Linh Hồn Đáng Giá Bao Nhiêu

1,720 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Linh Hồn Đáng Gía Bao Nhiêu

Quý vị thân mến.

      Trong Thánh Kinh sách  Luca 12:13 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.”

         Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: “Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,   người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó;  rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?  Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

            Chắc có lẽ điều thích thú nhất của đa số chúng ta là đọc báo. Mỗi ngày chúng ta thấy có nhiều loại báo được in ra với một số lượng vô cùng lớn, mang nhiều ngôn-ngữ và màu sắc khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ, bên trong rao bán đủ mọi thứ. Trong đó cũng có những chiếc xe đời mới với những lời qủang cáo vô cùng hấp dẫn, để hợp thức hoá cho giá trị sản  phẩm, hầu cho người muốn mua thấy hợp lý mà không ngần ngại, khi phải bỏ ra một số tiền khổng lồ. Những chiếc xe đời cũ cũng thế, đâu phải cứ đăng giá lên là bán được đâu, cũng phải kèm theo những lời quảng cáo có tính cách cuốn hút, để ai đọc xong cũng tưởng rằng đây là một món hàng cũ, nhưng giá như thế là rẻ không ngờ, nếu không “lanh tay lẹ chân” thì sẽ mất cơ hội.

         Phải chứ! Xe chạy cũ, đã hư hỏng một số cơ phận cảm thấy không còn an toàn nữa nên bán là đúng thôi, hoặc cũng có thể không còn thích thú về nó nữa thì cũng nên bán cho xong. Nhưng cũng có người không có gì bán chỉ có linh hồn thôi, tưởng nó cũng giống như đồ vật, dùng lâu nó hư, nó cũ, không còn tốt nữa, hay cũng có thể không còn thích nó nữa, vì nó hay dính líu đến sống, chết, bực bội qúa, thôi thì cũng nên đem ra bán phứt cho rồi  mới tức cười chứ. Ở trong cuốn sách Lời Hằng Sống cũng có ghi lại một câu chuyện thấy cũng vui-vui. Đó là một sinh viên chán nản đại học tại Washington, dùng một  địa chỉ bán đấu giá trên mạng lưới quốc tế, để bán linh hồn mình cho người nào trả giá cao nhất. Kết qủa gía cuối cùng chỉ được 400 đô-la. Vì người mua bảo rằng: linh hồn người bán không thể rút ra khỏi thể xác để giao cho người mua được!

          Chúng ta đọc mẩu chuyện này thấy thật tức cười “ nhưng nụ cười này ra nước mắt.“ Vì thật sự trong chúng ta ngay bây giờ, cũng có nhiều người chưa thật sự nhận biết được giá trị của linh hồn mình là bao nhiêu. Thảm thương hơn nữa, là cũng có vô số người không biết là mình đang có linh hồn mới lạ chứ! Cho nên bỏ linh hồn chết mà có hay biết gì đâu. Nếu giả sử ai đó nói rằng: Tôi từ khi sanh ra cho đến bây giờ hoàn toàn không có bao tử, điều này nghe thấy quá lạ, làm sao lại có ai như vậy được. Nhưng giả sử có đi, thì cũng không đến nỗi khó chịu hơn một người tuyên bố linh hồn mình không có!

         Trong công tác chứng đạo, tôi đã gặp một vài qúi vị lớn tuổi, sau  khi giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu và mời họ tin Ngài để nhận được sự sống sống đời-đời, thì họ đã trả lời: “ tôi thiết tưởng việc tin Chúa Giê-xu nên để dành cho lớp trẻ, vì linh hồn nó còn khoẻ mạnh, họ còn sống lâu, đi nhà thờ nhiều lần được, và cũng có khả năng giúp nhiều việc cho Thượng-Đế, chứ  còn tôi già rồi, linh hồn đâu có làm gì được nữa, tin Thượng-Đế  mà chưa làm gì được, lỡ chết bất tử lại mắc tội thêm thì phiền lắm!”

