Một Con Đường Duy Nhất

1,635 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề tài

 Một Con Đường Duy Nhất

         Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 2 “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, Chân Lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.“ 

       Lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được các môn đồ của Ngài loan truyền đi khắp thế giới, khắp hang cùng ngõ hẻm, để làm chứng cho muôn dân muôn nước, hầu chuẩn bị cho Ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại thế gian này. Có hàng-hàng lớp-lớp người đã tin, đời sống họ đã được biến đổi một cách lạ lùng diệu kỳ, vượt quá hiểu biết của các nhà khoa học.

          Nhưng cũng còn khá đông người chưa tin. Trong số đó cũng có vô số người lý luận bảo rằng: Tại sao lại phải tin Chúa Giê-xu mới lên được thiên đàng? Vô số người khác lại bảo: Con đường nào cũng dẫn đến La mã, thế thì mọi con đường của tôn giáo cũng sẽ dẫn con người đến thiên đàng chứ? Nhưng lại có một số người cố tình chứng minh rằng: Niềm tin của mọi tôn giáo cũng giống như leo núi: Mọi tôn giáo có thể bắt đầu ở bất kỳ nơi nào tại chân núi; rồi đi lên, thì cuối cùng mọi người trong mọi tôn giáo cũng đều gặp nhau tại một chỗ là trên đỉnh! Sau khi nghe lời phát biểu này, thì cũng chẳng khác nào một người ngồi trong bóng tối, chẳng thấy có chút ánh sáng nào, mà cứ nói vanh vách về mọi thứ đang đặt để trong bóng tối, giống như người đó đang ở trong ánh sáng vậy. Nhưng rất tiếc không phải là nói đúng, mà nói sai! Nhưng nó lại rất là phổ biến trong thế giới hiện nay. Vì nó đã thực sự được hòa vào trong dòng tư tưởng thế gian, mang tính vô tín, hay vô thần, để chống nghịch lại với Lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, từ sự khôn ngoan của bạn, thể hiện qua lời phát biểu ở trên, thì với tư cách cá nhân, tôi cũng có thể nói vui với bạn rằng: “Giả sử, tất cả mọi người trong mọi tôn giáo, cùng kéo nhau ra tận chân trời đứng, rồi cùng nắm tay nhau đi lên đến đỉnh trời để gặp được nhau, và nếu bạn cùng tôn giáo của bạn thực hiện thành công điều này, thì có thể không cần phải tin Chúa Giê-xu!” Vì khi nói đến phương diện tâm linh thì không thể dùng hình ảnh chân núi và đỉnh núi được. Nhưng phải dùng chân trời và đỉnh trời. Vậy bạn nghĩ thế nào? Bạn có thể thực hiện được điều đó không? Nếu không, thì bạn và gia đình bạn hãy tin Chúa Giê-xu.

        Hiện nay trên thế giới, có vô số số người cứ khăng-khăng bảo rằng: Tại sao lại chỉ có Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để  đem con người đến với Đức Chúa Trời? Còn Phật Thích ca, còn Mô-ha-mét thì sao? Họ không phải là những con người  có đời sống đạo đức, tốt đẹp, đơn giản hy sinh là được sao? Vâng không được! Vì họ là con người có linh hồn và thân thể cũng giống như mọi người khác. Dù họ có danh tiếng hay được quí trọng đến đâu, cũng vẫn là tội nhân trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Linh hồn họ cũng đang ở trong tình trạng hư mất. Rồi thể xác cũng sẽ có ngày nằm xuống giống như mọi người. Cho nên khi nói đến con người, thì ai cũng phải cần Chúa Giê-xu cứu. Vì con người không thể tự cứu thân thể của mình để đừng phải chết, thì ai lại dám tuyên bố mình cứu được chính linh hồn mình? Bạn nên biết rằng: Bất cứ ai là người ở trên hành tinh này qua mọi thời đại cũng phải nhờ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các giáo chủ trong mọi tôn giáo hoặc bất kỳ vị lãnh đạo tinh thần tiếng tăm cỡ nào cũng vậy thôi. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:23 Lời Chúa phán: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

