Sự Sống Đời-Đời

2,139 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Sự Sống Đời-Đời

         Năm 1943, binh lính Đức quốc xã lùa dân ở Khathyn vào một kho thóc, chất cỏ khô chung quanh rồi đốt sạch, giết hết 149 người bên trong. Sau cuộc chiến, Khathyn thuộc liên xô cũ, được chọn làm hiện trường cho đài tưởng niệm hơn 600 dân làng khắp vùng Belarus chia sẻ cùng chung số phận.

       Đó là nơi viếng ảm đạm. Bạn sẽ được tiếp đón bởi bức tượng cao 4 tầng, tạc chính người đàn ông đã ở trong rừng suốt cuộc tàn sát Khathyn. Ông này đang cầm một xác cháy đen ẻo lả của chính con trai mình. Bạn sẽ thấy nền các ngôi nhà trước đó. Trên mỗi nền là một ống khói, với tấm biển khắc tên những người đã chết.

      Ở một đầu của Khatyn là: “ Cây Sự Sống.” Cây bằng sắt màu đen này có hơn 400 lá, và trên mỗi lá là tên của một ngôi làng bị thiêu hủy đã được xây dựng lại sau chiến tranh. Những lá này tiêu biểu cho tính kiên cường cùng hy vọng của người dân Belarus.

     Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2 chúng ta đọc về cây sự sống trong vườn Ê-đen, và E-va đã lạc mất đường về khi họ bất tuân Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu “ A-đam cuối cùng ( I Cô-rinh-tô 15 : 45- 47 ) đã nối lại lối về. Trong trời mới và đất mới, có nhắc đến một cây sự sống được chép trong sách  Khải-huyền 22 : 2.

     Chúng ta đi từ sự chết thuộc linh đến sự sống thuộc linh khi tin Chúa Giê-xu. Đó là sự hy vọng không gì sánh kịp được. Cái chết đối với người không có Chúa là hoàn toàn thất vọng. Nhưng người tin Chúa Giê-xu hoàn toàn sống trong sự hy vọng. Nếu có ai hỏi rằng: Tại sao người có Chúa Giê-xu lại luôn-luôn nói là hy vọng được sống lại sau khi chết? Và mọi người tin Chúa Giê-xu lại còn phủ nhận tất cả những tôn giáo khác không có sự sống lại là sao? Vậy phải chăng người tin Chúa Giê-xu cố tình đánh đổ niềm tin của các tôn giáo về phương diện này chăng? Xin trả lời: Sự thật là như thế. Nếu giả sử người có Chúa, cố gắng để thừa nhận các tôn giáo ngoài đạo Chúa có sự sống lại sau khi chết thì cũng rất ư là tiếc. Vì trong các tôn giáo ngoài Chúa, không bao giờ có cơ sở nào để cho bất cứ ai hy vọng giống như người tin Chúa Giê-xu.

       Giả sử, hiện giờ bạn đang theo tôn giáo nào đó mặc dầu, bạn thử chứng minh là: đằng sau sự chết có sự sống lại vinh hiển xem nào? Bạn dựa vào đâu để mạnh dạn  mà nói lên điều đó thưa bạn?  Nhưng người tin theo Chúa Giê-xu ở trong sự sáng thì thấy đã qúa rõ ràng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi hy sinh trên thập tự giá để đền tội cho tất cả mọi người, ba ngày sau Ngài đã sống lại. Cho nên, những gì mà Lời Ngài đã phán trước đó đã hoàn toàn ứng nghiệm, và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán một cách quả quyết trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 19 rằng: “ Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”  Như vậy người tin Chúa Giê-xu đã có nền tảng để chắc-chắn hơn đó là: Nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì người tin Chúa Giê-xu cũng không bao giờ sống lại được. Nhưng trên thực tế, Ngài đã phục sinh. Thế thì trong tất cả các tôn giáo chẳng có vị giáo chủ nào sống lại hết, thế thì người theo tôn giáo hy vọng vào đâu? Bây giờ mời bạn nghe Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh kinh sách  I Cô-rinh-tô  6: 14 như  sau: “ Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.”  

     Người ta thường nói:“ thất bại là mẹ thành công.” Nhưng về phương diện làm ăn kinh doanh con người dễ biết mình thất bại, hay là thành công, vì người ta đếm được cái đồng vốn đầu tư, và người ta nắm được con số chi và thu để nhận biết lời lỗ thế nào. Cho nên, sau khi trừ tất cả mọi cho phí xong, không có lời bỏ túi, thì người ta biết là thất bại.  Nên từ chỗ thất bại đó con người mới rút ưu khuyết điểm, rồi tìm tòi học hỏi, hay nhờ cậy người này người kia để hy vọng được thành công, hoặc là bỏ nghề này để đầu tư nghề khác hầu hy vọng gỡ lại. Nhưng về phương diện tâm linh con người khó có thể biết mình đang ở trong sự thất bại, nhưng lại luôn-luôn nói mình thành công, tại sao? Vì con người không biết cái vốn ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người có những gì quan trọng? Và hiện nay đang bị mất những gì? Có một số vấn đề quan trọng thiết nghĩ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sau đây.

