Nên Biết Và Không Nên Biết

1,600 views

 Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Nên Biết và Không Nên Biết

Qúy vị thân mến.

       Thế giới mà chúng ta đang sống đây, mang  vô số những dấu hiệu của sự bất ổn, khiến cho nhiều người tin chắc rằng: Tận thế phải đến là điều không thể tránh khỏi! Đã có nhiều nhà tiên tri, xuất hiện một cách bất thường, tuyên bố chính xác ngày tháng tận thế. Nhưng rất tiếc, cho những lời tiên đoán của họ không phải do Đức Chúa Trời sai biểu. Nên tận thế đã không thể xảy ra. Cho nên trong giới hạn của bài giảng này, tôi chỉ dùng hai câu Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, trong vô số những câu khác, nói về ngày cuối cùng phải đến, của thế giới chúng ta, có hay không? Điều gì nên tin, và điều gì không nên tin. Và  tôi nghĩ, đây là sự việc vô cùng quan trọng, mà mọi người cần phải hiểu một cách tường tận. 

Qúy vị thân mến

      Khi nói đến tận thế, thì có một điều vô cùng  quan trọng, mà bắt buộc tôi phải nói ra đó là: Trong tất cả mọi tôn giáo, rất tiếc là không có Lời của Đức Chúa Trời, để giãi bày tường tận cho mọi người  hiểu, cái thực trạng về tương lai đời-sau  của họ sẽ ra thế nào. Nếu giả sử ngay bây giờ Đức Chúa Trời gọi họ, để họ ra đi, hầu họ có thể hiểu được, mà kịp làm theo những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi, trước khi ngày đó xảy đến. Vì Chúa Jêsus đã phán: ““ Ta là đường đi ,lẽ thật và sự sống , không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”  Vì Lời của Đức Chúa Trời hiện chỉ có ở trong Đạo của Đức Chúa Trời. Mà Đạo chính là Đức Chúa Trời. Cho nên  tôi trân trọng kính mời qúi đồng hương, hãy dành cho linh hồn mình một cơ hội đó là: đến với bất kỳ  Hội Thánh Tin lành nào gần nhất, để nghe Lời Đức Chúa Trời phán  một cách tường tận, mà từ trước tới nay, có rất nhiều qúi vị, chưa bao giờ có sự quyết định nhân đạo cho chính linh hồn của mình, được tìm đến sự sống thật nơi Chân lý hằng sống của Đức Chúa Trời.

       Ngày cuối đời là phải có. Ngày tận thế chắc-chắn phải xảy đến. Nhưng xảy đến bằng cách như thế nào, thì  trong bài giảng này, tôi chỉ xin đơn cử hai câu Thánh Kinh trong vô số câu, mà Đức Chúa Trời đã khẳng định tuyệt đối về ngày đó như sau. Câu Thánh Kinh thứ nhất dược chép trong sách Khải Huyền 12:12 Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng: “Bởi vậy. Hỡi các từng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma qủy biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”.”

       Ma qủy đang gia tăng cường độ phá hoại con người, và thế giới một cách khốc liệt. Bằng đủ mọi loại hình thức, mà mọi người trên hành tinh này, có thể kiểm chứng được những điều đó một cách dễ dàng. Nhưng giả sử, có ai đó khó tính thắc mắc hỏi rằng:” Ma qủi biết thời giờ nó chẳng còn bao nhiêu nữa, đó mới chỉ là lời Kinh Thánh nói. Nhưng bây giờ tôi muốn chính ma qủi phải xác nhận số phận tương lai đời-đời của nó có được không?  Vâng. Câu trả lời là được. Vì trong câu Thánh Kinh thứ hai, được chép ở trong sách Ma -thi-ơ 8:28 – 29 đó là: “ “Tại xứ dân Ga-đa-ra Đức Chúa Giê-xu gặp hai người bị qủy ám ở mồ mả đi ra bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó, Chúng nó la lên rằng : Lạy Con Đức Chúa Trời . Tôi với Ngài có can hệ gì chăng ? Có phải Ngài đến đây làm khổ chúng tôi trước kỳ không”?”