         Sau khi bạn nghe xong câu trả lời đó thì bạn cảm thấy thế nào? Theo bạn thì nên khóc hay cười. Mặc dù trên thế-giới này có hàng tỷ con người, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên mọi người, thế thì về phương diện thể xác và linh hồn mọi người đều giống nhau, có giá trị ngang bằng nhau? Vậy mà có nhiều người lại suy nghĩ về linh hồn khác hẳn nhau. Người thì bảo: con người có linh hồn, người thì bảo không có, người thì bảo có thể có -cũng có thể không, người thì bảo linh hồn cũng già theo thể xác rồi chết chung cả hai! Thiết tưởng đây là một vấn đề tối quan trọng, chúng ta nên tìm hiểu, để biết một cách rõ ràng, chứ không phải mơ hồ. Nhưng muốn hiểu, thì chúng ta phải nhờ vào đâu? Có phải tìm đến với các tôn giáo nhờ giải thích, hay đến với Đức Chúa Trời xin Ngài dạy mình?

        Giả sử bây giờ bạn chọn tôn giáo, thì trước hết bạn nên hỏi tôn giáo trước bằng một số câu hỏi sau đây, xem tôn giáo trả lời thế nào:

        Thứ nhất: Tôn giáo có dựng nên tôi không? “Tôn giáo sẽ trả lời không, vì những người thành lập ra tôn giáo cũng là loài người, giống như mọi người khác thôi, xin bạn hiểu cho điều đó.”

         Thứ hai:Có phải tôn giáo tôi đang theo, ban linh hồn cho tôi không? “Tôn giáo sẽ chắc-chắn trả lời bạn là không, vì những người lãnh đạo tôn giáo là loài người, cũng cần phải có một linh hồn giống như bạn, cho nên họ không hề biết gì về vấn đề thiêng liêng của linh hồn; được hình thành như thế nào.”

           Thứ ba: Tôn giáo có chịu trách nhiệm về linh hồn tôi nơi thế giới đời sau không? “Tôn giáo sẽ khẳng định với bạn, vì mọi người trong tôn giáo cũng là tội nhân đối với Thượng-Đế giống như bạn,  cho nên không ai chịu trách nhiệm cho ai cả.”

           Thứ tư: Vậy thì tôi theo tôn giáo được ích lợi gì? “Tôn giáo sẽ trả lời, ích lợi gì thì tùy mỗi người tự suy nghĩ lấy, chứ giáo chủ đã chết rồi, có ai biết được đằng sau sự chết của giáo chủ có gì xảy ra mà có thể nói được. Bạn cố gắng chờ, khi nào bạn nằm xuống giống như mọi người  khác thì bạn sẽ có câu trả lời!”

            Qua bốn câu hỏi ở trên, tôi tin rằng bạn đã qúa rõ để bạn thay đổi lại quyết định của mình. Bây giờ bạn muốn chọn Đức Chúa Trời phải không? Vâng, nếu bạn muốn chọn Đức Chúa Trời, thì chắc bạn cũng vẫn muốn được Đức Chúa Trời trả lời cho bạn những câu hỏi mà tôn giáo đã thất bại về việc giúp cho bạn hiểu chứ? Vậy thì bạn hãy tuần tự được nghe những câu trả lời từ nơi Đức Chúa Trời Hằng sống, chứ không phải là từ con người bất toàn,hữu hạn. Bây giờ mời bạn nghe kết qủa như sau đây:

           Thứ nhất: Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1:27 Lời Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”      

            Thứ hai:Linh hồn của bạn là do chính Đức Chúa Trời ban cho. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 2:7 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh.”

