Muốn Bình An Hay Giặc Giã

1,931 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Muốn Bình An Hay Giặc Giã

Kinh Thánh : II Sử Ký  15  : 1 – 19 . A-sa trừ bỏ sự thờ hình tượng

      Thần Đức Chúa Trời cảm động A-xa-ria, con trai của Ô-đết: Người đi ra đón A-sa, mà nói với người rằng:  Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi…………..Vả lại, vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra, nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xết-rôn. Song các nơi cao không phá dỡ khỏi Y-sơ-ra-ên; dầu vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người. Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va các vật thánh của cha người, và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng. Chẳng có giặc giã cho đến năm thứ ba mươi lăm đời A-sa.”

       Trong phân đoạn Thánh kinh này, chúng ta chia ra làm 3 phần, để lần lượt tìm hiểu xem, nguyên nhân nào đã đưa quốc gia Y-sơ-ra-ên đến chỗ giặc giã, đau buồn và khốn khổ. Và  sau đó họ thoát khỏi khổ cảnh đó bằng cách nào? Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng cứu họ có khác hẳn các thần bằng đất bằng đá không? Thiết tưởng đây là một bài học cho cá nhân, gia đình, và các quốc gia ngày nay.

I /  Nguyên nhân  nào đã đưa quốc gia đến, giặc giã, khốn khổ  và mất bình an.

         Theo một mẫu tin ngắn được đăng  trên một tờ báo cho biết:  Theo báo cáo của cơ quan ONU, chiến tranh hiện nay trong 48 nước trên thế giới, đã làm cho 25 triệu người phải di tản khỏi nơi mình sinh sống, con số này lớn gấp đôi tổng số người tị nạn.

         Qúa nửa số người trên là ở Phi châu, nơi đang có nhiều cuộc chiến tranh nội bộ. Ở Á châu và vùng Thái bình dương có 4,6 triệu người, Âu châu có 3,3 triệu, Mỹ châu có 2,2 triệu, Trung đông có 1,5 triệu. Tổng số 25 triệu người này, chưa tính đến nhiều triệu người bị di tản vì cớ chương trình phát triển kinh tế, nhiều nhất là ở Trung Hoa và Ấn độ. Chỉ có 20% số người di tản nói trên được nhận sự giúp đỡ của Ủy ban Tị Nan Quốc Tế. Một vài con số thông tin ở trên sẽ không dừng tại đó, và trong tương lai, dù muốn hay không, nó cũng sẽ được tăng lên thêm nữa.

          Quốc gia nào cũng đang nỗ lực, hết sức xoay sở cách này, rồi xoay đến cách khác. Về phần hành nào thì lo phần hành nấy một cách tích cực: nào là huấn luyện đào tạo bổ sung, cấp thêm vốn, vay tiền nước này nước nọ. Hết kế hoạch này lỗi thời, thì có kế hoạch khác ra đời. Cứ hết người tài này làm không kết qủa, thì lại tìm cách biểu tình chống đối để hạ bệ, hầu đưa người có tài khác lại lên thay. Thay người lãnh đạo mới thì dễ rồi đó, nhưng làm sao cho đất nước đổi mới thì không dễ. Rồi  bầu không khí căng thẳng, ảm đạm bao trùm, thì có những bài diễn văn nóng hổi, mới toanh được loan ra, thế là lại có những tràng pháo tay ròn rã nổi lên, mở màn cho một niềm hy vọng mới. Đã có biết bao nhiêu bài diễn văn được đọc lên. Biết bao nhiêu lời ca ngợi được đón nhận. Rồi hết đảng này thuyết trình kế hoạch này, tiếp đến đảng khác trình bày kế hoạch nọ. Kế hoạch nào cũng nhắm vào những mục đích tối hậu, và khẳng định sẽ thực hiện với quyết tâm cao. Nhưng nhìn chung, các quốc gia trên thế giới vẫn không thể ngẩng đầu cao lên được. Cho nên có nhiều người đã hỏi: Tại sao kỳ lạ thế?

       Có gì khó hiểu đâu: Vì người ta không phát hiện ra được cái nguyên nhân nào  đã đưa quốc gia đến tình trạng đó. Không phải là quốc gia thiếu nhân tài. Không phải là thiếu kế hoạch, cũng không phải là thiếu nhân lực. Mà là thiếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thiếu sự trông cậy vào nơi Đức Chúa Trời. Thiếu lòng biết ơn nơi Đức Chúa Trời. Mà lại dư dật hình tượng, tà thần, cũng như bói khoa, chiêm tinh, tà thuật, đồng bóng..v…v. Tất cả mọi quốc gia trên thế giới ngày nay- xét ra, nếu dư dật những điều vừa kể ở trên, thì cũng giống nhau ở chỗ thiếu đủ mọi phương diện. Và mức độ thiếu như thế nào- thì cứ lường ở tấm lòng của mỗi người đối với Đức Chúa Trời ra làm sao, thì thực tế của quốc gia nó cũng sẽ thiếu giống như vậy.

