Niềm Tin Thực Tế

997 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Niềm Tin Thực Tế 

            Thỉnh thoảng, chúng ta lại được nghe; ở đâu đó có người chết sống lại. Loại tin này nghe sao khó tin quá. Vì người đã chết thật rồi làm sao sống lại được? Còn trường hợp bảo là đã chết mà sau đó không lâu tiếp tục sống; thì có nghĩa là chưa thật sự chết. Nếu bảo rằng: Giám định y khoa đã ghi rõ như vậy, nếu giám định y khoa đã kết luận như vậy mà người chết rồi vẫn chưa thật chết, thì cũng có nghĩa là giám định y khoa và thực tế không phù hợp. Cho nên, một người đã thật sự chết, có nghĩa là thần kinh não bộ không còn hoạt động nữa, nhịp đập trái tim đã nằm trong tình trạng tê liệt hoàn toàn, các tế bào của cơ thể đang ở trong tình trạng bị phân huỷ, thì làm sao có thể tự thay đổi tình trạng để tiếp tục sống?

     Nếu bạn bảo rằng, vấn đề này cũng thường thôi, vì các nhà ảo thuật có thể làm được. Vâng, nếu các nhà ảo thuật làm được, thì điều bạn nói đó quả không sai. Vì nhà ảo thuật có thể chết lâu hơn nữa, mà vẫn có thể sống lại bình thường, hay là đem chôn sống sâu dưới đất mà vẫn leo ra khỏi hòm chui lên.  Bởi vậy cho nên mới gọi là ảo thuật gia! Trường hợp này thì mình phải gọi là : “ Chết theo kiểu ảo thuật” chứ không phải chết giống như người bệnh chết, già chết, hay là vì một sự cố rủi ro nào đó gây nên cái chết. Vì khi nói đến ảo thuật thì tất cả chỉ là biểu diễn thôi.

       Nhưng trong Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời có ghi lại trường hợp một người đàn ông tên là La-xa-rơ được chép trong sách Giăng 11: 17- 44 như sau: “ Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, đã thấy chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-tơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại………. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa xin hãy lại coi………. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để người đi.” Đây là phép lạ của Chúa Giê-xu kêu người chết bốn ngày sống lại. Sự việc này chỉ được ghi lại trong Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời, chứ không hề có trường hợp nào giống như thế, ở trong quyển kinh của bất kỳ tôn giáo nào. Chính vì lẽ đó, nên Đạo Chúa khác hẳn với các tôn giáo, vì Chúa là Đấng năng quyền, còn các thần trên đất không có năng quyền, nhưng con người tự phong cho các thần đó có quyền năng!

      Giả sử, qua sự việc này; khiến bạn thắc-mắc và đặt ra câu hỏi: Tôi nghĩ rằng La-xa-rơ chưa chết thật, vì nếu đã chết thật rồi thì làm sao sống lại được? Vì ở phần trên của bài viết đã khẳng định là như thế? Vâng, tôi xin được trả lời: Sự việc La-xa-rơ chết được sống lại, hoàn toàn khác hẳn với những người khác chết mà được loan tin. Những sự khác biệt được đơn cử như sau đây:

1/  La-xa-rơ chết đã chôn bốn ngày trong mộ, trong khi những trường hợp khác thì chưa đem chôn ngày nào.

2/  La-xa-rơ chết bốn ngày đã có mùi hôi, còn những người khác cho là đã chết nhưng vẫn bình thường.

3/ Nếu có người nào đó cho là đã chết mà sau đó sống lại thì gọi là hồi sinh. Còn La-xa rơ thì sống lại bằng phép lạ của Chúa Giê-xu, vì Ngài là Đấng hằng sống, cho nên thân thể hôi thúi đã trở thành bình thường, và hoàn toàn mạnh khoẻ như mọi người khác.