          Có một điều xem ra thật là lạ lùng, không hiểu tại sao con người lại luôn-luôn muốn thay thế Đức Chúa Trời. Một loài ngườii hữu hạn, nhưng lại muốn trở thành vô hạn. Một loài người tội lỗi, mà lại muốn trở thành vô tội để tha tội cho người khác. Chính những dấu hiệu kỳ lạ đó, đã khiến chúng ta thấy có một số người trên đất vô cùng mưu mẹo, và gian dối, giả hình, muốn biến mình thành kẻ kiêu ngạo mà không sợ Đức Chúa Trời phạt giống như  một thiên sứ phản loạn ngày xưa sao? Phải chăng con người đang muốn tìm cách hạ Đức Chúa Trời xuống, để tôn con người bất toàn lên, hầu tìm kiếm tai họa về cho mình? Giả sử, nếu thật sự điều đó đang xảy ra trên đất, thì chắc-chắn chẳng bao giờ con người có thể thành công? Vì con người dùng mưu mẹo và tài trí, cùng sở trường, nhưng Đức Chúa Trời thì dùng quyền năng. Nếu con người vận dụng sự khôn ngoan riêng, thì phải biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Nếu giả sử: Con người hiệp nhất để vận động cả thế giới này, hầu tôn ai đó lên để ước muốn vô hiệu hóa sự tể trị của Đức Chúa Trời thì đó cũng chỉ là những sự suy nghĩ cùng đường. Vì con người muốn làm gì thì tùy, nhưng Đức Chúa Trời luôn-luôn vẫn là Đức Chúa Trời của cả nhân loại, ngài đang tể trị vũ trụ. Và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời đã dựng nên những người đang tìm cách chối bỏ chính Ngài.

         Trong Thánh Kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký  3:14 “ Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.“  Giữa con người và Đức Chúa trời hoàn toàn khác nhau ở chỗ: Con người phải do con người bầu lên, cấp lãnh đạo nào cũng thế, tổng thống của quốc gia nào cũng vậy. Vì con người từ chỗ lọt lòng mẹ trần truồng, có nghĩa là không có gì cả, rồi qua thời gian, tích lũy được nhiều phương diện trong đời sống, và được con người chọn lựa. Nhưng Đấng tự hữu hằng hữu thì không có khởi đầu, cũng không có cuối cùng. Ngài là Đấng tự có và hằng có đời-đời, cho nên không cần con người tôn lên hay bầu lên gì cả. Thế thì tại sao con người lại không thể đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời? Tại sao những người không phải là Đức Chúa Trời, mà mình cũng chẳng hiểu biết gì hết về họ mà mình lại dễ tin, dễ thờ quá vậy? Còn Đức Chúa Trời Chân thần là Đấng dựng nên chính mình thì lại chống đối không chịu tin?

          Nếu giả sử được hỏi: Có ai đó không học bác sĩ mà lại tự xưng mình là người có khả năng từ ngang cho tới bằng bác sĩ, treo bảng nhận trị bệnh. Vậy khi đi khám bệnh, thì bạn chọn bác sĩ thật; hay bác sĩ giả để giao mạng sống cho họ? Hoặc là có ai đó không học về kiến trúc mà lại tự xưng, mình có kinh nghiệm ngang bằng với  kiến trúc sư lâu năm! Thế thì khi xây dựng một công trình thì bạn nhờ vào ai? Kiến trúc sư hay người tay ngang?

         Xét ra thì cũng chỉ vì con người không chịu tìm hiểu Đức Chúa Trời là ai? Nhưng lại có tấm lòng kiêu ngạo và vô tín, từ đó phát sinh ra đủ mọi loại suy nghĩ sai trật làm chết linh hồn mình. Phải chăng có ai đó nghĩ rằng:  Để trở thành một Đức Chúa Trời, chắc cũng không có gì khó lắm, chỉ cần người có một đời sống thiêng liêng, đặc biệt hơn mọi người khác là được. Chắc có lẽ vậy, cho nên người ta đã tôn một số người lên thay Đức Chúa Trời. Vì kiểm chứng trên thực tế đã có người được tôn lên hàng cứu tinh của nhân loại. Thật đáng sợ, và quá kinh khủng cho những ai vi phạm vào loại tội mà không thể nào có sự tha thứ được.

            Chúng ta nhìn vào vũ trụ, rồi nhìn vào chính con người của mình, sau đó đọc Thánh Kinh, nghe Lời  Đức Chúa Trời phán, rồi đặt niềm tin vào Ngài, thì đó có phải là một đời sống tràn đầy sự phước hạnh không? Vì nếu ai đặt niền tin vào Ngài thì người đó sẽ sống bởi đức tin, và kinh nghiệm được sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời. Còn nếu đòi hỏi phải hiểu được Đức Chúa Trời một cách cặn kẽ rồi mới tin. Như thế thì chưa hiểu được Đức Chúa Trời bao nhiêu đã mất trí rồi. Vì Đức Chúa Trời đối với con người không phải là Đấng dễ hiểu, nếu Ngài không khải thị cho. Chúng ta không nên đùa giỡn với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng dựng nên chúng ta, và yêu thương chúng ta với một tình yêu vô lượng vô biên. Cho nên, thay vì chúng ta muốn hiểu cặn kẽ về Đức Chúa Trời để đặt niềm tin, thì hãy nên tìm hiểu cặn kẽ về tà thần, về hình tượng mà con người trong các tôn giáo đang thờ để đừng tin nữa, mà quay trở về với Đức Chúa Trời thì tốt hơn cho tất cả mọi người.