           Thứ ba:  Đức Chúa Trời chiụ trách nhiệm về linh hồn bạn, nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trung tín cho đến cuối đời. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 3:16 “ Vì Đức Chúa trời yêu thương thế-gian, nên đã ban Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

          Thứ tư:Bạn đừng lo gì về cuộc sống đời-đời nơi thế giới đời sau sẽ ra sao. Vì khi bạn tin Chúa Giê-xu một cách thật lòng, thì Đức Chúa trời đã ban thiên đàng cho bạn ngay sau khi bạn chấm dứt lời cầu nguyện. Trong Thánh kinh sách Lu-ca 12:32 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

       Bây giờ tôi lại phải đặt một câu hỏi để xác định lại với bạn một lần nữa, câu hỏi được đặt ra như sau đây: Sau khi bạn đã qúa tuyệt vọng về tôn giáo rồi, vậy ngay bây giờ bạn có quyết định đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời không? Tôi tin rằng bạn sẽ trả lời một cách mạnh mẽ và chắc-chắn là có. Rồi bạn sẽ nêu ra lý do đó là: “Vì Ngài là Đấng Tự hữu và Hằng hữu-tạo dựng vũ trụ và con người của tôi, Ngài bảo đảm sự sống đời-đời cho tôi nơi thiên đàng đời sau về linh hồn của tôi. Cho nên ngoài Đức Chúa Trời ra, tôi không thể tin vào bất cứ con người nào, tôn giáo nào, hay bất cứ thần nào. Vì tôi đã hiểu, ngoài Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần duy nhất, tôi  không còn tìm thấy nguồn hy vọng nào khác để đặt niềm tin nữa.” Cảm ơn bạn. Vâng, nếu thế tôi thành thật chúc mừng bạn, vì bạn là người đã nhận được sự phước hạnh giá trị nhất trong cuộc đời này, bạn đã có sự sống đời-đời, tên bạn đã được thêm vào trong danh sách thiên đàng ở trên trời. Trong Thánh Kinh nsách Lu-ca 10:20 lời Chúa Giê-xu phán: “ Dầu vậy, chớ mừng vì các qủi phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.”

         Tôi nghĩ rằng, sống trên đất nước Hoa-kỳ này, bạn thường sắm sửa cho mình một số loại máy móc để dùng, và xe cộ để làm phương tiện chứ. Nhưng có khi nào bạn mua một món đồ mà thấy họ ghi chú phía sau: Chẳng hạn như do Nhật sáng chế, lắp ráp tại Mexico, và ở trong đó chi tiết máy thì của nhiều quốc gia đầu tư vào. Nhưng tại sao lại có nhiều người dễ chấp nhận, không thắc mắc gì cả. Và tin là món đồ đó sẽ có độ lâu bền, khó hư hỏng nữa chứ. Nhưng về  phương diện tâm linh thì lại thật là trái ngược. Mặc dù Đức Chúa Trời đã phán một cách tỏ tường trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1:26 “ Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta , đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người Nam cùng người nữ.” Và xem ra thì chưa có tà thần nào dám chống lại điều đó. Có nghĩa là tất cả những gì thuộc thân thể và linh hồn của bạn, cùng mọi chi tiết từ nội cho đến ngoại thân, duy nhất chỉ có một mình Đức Chúa Trời Chân-thần tạo dựng. Mà không có một bộ phận nào trong cơ thể của bất cứ ai mà Đức Chúa Trời “đặt hàng từ các thần khác!” Đức Chúa Trời cũng chưa “bán bản quyền tạo dựng con người cho bất cứ thần nào.” Thế mà sao ngay bây giờ “sản phẩm thuộc quyền sở hữu” của Đức Chúa Trời, ngang nhiên “bị chiếm đoạt,” để trở thành quyền sở hữu của các thần khác mới lạ chứ? Nhưng nếu như thế thì chúng ta cũng nên đặt ra một câu hỏi: Vậy thì Đức Chúa Trời có cảm thấy Ngài đang bị thất bại không? Câu trả lời sẽ khẳng định là không. Vì Ngài phán một cách rõ ràng trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36 như sau: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời, ai chẳng chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”Tạ ơn Chúa! Qua Lời phán của Ngài, chúng ta mới hiểu được là tình yêu thương lớn lao, vô hạn và vô lượng của Ngài qúa ư là kỳ diệu, con người không thể nào hiểu nồi. Cho nên hiện nay Ngài vẫn đang chờ đợi, để ban sự tha thứ cho những người lầm lạc hiện đang ở trong các tôn giáo, sớm quay trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, để tên có trên thiên đàng!

