Nhận Được Điều Ước Ao

1,659 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh: Thi-Thiên 118 : 14 – 21

Lời Chúa Phán: “ Ai ở trong Đấng Chirst ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới” II Corinh to 5 : 17

Đề – tài

Nhận Được Điều Ước Ao

          Câu Chuyện: Vài năm trước, ca sĩ Russ Lee xuất hiện với bài hát tựa đề. “Tôi mỉm cười.” Khi anh đã thực sự biết, cuộc đời anh đã được Chúa Giê-xu thay đổi ra sao. Thì bạn mới hiểu vì sao anh đã hát bài “Tôi Mỉm Cười.” Anh nói: Khi tôi nghĩ đến cái cách mà Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng con người đã xoay ngược hẳn cuộc đời tôi. Tôi mỉm cười khi tôi nghĩ đến niềm hạnh phúc trong Ngài.

           Khi Russ 17 tuổi, anh đã lãng phí những tháng ngày của đời mình trong ma túy rượu chè, chán nản và đau đớn. Đời sống anh đầy dẫy những rắc rối và vô vọng. Một hôm, khi lắng nghe bản nhạc Roch xưa với tựa đề “Tôi Không Thấy Thoả Mãn,” anh nhận biết điều này mô tả cuộc đời anh. Hai ngày sau, một người bạn mời anh đi nhà thờ. Ở đó Russ nghe rằng: Sự thoả mãn thật đến từ việc biết Chúa Giê-xu  Christ, vì vậy anh đến với Ngài bằng đức tin của mình.

           Như thế, việc đầu tiên Russ đã làm sau khi tin cậy Đấng Christ là gì? Anh nói: “ Tôi trở lại xe của mình. Trong thùng xe là một bao rác chứa đầy ma túy tôi vẫn bán lâu nay.” Tôi nghĩ, bây giờ mình chẳng cần mấy thứ này nữa, và tôi đã đúng. Tôi đem quăng bao túi đó. Đức Chúa Trời đã biến cải đời sống tôi từ trong ra ngoài. Tôi đã trở thành một tạo vật mới. Cho nên chẳng bao lâu Russ đã có thể hát bài ”Tôi mỉm Cười.” Như vậy là tôi đã nhận  được điều tôi ước ao? Và Russ hỏi: Còn bạn thì sao? Ở trong Thánh Kinh sách II Côrinhtô 5: 17 Lời Chúa hứa: “ Ai ở trong Đấng Christ nấy là người dựng nên mới, những chuyện cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới.” Bây giờ chúng ta nên đặt ra một số câu hỏi:

           Thứ Nhất: Tại sao chúng ta lại phải đổi mới?

            Có nhiều cuốn sách được bày bán trong các tiệm sách ở khắp mọi nơi. Họ chỉ dạy cho mọi người một số phương pháp để thay đổi đời sống của con người mình. Nhưng nội dung của những cuốn sách đó, không ghi rõ cho chúng ta biết, là những phương pháp đó thay đổi con người bên trong hay con người bên ngoài?

             Nếu bảo rằng: Những phương pháp đó thay đổi con người bên trong, thì đó là những cuốn sách có nội dung lừa dối mọi người. Vì con người bên trong không thể thay đổi bằng phương pháp, hay bất kỳ một hình thức dạy dỗ giáo dục nào khác do con người đặt ra. Vì nếu một người muốn thực sự thay đổi đời sống cả hai phương diện: Thuộc thể và thuộc linh thì phải nhờ vào Đấng Christ. Vì Thánh kinh đã khẳng định rõ ràng trong sách I Co-rinh-to 5: 7 rằng: “ Ai ở trong Đấng Christ ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới.” Còn nếu bảo rằng, các phương pháp đó có hiệu nghiệm để thay đổi con người bên ngoài. Nếu thế thì có ích lợi gì? Ai là những người chỉ thay đổi con người bên ngoài mà được gọi là con người mới, có đời sống mới bao giờ đâu? Bạn cứ thử nghĩ, nếu một chiếc xe bị hư máy, mà bạn cứ đem nó ra chỗ rửa xe, rồi sơn xe, đánh bóng, thay đổi màu nó, thì cũng đâu có ích lợi gì? Chỉ tốn tiền vô ích. Điều quan trọng là bạn phải sửa máy của nó. Mà bạn sửa máy, thì bạn không được đem xe đến tiệm sơn xe, hay rửa xe mà phải đem đến chỗ sửa xe. Nếu một chiếc xe hư máy một cách trầm trọng không thể xử dụng được, thì chẳng có ai trên thế gian này lại đem nó đi sơn hay đánh bóng bao giờ!

