Năm Mới Bạn Hãy Đổi Mới

1,576 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Năm Mới Bạn Hãy Đổi Mới

Quý vị thân mến.

        Kỳ bầu cử tổng thống năm nay, vấn đề tranh luận có vẻ êm dịu hơn! Còn về phần dân chúng thì cảm thấy không còn hăng say như thuở nào. Hình như mọi người đã quá mệt mỏi trong sự hy vọng. Hết khẩu hiệu này, rồi lại đến khầu hiệu khác, hết ông da trắng xuống, quyết định đưa ông da đen lên. Bốn năm trôi qua, nhìn chung, đất nước này cũng chẳng có gì đặc biệt, ai cũng thở dài chờ hết hạn! Nhưng bây giờ thì rõ rồi. Ông trắng muốn lên thì lên không được, bây giờ ông da đen lại phải tiếp tục lên. Nhưng ông nào lên thì cũng phải hiểu được một điều quan trọng, được chép trong Thánh kinh sách Châm ngôn 2:7 như sau: “ Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.”

        Qua Lời Chúa chúng ta đã hiểu: Tổng thống là người lãnh đạo tối cao của một quốc gia, nhưng  Đức Chúa Trời là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Đấng cầm quyền tể trị tối cao của vũ trụ. Thiết nghĩ, tổng thống nào cũng phải nhận thức được rằng: bổn phận và trách nhiệm của chức vụ lãnh đạo mà quốc dân đã giao cho mình, nó đang nằm trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời.

      Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: Suốt nhiệm kỳ thứ nhì của một tổng thống Obama sắp tới, người dân Hoa-Kỳ tiếp tục hy vọng vào tài năng hữu hạn của ông, hay là nương cậy vào quyền năng vô hạn vô lượng của Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy học sự khôn ngoan của một vị vua là Đa-vít, ông được thần của Chúa cảm động để ông mạnh mẽ tuyên bố trong Thi-thiên 20:7 rằng: “ Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.”

        Có người hỏi tôi: Không biết trong nhiệm kỳ bốn năm vừa qua, ông Obama có nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời không? Thú thật, điều đó tôi không được biết. Nhưng tôi biết chắc-chắn một điều: Những người tổng thống trước ông Obama, nếu không nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời, thì quốc gia Hoa-Kỳ này sẽ không còn đến ngày nay, để cho người Việt-nam chúng ta đặt chân đến, và cũng chẳng còn cơ hội để cho ông Obama tiếp nối chức vụ lãnh đạo đâu.

        Hơn nữa, qua niềm tin và sự nương cậy của các lãnh đạo tiền nhiệm đặt tấm lòng vào nơi Đức Chúa Trời, Hoa-kỳ đã trở thành một quốc gia văn minh, giàu có và hùng mạnh nhất thế-giới hiện nay, mặc dù đất nước đang trong tình trạng suy thoái trầm trọng. Tôi nói như thế, cũng có thể ai đó nghe xong thắc-mắc hỏi: Đức Chúa Trời đã làm gì cho đất nước này, mà sao tôi không thấy? Tôi xin trả lời: Nếu bạn muốn nhìn thấy những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho đất nước này, thì bạn phải hoàn thành hai bước sau đây: 1/ Bạn phải hiểu được rằng: Đất nước Hoa-kỳ đã và đang đặt trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời. 2/ Bạn sống trong quốc gia thờ Chúa, bạn phải đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời, và thờ phượng Ngài. Vì Ngài là Đấng Hằng-sống đang cầm quyền cai quản vũ trụ.

      Thiết tưởng chúng ta nên biết rằng: Hoa-kỳ là một quốc gia rất đặc biệt, mà chúng ta chỉ đơn cử vài nét sau đây: 1/ Địa thế rất thuận lợi mang tính chiến lược mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong vị trí bản đồ. 2/ Hoa-Kỳ có số lượng trí tuệ khổng lồ vô cùng giá trị, đầy dẫy khắp ở trong và ngoài nước. 3/ Có sự khôn ngoan tiến bộ vượt bậc trên không gian. 4/ Có đầy dẫy các thức ăn ngon đủ loại cho người dân, vượt cao hơn hẳn đời sống các quốc gia trên thế giới, không thể kể hết đang nằm trong tủ lạnh của từng gia đình, và vô số tài sản giá trị trong nhà ở.