       Ma-qủy đã tự thốt ra từ chính miệng nó, điều đó đã chứng  minh một cách chắc-chắn rằng: Ma qủy nó đã biết, sẽ có ngày Đức Chúa Trời kết liễu hành động độc ác, gian dối, và nguy hiểm của nó đối với con người. Và rồi nó sẽ nhận bản án phản loạn đối với Đức Chúa Trời. Nhưng chính nó cũng không biết chính xác khoảng thời gian nào. Mà nó chỉ biết chắc chắn một điều: là Đức Chúa Trời đã sẵn sàng dành  án phạt cho nó mà thôi.

Qúy vị thân mến

        Có người đã hỏi tôi một câu hỏi với nội dung như sau: Tôi biết Thượng-Đế là đấng cầm quyền trên muôn vật, Ngài là đấng toàn tri. Như vậy; thì người theo Thượng-Đế mà lại không biết ngày nào Thượng-Đế quyết định tận thế, thì điều đó  có cảm thấy khó hiểu không ?

      Xin Trả lời : Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn bạn hiểu rõ thêm m ột điều quan trọng đó là: Danh xưng Thượng-Đế hay Ông Trời là sự tôn kính Đấng sáng tạo vũ trụ mà người Việt-nam chúng ta thường dùng danh xưng ấy, vì chưa biết rõ Ngài là ai, danh xưng Ngài là gì? Theo tự-điển Việt nam thì có một số bộ Tự điển dịch danh xưng Thượng-Đế, hay Ông Trời là Đức Chúa Trời. Cho nên danh xưng Đức Chúa Trời thì có trong Thánh Kinh, vì đó là danh xưng của Ngài. Còn danh xưng Thượng-Đế hay Ông Trời thì nằm ngoài Thánh Kinh. Và dùng để cho bạn dễ hiều, sau khi tin Chúa Giê-xu, thì bạn đã biết rõ về Ngài, cho nên chúng ta dùng danh xưng của Ngài có trong Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời. Và để tiếp tục cho câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời: Thật ra thì chẳng có điều gì khó hiểu cả: Vì chẳng phải tất cả mọi việc gì xảy ra trong gia đình, ngoài xã hội, hay nội tình của một quốc gia, mà mình lại có  quyền biết hết , mặc dù mình là người ở trong gia đình, hay quốc gia đó. Cho nên câu hỏi này, sẽ  có hai phần để trả lời:

A / Những Điều Nên Biết:

        Người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, cũng như người chưa quyết định đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, đều có quyền  được biết, và phải biết tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã khải thị cho con người để học, hiểu, và làm theo. Hầu nhận lãnh phần phước về cho chính mình ngay trong đời này, cũng như đời-đời nơi đời sau, chẳng hạn như:

            1/ Phải biết mình là người do Đức Chúa Trời dựng nên. Có hai phần: phần thể xác và phần linh hồn.

           2/ Phải biết Đức Chúa Trời là đấng Chân-thần hằng sống. Là Đấng duy nhất, mà con người phải thờ phượng Ngài cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

          3/ Phải hiểu rằng: tổ phụ mình đã nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan ăn trái cấm phạm tội với Đức Chúa Trời, cho nên mình bây giờ là người tội lỗi, bất toàn, bất khiết trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và đang mang nguyên tội, cũng như đã phạm nhiều tội lỗi với Ngài. Cần được Ngài thương xót và tha thứ cho.

        4/ Phải biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đấng đã yêu thương nhân loại, bằng lòng trở thành người thật, giáng trần, chiụ chết, đền tội thay cho hết thảy mọi người trên thập tự giá. Và hễ ai đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì được sự sống đời-đời. Lời Chúa phán“.” Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời-đời” Giăng 3:16.”

         5/ Phải biết rằng, sau khi tin Chúa Giê-xu một cách thật lòng, thì tội lỗi của người tin đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời tha thứ, linh hồn được cứu, và tên đã được ghi vào trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng ngay tức khắc. Mà không cần phải tìm kiếm điều lành điều thiện trong các tôn giáo để thêm vào.

       6/ Phải biết rằng, Lời Phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định tuyệt đối, được chép trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 6 đó là.“” Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

          7 / Phải trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời, cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời, không được thờ hình tượng hay thần khác. Vì Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà.