Quý vị thân mến.

             Nếu bạn có nuôi bất kỳ con vật nào đó chắc bạn sẽ chăm sóc rất kỹ lưỡng; để nó được sống lâu, và khoẻ mạnh. Và bạn cũng không ngừng theo dõi cách ăn uống của nó, xem loại thực phẩm nào nó thích hợp? Nếu một khi bạn thấy nó có dấu hiệu bệnh tật, là bạn có thể xin nghỉ việc, và sẵn sàng chiụ tốn một số tiền để đưa nó đi bác sĩ . Và khi nó đã mắc bệnh tật, tôi biết bạn rất buồn, vì bạn sợ nó chết, bạn cảm thấy mất mát, cô đơn!

           Nhưng về phần bạn, bạn có thật sự chăm sóc cho con người của bạn không? Bạn có phát hiện ra rằng con người bạn do Đức Chúa Trời dựng nên đang chết về phần tâm linh không? Và qua Lời Chúa, giúp cho bạn biết là nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm đó. Vậy thì bạn có nôn nóng hỏi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên linh hồn bạn, để Ngài chỉ cho bạn cách làm cho linh hồn được sống lại không? Bạn có nghĩ là bạn phát hiện ra linh hồn mình đang chết, thì có bàng hoàng, sợ hãi hơn là phát hiện con vật của bạn đang nuôi bị bệnh không? Bạn được Đức Chúa Trời dựng nên một con người có linh hồn, mà khi nghe tin nó sẽ bị chết đời-đời nơi hoả ngục bạn có lo lắm không? Giả sử nếu bạn trả lời không lo, thì chẳng lẽ con vật bạn đang nuôi lại trọng hơn linh hồn? Còn nếu bạn trả lời là lo lắm, thì tôi mời bạn đến ngay với Chúa Cứu Thế Giê-xu tin nhận Ngài để linh hồn được sống và sống vĩnh viễn, bạn nghĩ thế nào? Bạn nên hiểu cho rằng: Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người là để sống đời-đời. Nhưng vì tổ phụ loài người đã cãi lời  Đức Chúa Trời nên thân thể và linh hồn con người đã phải chết. Thân thể thì sẽ có ngày trở về đất, để chờ đợi một thân thể mới. Linh hồn thì không qua đi nhưng còn lại đời-đời. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Truyền Đạo 12:7 như  sau: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh  trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.”

          Nếu tin Chúa Giê-xu là Đấng đã đền tội thay cho tội của bạn đã phạm với Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ có sự sống đời-đời ngay sau khi tin nhận Ngài. Và một ngày nào đó khi thân thể bạn nằm xuống thì linh hồn về ngay thiên đàng sung-sướng. Chờ  đến ngày  Chúa cho bạn sống lại với một thân thể hoàn toàn mới và cùng với linh hồn sống trong thiên đàng đời-đời của Ngài.                   Để đạt được những điều tốt đẹp mà tôi vừa nói ở trên, thì mỗi chúng ta phải chăm sóc con người của mình thật chu đáo về cả hai phương diện. Thuộc thể và thuộc linh. Nuôi sống thuộc thể, bạn có thể xử dụng tất cả những loại thức ăn bằng nhiều cách theo ý thích bạn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng nuôi sống linh hồn chỉ bằng một loại thực phẩm duy nhất là đọc, học, suy gẫm, và làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời, chứ không theo sự “biến chế” của bất cứ ai được gọi là loài người. Trong Thánh kinh sách Thi-thiên 89:48 Vua Đa-vít đã được cảm bởi Thánh Linh để ông thốt lên rằng: “ Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền Âm phủ? Đã đặt niềm tin vào Chúa, thì bạn cứ yên tâm. Bạn sẽ là người luôn-luôn ở trong bàn tay quyền năng, và sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chính bạn là người đã có câu trả lời cho tương lai đời sau.