         Chúng ta hãy nghe Vua Đa vít được cảm bởi Đức Thánh Linh mà thưa với Đức Chúa Trời trong Thi-thiên 8: 4  rằng “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”

          Giả sử nếu bạn được ai đó hỏi: Con người có cách nào để luyện một khối sắt trở thành một khối vàng không? Chắc bạn đã biết quá rõ, là sắt không thể nào luyện để trở thành vàng được, vì sắt là sắt mà vàng là vàng. Thế thì con người là con người, làm sao con người có thể trở thành thần được? Vì khi so sánh giữa con người với nhau đã là một điều khó. Bởi con người này có thể đặc biệt hơn con người kia; về phương diện nào đó. Nhưng con người thì không thể so sánh với Đức Chúa Trời.  Nếu con người muốn thay thế Đức Chúa Giêxu, có nghĩa là muốn lên bằng Đức Chúa Trời thì cả là một mơ ước tột đỉnh của sự dại dột, rất kinh khiếp đối với linh hồn ai đó mà không biết! Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 42:8 Lời Chúa phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! “

         Quay sang một phương diện khác, thì có người lại bảo: Nếu Thượng Đế là Đấng yêu thương, thì tại sao Ngài lại không chấp nhận niềm tin tôn giáo của những người đã chọn lựa? Những lời phát biểu trên đây, thể hiện sự cố tình khước từ Đức Chúa Trời của con người ngày nay. Cho nên thiết nghĩ câu hỏi phải đổi ngược lại đó là: tại sao mọi người trong mọi tôn giáo không khước từ niềm tin mình đã chọn, để trở về với Đức Chúa Trời yêu thương là Đấng dựng nên mình, đã chọn mình giữa thế gian tội lỗi này? Nhưng nhiều người cứ than phiền rằng: Tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể bỏ những người không tin Ngài xuống địa ngục? Nếu chúng ta biết được rằng: Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Nhưng cũng là Đức Chúa Trời công bình thánh khiết nữa. Cho nên, một Đức Chúa Trời có thuộc tính như thế không thể chấp nhận cho một người tội lỗi, không vâng phục lời dạy của Đức Chúa Trời thì làm sao có thể sống ở thiên đàng là nơi Ngài ngự được! Giả sử được hỏi: Nếu bạn là chủ một gia đình, bạn có bằng lòng cho tòa án hình sự gởi một tên tội phạm vừa giết người sống trong gia đình của bạn không? Hay là, nếu bạn có tiền, dự định xây dựng một biệt thự, bạn có chấp nhận dùng những thiết bị cũ kỹ không? Trong Thánh Kinh sách Tin -Lành Giăng 1:1 Lời Chúa phán: “ Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.  Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.”

            Để bày tỏ sự suy nghĩ  và tình cảm đối với một người khác cho họ hiểu được mình, thì chúng ta phải dùng lời nói. Cũng vậy, Đức Chúa Trời muốn bạn biết Ngài, hiểu Ngài, và nghe được tiếng Ngài, thì chính Ngài cũng đã trở thành con người thật, danh Ngài là Giê-xu Christ , để nói cho bạn hiểu. Còn đối với Đức Chúa Trời cao cả, và thánh khiết, thì con người tội lỗi như chúng ta không thể đối diện với Ngài được.

            Ông Môi-se là một người được Đức Chúa Trời chọn để dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Là người được Đức Chúa Trời ban cho rất nhiều quyền năng phép lạ. Kinh Thánh ghi lại  trong Xuất Ê-díp-tô-ký 33: 17 như sau: “  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy.  Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!  Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.  Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá; khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi.  Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được.”

