kia, có gì thay đổi đâu, chính bạn là người dù chưa tin Thượng Đế nhưng vẫn được hưởng sự phước hạnh đó suốt cả một đời người trên đất . Ngoài Đức Chúa Trời ai làm được điều đó?

                2 / Lương tâm

               Là phần bên trong, do Đức Chúa Trời ban cho. Nó cũng giống như là một tòa án thu hẹp, để chỉ cho chúng ta nhận biết đúng hay sai khi đối với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, hay đứng trước một sự việc gì đó mà mình muốn quyết định phải trái để chọn lựa. Lời Đức Chúa Trời được chép trong Rô-ma 2: 14-15: “Vả dân ngoại vốn khi họ tự nhiên làm những điều luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp. Cũng tự nên có luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng: Việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.”

                3 / Tiếp nhận Chân lý bằng đức tin qua kiểm chứng thực tế.

             Lời Chúa Phán trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11: 6 “ Vả không có đức tin. Thì chẳng hề có thể nào ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời được. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời, phải tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài.“Đây là sự hy vọng thật của bạn. Bạn hãy quyết định đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, với một tấm lòng chân thành, rồi bạn sẽ kinh nghiệm được sự ban cho từ nơi  Ngài. Amen .

Servant  Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.