Nhờ Chúa Hay Nhờ Dê

1,218 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Nhờ Chúa Hay Nhờ Dê 

 

 

 

         Tôi cảm ơn Văn Phẩm Nguồn Sống đã gởi thiệp Chúc Xuân vào E-mail tôi. Tôi không biết các Mục sư cùng Con cái Chúa ngoài tôi có vui với những hàng chữ Chúc Xuân trong tấm thiệp này không, còn riêng tôi thì không thích, và không muốn nhận tiếp, nếu năm tới vẫn tái diễn sự việc liên quan đến con giáp giống như thế ! Vì nếu đã gọi là “Văn Phẩm Nguồn Sống”, thì làm gì mà có dính líu đến Con Giáp mang mùi của nguồn sự chết là sao? Nếu nội dung trong tấm thiệp mà bỏ tên con giáp thuộc loại văn hóa âm phủ mang tính mê tín dị đoan, thay vào đó là chữ “Mới” thì vinh hiển danh Chúa biết mấy, lại mang giá trị tinh thần vô cùng cao qúi đối với người nhận.

      Có nhiều người cũng nói với tôi: Con Giáp là văn hóa của Người Việt. Vâng, tôi không phủ nhận đây là văn hóa của người Việt. Nhưng tôi phủ nhân, vì con giáp không phải là văn hóa của người Cơ-đốc, bởi nó thuộc vào loại mê tín do quyền lực tối tăm chủ xướng. Cho nên tôi khẳng định là Đức Chúa Trời không ban cho người Việt-Nam thuộc về Ngài năm con dê hay là bất cứ con gì trong mười hai con giáp cả. Chỉ khi nào ai còn giữ con giáp để nâng niu làm nền tảng cho năm tuổi của mình hầu hớn hở vui mừng; thì người đó mới liên hệ đến con giáp hay là nhắc đến tên của nó, rồi sẵn sàng bênh vực cho nó thôi. Vì khi đụng đến bất kỳ con giáp nào trong mười hai con giáp thì cũng có nghĩa là đã đụng đến tử vi. Tử vi thay cho thầy bói. Tử vi khiến người ta chú tâm để nương cậy vào con vật. Cho nên nếu nói rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình một năm ất mùi an lành, thì phải dở quyển tử vi ra để xem tuổi con giáp của từng người đối với con dê như thế nào! Và phải kiêng kỵ ra làm sao mới có hy vọng. Tháng nào thì may mắn, xuất hành ngày giờ nào thì tốt! Vậy thì nhờ cậy vào Đức Chúa Trời làm gì nữa! Đã có tử vi Mười Hai Con Giáp rồi. Biết tương lai hết rồi, công danh sự nghiệp ra sao, tuổi tác năm nay kỵ con dê, hay thuận như thế nào, hùn hạp với những người có con giáp nào thì tốt. Vậy đâu cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa. Vì Dê đã cho đáp số của cuộc sống rồi. Văn Phẩm Nguồn Sống có biết rằng: Còn rất nhiều mục sư giữ con giáp của mình, có người đi làm chứng còn hỏi thân hữu tuổi con gì nữa mà, rồi mình lại khoe tuổi con giáp của mình nữa chứ! Vậy thì làm chứng cho ai?

     Khi nói đến Đức Chúa Trời, thì Ngài là Nguồn sự sống, hạnh phúc, bình an, và hy vọng. Nhưng khi nói đến con giáp thì nó cũng là “nguồn hy vọng” của những người chưa tin Chúa Giê-xu, nó thuộc về quyền lực của âm phủ. Nó là một trò lừa bịp mang tính nguy hiểm nhất mà Sa-tan lập ra thông qua con người; để cho con người nương dựa mà không cần đến Đức Chúa Trời! Vậy mà Văn Phẩm Nguồn Sống cứ duy trì mãi tình trạng được cho là tệ hại này mà không thể thay đổi được là sao? Kể cả một số đông Hội Thánh in lịch đầu Xuân, hớn hở để tên con giáp ngay tờ bìa rồi lại để Lời Chúa nữa. Chắc-chắn Đức Chúa Trời Thánh Khiết sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy. Tại sao trong tấm thiệp không thể để năm 2015 mà lại để Ất Mùi. Vậy tại sao giấy khai sanh hay giấy tờ liên quan đến đời sống cá nhân cả đời không thấy để tên con giáp mà lại để năm sanh? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 42 : 8 Lời Chúa phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm.” Trong sách Tiên tri Ê-sai 48: 11 Lời Chúa phán “Ấy là vì Ta, vì một mình Ta, mà Ta sẽ làm điều đó; vì Ta há để nhục danh Ta sao?Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho thần nào khác.”

      Chúng ta là Con Cái Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Cha của mình, vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều Cơ-đốc Nhân mơ tưởng đến con vật này; con vật nọ với tấm lòng vui mừng mới nguy hiểm chứ! Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12: 2“ Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”” Vậy thì mình có nên làm theo Lời Đức Chúa Trời dạy  không? Hay là cứ tiếp tục làm theo thế gian?

     Nếu theo như nội dung của tấm thiệp, thì năm nay nên nhờ Chúa hay nhờ con dê? Hay là nhờ cả hai? Giả sử, Văn Phẩm Nguồn Sống bảo rằng, để tên con giáp cho có hương vị của văn hóa Việt thôi chứ không có ý gì. Nếu đã bảo không có ý gì thì đưa nó vào làm chi để người đọc hiểu lầm là mình cố ý! Vì như thế là vô tình khơi lên lòng mê tín cho nhiều mục sư và Cơ-đốc nhân thích loại văn hoá âm phủ; thì e rằng người yếu đuối sẽ có cơ hội sa vào mê tín chăng? Lại thêm phần gây hiểu lầm cho người ngoại đạo chứ có lợi gì! Vì người ta nghĩ là Đạo Tin-lành cũng dùng tử vi, thế thì có ích chi!

     Là Con cái Chúa, đứng trước một thế giới mê tín dị đoan vô cùng phức tạp này, chúng ta nên cẩn thận để tránh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết mà. Tên một con vật  làm sao được đứng chung trong cái thiệp Chúc Xuân hay là quyển lịch mà trong đó có sự hiện diện của danh xưng Đức Chúa Trời là Vua trên các vua Chúa trên các chúa là thế nào? Vậy đâu có khác gì thế gian!

Servant  Elijah  Nghiem

Mời qúy vị vào xem bài Mười Hai Con Giáp để tìm hiểu thêm về vấn đề này

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.