        Người ta đang cố tình gán cho Đức Chúa Trời những lời nói thật bất lợi, hầu như  người đó không hề sợ sự đóan xét của Đức Chúa Trời trong đời sau đối với mình. Nào ai dám bảo chết là hết đời? Vâng, chết là hết đời tạm, hết cơ hội ở đời này, rồi sau đó bước vào thế giới đời-đời. Hàng tỷ người đâu có hiểu được rằng: trong sự chối bỏ niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời vẫn luôn dùng những người đã tin Ngài, đem Sứ điệp yêu thương của Đức Chúa Trời đến cho họ. Trong Thánh Kinh sách II Sử ký  15: 1  Lời Đức Chúa Trời phán: “ Thần Đức Chúa Trời cảm động A-xa-ria, con trai của Ô-đết: Người đi ra đón A-sa, mà nói với người rằng: Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi.“  

        Đức Chúa Trời vẫn làm điều này trong thế giới khốn khổ ngày nay. Bất kể ngày hay đêm, bàn chân của người rao giảng Tin-lành đã và đang có mặt trên khắp thế giới, lần từng bước vào nơi hang cùng hẻm tận để rao truyền lời kêu gọi đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho những người đang trong tình trạng chết mất. Nếu ngày xưa Chúa  gọi “ Hỡi Asa, cả  Giu-đa hãy nghe lời ta.” Thì  ngày nay Chúa cũng đã gọi. “ Hỡi Hoa-Kỳ hay Viêt-Nam hoặc bất kỳ một  quốc gia nào khác, hay là mỗi gia đình, mỗi cá nhân, hãy nghe lời Ta:  “Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi.“

       Khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên biết nhìn lại mình. Vì chẳng có một quốc gia nào kinh nghiệm hơn dân Y-sơ-ra-ên về điều đó. Biết bao nhiêu đau khổ chỉ vì thờ hình tượng mà xa cách Đức Chúa Trời. Cứ mỗi lần vi phạm như vậy, dân tộc lại  rơi vào không biết bao nhiêu cảnh giặc giã, lầm than, khốn khổ. Nhưng trong lúc khốn khó, Đức Chúa Trời  lại sai người đem lời kêu gọi yêu thương của Ngài đến. Khi nghe tiếng Chúa, họ quay đầu trở lại ăn năn với Đức Chúa Trời, và tìm cầu Ngài, thì Đức Chúa Trời đã hứa giải cứu họ. Trong Thánh Kinh II Sử ký 15 : 5 Thánh Kinh ghi lại: “ Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên.  Nước nầy giày đạp nước kia, thành nầy giày đạp thành nọ; vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn.  Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng.“

II/  Sau khi quay lại với Đức Chúa Trời, con người phải làm gì trước hết?

       Kinh Thánh ghi lại hành động đúng của A-sa. Trong Thánh Kinh sách II Sử-ký  15 : 8 Lời Chúa cho biết: “ Khi A-sa đã nghe các lời nầy và lời tiên tri của tiên tri Ô-đết, thì giục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Bên-gia-min, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ép-ra-im; người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Bên-gia-min, và kẻ khách thuộc về chi phái Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn, vẫn kiều ngụ với chúng; vì có nhiều người Y-sơ-ra-ên, khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của A-sa ở cùng người, thì đều về đằng người.“ 

       Để đi vào thực tế cho thật có hiệu qủa. Chúng ta cũng phải tuần tự làm theo hai bước mà A-sa đã làm. Vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bước thứ 1: Dẹp bỏ thần tượng  gớm giếc .

         Điều này cũng không lấy gì làm lạ. Vì nếu một bệnh nhân mà muốn được sớm  bình phục, hầu được khoẻ mạnh, thì trước hết không phải cho người đó uống thuốc bổ trước. Nhưng phải uống thuốc để trừ căn bệnh đó trước, loại nó ra khỏi cơ thể. Vì chính căn bệnh đó làm cho con người đau ốm, tiều tuỵ dễ dẫn đến sự chết. Thế thì đối với phương diện tâm linh cũng vậy. Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng trong Thánh Kinh sách Phuc-tuyền 5:9 như sau: “ Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.“ Chính dân Y-sơ-ra-ên biết rõ điều đó chứ? Họ biết rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên khi quay đầu trở lại họ biết mình phải làm gì trước. Và Thánh kinh  đã ghi lại trong  đoạn 15 :  8 như sau: “Khi A-sa đã nghe các lời nầy và lời tiên tri của tiên tri Ô-đết, thì giục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Bên-gia-min, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ép-ra-im.”