       Nhìn về tương lai của đất nước, chúng ta có quyền hy vọng chắc-chắn và có thể loan tin khẳng định cho các quốc gia trên thế giới biết rằng: Đức Chúa Trời mà chúng ta đặt sự trông cậy, sẽ còn tiếp tục chúc phước cho đất nước chúng ta. Nhưng với điều kiện, là mọi người dân Hoa-Kỳ, ai cũng phải oa-kỳ Hoa-Kỳbiết ơn Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài về những gì mà Ngài đã ban cho, chứ không phải các thần trong tôn giáo, thì chắc-chắn sẽ được điều đó. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 48:11 Lời Đức Chúa Trời phán: “Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.”

        Vậy nếu được hỏi: Đầu năm mới này, và trong suốt cả năm, bạn sẽ kêu cầu thần nào giúp đỡ cho quốc gia Hoa-kỳ phát triển? Thiết tưởng, nếu muốn biết kêu cầu ai, thì chúng ta phải xem các vị lãnh đạo khi mới lập quốc đặt nền tảng đức tin vào Đấng nào? Câu trả lời duy nhất đó là: Chỉ một mình Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Đức Chúa Trời đã ban phước cho đất nước này, dù trải qua biết bao nhiêu phong ba bão tố, nhưng vẫn hiên ngang đứng vững cho đến ngày nay. Cho nên bạn và tôi hôm nay cũng phải tiếp tục như vậy, mới có thể nói là góp phần xây dựng đất nước. Chứ đừng làm ngược lại những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy, là nguy hiểm cho quốc gia. Mời bạn nghe Thánh kinh sách Thi-thiên115:15 Đức Chúa Trời phán như sau. “ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời đất, đã ban phước cho các ngươi.”

         Bây giờ, chúng ta bàn sơ qua về vấn đề gia đình của mỗi chúng ta trong năm mới này, xem điều quan trọng nhất là gì, để chúng ta có thể đặt nền tảng vững chắc cho bước đầu đổi mới, khi bước qua năm mới? Đầu năm 2013 sắp đến, cũng là năm đầu tiên, nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Obama. Giả sử nếu được hỏi ai đó- một câu hỏi với nội dung sau đây: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, người dân Hoa-Kỳ cần gì ở nơi ông? Thiết nghĩ câu trả lời này rất là dễ đó là: Ông tổng thống cũng như mọi người khác, chẳng có gì để cho người dân nào cần cả. Nhưng chỉ có duy nhất một điều tổng thống  phải cần đó là: “sự khôn ngoan”mà muốn có sự khôn ngoan thật, thì tổng thống phải làm theo lời hướng dẫn của Thánh Kinh, được chép trong sách Châm-ngôn 9:10: “ Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng.” Thật như thế thưa quý vị. Vì người ta nói : Dân giàu nước mạnh. Cho nên tổng thống phải sáng suốt khi dùng đồng tiền đóng góp từ mồ hôi nước mắt của dân, làm sao phải sanh lợi cho dân. Chứ không phải làm hết tiền của dân, lại tăng thuế đủ thứ rồi bắt dân đóng góp. Vì chẳng tổng thống nào lên cầm quyền mà không nhờ vào đồng tiền của dân mà lại có thể điều hành quốc gia được.

Quý vị thân mến.

      Nếu đã nói một người lãnh đạo quốc gia phải cần sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho, thì bây giờ, các bậc gia chủ, lãnh đạo gia đình của mình, thì cần gì để điều hành gia đình? Quý gia chủ có muốn gia đình mình được phước trong năm mới này không? Nếu muốn, thì phải nghe Lời phán của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 3:5 “ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ các nẻo của con.”

       Khi bàn đến trách nhiệm và bổn phận của một gia chủ điều hành một gia đình, cá nhân tôi nhận thấy hơi vui-vui. Vì nó giống như vô số tiểu quốc gia, hợp thành một Đại quốc gia vậy. Vì gia đình là nền tảng của xã hội mà. Cho nên chịu ngồi suy gẫm một chút cho thư giãn tinh thần, thì chúng ta sẽ thấy, chức vụ tổng thống  lãnh đạo của một quốc gia có phần nhẹ hơn chức vụ của một gia trưởng. Vì tổng thống nhiệm kỳ là bốn năm, làm được việc hay không, cũng chẳng mất mát gì, cứ hết bốn năm không ai bầu nữa thì xuống, vô tội vạ, miễn đừng làm ác thì thôi. Nhưng chức vụ của một ông gia trưởng nắm quyền điều hành gia đình thì không hề có nhiệm kỳ, mà phải làm suốt đời, mà phải làm cho được, để vợ con có cơm no áo ấm, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Ông lãnh đạo này không ai bầu, vì gia chủ là người tự xây dựng gia đình, và sanh sản con cái làm thành viên để lãnh đạo, cho nên không có nhiệm kỳ.

