Nối Lại Vòng Tay

2,172 views

Công Bố phúc Âm

 Sách Viết Cho Các Giáo Phái

Nối Lại Vòng Tay

 Lời Mở Đầu

        Trong lịch sử của thế giới trước đây và hiện nay , vấn đề tranh chấp biên  giới giữa các quốc gia đã trở nên thật nghiêm trọng. Biết bao nhiêu sinh mạng con người phải nằm xuống; chỉ vì sự tham lam từng tấc đất, phát xuất từ tấm lòng hiếu chiến, thiếu tình yêu thương của con người trong việc đối xử với nhau.

         Tệ trạng “cá lớn nuốt cá bé” đang thịnh hành ở khắp mọi nơi. Từ mức độ cá nhân, đến tập thể, rồi nâng lên từ hàng  quốc gia đến quốc tế. Từ bất đồng, đến bất hoà, tiến tới bất cần, bất biết, bất kể, rồi đến tuyên bố, tuyên chiến, dàn trận  v..v.. Ăn thua bằng đủ mọi loại hình thức đổ máu có thể nếu cần. Tất cả đằng sau của những sự việc đau thương này đều do bàn tay gian ác của kẻ chủ mưu có quyền lực tối cao trong thế gian mờ tối này  đó là  qủy Sa-tan.

          Đức Chúa Trời cho những người tin Ngài  biết rõ tình trạng của thế-giới: Là nó sẽ bị qua đi, và tương lai không xa là một thế giới hoàn toàn mới sẽ đổi ngôi. Trong thế-giới mới ấy, có mặt của tất cả những con người mới, là những người đã được tái sanh, được cứu chuộc bởi dòng huyết quyền năng vô tội từ nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Mà mẫu mực của những con người ấy đang thể hiện qua tình yêu thương bằng hành động, bằng lời nói , việc làm; mà Đấng Christ đã và đang truyền dạy Đạo cho họ.

         Thách thức cho Cơ Đốc nhân trong thời kỳ cuối cùng trên đất, hay nói một cách cụ thể là cuối đời của mình, trước khi gặp Chúa Jêsus, phải là một lối sống yêu thương, hiệp một, tha thứ, đó là điều phải thể hiện trước nhất; trong vòng những người cùng chung niềm tin, đang hy sinh cho sự sống còn của thế giới hư mất trong tình trạng như dầu sôi lửa bỏng vậy.

          Làm sao để tất cả mọi người tin Chúa, hầu việc Chúa có sự khích lệ trong một thế giới mà tất cả áp lực từ mọi phía đang đè nặng trên họ? Làm sao để họ có đủ sức chiụ đựng mà hy sinh một cách trọn vẹn, khi thi hành sứ mạng, để chuyển tải sứ điệp của Đức Chúa Trời một cách kịp thời đến với những người đang hư mất?

          Mỗi người chúng ta phải hy sinh chính mình. Phải cầu nguyện cho anh em mình. Phải can đảm sống cho Chúa, cho Chân Lý, chứ không sống cho giáo phái, giáo hội, tuyệt đối là như thế. Muốn biến ước mơ thành sự thật, mỗi người hầu việc Chúa phải biến đổi chính mình là trước hết, hầu trở thành con người hoàn thiện cho Đức Chúa Trời, trước khi Chúa gọi chúng ta trở về quê hương vĩnh cửu, hầu hy vọng gặp lại tất cả các Thánh và anh em là đại gia đình  của Đức Chúa Trời tại thiên đàng mà không hề hổ thẹn trong một tương lai không xa.

          Sợi  dây xích giáo phái mang quyền lực Sa-tan đang là mối đe dọa dẫn đến sự phân rẽ giữa những anh em trong Chúa là đại gia đình của Đức Chúa Trời mỗi ngày một trầm trọng, cần phải được cùng nhau cắt bỏ. Những người hy sinh cho sứ mạng rao truyền Tin-Lành cần phải cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hàn gắn lại những rạn nứt  của sự hiệp một. Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân và các Thánh đang nóng nảy chờ  đợi đoàn “Công Dân Thiên Quốc” với chiến thắng oai hùng trở về. Liệu bạn với tôi ,và vô số người khác, đang bị sợi dây giáo phái phân rẽ, chúng ta có hy vọng gì trong tương lai, là sẽ cùng nhau sống chung trong thiên đàng của gia đình Đức Chúa Trời không?