           Nhưng nếu chưa bao giờ bạn biết là chính bạn đã có linh hồn, bây giờ bạn mới biết, cho nên bạn cảm thấy ngạc nhiên. Vâng, tôi sẽ nói sơ qua để giúp bạn hiểu. Nếu giả sử tôi nói, khi một người mặc quần áo và che kín tất cả mọi phần da thịt của cơ thể từ đầu đến chân, thì người ta chỉ thấy ở phía ngoài là một thân thể bằng vải, nhưng cử động, làm việc được, và nói năng một cách khôn ngoan. Vậy thì con người đó không phải bằng vải, mà là con người thật ở trong vải đó. Vải chỉ là lớp che đậy bên ngoài, còn bên trong phải là con người bằng xương thịt thật, có sự khôn ngoan để điều khiển thân thể. Nó khác hoàn toàn với những bức tượng mẫu, được để trong các tiệm bán quần áo. Và mỗi ngày chúng ta có thể thay đổi, hay vứt bỏ đi những bộ đồ bên ngoài, nhưng bên trong cơ thể chúng ta hoàn toàn không thay đổi, vì không thể vứt bỏ. Và chỉ khi nào chúng ta thay đổi trang phục thì chúng ta mới thấy được con người thật của chúng ta. Nhưng  đã gọi  là người thì ai cũng phải cảm biết được, ở phía trong quần áo là da thịt thật, chứ đâu có ai bảo mình không có da thịt mà chỉ có toàn là vải từ ở trong ra ngoài bao giờ .

          Linh hồn nằm bên trong thân thể, xác thịt là phần vỏ ở bên ngoài, bạn không thể thấy được nó. Nhưng bạn phải xác định một cách rõ ràng, là con người phải có linh hồn mới biết có Đức Chúa Trời, mới biết mình là người, và tin rằng có Đấng dựng nên trời đất chứ. Trong một cuộc đời bạn đã từng kêu Trời cứu không biết bao nhiêu lần rồi mà. Mặc dù bạn không  thấy Ông Trời bao giờ nhưng bạn nhận biết được để kêu cầu thì điều đó không phải là bạn chỉ có phần thể xác.  Nhưng sẽ có ngày bạn nhận diện được một cách rõ ràng về linh hồn của bạn, đó là khi thân xác của bạn trở về buị đất, thì bạn sẽ thấy rõ điều đó như thế nào. Nhưng nếu ngay bây giờ khi còn sống bạn không tin Chúa Giê-xu, mà chờ đến lúc chết mới biết mình có linh hồn  hay là không thì đã qúa muộn màng. Trong Thánh kinh vua Đa-vít đã cảm bởi Thánh Linh để thốt lên trong Thi-thiên 143:8 như sau: “ Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa. Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi. Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng nơi Chúa.”

          Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhắc nhở chúng ta không biết bao nhiêu lần về giá trị của linh hồn. Nhưng nếu bạn thật sự hiểu được một điều mà trước đây bạn chưa từng  hiểu đó là: “ Thân thể tạm bợ này một ngày nào đó sẽ qua đi, nhưng linh hồn con người không qua. Vậy ngay bây giờ bạn quyết định tin Chúa, thì bạn sẽ vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Có điều gì ngăn trở bạn không? Nếu bạn đang bị vật chất lôi kéo thì Chúa Cứu Thế Giê-xu hỏi bạn trong  Thánh Kinh chách Mác 8:36: “ Nếu người nào được cả thiên hạ, mà mất linh hồn mình thì được ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?  Nếu bạn đang bị sự dằng co đến từ con người, hay một áp lực tinh thần nào đó, thì bạn hãy nghe Chúa Giê-xu khích lệ bạn  Trong Thánh kinh sách Mác 16:26 “ Đừng sợ kẻ giết thân thể, mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” Qua hai câu Thánh kinh kể trên tôi muốn nhắc lại để bạn nhớ:

         Thứ nhất:Nếu bạn được cả thiên hạ này mà linh hồn bạn cùng con người mới của bạn không được sống trên thiên đàng mà ở địa ngục thì có ích gì  đâu? Đời này chỉ là đời tạm, sau khi nhắm mắt mới là đời-đời. Bạn có biết khi nào mình nhắm mắt không? Chẳng ai biết được tương lai ngày mai!

