Không Còn Đấng Nào Khác

1,765 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Không Còn Đấng Nào Khác

Chứng Đạo

             Mùa Đông  đã đến , những  ngọn  đèn  điện  mang đủ loại màu sắc đã được trang trí khắp nơi trong thành phố, ở trong các cửa hàng, khu thương mại và trong từng gia đình.

          Ánh sáng lấp lánh, lung linh, như nhắc nhở mọi người qua lại nhớ rằng: Mùa giáng sinh đã  đến. Báo Tin Mừng  cho toàn thể nhân loại  để nhận biết rằng: “ Đấng Cứu Thế” đã  giáng trần .

       Có một điều đặc biệt trong Mùa giáng sinh, đã gây sự ngạc nhiên cho chúng ta đó là : Chúa Jêsus giáng thế để cứu thế- đó là cái diễm phúc chung của toàn thể nhân loại . Đó là Hồng ân mà Đức Chúa Trời  đã ban tặng không cho mỗi người trên địa cầu này.

     Nhưng có khi nào bạn suy nghĩ và đặt cho mình một câu hỏi: Phải chăng Chúa Jêsus chỉ là Đấng thuộc về những người theo Đạo Tin-Lành hay một số giáo hội thờ Chúa nào đó; chứ không có liên hệ gì với bạn  là người theo tôn giáo khác không?

    Giả sử, nếu chẳng may bạn có sự suy nghĩ như thế thì thật là thiệt thòi cho bạn. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng đoạn 3 câu 16 Lời Chúa phán Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Đức Chúa Jêsus Christ xuống trần . Hầu cho hễ ai tin Chúa Jêsus thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Trong thế gian  này có bạn, có gia đình bạn, và có tất cả mọi người ngoài bạn .

       Bây giờ tôi xin phép để được hỏi  bạn một câu hỏi: Bạn có cần Chúa Jêsus cứu không? Theo tôi nghĩ thì bạn sẽ có hai cách để trả lời:

       1/ Bạn có thể trả lời: Tôi không cần Chúa Jêsus cứu. Xét ra trên thực tế của đời sống bạn, bạn trả lời như thế là đúng, vì hiện tại bạn không tin Chúa Jêsus, cho nên bạn cảm thấy không cần Ngài. Nhưng bạn có cần ai ngoài Chúa Jêsus cứu bạn khỏi hoả ngục đời sau không? Nếu bạn trả lời không là sai; vì hiện tại bạn đang đặt niềm tin vào một người khác chứ không phải Chúa Jêsus . Đây là một vấn đề nguy hiểm bạn nên xem lại vấn đề tối quan trọng này. Vì nếu có một người bị bệnh sắp chết  mà người đó lại không chiụ vào bệnh viện để điều trị, nhưng lại đòi điều trị ở trong tiệm sửa xe hơi  thì làm sao sống nổi! Bạn nghĩ sao?

      Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3 : 23 Lời Đức Chúa Trời phán:“ Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”  Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta nên đặt ra một số câu hỏi như sau đây: Con người phạm tội với ai ?  Xin được trả lời: Con người phạm tội với Đức Chúa Trời.

       Nếu được hỏi: Tội mà con người phạm với Đcứ Chúa Trời là tội gì ? Xin được trả lời: Đó là tội không thờ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình- mà đi thờ thần khác.

      Nếu được hỏi: Muốn Đức Chúa Trời tha tội thì tôi phải làm sao ? Xin được trả lời: Phải tin Chúa Jêsus là Đấng đã giáng thế, tự nguyện hy sinh trên Thập tự giá để đền tội thay cho hết thảy mọi người trong đó có bạn. Nếu ai tin Chúa Jêsus thì người đó nhận được sự tha thứ ngay tức khắc, và được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình.