Thiết tưởng lãnh đạo các giáo phái mang dấu hiệu của sự phân rẽ không kíp ăn năn, quay trở lại với lời dạy của Đức Chúa Trời, thì  sự hy vọng trong thiên đàng đời  sau được sống chung với nhau và với Chúa là điều hoàn toàn không bao giờ có thật! Nếu ai bảo là có, thì sự hy vọng đó cũng chẳng khác nào sự hy vọng hão huyền của các tôn giáo trần gian, họ đang thờ đủ mọi loại hình tượng, từ chối niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus, nhưng lại mong ước thiên đàng! Vậy thì những người theo Chúa do bản ngã xui khiến cũng sẽ không có gì khác hơn! Mỗi người trong chúng ta hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, quỳ gối xuống, thành khẩn với Ngài, ăn năn thật sự để thấy được “cái tôi qúa nặng ký” của chính mình, hầu xin Ngài tha thứ cho. Trong Thánh Kinh sách tiên tri  Ê-Sai 55:7 Lời Chúa phán: “ Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va , Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào.”

           Quyển sách nhỏ bé này với lời lẽ đơn sơ, sẽ không bao giờ mang tính tham vọng hiệp một các hệ thống tổ chức các giáo phái đội lốt trần gian. Vì giáo phái chỉ là một cơ cấu mang nặng tính chất xác thịt của loài người, nên sẽ không bao giờ tồn tại đến mãi-mãi . Nhưng điều quan trọng hơn hết của sự mong ước là “hiệp một trong tình yêu thương anh em, giữa những người tin Chúa cùng hưởng chung  dòng huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jêsus ở trong các giáo phái với nhau ” để hầu việc Chúa, và  làm sáng danh Ngài. Hầu cho thế gian biết những người tin Chúa là môn đồ không chỗ trách được của Chúa Cứu Thế Jêsus mà giảng Tin-Lành qua đời sống chính mình cho thế gian.

         Người Việt-Nam mình có câu “ Thuốc đắng thì giã tật , sự thật thì hay mất lòng.” Đúng vậy. Nếu một người muốn chữa bệnh mà bác sĩ không tìm ra bệnh làm sao chữa. Nhưng khi tìm ra bệnh mà thuốc không công hiệu thì làm sao khỏi!  Cho nên quyển sách này không mang dấu vết của bất kỳ phương diện nào có liên quan đến tính cách cá nhân. Cũng chẳng phải là “ vạch lá tìm sâu” như một số người chẳng may đã quan niệm như thế. Nhưng thiết tưởng chúng ta phải có thái độ tích cực tối thiểu đó là bắt sâu để giữ lá.” Cho nên  nếu ai đó khi đọc quyển sách này  có sự ray rứt trong tâm tư cũng là điều ích lợi để Hội Thánh Đức Chúa Trời được kết qủa, và danh Chúa phải được tôn cao trên quê hương Việt-Nam yêu dấu của chúng ta nói riêng, và trên toàn thế giới có người Việt Nam nói chung.

          Nguyện xin  Đức Chúa Thánh Linh soi sáng, để sợi dây xích quyền lực của Sa-tan trong một số giáo phái đang trên đà phân rẽ lẫn nhau sớm được cắt bỏ, hầu dành chỗ cho sự hiệp một trong danh Chúa Jêsus , trở về đúng với ý muốn của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chắc-chắn Chúa Thánh Linh sẽ thăm viếng quê hương Việt-Nam yêu dấu của chúng ta, và sẽ có hàng-hàng lớp-lớp đầu gối qùy xuống; xưng nhận Chúa Cứu Thế Jêsus  làm Cứu Chúa của đời sống mình. Đó là điều mà tất cả mọi người Việt-Nam đã tin Chúa đang cầu nguyện trong sự mong đợi bằng chính giọt nước mắt của mình, cho đồng bào Việt Nam của chúng ta hiện nay chưa biết về Phúc Âm là sự sống vĩnh cửu mà Chúa Cứu Thế Jêsus  đã hy sinh trên thập tự giá để đền tội thay cho tất cả mọi người .Amen

 

  Servant  Elijah Nghiem

Oakland California  USA

 

                                                                                                                             Nội Dung

 

 

I /  Những Trang Sử Đầy Nước Mắt.

           Nhìn vào trong thế-giới ngày nay, hướng về phương diện tâm linh, chúng ta có thể gọi đây là một thế -giới của quyền lực tôn giáo. Đã thế, khi nhìn vào trong Đạo Đấng Christ, là những người được sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jêsus, thì người ta có thể thấy, khi ẩn khi hiện; của một sợi dây xích quyền lực giáo phái đang tung hoành một cách thái qúa trong Hội Thánh quyền năng của Đức Chúa Trời Chí Cao! Bạn hãy chiêm ngưỡng  quyền lực của các bậc lãnh đạo trong giáo phái ấy hiện nay một cách cẩn thận, vì chẳng khác nào một tổ chức tôn giáo trần gian do Sa-tan dựng nên, dùng quyền lực để thống trị con Chiên, và “bỏ cái vòi” chỉ trích, nói xấu, nói hành từ giáo phái này đến giáo phái nọ. Phân rẽ và công kích anh em là những người đang sống chết cho Vương Quốc thiên đàng.