             Có một câu mà chúng ta thường nghe người ta nói có vẻ hay-hay đó là “Tu thân tích đức.” Điều này thấy cũng lạ. Tu thân thì làm sao tích đức được? Vì cái thân nó do cái lòng, cho nên cái lòng thể nào thì con người sẽ sống và hành động như thể ấy chứ? Vì cái thân không thể làm cho cái lòng tốt. Nhưng cái lòng tốt sẽ làm cho cái thân tốt. Vì cái thân không thể làm ra cái đức, và nó cũng chẳng có chỗ tích điều lành. Nếu có tích đức trong cái lòng, mà cái lòng chưa tốt thì làm sao sản sinh ra được cái đức để mà tích? Trong Thánh kinh sách Lu-ca 6: 45 Lời Chúa phán: “ Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.”

           Nếu ai nói cho vui mà bảo rằng: Chỉ cần tu thân thôi, thì cũng như người mắc chứng bệnh nội thương, nó phát ra ngoài, nhưng không chữa trị ở bên trong mà cứ lo đắp bên ngoài, thế thì không bao giờ hết bệnh, mà một thời gian sau chắc-chắn sẽ hết sống. Trong Thánh Kinh không chỗ nào Chúa bảo con người phải tu thân. Lại cũng chẳng có chỗ nào Chúa bảo phải tu cái lòng. Trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ, tu viện của các tôn giáo được mở ra khá nhiều, nhưng chưa có trường nào chuyên về tu tấm lòng, mà chỉ tu về tấm thân mà thôi! Cho nên người ta chỉ đánh giá được con người bên ngoài khi tu cái thân, chứ đâu có đánh giá được con người bên trong khi nói đến cái lòng bao giờ? Cho nên có nhiều người đã phát biểu rằng: Con người do Đức Chúa Trời tạo dựng là một “sản phẩn khó hiểu.”

           Ai muốn hiểu được mình, thì người đó phải đầu phục Đức Chúa Trời, rồi sau đó Ngài dùng quyền năng vô hạn lượng để tái sanh cái lòng của người đó, sau đó mới hiểu được. Còn nếu tôn giáo nào bảo rằng: Con người mới không cần phải nhờ vào Đấng Cứu Thế. Thì phải chăng đây là một hình thức khá tế nhị, nó giống như cái lò so bị đè xuống, và sẵn sàng bung lên bất cứ lúc nào. Vì nó chỉ tạm thời khuất phục để chiụ đựng trước sức đè nén lớn hơn nó, rồi sẽ chờ đợi cơ hội. Cho nên có vô số người rơi vào tình trạng làm điên đầu tôn giáo, gây xáo trộn giáo hội, làm khốn khổ đời sống mình, đem thất vọng cho gia đình, khiến xã hội chẳng bình yên. Trên thực tế đã có nhiều người ra tù vào khám không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lời hứa hẹn sẽ từ bỏ. Nhưng tờ giấy bảo lãnh của những người đầy uy tín đã ký tên vào đó chưa ráo mực, thì họ lại chứng nào tật ấy. Chỉ vì họ cố tình dùng sự khôn ngoan của mình để lừa dối mình bằng cách: lấy cái lợi trước mắt, cố tình trá hình che đậy thói quen. Muốn thay đổi thật sự con người còn cách nào khác, mà phải nhờ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.