Thứ nhất: Con người có linh hồn.

      Đành rằng con người được Đức Chúa Trời tạo dựng bằng bụi đất, điều này giải thích vì sao thân xác của loài vật và loài người đều trở về bụi đất sau khi chết, trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 3 : 19-20 Lời Chúa phán: “ Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao ,thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài này cũng như sự chết của loài kia. Cả thảy đều qui vào một chỗ, cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất.” Cho nên nhiều người không thấy xa hơn những điều mà Đức Chúa Trời ban cho loài người qúi giá hơn loài vật và hoàn toàn khác loài vật. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2 : 7 Lời Đức Chúa Trời phán “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”  Điều này chỉ xảy đến một cách đặc biệt cho loài người, chứ hoàn toàn không có liên quan gì đối với loài thú. Cho nên con vật khi chết, thân xác nó trở về bụi đất là xong, nhưng con người thì không xong, vì  linh hồn không hề chết, mà trở về nơi tay của Đức Chúa Trời, rồi chờ một ngày nào đó, Đức Chúa Trời cho thân xác sống lại cùng với linh hồn ra trước toà án trắng của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh sách Khải huyền 20 : 12 Lời Chúa cho biết: “ Tôi thấy những kẻ chết cả lớn cả nhỏ đứng trước toà, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” Con người đã chết không tin Chúa Giê-xu, một ngày nào đó sẽ ra trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng con vật thì không có điều đó. Vì con vật không có linh hồn, không có tôn giáo nào, cũng chẳng biết phạm tội, vì nó sống bằng bản năng. Mặc dù có nhiều người cố tình đưa một số con vật vào hàng tu hành để tôn thờ nó như một vị thần, nhưng đó chỉ là cách lường gạt của Sa-tan, khiến con người rơi vào trong sự tối tăm, để cướp mất linh hồn con người, chứ Đức Chúa Trời  không bao giờ  cho  con vật  có một vị trí như thế!

       Vậy thì về phương diện linh hồn, đặc tính của nó là không hề chết. Ai theo bất kỳ tôn giáo nào mặc dầu th ì linh h ồn vẫn thuộc về Đức Chúa Trời chứ không thuộc về tôn giáo, vì tôn giáo chỉ xuất hiện sau khi tổ phụ phạm tội với Đức Chúa Trời, con người sống trong sự tối tăm. Cho nên mỗi khi chúng ta nói đến niềm tin ngoài Đức Chúa Trời, thì theo Thánh Kinh, điều đó chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người và tôn giáo, chứ tôn giáo không phán xét con người hoặc bênh vực hay can thiệp cho con người đã theo tôn giáo đó bao giờ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thứ Hai:  Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

        Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1: 26 -27 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Con người được Đức Chúa Trời dựng nên không giống như các thiên sứ và loài vật. Vì con người có một mối liên hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ngài không những ban cho con người nhân cách, tâm trí để suy nghĩ, cảm xúc để cảm nhận, và ý chí để thực hiện những quyết định. Nhưng Ngài còn ban cho con người có phầm tâm linh là nơi sâu thẳm trong con người, để giúp chúng ta có thể nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên con người mà thờ phượng Ngài. Nhưng hình ảnh của Đức Chúa Trời trong người  Nam và người Nữ đầu tiên đã sa vào tội lỗi làm hư hỏng. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 4: 18-19 Lời Chúa phán:“ Bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng  cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.” Con người đã thực sự đánh mất về phương diện vô cùng quan trong này.

    Bây giờ phải làm gì? Phải thấy được tội lỗi của mình, ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết thay cho mình trên thập tự giá, để quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi tấm lòng mình, phục hồi tâm linh mình, xa lìa hình tượng hư không mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12 : 2 Lời Chúa dạy: “ Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hoá bởi sự đổi mới của tâm thần mình ,để thử cho biết ý muốn tốt lành ,đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”  Vì một ngày nào đó, người tin Chúa Giê-xu chắc-chắn được gặp Ngài. Vì mọi người tin đều là con cái Đức Chúa Trời, sẽ dự phần trong hình ảnh vinh hiển của Đấng Christ. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 15 : 47 Lời Chúa dạy: “ Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra, người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy.” Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.