           Căn bản của một số giáo phái hiện nay là dạy cho tín đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus về cách phỉ báng và chia rẽ -cũng như bắt bớ anh em ở các giáo phái khác cũng cùng chung niềm tin với mình. Truyền bá một Chân Lý sai lạc. Thổi phồng những điều không có thật, phủ nhận quyền năng của Chúa Thánh Linh đang thực thi trên Hội Thánh Ngài ở khắp thế giới. Là Đấng mà đã thành lập Hội Thánh trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Có ai khác đâu! Đó là những người cùng chung dòng huyết cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. Họ bất chấp Lời dạy của Đức Chúa Trời, nói như “vẹt” trên toà giảng. Lúc nào cũng mang một khuôn mặt giả hình, thiêng liêng. Khi ứng khẩu thì toàn là: yêu thương, tha thứ, kính sợ Chúa, giúp đỡ anh em. v…..v . Nhưng khi  nhìn vào việc làm, thì họ đang từ-từ đi xa rời Chân lý một cách đáng sợ. Gạt gẫm vô số những tín đồ khờ khạo của Đức Chúa Trời yêu thương, bằng cách đánh lừa mang tính “khoa học tâm linh”, để tiến đến  một sự hợp thức hoá của tổ chức giống như tôn giáo trần thế. Họ chẳng khác gì tôn giáo thế gian, đang thờ lạy hình tượng!

           Thánh Kinh cho chúng ta biết, thời kỳ cuối cùng là đây rồi. Cho nên Sa-tan đang khủng hoảng để vận hành một cách ráo riết trong hệ thống quyền lực của một số  giáo phái thờ Chúa. Nó đã thành công để biến một số giáo phái này thành những tổ chức thiêng liêng, nỗ lực làm việc để “lấy tiếng.” Mang đầy dẫy hình thức bề  ngoài. Còn sự ganh đua chia rẽ đang sôi sục ở bề trong như những dòng thác lũ điên cuồng, đang tìm cách cuốn trôi niềm tin của vô số người. Họ cũng đang say mê phá vỡ từng mảnh Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi mà không hề biết sợ Chúa.  Những người lãnh đạo tinh thần đáng tiếc này, đã không nhận ra sự méo mó trong tư-tưởng, khi thực hành bổn phận và chức vụ thiêng liêng-vĩ đại do Đức Chúa Trời kêu gọi mà  Ngài đã giao phó cho.

          Vô số tín đồ ngày nay lại mang hình ảnh yếu hèn, khiếp nhựơc. Sợ lãnh đạo giáo phái là người nay còn mai mất, hơn là kính sợ Đức Chúa Trời Hằng Sống. Đáng lý ra con Chiên gặp trường hợp này phải mạnh dạn trong ơn Chúa mà “dạy” cho người chăn mình một bài học. Nhưng họ lại sợ lãnh đạo; đến nỗi họ tưởng chừng như không có Chúa nào khác, mà chỉ có người lãnh đạo giáo hội này, giáo phái nọ là “Đấng tối cao” của họ thôi! Cho nên họ ở giáo phái này, không dám giúp đỡ công việc Chúa ở giáo phái khác! Họ coi như là mỗi giáo phái có một thế giới riêng, thờ Chúa riêng, thiên đàng riêng, chứ không phải chung một Đức Chúa Trời Chân Thần yêu thương hiệp nhất.

        Thật đáng buồn! Một số người mang danh đầy tớ Chúa hiện nay là mục sư, truyền đạo, đã đi đầu trong sự chia rẽ này, làm gương xấu cho tín đồ, khiến họ trở thành những con Chiên dở sống dở chết trong Hội thánh. Họ đã hạ thấp quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời yêu thương. Họ đã góp phần với lãnh đạo giáo phái để tạo ra một thế giới giáo phái riêng biệt trên trái đất này; với quyền lực riêng của họ. Họ đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực từ nơi giúp đỡ của Sa-tan để vô hiệu hoá lòng yêu mến Chúa của vô số người trong giáo phái đó; với anh em khác ngoài giáo phái họ. Họ đã trở thành người thờ thần tượng và đấu tranh giành vị trí, cùng ảnh hưởng cho giáo hội, giáo phái mình. Cho nên những điều đó đã khiến một số người hầu việc Chúa biến mình trở thành người chăn chiên; giành sự vinh hiển của  Đức Chúa Trời  Toàn năng  một cách “chuyên nghiệp.”