            Chúng ta nên nhớ rằng: Khi chúng ta đã nhận ra sự bất lực về những gì mình muốn thay đổi cuộc đời, và khi mình đi đến quyết định thay đổi, mình phải hiểu rằng: Mình không thể tự làm, mà phải nhờ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu Đấng quyền năng vô hạn lượng giúp chúng ta làm điều đó. Trong Thánh Kinh sách Ê-xê-chi-ên 36: 26  Lời Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên:“ Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi tuân theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế; ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nẩy nở thêm nhiều, và không giáng cho các ngươi sự đói kém.”

           Đức Chúa Trời hứa sẽ phục hưng dân Y-sơ-ra-ên, không những chỉ về phương diện thuộc thể mà thôi, nhưng cả về phương diện thuộc linh nữa. Muốn hoàn thành việc này, trước hết  Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ một tấm lòng mới để đi theo Ngài và đặt thần linh trong lòng họ, để biến đổi họ, và ban quyền năng cho họ để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Giao ước mới đã được hứa ban cho một lần nữa, để cuối cùng được ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho dù hiện nay cuộc đời bạn đã trở thành thành con người ô-uế tội lỗi đến đâu, thì tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời vẫn theo đuổi tìm kiếm bạn, và đề nghị bạn nên có một khởi đầu mới.

         Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thành nhân, đã vì bạn mà hy sinh chiụ chết trên thập tự giá để cứu bạn. Nếu bạn là người đang nghe bài giảng này, mà muốn quyết định thay đổi đời sống mình, để linh hồn được cứu, tội được xóa bỏ, đời sống hoàn toàn mới, đem hạnh phúc về cho gia đình, bớt gánh nặng cho xã hội. Thì bạn hãy khiêm nhường, hạ mình trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tiếp nhận bạn, biến đổi tấm lòng bạn, bạn sẽ có một cuộc đời mới thật có ý nghĩa, trong một thân thể bình thường, để sống cho Đức Chúa Trời. Vì Ngài biến đổi bên trong tấm lòng bạn, chứ Ngài không biến đổi diện mạo hay dung nhan của bạn đâu. Bạn có bao giờ nhận diện ra rằng: Đa số nhiều người thích đổi mới mọi sự xung quanh mình là những cái tạm thời nay còn mai mất. Nhưng cái đời-đời bên trong con người mình thì ít ai chiụ thay đổi. Bạn không thể cứ hứa sống tốt, sống lành, sống thiện với tấm lòng cũ, rồi khoác vào thân thể những bộ áo quần có tính cách thiêng liêng, với những danh hiệu đặc biệt, hoặc danh xưng đáng tôn trọng ở bên ngoài. Điều tốt nhất là bạn đừng hứa gì hết, nhưng hãy quyết định đến với Chúa Giê-xu để Ngài thay đổi bạn, thì bạn sẽ thật sự nhận được điều mà không những bạn mơ ước, nhưng cả gia đình và xã hội đang cũng đang chờ đón điều đó.

Thứ Hai : Những ai cần được đổi mới?

          Để trả lời câu hỏi này, chúng ta bắt buộc phải dựa vào Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là Chân Lý để hướng dẫn cho mọi người, thì mỗi người trong chúng ta mới thấy được chính mình có cần phải đổi mới hay không? Một điều quan trọng chúng ta phải tránh đó là: Đừng dựa vào tôn giáo, vì chẳng có tôn giáo nào có đủ thẩm quyền để dạy khôn cho bạn những điều vô cùng quan trọng này. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 3: 10 Lời Chúa phán: “Như có chép rằng; Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng khôn.” Như vậy có nghĩa là Thánh kinh đã nói một cách thật chính xác và qủa quyết rằng: Bất cứ ai là người do cha mẹ sanh ra để sống trên trái đất này, cũng đều phải cần đổi mới hết.