        Chính vì lẽ đó mà trong Thánh Kinh sách Giăng 11: 25  “ Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng.” Đây là Chân lý của Đạo Chúa được gọi là “Chân Lý của Sự Sống đời-đời”. Điều tối quan trọng này chỉ có ở trong Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có ở trong bất kỳ con người bất toàn hữu hạn, hay thần nào được phong trên đất. Vì thế, Đạo Chúa đã khác hẳn với tất cả mọi tôn giáo trên toàn thế giới.

      Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 9: 22 Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng: Chúa Giê-xu phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại.” Qua câu Thánh Kinh này, tôi nghĩ rằng có thể ai đó cũng sẽ thắc mắc là Chúa Giê-xu chưa chết thật, cho nên Ngài đã sống lại? Chứ nếu Ngài đã chết thật rồi, làm sao có thể sống lại được?

      Xin trả lời: Đức Chúa Giê-xu không những sống lại sau khi chết, mà Ngài còn báo trước điều đó khi sự việc chưa xảy ra. Có ba điều quan trọng chúng ta phải lưu ý:

1/ Trong Thánh Kinh sách Giăng 19: 33 Lời Chúa cho biết: “ Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu thấy Ngài đã chết, thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.”  Bạn thấy đây là một hình ảnh vô cùng đau thương. Mặc dù biết Chúa Giê-xu đã chết, nhưng quân lính vẫn dùng cây giáo để coi như là “ban ân huệ” cuối cùng. Giống như một tử tội ở pháp trường, cuối cùng cũng được “lãnh phát súng ân huệ” vào đầu. Đây là hình ảnh vô cùng kinh khủng, mà Chúa Giê-xu đã tự nguyện hy sinh chịu chết thay cho hết thảy mọi người. Vì Ngài là Đấng vô tội mới chết thay cho kẻ có tội là chúng ta, nếu bạn không tin Ngài mà lại tin một tội nhân giống như bạn thì  không có gì để hy vọng!

2/  Ngài thách thức quyền lực của sự chết, để chúng ta chứng kiến tận mắt, sự toàn thắng của Ngài và sự thất bại của Sa-tan. Vì thực tế, thần chết không có cách nào để có thể vô hiệu hoá lời phán của Ngài, đó là niềm vui mừng của hết thảy những người đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Công vụ 2: 24 Cho biết rằng: “ Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.” Cho nên, nếu bạn tin Chúa Giê-xu thì chính Ngài cũng sẽ ban cho bạn sự sống lại đời-đời nơi đời sau ở thiên đàng như Ngài đã sống lại vậy.

3/  Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Và  chính Ngài cũng là Đấng cầm quyền sự sống và sự chết của mọi loài trong tay Ngài. Đây là dấu hiệu không thể nào lầm lẫn, để khiến cho mọi dân tộc trên đất nhận diện được Ngài là Đức Chúa Trời, và không có thần nào trên đất giống như Ngài, để con người hy vọng trong niềm tin.

     Bạn thường nghe nói: Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Con người không biết ngày nào mình sẽ nằm xuống. Nhưng mọi người biết chắc mình sẽ có ngày ra đi, vì mỗi ngày có cả hàng chục ngàn người nằm xuống trên thế giới này. Vậy thì bạn chuẩn bị cho chính mình ngày phải đến đó như thế nào không? Nếu bạn bảo rằng tôi vẫn còn trẻ lắm, cho nên chưa nghĩ đến chuyện cuối đời. Vậy, nếu bạn có dịp vào trong bất kỳ nghĩa trang nào thì bạn sẽ thấy có những người còn trẻ hơn bạn, dù bây giờ bạn đang ở trong bất kỳ lứa tuổi nào! Giả sử, tôi đặt với bạn một câu hỏi: Trong ngày cuối cùng cuộc đời, thì bạn thích nghi lễ an táng của tôn giáo nào? Nếu bạn trả lời: tôi thích một tôn giáo có nghi thức an táng mang tính thiêng liêng và huyền bí, khói hương nghi ngút, kèn trống rình rang, và có nhiều người nhảy múa, tiễn đưa tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Giả sử những ước muốn này của bạn được những người sống còn ở lại thực hiện cho bạn đúng như thế, thì nó có lợi gì cho bạn khi đi về thế giới bên kia? Vì những điều bạn cần đó, chẳng qua là hình thức dành cho cái xác để đem chôn cho có vẻ trịnh trọng thôi mà, chứ còn phần linh hồn đâu có gì để hy vọng? Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Vậy thì bạn tin vào Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, hay bạn tin vào con người bất toàn cũng giống như bạn để rồi bạn rơi vào tình trạng hư mất đời-đời?