Bước thứ 2 : lập lại bàn thờ của Đức Giê-Hô-Va.

              Trong Thánh kinh đoạn 15: 9 đã ghi lại: “ Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Bên-gia-min, và kẻ khách thuộc về chi phái Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn, vẫn kiều ngụ với chúng; vì có nhiều người Y-sơ-ra-ên, khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của A-sa ở cùng người, thì đều về đằng người.”

          Khi đã đem thần tượng ra khỏi cá nhân, gia đình hay là quốc gia, thì người ta phải lập lại sự thờ phượng để tôn cao danh Đức Chúa Trời. Khi bắt đầu có quyết định như vậy, con  người sẽ kinh nghiệm được sự thăm viếng của Đức Chúa Trời ngay. Nếu ngày nay bạn làm một quyết định với Đức Chúa Trời cũng như A-sa đã làm trong Y-sơ-ra-ên. Hay là như chúng tôi đã làm mấy chục năm về trước. Thì  đó là quyết định khôn ngoan, vì đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu. Sau đó khước từ vĩnh viễn với hình tượng bằng đất vô tri vô giác, thì bạn sẽ nhận được điều mà các bậc tỷ phú không tin Chúa cũng không thể có: Đó là nhận được sự sống đời-đời, từ nơi Đấng sống đời-đời ban cho. Bạn chẳng cần lo gì  đến thời điểm cuối cùng của cuộc đời. Vì sự sống đời-đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến cho linh hồn bạn trở nên sống. Cho nên khi xác thịt tạm bợ này trở về đất, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp lấy linh hồn sống của bạn, đưa về thiên đàng sống đời-đời với Đức Chúa Trời một cách vui mừng  và phước hạnh.

           Nhưng nếu bạn không tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thật sự bạn không có điều đó. Mà sau khi trút hơi thở cuối cùng, bạn sẽ đi vào nơi khổ hạnh đời-đời. Tin Chúa bạn sẽ có cuộc đời bình an, phước hạnh ngay trong đời này, mà bạn cảm nhận được một cách thật rõ ràng.  Bạn đừng hiểu lầm đây là giáo lý của Đạo Tin- Lành dùng để dụ dỗ bạn, nhưng là Chân lý của Đức Chúa Trời để tìm và cứu bạn. Vì chúng tôi không nhận từ nơi bất cứ ai một lợi nhuận nào cả. Nhưng Đức Chúa Trời bảo chúng tôi hãy hết sức bày tỏ điều lợi đó cho mọi người, hầu bạn và gia đình tìm đến Đức Chúa Trời để được sự sống đời-đời. Và nếu trong quốc gia bạn đang ở, ai cũng làm như A-sa thì đất nước bình yên không giặc giã, mà lại còn thịnh vượng nữa là khác. 

3 /   Đức Chúa Trời Trả lời Thế nào ?

       Có một điều rất đau buồn đó là: Đức Chúa Trời là Đấng Hằng sống, mà lại có hàng tỷ người chẳng biết Ngài là Đấng Hằng sống! Cho nên linh hồn những người đó không thể sống được, mà lại hy vọng đời sau được sự sống đời-đời thì thật là lạ?

          Nhưng ngược lại, chấp nhận thờ thần khác bằng đất do cơ sở lò gốm tạo ra, không có sự sống, không nhúc nhích, mà lại cứ tin đó là thần đang sống, mà chẳng  chiụ tìm tòi suy xét, cho nên những người tin thần tự tạo đó, có ai được sự sống đời-đời nơi đời  sau đâu! Vậy thì Hãy nghe Đức Chúa Trời trả lời cho A-sa như thế nào về phương diện này? Trong Thánh Kinh sách II Sử ký  15 : 10 Lời Chúa cho biết rằng:  “ Tháng ba năm mười lăm đời A-sa, chúng nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem; nhằm ngày ấy họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về, bảy trăm con bò đực và bảy ngàn con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình,   và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, thì sẽ bị xử tử, vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi.  Cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề, và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va; rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía.”  