       Nếu tổng thống làm không được việc, thì hết nhiệm kỳ thay ông khác, nhưng ông gia trưởng thì mãn đời chẳng ai thay, mà phải làm cho được, chứ chẳng ông gia trưởng nào lại nói tôi làm không được bao giờ. Mặt khác, ông tổng thống lên thì có sẵn tiền bạc do dân đóng góp để điều hành, chỉ thay đổi mọi chính sách cho phù hợp với hoàn của đất nước, của thế giới, rồi cùng với hàng trăm cố vấn theo dõi điều khiển nó. Nhưng một người trở thành  gia chủ thì không có gì sẵn cả, phải xây dựng từ hai bàn tay trắng mà ra. Nhu cầu trong gia đình cái gì không có, thì phải làm ra cho có. Đối với một tổng thống thì trong thời suy thoái có quyền cắt bớt phương diện này, phương diện khác. Nhưng chủ gia đình thì không thể cắt bớt nhu cầu cần thiết trong gia đình mình được. Cũng chẳng ai có quyền đem con ra tòa xé khai sanh bớt một vài đứa cho phù hợp với tình trạng thất nghiệp để đỡ tốn cơm. Mà phải gồng gánh để chụi đựng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Nói lên trách nhiệm và bổn phận của gia chủ hết sức nặng nề.

          Tôi muốn có sự so sánh cho vui  để cho các quý vị gia chủ thấy rằng: Lãnh đạo quốc gia dựa vào dân về mọi phương diện, nhưng người dân không thể dựa vào tổng thống. Vậy thì kể từ đầu năm mới này trở đi, mỗi gia chủ của mỗi gia đình phải nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời. Vì người chủ gia đình có nhiều điều phải lo. Nhưng nếu chúng ta không biết cách giải quyết những nỗi lo đó, thì từ áp lực, sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bệnh tật khó lường. Cho nên Lời Đức Chúa Trời khuyên chúng ta trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5:7 “ hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

Quý vị thân mến.

      Chắc quý vị đồng ý với tôi rằng: Khi nói đến bầu cử, là nói đến quyền tự do dân chủ. Chứ đừng hy vọng bầu người lãnh đạo nào đó để có thể thay đổi được tình trạng đang xuống đốc của quốc gia. Phải thật tình mà nói rằng: Không một con người nào, có thể dùng tài năng, và khôn ngoan riêng của mình mà thay đổi được quốc gia cả. Để kiểm chứng điều này, bạn hãy xem những nhà lãnh đạo quốc gia Hoa-kỳ thành công, lịch sử đã chứng minh là họ nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người trong chúng ta nên hiểu cho rằng: Muốn thay đổi tình trạng của một quốc gia, hay gia đình, thì mọi người dân trong quốc gia đó, hoặc gia đình đó, phải đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài. Không biết có bao nhiêu người trong chúng ta nhận thức được rằng: Hoa-kỳ đã vẽ được đường bay cho phi thuyền đi vào không gian theo như sự tính toán rất chính xác, mà xem ra không còn khó khăn gì nữa. Nhưng hàng ngàn lãnh đạo quốc gia Hoa-kỳ làm việc với tổng thống hiện nay, có đủ mọi trình độ kiến thức, vậy mà cảm thấy rất là khó khăn, khi vẽ chính sách để cho dồng đô-la đi vào túi người dân của mình! Nhưng để giải quyết mối lo ngại này, thì Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã khuyên chúng ta được ghi lại trong sách Thi-thiên 37:5 như sau: “ Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cây Ngài, thì Ngài sẽ làm thành những việc ấy.”

 Quý khán thính giả qúy mến.

