Nếu bạn Muốn Được Phước

1,521 views

Công Bố Phúc Âm

 Bài Chứng-Đạo

 Đề- Tài

Nếu Bạn Muốn Được Phước

       Nhìn vào trong thế giới ,vô số người trong vô số tôn giáo đang gắng sức tìm kiến phước hạnh về cho mình. Những người tu hành trong mọi tôn giáo ,đang vận dụng đủ mọi hình thức để dạy cho con người làm lành lánh dữ.

     Nhưng chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm cho một con người bất toàn thay đổi hoàn toàn được chăng? Đâu có phải dễ như thế! Vì nếu dễ như thế mà mang lại hiệu quả thật sự, thì làm gì có nhà tù. Vì tội phạm nào ở trong nhà tù của bất cứ quốc gia nào mà lại không có tôn giáo! Thỉnh thoảng lại có thêm những nhà lãnh đạo tôn giáo vào đó nữa, thì mình ăn nói làm sao? Bạn hãy nghe Lời Của Đức Chúa Trời phán, được chép trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 12 : 23 như sau : “ Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình ,hay là con beo đổi được vằn nó chăng ?Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi ,sẽ làm lành được” .

     Bạn có thấy nhiều người ăn chay mà trên bàn ăn của họ toàn là những đồ chay mang hình thù của đồ ăn mặn không? Những đồ ăn đó được gọi là giả chay, chứ không phải thật chay. Nếu bạn được ai đó hỏi bạn một câu hỏi:  Anh muốn tôi đối xử với anh bằng hình thức bề ngoài hay là thật lòng? Chắc bạn muốn họ thật lòng chứ? Cho nên trong Thánh Kinh sách Rô-ma 7:18 Lời Chúa  cho chúng ta biết :” Vả ,tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều làn, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa,nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.”

    Khi bàn đến tội lỗi, là nguyên nhân phát sinh ra những quyết định trái ngược với ý muốn của   Đức–Chúa-Trời, vậy thì bạn nghĩ gì về phương diện này? Chắc- chắn bạn sẽ phủ nhận mình là người có tội chứ? Nhưng trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16 Lời Chúa phán :“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Qua câu Thánh Kinh này ,bạn thấy mình có tội với Đức Chúa Trời  không ?

Bây giờ ,tôi muốn đặt với bạn một câu hỏi: Đã có bao giờ bạn từ chối thân mẫu của mình để đối xử với một người phụ nữ nào đó thay cho thân mẫu của mình không? Điều này chắc-chắn là không. Nhưng tại sao bạn lại khước từ Thượng-Đế là đấng dựng nên bạn – mà  đi thờ các thần khác? Bạn có biết các thần bạn đang thờ là do con người tạo ra không? Vậy thì bạn đặt tấm lòng sùng kính vào sản phẩm của con người thì được phước gì? Bạn đang bị lầm lẫn đáng sợ ở chỗ này. Bạn có biết là sản phẩm tiêu dùng do con người làm ra đã không đạt chất lượng của con người. Huống chi con người tạo ra thần để cho con người thờ, thì có ích lợi  gì cho phần linh hồn đời sau?

     Bạn hãy nghe Lời Chúa Giê-xu phán với bạn : “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời,ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu ,nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Bạn muốn được phước trong đời này và đời-đời nơi đời sau là do bạn tin Chúa Giê-xu. Chứ phước không do bạn tự làm. Cũng chẳng có nhà lãnh đạo tinh thần của bất cứ tôn giáo nào có phước mà ban cho bạn cả. Đại phước của một người ,là người đó được Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau. Có bao giờ bạn thấy lòng khao khát của một người bệnh nan y muốn được kéo dài sự sống tạm chưa? Nếu chưa, thì bạn hãy bỏ chút ít thời gian, vào trong bất kỳ bệnh viện nào, thăm bất cứ bệnh nhân nào ,thì bạn sẽ rõ điều đó.

      Còn nếu bạn muốn chứng kiến một người khao khát sự sống đời-đời hiện ở địa ngục, thì Thánh Kinh ghi lại sự kêu la của người đã khước từ Chúa Giêxu khi còn sống trên đất, được Thánh Kinh ghi lại trong sách Lu-ca 16 : 24”Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi ơi ,xin thương lấy tôi ,sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước , đặng làm cho mát lưỡi tôi vì tôi bị khổ trong lửa này qúa đỗi.” Muốn có một đời sống phước hạnh, bình an và hy vọng, bạn hãy tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì trong thế gian này có vô số thần do người ta dựng nên. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần, dựng nên vũ trụ và con người. Trong đó có chính bạn. Amen.

 

 Servant     Nghiêm-Hà Lộc

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.