        Bạn biết rằng: Cuộc đời của một con người xem ra ngắn thật. Nhưng linh hồn con người không phải chóng qua như thể xác, mà nó sẽ còn lại đời-đời. “Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 103: 15 Lời Chúa cho chúng ta biết rằng: “ Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bong hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời-đời, cho những người kính sợ Ngài.” Cho nên đời tạm này thì chóng qua, mọi sự sẽ có ngày chúng ta phải vĩnh viễn nó. Nhưng phần tâm linh phải nắm được sự hy vọng trong ba điều chắc-chắn như sau đây:

1/ Điều chắc-chắn thứ nhất là linh hồn không chết.

        Chắc có lẽ bạn đã đi dự nhiều lễ tang, hay cũng có thể bạn đã biết rõ về nghi thức của một số tôn giáo dành cho người qúa cố. Thì Đạo Tin-lành có hai điểm khác biệt rõ nhất đó là:

a/ Tang gia của người qúa cố theo Đạo Tin-Lành ít khóc, còn các tôn giáo thì có vẻ khóc nhiều.

b/ Nghi thức tang lễ các tôn giáo thì có vẻ trọng đại, còn Tin-Lành nhiều người cho là rất đơn sơ.

     Tại sao vậy? Vì không ai biết rõ về tương lai đời sau của linh hồn con người hơn người theo Đạo Chúa. Vì khi đã tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, thì người qúa cố ra đi với một niềm vui mừng và hạnh phúc thật. Điều đó không phải do sự hứa hẹn, hay hy vọng không có nền tảng, giống như lời hứa của một tổ chức tâm linh nào đó. Mà người tin Chúa Giê-xu sống bằng chính Lời hứa của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên chính họ. Bởi vì, một người sau khi tin Chúa Giê-xu, thì đã nhận được sự tha tội từ nơi sự đền tội thay của Ngài, và được sự sống đời-đời từ nơi sự phục sinh của Ngài; tại ngay trên địa cầu này. Cho nên sự hy vọng sống đời-đời với Chúa trên thiên đàng là điều chắc-chắn, và sự ra đi của người thân là trở về quê hương, thiên đàng vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên khóc vì thiếu vắng người thân trong gia đình khi đến ngày ra đi là điều không sai, nhưng phải khóc trong sự hiểu biết. Vì sự chết chỉ là tạm biệt; để chờ ngày đoàn tụ trong nước vĩnh hằng. Người tin Chúa Giê-xu không bao giờ cố tình khóc lóc, đau khổ, thất vọng giống như khóc cho người thân bị đem ra pháp trường đâu. Chúa Giê-xu phán: “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Lời hứa vô tiền khoáng hậu này đã thực sự được ban cho  những ai tin Đấng sống là Chúa Giê-xu.

2/  Chúa Giê-xu sẽ trở lại rước những người tin. Dù ngày đó người Cơ Đốc đang còn sống, hay đã ngủ trong cái chết. Thì Chúa Giê-xu cũng sẽ tiếp rước mọi người thuộc về Ngài.

      Lâu-lâu có ai đó lại tung tin tận thế, và hàng tỷ người đã trải qua cơn khủng hoảng vì tin đồn, nhiều người xếp tin này thuộc loại “tin độc địa.” Nhưng trong số những người lo sợ, lại không biết chuẩn bị cho phần linh hồn của mình, mà lại gấp rút chuẩn bị thực phẩm, vì tận thế đến lo sợ cửa hàng không bán đồ ăn sợ chết đói, thật là khó hiểu!  Tận thế là có thật, điều đó chính Chúa Giê-xu đã phán. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16  Lời Chúa cho biết: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống.”