         8/ Phải biết rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm trên đất một cách bất thình lình. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 21: 34 Lời Chúa phán: “”Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống qúa độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa.””

           9/ Phải tỉnh thức và luôn luôn chuẩn bị một cách sẵn sàng cho linh hồn mình bằng cách đọc và học Lời Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 25:13 “”Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ”.”

B/ Những Điều Không Nên Biết.

Quý vị thân mến.

       Chúng ta phải biết rằng: Người tin Đức Chúa Trời hoặc không tin Đức Chúa Trời đều không có quyền được biết những gì mà Đức Chúa Trời không cho phép con người biết . Xét đến những phương diện con người không được biết thì có nhiều. Nhưng tôi chỉ đơn cử hai phương diện quen thuộc mà mọi người dễ nhận ra nhất đó là:

1/ Tương lai của đời người :

        Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận: Tương lai của mỗi con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, chứ không phải nằm trong tôn giáo, hay  bất kỳ ông thầy tướng số hoặc thần nào đang có trong thế gian này. Vì ông thầy nào, dù người ta bảo cao tay cỡ nào đi nữa, cũng phải nằm gọn trong bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời Chí Cao! Cho nên chẳng ai có đủ quyền phép-đánh cắp hồ sơ ở trong tay của Ngài, để mà xem tương lai của chính cuộc đời mình. Chứ đừng  nói tới việc đánh cắp hồ sơ của người này, người khác, để nói cho ai đó biết về tương lai của người ấy sẽ như thế nào, đó là điều sai lầm nghiêm trọng. Nếu ai đó trong chúng ta, có tấm lòng khao khát về vận mệnh tương lai, phát tài, phát lộc.Thì  động cơ của sự tò mò, sẽ giúp  thúc đẩy người ấy, khiến họ sa vào đủ mọi loại hình thức mê tín dị đoan, mất tiền, mất phước, mà lại không bao giờ có lối thoát cho sự sống của linh hồn mình.

        Chúng ta nên nhớ một điều, mà thiết tưởng điều đó hy vọng không ai trong chúng ta dễ quên đó là: Trên hành tinh này qua mọi thời đại,m khẳng định, sẽ không hề có một con người bất toàn nào, lại có thể biết rõ một cách tường tận về tương lai của cuộc đời mình. Thì việc giúp nói về tương lai cho người khác qủa là thấy qúa khó hiểu. Vì chính qủy Sa-tan cũng không biết ngày nào Đức Chúa Trời sẽ kết liễu bàn tay gian ác và khối óc giã man của nó. Vậy thì ai mà lại có thể tự khoe rằng: Mình có khả năng biết  tương lai của người ngoài mình? Trong Thánh Kinh sách Gia cơ 4:13 lời Chúa phán: “”Hỡi anh em là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Sự sống của anh em là chi. Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay”.”

2/ Ngày Tận Thế.

       Trên thế giới từ trước tới nay đã xuất hiện nhiều tiên tri, để tiên đoán về ngày tận thế. Trong số đó, có những người  theo đạo Chúa, và ở ngoài đạo Chúa thì vô số kể. Nhưng sao chẳng có tiên tri nào nói đúng cả. Mà khi đã tiên đoán sai, thì ai cũng biết đây không phải là tiên tri thật rồi chứ! Vì vậy trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 2:1 Lời Chúa đã cho thế giới biết một cách rõ ràng đó là: ” Dầu vậy! Trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả. và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em,  họ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình” .”

       Cho nên người tin Chúa, hoặc người không tin Chúa, cũng không được bịa đặt, hay phán đoán, hoặc thêm, hoặc bớt về bất kỳ điều gì thuộc về Thánh kinh, mà Ngài đã tuyệt đối không cho chúng ta được biết. Khi nói đến tận thế, thì Thánh Kinh đã khẳng định, không một con người nào trên đất này,dù người đó là ai mặc dầu, cũng không thể biết ngày, tháng, năm nào. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24:36 Chúa Giê-xu đã phán một cách rõ ràng như sau:“ “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả ,thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy. Song chỉ một mình Cha biết mà thôi”.”