        Bạn nên nhớ rằng: loài người và loài vật hoàn toàn khác hẳn nhau. Cho dù một số loài vật được huấn luyện đến đâu đi chăng nữa vẫn không thể khôn ngoan giống con người được. Vì con người huấn luyện con vật, chứ chưa từng có con vật nào mà huấn luyện hay dạy con người cả. Cho nên đã được gọi là con vật, thì con vật nào cũng vậy, không thể khôn ngoan  bằng hay hơn con người. Vì Đức Chúa Trời ban cho con người quyền quản trị muôn vật chứ trong Thánh Kinh không có chỗ nào mà Đức Chúa Trời ban cho con vật nào được quyền quản trị con người cả. Thế mà có nhiều người tấm tắc khen con vật khôn hơn con người! Chính vì nền tảng đó mà có người bằng lòng hạ mình thấp hơn con vật, để thờ con vật, đó là điều thật đáng tiếc!

Thứ Ba: Con người mà Đức Chúa Trời dựng nên, được quyền quản trị đất.

        Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1 : 26 -28 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời phán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất.”  A-đam và E-va là người đầu tiên trên đất; được quyền quản trị những phần mà Đức Chúa Trời giao cho. Đành rằng các từng trời thì thuộc về Đức Giê-hô-va , nhưng Ngài ban đất cho loài người để quản trị nó.Trong Thánh kinh sách Thi-thiên 8 : 6-8 Lời Chúa phán:“ Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người: Cả loài chiên loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.”  Nhưng khi A-đam cãi lời Đức Chúa Trời mà tin theo lời giả dối của Sa-tan, ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã cấm, chính điều đó mà ông đã đánh mất vương quyền.  Khi A-đam và E-va cãi lời Đức Chúa Trời ông bà đã phải trả một giá qúa đắt đó là: Mất sự sống đời-đời và bây giờ  tội lỗi và sự chết đã có cơ hội cai trị trên trái đất này, và đất đã bị rủa sả vì cớ tội lỗi con người, trong Thánh Kinh sách  Sáng thế ký 3: 18 Lời Chúa phán: “ Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau qủa của đồng ruộng.”

Thứ Tư: Chúng ta được thờ phượng Đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả.

      Đa-vít là vị vua của Y-sơ-ra-ên, ông xem xét sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và hỏi:“ Loài người là gì mà Chúa nhờ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó.” Một Đức Chúa Trời uy nghi cao cả và toàn năng, đã nhớ đến một loài người thấp hèn như chúng ta, đó há chẳng phải là một sự phước hạnh lớn lao cho loài người chăng? Nhưng con người đã đánh mất điều đó. Tội lỗi đã làm cho con người xa cách với Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã làm cho linh hồn con người đi vào sự chết mất, khiến con người ở trong sự tối tăm đến nỗi  từ chối Đức Chúa Trời Hằng sống  là Đấng dựng nên vũ trụ, loài người, cùng muôn loài vạn vật, mà đi  thờ lạy đất đá là những vật vô tri vô giác mà không hề hay biết. Cho nên hiện nay sự chết đang  phủ kín trên trái đất này, sự đau buồn và khốn khổ đang rên xiết ở  khắp mọi nơi, và bàn tay của loài ác qủy đang hành động không ngừng nghỉ, với trăm mưu ngàn kế đáng sợ ở nhiều phương diện trên đời sống con người không tin Chúa Giê-xu trên khắp thế-giới.

      Đứng trước thảm cảnh của một thế giới mà tôn giáo là một sự lừa dối khủng khiếp nhất, đang thúc dục con người cứ tiếp tục thay nhau để lao vào hoả ngục đời-đời mà không hề hay biết. Trong Thánh kinh  có ghi lại một câu hỏi của một con người ở trong sự tuyệt vọng, ông đã thốt lên và đã được Đức Chúa Trời cứu sống, thiết tưởng hình ảnh đó như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người  được chép trong sách Công vụ 16 : 31 đó là: “ Tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi?” Và đây là câu trả lời cho tất cả mọi người trong mọi tôn giáo được chép trong Thánh Kinh sách Công vụ 16 : 31 đó là: “ Hãy tin Đức Chúa Giê-xu ,thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được sự cứu rỗi.”

        Khi bạn tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tội bạn được tha, dù tội của tổ phụ di truyền được gọi là nguyên tội, hay tội do chính bạn đã phạm với người và với  Chúa được gọi là kỷ tội, thì huyết quyền năng vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bôi xóa cho bạn, và bạn sẽ đón nhận sự sống đời-đời như Lời Ngài đã hứa trong Thánh Kinh sách Giăng 5 : 24 “ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời-đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

        Khi bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì những tiêu chuẩn ban đầu bị đánh mất hoàn toàn được lập lại.  Con người của bạn đã phù hợp với thiên đàng. Vì sau khi tin Chúa Giê-xu bạn là con của Đức Chúa Trời. Cho nên sau khi chấm dứt sự sống trên đời tạm này, Đức Chúa Trời ở đâu thì bạn cũng sẽ ở đó; như Lời Ngài đã hứa trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 3 rằng: “ Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”  Người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu rất vui mừng, hãnh diện và hoàn toàn hy vọng vào điều đó. Vì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân, Đấng đã hy sinh vô điều kiện, bằng lòng bị treo thân trên thập tự giá, đã sống lại, thăng thiên, hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, mà những người tin mong được lên thiên đàng gặp Ngài là điều phải lắm. Nhưng còn những người không tin Chúa mà tin ở các tôn giáo, mà các giáo chủ không sống lại thì hy vọng về đâu? 