     Chắc có lẽ bạn đã có nhiều lần chuẩn bị cho mình những chuyến đi xa bằng xe nhà, mà nơi đến là một địa phương xa lạ. Vậy điều cần nhất bạn phải có là một tấm bản đồ hay là máy chỉ đường, hoặc có người biết đường đi theo. Còn nếu đi máy bay, thì bạn không phải lo vì đã có phi hành đoàn định điểm đến cho bạn. Ngoài những vấn đề căn bản kể trên, thì bạn không thể dùng sự thông minh đột xuất mà tự vẽ lộ trình đi thay cho bản đồ, mà nơi đến hoàn toàn không biết, cho dù bạn là người có trình độ kiến thức đến mức độ nào cũng vậy. Đó chỉ là mới thuộc phạm vi đời này thôi. Còn nói đến đời sau thì làm sao bạn có thể tự làm để đạt đến thiên đàng bằng cách làm điều này điều kia mà không cần Chúa Giê-xu là Đấng thuộc thiên đàng đã đến trần gian? Giả sử bạn có dự định sẽ đi đến một quốc gia nào đó bằng máy bay, mà phi hành đoàn toàn là người thân trong gia đình. Vậy theo bạn, bạn  có phải cần mua vé để vào máy bay không? Điều đó là bắt buộc.

3/ Sẽ có ngày đoàn tụ vui vẻ.

         Kẻ đi trước, người đi sau, đúng như lời hứa của Chúa, chúng ta tin chắc vào một ngày không xa, những người trong gia đình cùng niềm tin trong Chúa sẽ gặp lại nhau một cách vui vẻ. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16  Lời Chúa cho biết: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống , bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên, với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

        Lên thiên đàng, đó là ước muốn của tất cả mọi người, trong mọi tôn giáo. Cho nên có vô số người không chịu tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu, nhưng vẫn hy vọng là đời sau được vào thiên đàng. Khi được hỏi: dựa vào những bằng chứng nào để bạn có thể tin rằng sau khi chết sẽ vào thiên đàng? Nhiều người cũng đã trả lời với lời lẽ qủa quyết rằng: Tôi vẫn thờ Thượng Đế, vì tôi có bàn thờ ông Thiên. Tôi vẫn tin ông Trời, vì ngoài ông Trời tôi đâu có kêu ông nào cứu tôi khi sa cơ thất thế đâu. Tôi thờ ông nào thì cũng là thờ Thượng Đế thôi, vì Thượng Đế có nhiều tên, lại trở thành nhiều thần mà! Tất cả những điều kể trên có phải là Lời của Đức Chúa Trời phán dạy không? Hay do luồng tư tưởng tự phát của con người mà thành? Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 23 : “ Ngài phán rằng: các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này; còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta bảo rằng: các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” 

     Xét ra một bệnh nhân sợ chết về thân thể, cho nên một mực nghe theo lời của bác sĩ. Nhưng một người tội nhân, sẽ chết về phần tâm linh đời-đời, vô cùng nguy hiểm, nhưng lại khó chấp nhận Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó mà  trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn 9: 10 Lời Chúa dạy :“ Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng thánh đó là sự khôn sáng.”

     Cho nên, khi nói về phương diện tâm linh, thì mọi người phải đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân. Vì Ngài đã giáng thế hy sinh chịu chết thay cho mọi người trên cây thập tự một cách vô điều kiện, và sau ba ngày Ngài đã phục sinh, sau đó Ngài đã thăng thiên về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ trở lại để đoán xét thế giới một ngày không xa trong tương lai. Tin vào Đức Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời là tin vào một Đấng hằng sống đang hiện hữu, đó là điều thực tế nhất mà một người đặt niềm tin vào Ngài có thể hiểu hiểu tường tận để hy vọng. Còn nếu khước từ Ngài thì chỉ còn là những mơ hồ ảo tưởng khó lường cho tương lai. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 9: 22 Lời Chúa đã khẳng định: “ Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Đây là thực tế của niềm tin. Amen.

 

Servant   Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.