Khoảng Đời Còn Lại Bạn Làm Gì

2,827 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Rô Ma 12 : 1-8  “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”                    

Đề tài

Khoảng Đời Còn Lại Bạn Làm Gì ?

 

       Nếu  được đặt một câu hỏi: Mỗi người phải  làm gì với khoảng đời còn lại? Thì chắc có lẽ đa số sẽ có câu trả lời tốt cho mình. Nhưng cũng có thể ai đó bảo rằng : Cuộc đời ngắn quá, thì đâu có làm gì được. Cứ sống ung dung; tới đâu hay tới đó, cho đến khi nào chết thì thôi. Còn  nếu tôi được sống lâu như thời các tổ phụ, tôi sẽ có thiếu gì việc để  làm.

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.