         Có người hỏi rằng: Đổi mới để làm gì? Đến bây giờ mà ai đó mới biết thắc-mắc điều này thì thật là nguy hiểm, chắc-chắn người đó chưa hiểu mình được sanh ra để làm gì? Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 1: 3 Lời Chúa phán: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống.”

          Trong các tôn giáo, người ta có nhiều phương pháp dạy cho tín đồ của mình cách xóa tội. Nhưng bây giờ chúng ta thử hỏi: Người có tội mà dạy cho một người khác cũng có tội, cái cách để xóa tội thì gọi là thêm tội chứ xóa tội sao được. Chỉ có Đấng vô tội mới đủ thẩm quyền để làm việc đó chứ. Trong Thánh kinh sách  I Phierơ 2: 22 Lời Chúa cho biết: “ Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không không thấy có chút chi dối trá.”  Cho nên không nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thì con người không thể nào có cuộc sống mới để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và trở thành một người tốt trong gia đình và xã hội ở đời này cũng như đời-đời nơi đời sau.

            Bạn đã từng thất bại trong cuộc đời rồi chứ? Bạn đã nhiều lần tự làm khổ mình, và gia đình qua những thú vui cá nhân khó bỏ. Bạn đã có nhiều lần quyết định bỏ nhưng không thành công. Từ đó bạn đi đến liều lĩnh, thả trôi cuộc đời như một chiếc xe không thắng, đâm đầu từ trên đỉnh núi xuống đất. Rồi bạn luôn nghĩ đến cái chết! Bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng: Tại sao bạn được cha mẹ sinh ra cũng như mọi người, đời sống người ta bình an phước hạnh còn bạn thì không? Chắc bạn đã có nhiều lần nghĩ đến chuyện sống cuồng sống vội, cho đến một lúc nào đó bạn sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình chứ? Hãy dừng lại tất cả mọi suy nghĩ, tính toán  có tính cách bất lợi cho bạn. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi cuộc đời, thì Bạn chưa hẳn đã thất vọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đang kêu gọi bạn hãy quay về với Ngài. Ngài hứa trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37  rằng: “ Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” Trong Thánh kinh sách Thi-thiên 37: 5 Lời Chúa cũng phán: “ Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu nghe Lời Ngài phán dạy, tuyên xưng đức tin và quyết dâng đời sống mình cho Ngài sử dụng như Ca sĩ Russ Lee, thì chắc-chắn Chúa sẽ đổi thay cuộc đời của bạn. Tôi tin rằng bạn là người sẽ nhận được điều mình ước ao. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 5: 17  Chúa đã hứa với tất cả mọi người rằng: “ Ai ở trong Đấng Christ ấy là người dựng nên mới ,những chuyện cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới.”

          Bạn phải ở trong Đấng Christ, là Đấng Chân Thần hằng sống, thì Ngài mới  đổi thay bạn để bạn trở thành một con người có đời sống mới. Đây không phải là một nguyên tắc sống hay là một phương pháp, mà là Chân lý của Đức Chúa Trời hằng sống.  Vì ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu ra, chẳng có giáo chủ nào là sống để bạn có thể hy vọng được. Cũng chính vì bạn không dựa vào Đấng Christ mà dựa vào những nỗ lực cá nhân. Cho nên không những bạn thất bại cả đời này, mà cả  đời-đời nơi đời sau nữa.

          Ở trong Thánh kinh sách Rô-ma 8: 31 Lời Chúa phán: “ Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì ai có thể nghịch lại chúng ta được.” Khi Đức Chúa Trời đã giúp bạn, thì chẳng có một quyền lực nào dám chống nghịch với bạn. Hơn nữa Đức Chúa Trời chẳng bao giờ nghịch với bất cứ ai, kể cả khi ai đó đang chống nghịch lại với Ngài. Nhưng Ngài luôn-luôn  muốn giúp đỡ để thay đổi đời sống của bất cứ ai, để người đó  nhận được một đời sống mới, bình an, vui vẻ và phước hạnh như lòng mình ước ao. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

   

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.