Những Câu Hỏi Lớn

1,806 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Những Câu Hỏi Lớn

             Tác giả Ronald B Schwart yêu cầu hàng chục nhà văn nổi tiếng đương thời kể tên những sách đã ảnh hưởng họ sâu sắc nhất. Câu trả lời của họ bao gồm những tiểu thuyết của Dostoevsky, tới những chuyện nổi tiếng của Mark Twain. Những tác phẩm của Dickens Shakespeare, và Faulkner được nhắc tới nhiều lần. Nhưng đầu bảng liệt kê cũng vẫn là cuốn Kinh thánh. Tại sao? Có lẽ vì hầu hết những nhà văn đều muốn đề cập đến những câu hỏi lớn của đời sống, nhưng không có câu trả lời. Còn cuốn Kinh thánh là quyển sách tối hậu dành riêng để trả lời cho những câu hỏi lớn liên quan về đời sống được đề cập ở trong những cuốn sách đó mà tác giả không thể trả lời được. Những câu hỏi lớn, mang tính thực tế nhất của đời sống, mà đa số con người đang thắc mắc đó là gì? Đó là: Tôi là ai? Tại sao tôi có mặt ở đây? Có Đức Chúa Trời không? Cuộc đời có ý nghĩa hoặc mục đích gì tốt đẹp không? Làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa?

         Những trang Kinh thánh đặt đối diện mỗi đời sống của chúng ta-với Đức Chúa Trời và với kế hoạch của Ngài, nó vô cùng quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Theo nhà báo qúa cố  Malcolm Muggeridge, thì Kinh Thánh là “ Cuốn sách đọc tôi.” Trong Thánh kinh tác giả Hê-bơ-rơ nói:“ Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào, đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, và xem xét tư tưởng cùng ý định trong lòng.” Khi đọc câu Thánh Kinh này, chúng ta bắt buộc phải thắc mắc. Vì nó đem đến cho chúng ta những điều lạ lùng, bí ẩn, mà chưa bao giờ chúng ta bắt gặp ở trong bất kỳ cuốn sách nào, từ nơi ý tưởng của loài người viết ra từ trước đến nay. Khiến chúng ta bắt đầu tự hỏi: 1 / Tại sao Kinh thánh lại được gọi là Lời sống? 2 / Tại sao lại gọi là linh nghiệm? Người ta thường nói con người sống, con người chết, hay là các sinh vật sống, hoặc chết. Chứ ai mà nói Lời sống bao giờ? Vâng, đây là một điều khá kỳ diệu, và vô cùng lý thú cho bạn. Vì câu Thánh Kinh này cho chúng ta biết: “ Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống.” Được gọi là Lời sống, vì do chính Đức Chúa Trời hằng sống phán dạy cho loài người. Lời Chúa rất linh nghiệm và lạ lùng đối với người nào thích đọc và suy gẫm. Vì Lời Chúa  làm cho con người từ chết đời-đời đến sống đời-đời, được đổi mới, có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc nhất trên đời. Lời Kinh Thánh cũng kêu gọi người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, hãy mau quay trở về với Đức Chúa Trời, vì hoả ngục rất kinh khiếp đang chờ đợi bất kỳ ai chưa tin Chúa Giê-xu ở phía trước. Cho nên ai hấp thụ Lời hằng sống, thì linh hồn hằng còn, sự vui tươi hằng có, vì đời sống luôn có Đấng hằng hữu ngự trị. Cho nên ma qủy là kẻ mà loài người bất trị, sẽ được Đức Chúa Trời toàn năng tể trị. Vì lẽ đó, chẳng một kẻ thù nào của quyền lực tối tăm là Sa-tan và ma quỷ dám cướp mất linh hồn của người tin Chúa Giê-xu.

        Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy, thời gian gần đây người ta đồn khá nhiều về ngày tận thế. Tin đồn mới nhất là tối ba ngày ba đêm, vừa qua đã làm cho hàng tỷ người sợ hãi. Khiến vô số người chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng mua lương thực về dự trữ! Điều này cũng giống như một bệnh nhân nan y được bác sĩ báo cho biết là không thể qua nổi mà lại đòi sắm xe hơi vậy! Vì nếu tận thế đến thật sự, thì ai còn đủ can đảm để nấu mì gói ăn, hay là lấy gạo nấu cơm như những ngày bình thường? Vì trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 Lời Chúa phán: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Hòa bình và yên ổn,thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn cho người đàn bà có nghén, mà người ta chắc không tránh khỏi đâu.” Nếu như vậy thì mọi người phải chuẩn bị điều gì là chính cho mình? Mỗi người phải chuẩn bị cho linh hồn mình bằng cách tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì khi đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, và giữ niềm tin một cách trung tín, thì tận thế đến là điều tốt. Vì Chúa Giê-xu sẽ cất mình lên không trung gặp Chúa. Còn ở dưới đất tai họa xảy ra khắp nơi. Vậy nếu không tin Chúa Giê-xu thì sắm thực phẩm cho phần thể xác làm gì? Hãy tìm kiếm sự-sống đời-đời cho linh hồn. Vì nếu tận thế chưa đến, mà cuộc đời đã đến lúc tận cùng, thì thiên đàng vẫn thuộc về những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên đời sống có ý nghĩa là đời sống thuộc về Chúa, có tên trên thiên đàng. Khi tiếp xúc với Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ phát giác ra một điều vô cùng quan trọng, đó là một tội nhân đối với Chúa. Khi đã biết là một tội nhân, thì lúc đó nhu cầu tâm linh của bạn là Đấng Thần nhân là Chúa Giê-xu. Đến với Chúa Giê-xu tức là đến với Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên trời đất muôn vật và con người. Ngài đang cầm quyền tể trị muôn loài vạn vật. và Ngài đang cầm quyền sự sống , sự chết và hơi thở của mọi loài trong tay Ngài.

   Servant   Elijah  Nghiem

       

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.