       Trường hợp, một người có tội với Đức Chúa Trời mà không muốn tin Chúa Jêsus là Đấng đã chết thay cho mình, mà tự tìm một ai đó để đặt niềm tin vào thay cho Chúa Jêsus,  thì cũng giống như trường hợp, người bệnh không chiụ vào bệnh viện mà lại muốn vào điều trị trong tiệm sửa xe là như thế. Trong Thánh kinh sách Công vụ 4 : 12 Lời Chúa phán: “ Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác , vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người ,để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu” .

       Lời Đức Chúa Trời đã phán một cách rõ ràng , mà tôn giáo nào cũng có thể kiểm chứng được đó là: Từ trước đến nay đã có giáo chủ nào trong mọi tôn giáo sống đời-đời như Đức Chúa Trời không? Chắc-chắn là không có ai chứ? Vì ai cũng phải chết! Vậy, nếu mình đặt niềm tin vào người đã chết, thì chẳng lẽ mình lại hy vọng người chết cứu được người chết sao?

     2/ Bạn có thể trả lời: Tôi cần Chúa Jêsus cứu. Nếu bạn trả lời cần Chúa Jêsus cứu thì bạn là người thật sự khôn ngoan, biết giá trị của linh hồn mình. Trong Thánh Kinh sách Mác 8 : 36 Lời Chúa phán : Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì”.

      Có một số người trên địa cầu này học cao lắm. Trình độ kiến thức vượt trổi đến nỗi  họ bảo rằng: Con người không có linh hồn, chết là hết! Nhưng đối chiếu  theo Thánh Kinh, thì họ phạm phải hai điều  sai quan trọng  sau đây.

     1 / Đã gọi là con người thì phải có linh hồn là lẽ đương nhiên, vì Đức Chúa Trời đã  dựng nên con người là như thế, vì nếu con người không có linh hồn thì đâu có được gọi là con người. Nếu giả sử bạn không thích linh hồn, thì khi còn sống, bạn cũng chẳng có cách nào tách rời linh hồn ra khỏi xác được. Chỉ khi nào bạn tắt hơi, thân xác trở về bụi đất, lúc đó linh hồn tự động trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban linh hồn cho bạn.  Còn ai cứ cố tình biện luận rằng: Con người không có linh hồn, thì đó là người thật đáng thương. Bởi vì người đó không nhận biết  được mình là con người,  mà cũng chẳng rõ mình là con gì nữa!

     2 / Nếu bảo chết là hết. Vậy trên trần thế này đã có người nào từ cõi chết  trở về cõi sống mà làm chứng về điều đó cho những người sống nghe chưa? Nếu trả lời chưa, vậy thì làm sao mà biết chết là hết? Hơn nữa, nếu được hỏi: Chính người truyền đạt chân lý chết đó cho nhiều người, vậy thì người đó đã chết chưa? Nếu chưa chết làm sao biết chết là hết? Thiết nghĩ, mọi người cứ nhìn vào trong các tôn giáo thì biết chứ? Ở Việt-Nam tới ngày giỗ người ta mua cả xe xích lô gởi xuống âm phủ để đạp kiếm tiền mà hết sao được! Vô số người đem đổi tiền thiệt lấy tiền giả đốt gởi xuống âm phủ cho người thân xài mà ai bảo hết! Mặc dù những hành động này mang tính mê tín dị đoan. Nhưng điều đó nói lên rằng, họ tin người thân vẫn tiếp tục ở thế giới bên kia sau cái chết. Nhưng nếu được hỏi: Sau khi Đức Chúa Trời tận chung thế giới này rồi, người tin Chúa Jêsus thì về thiên đàng, người không tin Chúa Jêsus thì về hoả ngục, vậy thì còn ai trên trái đất này mà gởi hàng mã về âm phủ nữa? Đây là những việc làm do Sa-tan chủ xướng lường gạt con người.