      Nếu nói đến Thánh Kinh, thì đó không phải là một quyển sách toán học, gồm những con số nói về tận thế, mà Đức Chúa Trời đặt những con số ấy, rải rác khắp cả Thánh Kinh, để trắc nghiệm trí thông minh của con người, hầu nhờ con người khôn ngoan nào đó, hệ thống lại, giải bài toán ấy, rồi công bố đáp số cho thế giới đâu. Cho nên trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3:16 Lời Chúa cho biết về thẩm quyền của Thánh kinh như  sau: “” Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ ,bẻ trách, sửa trị,  dạy người trong sự công bình,  hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn, sắm sẵn để làm mọi việc lành”.” Chứ không phải để tính về ngày tận thế !

        Nhưng có người lại hỏi: Tại sao tình trạng nói tiên tri sai trật về ngày tận thế trong số đó lại có cả người thuộc về Thượng-Đế nữa? Vâng, Thật ra thì điều đó cũng không có gì khó hiểu cho chúng ta. Vì Thánh Kinh sách Tin-Lành  Ma-thi-ơ 24:14 Lời Chúa Giê-xu đã phán: “”Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.”

Qúy vị thân mến.

       Vận mệnh tương lai và ngày tận thế, là hai điều, mà vô số người cho là quan trọng đang nỗ lực đi tìm kiếm. Nhưng nếu bạn là người đã thuộc về Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy hai điều đó chẳng có gì quan trọng. Tôi nói như thế bạn nghĩ sao? Vì nếu giả sử: bạn có một đồ vật giá trị đã bị hư, thì bạn đâu cần phải lo lắng về vấn đề đem bỏ nó đi bằng cách nào? Bỏ nó ở đâu? Bỏ nó vào giờ nào? Ai sẽ đem bỏ nó?  Nhưng điều quan trọng hơn cho bạn đó là: Cái máy mà bạn sắp mua để thay thế nó, là một cáí máy tốt, hay là cái máy không tốt, đó mới là điều đáng quan tâm. Cho nên Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết một cách chắc-chắn rằng: Con người chúng ta đang sống là tạm bợ. Nó sẽ phải chết đi. Cho nên bạn cứ sống một cách bình thường, thoải mái trong sự bình an, đừng lo lắng gì cả.  Nhưng điều mà bạn phải quan tâm đó là: Con người thật, xuất hiện sau con người đời tạm này của bạn, sẽ là con người sống đời-đời hay chết  đời-đời, đó mới là điều quan trọng.

      Nhìn vào trong thế giới tạm bợ này. Thánh Kinh cho chúng ta biết đây là thế giới tạm bợ, nó phải có ngày qua đi, và mọi người khi ra khỏi nó, sẽ không bao giờ trở lại nữa, mà sẽ đi đến một thế giới đời-đời. Vậy bạn hãy quan tâm để biết thế giới đời sau bạn đi đến là thiên đàng, hay hoả ngục. Đó là điều mà bắt buộc bạn phải suy nghĩ. Trong Thánh Kinh sách Giăng 11:25 “ Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ” Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta sẽ sống lại, mặc dầu đã chết rồi”.” Bạn hãy nên biết và cố tình  quan tâm về vấn đề này. Trong Thánh Kinh sách “ I Giăng 2:17 Lời Chúa phán: “’Vả thế gian và sự tham dục nó đều qua đi. Nhưng ai làm theo Lời Đức Chúa Trời còn lại đến đời-đời”’. Bạn nghĩ gì về câu Thánh Kinh này.

        Vì lẽ đó, nên xin bạn nhớ cho rằng:, bạn hãy chọn những điều gì mà Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời khuyên bạn nên biết, thì bạn hãy biết cho trọn vẹn. Còn những điều gì mà Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời không muốn cho bạn biết, thì bạn đừng cố tình nghe theo lời bịa đặt của vô số người. Bạn hãy đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Thì bạn sẽ có một đời sống bình an, hạnh phúc trong tình yêu diệu kỳ của Chúa Cứ8u Thế Giê-xu. Amen Đặt hết cuộc đời còn lại của mình, vào trong bàn tay yêu thương và kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.