      Nói đến Tết, thì ai cũng biết đây là cơ hội của những người chưa tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đi tìm kiếm phước cho mình trong cả năm. Nào là xin xăm, bói quẻ, hái lộc.v..v. Những hình thức trên đây đều mang hình ảnh của sự mê tín, nhưng vẫn có nhiều người tin. Giả sử nếu được hỏi: những người tin vào hình thức trên, thì ai đã được tin tốt lành nào về điều mình tin đó. Nếu ai trả lời là được, thì có biết chính xác là ai ban cho mình không? Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Tại sao đầu năm chúng ta không cầu nguyện xin Chúa  mà lại đi xin xăm để làm gì? Rồi người ta bảo: Bói ra ma, quét nhà ra rác, sao đầu năm không đi tìm kiếm Chúa, mà đi xem bói kiếm cho ra ma làm chi? Rồi rủ nhau đi hái lộc đầu năm, đầu năm lộc ở đâu ra mà hái? Xem ra thì đó chỉ là những ước mơ mà không bao giờ có sự hy vọng thật. Phải chăng đó là những cách mà người ta đặt ra để kiếm tiền những người nhẹ dạ cả tin trong những ngày đầu năm. Thiết tưởng năm mới, bạn phải đổi mới bằng cách, đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đó là một ơn phước lớn nhất cho chính bạn, và cả gia đình, kéo dài suốt cả đời này và đời-đời nơi đời sau. Đức Chúa Trời đã hứa với bạn trong Thánh-Kinh sách Thi-thiên 32:1 như sau: “ Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình. Được khỏa lấp tội lỗi mình.”  

          Tôi muốn khuyên bạn rằng: bạn đang làm nghề nghiệp gì để kiếm sống thì bạn cứ vui vẻ, bình an mà làm, hay là bạn có may mắn đang trở  thành người nổi tiếng, có danh vọng và địa vị trong xã hội thì tôi cũng mừng cho bạn. Nhưng bạn đừng quên một điều quan trọng: Dù chúng ta có trở thành một nhân vật như thế nào trong thế giới này đi chăng nữa, thì vẫn là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.Tôi ao ước trong năm mới, bạn sẽ quyết định đổi mới địa vị của bạn, từ tội nhân trở thành thánh nhân. Muốn thế bạn chỉ cần đặt niềm tin bằng tấm  lòng chân thật của mình với Chúa, thì bạn sẽ thật sự nhận được những điều phước hạnh nhất, mà đối với một tỷ phú giàu có nhất thế giới không tin Chúa cũng không thể có được. Tôi muốn hỏi bạn: Đã có bao giờ bạn được nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa? Nếu bạn chưa nghe, hoặc đã nghe mà chưa hiểu,thì tôi có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện về người nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, để minh họa cho bạn có thể hiểu được phần nào về Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ. Nội dung câu chuyện được kể như sau đây: Một người viết cho tờ The Washington Post thực hiện một cuộc thí nghiệm để kiểm tra sự nhận thức của con người. Ông này yêu cầu một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới trình diễn, tại một ga xe lửa của thủ đô quốc gia vào một sáng tháng Giêng, nhưng với điều kiện ông phải dấu tên. Trong lúc đang biểu diễn, có hàng ngàn người đi qua chỗ ông đàn, nhưng chỉ có vài người dừng bước lắng nghe. Sau 45 phút chỉ có 32 đô-la bỏ vào hộp thùng đàn mà ông đã mở nắp sẵn. Vì những người đi qua xem thường ông nên không thưởng thức tài nghệ của ông, vì họ đâu có nhận ra được rằng: hai ngày trước đây trong một Đại hí viện người nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng tên là Joshua bell đã sử dụng cũng cây đàn Stradivarius trị giá 3.5 triệu đôla này trong buổi hòa nhạc vĩ đại, mà giá mỗi vé cho một chỗ ngồi là 100 đô-la  đã bán hết sạch, để được ngồi nghe chính ông trình diễn.

        Ý tưởng vĩ đại của một cá nhân đã bị xem thường, chẳng phải là ý mới. Vì chính Chúa Giê-xu cũng rơi vào trong trường hợp này. Trong Thánh kinh sách Giăng 1:10 Lời Chúa cho chúng ta biết một điều rất đau buồn như sau: “ Ngài đã đến trong thế gian, thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hể ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Kính Thưa Quý Khán Thính Giả.

        Những con người trong thế kỷ đầu tiên không thể nhận ra được mục đích của Đức Chúa Trời trong việc sai Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần để cứu chuộc tội lỗi cho con người đã đành. Nhưng buồn thay, bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi. Biết bao nhiêu phép lạ Chúa làm đã và đang xảy ra khắp nơi trên đất. Tin-lành quyền năng của Đức Chúa Trời đã được rao giảng khắp muôn dân. Nhưng hàng tỷ người vẫn làm ngơ trước sự thương xót của Chúa. Bạn hãy đổi mới trong đầu năm mới này đi. Bạn cùng gia đình hãy đến một ngôi nhà thờ Tin-lành gần nhất trong ngày đầu năm không phải để hái lộc. Nhưng để nhận phước về cho chính đời sống mình và cả gia đình qua niềm tin đặt vào Chúa Giê-xu. Để bạn và gia đình có tên trên thiên đàng. Amen.

Servant   Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.