         Thiết tưởng qua những câu Thánh kinh ghi lại những sự việc đã xảy ra tại Y-sơ-ra-ên, mang đến cho chúng ta một bài học quá giá trị. Bạn có biết rằng: Thế giới đã xuất hiện qúa nhiều tôn giáo. Theo Thánh Kinh, điều đó trả lời cho chúng ta biết rằng: Tấm lòng con người đang thiếu Đức Chúa Trời, nhưng những người đó chẳng ai nhận ra được là như vậy. Cũng như một người ăn cơm là chính, nhưng không có cơm thì ăn đủ loại thực phẩm để thay thế cũng chẳng cảm thấy no. Rồi người này làm ra món ăn này, người khác lại làm ra món ăn khác, nhưng cũng chẳng thay thế được, cho đến một ngày nào đó, họ thấy đã có qúa nhiều món  nhưng vẫn chưa thoả mãn, vì có món nào thay được cơm đâu, nhưng không thể bỏ nó khi cơm chưa có. Chỉ khi nào có cơm thì những thứ đó mới bị loại trừ. Ngưng khổ nỗi ở chỗ là người ta không biết cơm là chính mới đau buồn chứ! Thí dụ trên đây không thể đầy đủ ý nghĩa so với tình trạng đói khát tâm linh. Nhưng thiết tưởng nó cũng minh hoạ cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc thiếu Đức Chúa Trời trong lòng của con người là một điều qúa nguy hiểm. Nó không như cơm gạo chỉ  ảnh hưởng đến xác thịt. Mà tâm linh thì dẫn đến sự khốn khổ nơi địa ngục đời -đời là điều chắc-chắn phải xảy đến như Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh kinh sách Khải-huyền 21: 8 như sau : “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.”

       Thật quá nguy hiểm. Vì người ta đang dùng báo chí để hạ thấp Đức Chúa Trời xuống, rồi tôn các bậc giáo chủ khác lên bằng cách tuyên bố rằng: Trong tương lai không xa  tại Hoa-kỳ này rất hy vọng các tôn giáo khác sẽ ra đời! Thiết tưởng bạn đừng bao giờ quên rằng: Sở dĩ ngày nay, Hoa-kỳ có nhiều người khôn ngoan, đất nước thì giàu có và văn minh nhất thế-giới, và bạn có diễm phúc sống tại nơi  đây, là cũng do từ nơi những người đầu tiên khi đặt chân trên mảnh đất xa lạ này, người ta đã kêu cầu Đức Chúa Trời, thờ phượng và đặt lòng tin nơi Ngài, nên đã được Ngài chúc phước cho.  Còn bây giờ, di dân của các quốc gia mang đủ mọi loại hình tượng vào đây rồi, vậy thì  bạn hãy để ý xem, quốc gia ngày nay, có còn được thịnh vượng và yên ổn như ngày xưa nữa hay không?           

        Nếu ở một đất nước được sự chúc phước của Đức Chúa Trời, mà hy vọng trong tương lai có nhiều tôn giáo khác sẽ phát triển mạnh thì đó là dấu hiệu mong muốn tai  hoạ, nghèo đói  và chiến tranh, cũng như hoả ngục. Chứ không phải an bình, thịnh vượng, và thiên đàng đâu. Chưa có một quốc gia nào, gia đình nào, cá nhân nào thờ hình tượng mà tấm lòng được bình an cả. Chẳng qua là người ta không chiụ nhìn vào tương lai đời sau của chính mình, qua Lời của Đức Chúa Trời, lại cố tình tránh né sự kêu gọi của Chúa, cho nên số người này không phát hiện ra là mình đang sống để chờ đợi sự buồn rầu và đau khổ đời-đời trong tương lai đời sau đó thôi! Như vậy, ngay bây giờ, sau khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bạn nên có một sự chọn lựa để quyết định sự sống còn cho linh hồn mình.

        Bạn đừng quên rằng: Cứ mỗi lần dân tộc y-sơ-ra-ên bỏ Đức Chúa Trời mà thờ thần tượng thì đều bị giặc giã, nghèo đói và  khốn khổ. Quay đầu trở lại với Đức Chúa Trời thì được bình an thịnh vượng và phước hạnh. Và nếu mỗi gia đình tin Chúa Cứu Thế Giê-xu được bình an, thì quốc gia mới hy vọng yên ổn. Xin bạn hãy cùng tôi suy gẫm bài học này để chúng ta có sự quyết định sáng suốt hơn, hầu cho cá nhân, gia đình, và xã hội đều đón nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời, để cuộc sống còn lại của mỗi chúng ta thật sự có ý nghĩa trong đời này, và phước hạnh đời-đời trong tương lai đời sau. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.