Khước Từ Hay Đón Nhận

1,816 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Khước Từ Hay Đón Nhận

        Đức Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 19 “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Đây là Chân lý sự sống đời-đời, thuộc về những ai tin nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu về cho mình. Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.”  Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một- trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử.”

     Sự chết thay của Chúa Giê-xu cho tội nhân, và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tín nhân, đã làm thay đổi dòng lịch sử của nhân loại. Lời phán của Chúa Giê-xu về sự phục sinh; là một nền tảng hy vọng tuyệt đối không phải cho riêng ai, nhưng cho tất cả những ai quyết định đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài trên Thập tự giá về cho chính mình, thì người đó sẽ nhận được sự sống đời-đời do chính Chúa Giê-xu ban cho. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một bằng chứng vô tiền khoáng hậu: Diệu kỳ, lạ lùng và rõ ràng nhất, mà ngoài Chúa Giê-xu, không ai là con người thuộc thế gian qua mọi thời đại; mà lại có thể hô hào thực hiện được giống y như Ngài. Và chính những điều đó đã chứng minh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời của cả nhân loại.

     Nhiều người lầm lẫn cho rằng: Chúa Giê-xu chiụ chết trên Thập tự giá, và Phục sinh tại mồ mả, là sự kiện độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho người Tin-lành! Thiết nghĩ, đây là một sự sai lầm nghiêm trọng, đáng thương, mà mọi người đã tin nhận Chúa Giê-xu phải quan tâm để giúp đỡ! Ước gì mọi người trên thế-giới đều khao khát được hiểu một cách tận tường: Tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời lại giáng thế làm người trên đất? Tại sao Chúa Giê-xu lại bị đóng đinh trên thập tự giá một cách tàn nhẫn như thế? Bằng cách nào Chúa Giê-xu đã phục sinh? Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, chừng nào thì trở lại? Nếu được như thế-thì làm gì mà hiện nay vẫn còn hàng tỷ người thờ lạy hình tượng, đang sống trong xiềng xích của tội lỗi và sự chết! Cho nên, xin bạn hiểu cho rằng: Chúa Giê-xu giáng thế để cứu mọi tội nhân trên đất-đang mất sự sống đời-đời về phương diện linh hồn, chứ không phải Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu người Tin-Lành. Nhưng cứu tất cả mọi người muốn đón nhận Tin-lành, để thoát khỏi tin dữ. Vậy bạn là người khước từ sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu cho chính bạn, hay là bạn muốn đón nhận tình yêu thương vô hạn lượng mà Ngài đã dành cho?

    Vậy theo bạn, Chúa Giê-xu phán: “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống” có nghĩa gì? Phải chăng lời phán của Chúa Giê-xu đã làm sụp đổ hoàn toàn sự hy vọng về thiên đàng đời sau của những người không tin Chúa Giê-xu trong mọi tôn giáo? Điều đó là đúng, điều đó là thật thưa bạn. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa đã khẳng định tuyệt đối : “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, như cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Chắc có lẽ bạn cảm thấy không được vui, khi nhận biết được Đức Chúa Trời của người Tin-lành đã lên án cả người không thuộc Tin-Lành chứ! Nếu đúng, thì bạn lại phạm thêm vào một sai lầm nghiêm trọng nữa. Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1: 27 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Bạn thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải thuộc về tôn giáo, nên Ngài đã giáng thế cứu bạn. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5: 8 Lời Chúa cho biết: “ Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chiụ chết vì kẻ có tội.”Bạn đón nhận hay khước từ? Bạn hãy quyết định trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình và thờ phượng Ngài, để tội được tha, linh hồn được cứu. Tên được ghi trong sách sự-sống đời-đời ở trên thiên đàng.            

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.