       Có người cấm không cho con cháu tin Chúa. Chỉ vì sợ Đạo Tin-lành không cúng cơm, cho nên sau khi chết sợ không ai cúng cho ăn! Có hàng tỷ người trên thế giới không hiểu được Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ  9 : 27 : “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chiụ phán xét”. Đây là Chân Lý, một sự thật nghiêm trọng mà mọi người trong mọi tôn giáo đều kiểm chứng được. Một Chân lý không hề thay đổi, vì mỗi người đều được Chân Lý ứng nghiệm ngay trong con người của chính mình! Cho nên, dù tôn giáo có nói gì thì nói, tôn giáo cũng vẫn chỉ là một tổ chức được hình thành bởi con người. Cho nên tôn giáo không thể thay đổi được sự quyết định của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôn giáo muốn vô hiệu  hoá quyền năng của Đức Chúa Trời- nhưng trên thực tế có tôn giáo nào đã thay đổi được quy luật gì của Đức Chúa Trời chưa ? Mọi người trong mọi tôn giáo đều phải già nua đi rồi chết, thì cũng có nghĩa là tôn giáo  đã thất bại, không thể vô hiệu hoá được án lệnh của Đức Chúa Trời.

         Đời này chỉ là đời tạm, đời sau mới là đời-đời. Đức Chúa Jêsus giáng thế cứu linh hồn con người chứ không phải cứu thể xác tạm bợ này. Vì thân thể này do dòng dõi tổ phụ là A-đam và E-va sanh ra, con người thuộc dòng dõi này đã mắc nguyên tội với Đức Chúa Trời, cho nên con người phải có ngày nằm xuống là như vậy. Không những con người; mà cả trái đất này Thánh kinh cũng đã báo trước trong sách II Phi-e-rơ  3 : 7 Lời Chúa phán: “ Nhưng trời đất thời bây giờ cũng cũng là bởi lời ấy mà còn lại ,và để dành cho lửa , lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác”.

       Ma qủy đang nỗ lực lôi kéo bạn ra khỏi tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào bạn nhận ra điều đó mà tin Chúa Cứu Thế Jêsus; thì sự sống đời-đời của bạn trong tương lai đời sau mới có hy vọng  ở trong đời này.

       Giả sử nếu tôi hỏi bạn: Có một chiếc xe cứu thương hụ còi đến một khu vực kia, thì theo bạn, chiếc xe cứu thương đến để cứu một bệnh nhân nào trong khu vực đó, hay là đến giúp vui theo lời yêu cầu của ai? Chắc bạn bảo xe cứu thương đến để cứu bệnh nhân chứ làm sao giúp vui được.

        Chúa Cứu Thế Jêsus giáng trần cũng đâu có phải vì mục đích du lịch của Ngài đâu. Nhưng Ngài giáng thế để cứu những linh hồn tội nhân hư mất đang bị án phạt đời-đời trong thế giới đời sau- chứ đâu có mục đích nào khác nữa thưa ban. Ngài giáng thế để cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại trong đó có chính bạn. 

          Từ trên trời cao kia, Đức Chúa Trời  hạ mình để giáng trần. Ngôn ngữ  của loài người làm sao diễn tả hết được  tình yêu thương vô lượng vô biên ấy. Trong Thánh kinh sách tiên tri Ê-sai đã cho bạn  biết về sự chấp nhận hy sinh gian khổ của Chúa Cứu Thế Jêsus cho chính linh hồn của bạn  như thế nào, mà từ trước đến nay bạn chưa hề biết đến sao. Bạn hãy nghe  Lời Thánh kinh phán đây: “ Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.  Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Eâsai 53 : 2 -6 .

     Bạn nghĩ gì, khi mà loài người nay còn mai mất; mà Chúa Jêsus đã phải hy sinh chiụ chết thay cho tất cả mọi người? Chỉ vì Ngài không muốn ai chết mất, mà muốn mọi người được cứu. Vậy theo bạn – có ai ngoài Chúa Cứu Thế Jêsus mà đủ tiêu chuẩn tối thượng như Đức Chúa Trời đòi hỏi để đứng ra chiụ chết chuộc tội thay cho loài người không? Nếu không, tôi xin bạn hãy quay về với Đức Chúa Trời để tội được tha linh hồn được cứu ngay bây giờ. Amen                  

 Servant   Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.