          Chắc có lẽ trong chúng ta cũng không ai dám nhìn thẳng mặt trời vào buổi trưa. Nhưng phải tìm một cái gì đó để nhìn qua trung gian. Vậy thì sự sáng mà Đức Chúa Trời dựng nên, chúng ta không trực tiếp nhìn thẳng được, thì Đức Chúa Trời là sự sáng làm sao chúng ta có thể đòi hỏi để nhìn thấy được Ngài? Cũng vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Lời của Đức Chúa Trời để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta, vì nếu không có Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung gian làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 9 Chúa Giê-xu phán: “ Ai  đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.”  Ở trong Thánh Kinh sách Khải thị 1: 8  Chúa Giê-xu phán rằng: “ Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có, và còn đến là Đấng toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. Là Đấng đầu tiên và cuối cùng.” Trong Thánh Kinh sách  Giăng 10:30 Chúa Giê-xu phán: “Ta với Cha là một.”

          Trên thực tế, có người lầm lẫn cho rằng: Đức Chúa Giê-xu là con người như mọi người khác rồi qua tu hành, lập đạo Do Thái rồi được tôn lên làm Đấng Cứu Thế.  Phải như  tất cả mọi người đều hiểu được rằng: Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đức Chúa Trời toàn năng giáng thế thành người để cứu người với danh xưng là Giê-xu Christ, thì đâu có sự hiểu lầm mà cho rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu nhỏ tuổi hơn Phật thích ca! Dân Do thái cũng đã lầm lẫn vì họ không nhận ra được Đức Chúa Trời giáng thế cứu họ, nên họ coi Áp-ra-ham là người có trước Chúa Giê-xu. Thật là một sai lầm đáng tiếc! Đúng ra phải nói: Áp-ra-ham sinh ra trước Phật Thích ca. Và Áp-ra-ham và Phật Thích ca sống trước thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng thế mới đúng. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 58 ghi lại: “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.”  Có nghĩa là khi Áp-ra-ham chưa sanh ra, thì Chúa Giê-xu đã là Đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là Đức Chúa Trời đã có từ trước muôn đời. Ngài chỉ giáng thế với hình hài con người hơn hai ngàn năm nay thôi, chứ không phải Ngài là Đấng mới hiện hữu hơn hai ngàn năm nay, tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được cái móc thời gian này.

          Nếu giả sử: Có ai đó bảo rằng, Ngài mới hiện hữu trên đất hơn hai ngàn năm nay, vậy thì  làm sao Ngài lại có thể sai Tiên tri Ê-sai, báo cho thế giới trước khi Ngài giáng thể gần cả ngàn năm được? Như thế có nghĩa là trước khi chưa giáng thế, Ngài đã là Đấng tự hữu và hằng hữu. Khi giáng thế Ngài là Đức Chúa Trời thành người, là Đức Chúa Trời trở thành xác thịt thật. Ngài không phải là một thần linh khuất mặt, hay là một bóng ma trên đất, mà Ngài có một thân thể giống như thân thể của chúng ta, để nhờ thân thể đó mà đền tội thay cho chúng ta trên thập tự giá. Nhưng bằng cách nào mà Ngài đã trở nên một người như thế? Bởi phép lạ. Bằng cách giáng sinh qua một nữ đồng trinh được chọn, với quyền phép vô hạn lượng của Đức Thánh  Linh. Cho nên Ngài mang bản chất của một con người thánh khiết. Chúa Giê-xu Christ không phải chỉ là danh xưng trong một khái niệm triết học trừu tượng. Nhưng Ngài là một con người thật, có thể thấy, tiếp xúc, và nghe được. Sau khi gánh hết tội lỗi cho con người trên thập tự giá, Ngài tuyên phán: “mọi sự đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”

          Ba ngày, sau khi phục sinh từ trong mồ mả . Ngài có một thân thể thật vinh hiển không bị  ngăn trở bởi chướng ngại vật lý, Ngài đã hiện ra cho các Sứ đồ và môn đồ Ngài, bốn mươi ngày sau khi phục sinh Ngài đi khắp nơi dạy Đạo về Nước Trời. Sau đó, Ngài đã thăng thiên về trời và thiên sứ đã báo cho mọi người biết trong Thánh Kinh sách Công vụ 1: 9“  Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Qúy vị thân hữu qúy mến .

       Không ai trên đất này qua mọi thời đại có thể thay thế Chúa Cứu Thế Giê-xu, để cứu bất cứ ai khỏi tội, hầu thoát khỏi hỏa ngục đời sau. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người để cứu người, nên ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu không còn Đức Chúa Trời nào khác Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 45:22 Lời Chúa phán: “ Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” Trong Thánh Kinh sách Ê-sai46:9 Lời Chúa phán: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.” Cho nên cũng chẳng có con  đường nào khác cho nhân loại. Tôi tha thiết kêu gọi qúy vị hãy đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu để nhận được sự sống đời-đời ngay bây giờ.” Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.