     Bây giờ tôi xin phép hỏi bạn: Một ngày nào đó tử thần sẽ đến cướp mất sự sống trong đời bạn, vậy thì sau sự chết đó, bạn có hy vọng được sống lại, để sống trong thiên đàng vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

     Chắc có lẽ bạn sẽ trả lời là có chứ. Nghĩa là bạn luôn hy vọng sẽ sống lại ở đời sau trong sự phước hạnh. Nhưng bạn nên hiểu cho rằng: Một bệnh nhân sau khi được chữa trị, người ta phải uống nhiều loại thuốc kết hợp lại, tù theo mức độ của bệnh trạng được chẩn đoán như thế nào đó. Cũng như một người bị lạc trong rừng lâu dài phải ăn bất cứ thứ gì ăn được để duy trì sự sống, mà không thể từ chối bất cứ thứ gì có thể ăn. Nhưng nếu một người ở trong sự chết đời-đời, thì không phải tin theo tôn giáo nào cũng được, hoặc tin theo tất cả mọi tôn giáo, không từ chối bất kỳ tôn giáo nào. Mà chỉ có một con đường duy nhất cho tất cả mọi người trong mọi tôn giáo là tin nhận sự chết thay của Chúa Giê-xu , để đời sau mình không phải chết, mà được sự sống phước hạnh nơi thiên đàng với Ngài.

        Bạn thường nghe trong giới làm ăn nói rằng: “ Thua keo này thì bày keo khác.” Điều đó chứng tỏ ai trong chúng ta cũng muốn thắng, chứ có ai muốn thua bao giờ. Mà nếu có thua thì cũng tìm đủ mọi cách để gỡ chứ? Hình như điều đó nó đã trở thành một quy luật, và  nó được áp dụng vào đủ mọi phương diện của đời sống con người. Nhưng nó không thể áp dụng vào phương diện tâm linh. Vì phương diện tâm linh nó hoàn toàn ngược lại; ấy là khi bạn đã sa lầy vào sự thất bại rồi, mà bạn không dừng lại để ăn năn, càng ngày bạn lại càng thất bại hơn nữa, và sự cuối cùng của con đường thất bại là đau khổ đời-đời trong hoả ngục. Cho đến khi nào bạn muốn thoát ra, bạn phải hoàn toàn và đặt niềm tin vào Chúa Giêu-xu với tấm long chân thành, thì lúc đó bạn mới được giải cứu.

        Khi nói đến thất bại về phương diện tâm linh, có nghĩa là linh hồn đang ở trong sự hư mất. Con người đang thuộc về quyền kiểm soát của ma qủy, và bất cứ hình thức nào được gọi là thiêng liêng mà không phát xuất từ Thánh Kinh là Lời dạy của Đức Chúa Trời thì đều bị phục dưới sự sai khiến của quyền lực tối tăm, do Sa-tan là kẻ nghịch với Đức Chúa Trời chủ mưu.

      Theo Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, được ghi lại trong sách  II Phi-e-rơ 3: 7: “ Thế giới này sẽ để dành cho lửa, và lửa sẽ thiêu đốt nó đi trong ngày phán xét, và hủy phá kẻ ác.” Thế thì chính bạn có muốn bị thiêu hủy trong thế giới này không? Nếu không, thì hãy tin Chúa cứu Thế Giê-xu, hầu tội bạn được tha, linh hồn được cứu.

     Bạn có muốn thoát khỏi vị trí làm con ma qủy, để trở thành con của Đức Chúa Trời không? Nếu bạn muốn hãy tinChúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời.

     Bạn có muốn gọi Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, chính Ngài đã dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật là Cha của mình, và thờ phượng Ngài không? Nếu muốn, thì bạn hãy có quyết định dứt khoát bằng cách: Khước từ thờ hình tượng bằng đất đá, và bất cứ tà thần nào. Nhưng hãy tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng ngự trong tấm lòng những người đặt niềm tin nơi Ngài.

       Nói đến sự sống là nói đến sự hy vọng tột cùng của toàn thể nhân loại. Thế giới này có hàng tỷ người đang mất sự sống đời-đời. Bạn có là người đang có ở trong số đó không? Hãy quay về với Đức Chúa Trời yêu thương,đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn là người thật sự có hy vọng sống đời-đời ở tương lai đời sau. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.