           Thứ hai: Nếu bạn bảo, bây giờ tôi có nhiều điều khó xử. Nhưng những điều khó xử hôm nay không phải là ưu tiên hơn sự sống của linh hồn bạn. Nếu giả sử áp lực có đến từ mọi phía, thì tột đỉnh của nó bất qúa cũng chỉ có thể cướp được thân thể tạm bợ này, chứ làm sao có thể cướp được linh hồn của bạn. Bạn nên hiểu cho, vấn đề linh hồn chỉ một mình bạn quyết định cho nó, chứ không ai quyết định cho bạn cả!  Khi ra trước toà phán xét, bạn không thể lấy bất kỳ lý do nào để bênh vực cho mình, điều đó là thật. Nếu bạn tin Chúa bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy sự hy vọng và bình an. Chẳng sợ  bất kỳ quyền lực tăm tối hay sức mạnh nào của con người muốn cướp đi linh hồn của bạn. Trong Thánh kinh sách Tiên tri Êsai 31:3 lời Chúa phán: “ Vả người Êdíptô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời, những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ dang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất.”

          Có một điều đặc biệt đối với những người tin Chúa đó là, lúc nào họ cũng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, để có một đời sống vui vẻ, bình an, phước hạnh, hầu sẵn sàng thốt lên như vua Đa-vít trong Thánh kinh sách Thi-Thiên 49:15 rằng : “ Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi.”

Qúy vị thân hữu qúy mến.

      Chắc có lẽ trong mấy chục năm qua trải dài trên đời sống, bạn đã nhận thấy rằng: Vô số người trong đó có bạn, đang sống trong một thế giới đầy dẫy sự khốn khổ, nên ao ước nó sẽ được thay đổi để đi đến một thế giới bình an phước hạnh trong tương lai phải không? Không đâu! bạn đừng trông đợi điều đó, nó không thiết thực lắm cho bạn. Vì điều bạn cần làm ngay bây giờ, là làm sao xoá được tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Bạn chỉ có một cách duy nhất phải thức hiện đó là đặt niềm tin mình vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều cấp bách nhất mà bạn có quyền thực hiện một cách hiệu quả ngay bây giờ.

         Khi tin Chúa Giê-xu rồi, đọc Lời Chúa, bạn sẽ thấy rõ thế giới này càng ngày càng xấu hơn, và chắc-chắn tương lai của nó sẽ đi đến ngày hủy diệt cuối cùng, mà người ta thường gọi nôm- na là tận thế. Nhưng đây không phải là điều để cho người tin Chúa sợ hãi, mà bạn hãy vui mừng trong bình an, và hy vọng, để đức tin luôn tiến tới. Vì Đức Chúa Trời cho biết rằng, các thánh ở trên trời cũng đang sôi nổi để kích lệ bước đường còn lại của người tin được chép trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 12:1 “ Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn , chúng ta cũng nên quăng hết những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta.“ Sau cuộc sống tạm thời tiếp đến là cuộc sống đời-đời.  Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách I Giăng 4:18:“ Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương.“ Một sự bình an, vui vẻ và phước hạnh vô cùng tận cho bạn ở đời này và đời sau. Ấy là khi bạn quyết định đặt đức tin vào nơi tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Cứu Thế Giêxu. Ngài đang chờ đợi bạn. Chúa Giêxu phán “ Một linh hồn qúi hơn cả thế gian này.”Amen .

 

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.