         Thật là buồn khi nhìn vào thực tế, chúng ta thấy vô số người tín hữu lấy người lãnh đạo giáo hội, giáo phái làm đối tượng niềm tin của mình. Quan niệm của họ là lên thiên đàng hay xuống hoả ngục là do sự quyết định của lãnh đạo là chính, chứ không phải là bản thân mình với Chúa. Thế thì còn gì nữa mà cầm quyển Thánh Kinh làm chi! Những con Chiên và người chăn bệnh hoạn này đã bị quyền lực Sa-tan trong hệ thống tổ chức giáo phái, giáo hội trần gian cuốn hút; bởi cái linh giáo phái mà Sa-tan là kẻ đứng đằng sau điều khiển và thúc đẩy. Bất kỳ tập  thể nào cố tình chia rẽ anh em  đều là tay sai của  Sa-tan.

          Rất tiếc, vì có một số người tín đồ cố tình lý luận rằng: Mục sư là người được Chúa gọi, mình phải tôn trọng mục sư là đầy tớ của Chúa. Điều đó không sai. Đúng là như thế. Nhưng người đầy tớ được đề cập ở trên là đầy tớ giả mạo làm thiên sứ sáng láng. Cho nên bạn phải nhận diện họ đúng theo những gì Chúa đã dạy ở trong Thánh  Kinh. Có một điều vô cùng quan trọng mà mọi người trong chúng ta phải nhận diện một cách thận trọng  đó là: Người bị quyền lực tối tăm chiếm hữu, thì nhìn ai ngoài mình cũng đều cho là sai trái cả, và đặt cho những anh em ngoài tập thể của mình bằng những tên gọi mang tính sỉ nhục; sặc mùi chia rẽ khác nhau. Trong khi đó họ đang giảng một Chân Lý yêu thương, nhưng hành động lại lầm đường! Họ bảo tín đồ hãy yêu nhau, hãy hiệp một, hãy tha thứ. Nhưng bài học này chỉ đóng khung trong phạm vi yêu tín đồ cùng giáo phái, mà chẳng tiếc lời-gieo sự tệ hại cho người khác cũng cùng là con Chiên chung một Đức Chúa Trời.

               Họ là ai? Cũng là những người đang chiụ khổ vì Tin-lành. Sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì danh Đấng Christ. Cho nên những người ghét họ đâu phải là những người mẫu mực thuộc về con của Đức Chúa Trời đâu. Phải chăng họ đang sống cũng chẳng khác gì người đã chết. Cũng giống như  một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang  nằm trong bệnh viện; thở bằng máy và chờ ngày rút ống để kết thúc cuộc đời mà không hề hay biết!

            Vấn đề này thiết tưởng phải sớm có ngày chấm dứt. Vấn đề này cần phải thay đổi một cách cấp bách. Vì mỗi ngày có hàng ngàn người ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới; đứng lên cầu nguyện cho sự hiệp một. Xin Đức Chúa Trời soi sáng cho lòng anh em của mình để sớm thực hiện như lời Chúa dạy: “các ngươi hãy yêu nhau.” Phải! Nếu mọi người tin Chúa muốn danh Chúa được tôn cao, Đạo Ngài được giảng ra khắp đất, và khắp Năm châu bốn biển tung hô chúc tụng danh Đức Chúa Trời Toàn năng, thì chẳng còn con đường nào khác cho người tin Chúa chọn lựa. Duy nhất phải vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời một cách triệt để.

          Lật qua, lật lại một số đoạn đầu của Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký. Người theo Chúa không khỏi đổ nước mắt khi thấy những sự cố gắng và nỗ lực không hề mệt mỏi của một Đức Chúa Trời yêu thương vô hạn; vô lượng đối với con người. Khẳng định rằng: Chẳng có ngôn ngữ nào của loài người có thể nói hết được nguồn ân sủng vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời – đã đổ xuống cho loài người bằng vô số cách khác nhau. 

           Nhưng cũng phải khẳng định một lần nữa: là cũng chẳng có ngôn ngữ nào của loài người có thể nói lên hết được bản tính ngoan cố của tổ phụ đối với Đức Chúa Trời trước kia, và sự cứng lòng, bất tuân của vô số người lãnh đạo giáo phái, giáo hội đối với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời hiện nay.

           Sở dĩ có những tình trạng đó xảy ra, chẳng  qua chỉ vì sự thèm khát nhu cầu bản ngã đến mức tối đa, đã biến cả dòng dõi loài người từ đời này đến đời khác mang dấu vết của sự phạm tội; mà không có cách gì có thể tẩy xoá nó được từ nơi con người. Vì con người làm lỗi với Đức Chúa Trời, con người không thể tự xóa sự lầm lỗi ấy, mà phải nhờ vào tình yêu thương vô hạn lượng và dòng huyết vô tội của Chúa Cứu Thế Jêsus giúp đỡ cho. Vì vậy sự thông công giữa con người với Đức Chúa Trời đã hoàn toàn gãy đổ. Án phạt chung cho toàn thể nhân loại là “ phạm tội với Đức Chúa Trời thì phải chết.” Trong khúc quanh lịch sử nghiệt ngã này, điều đau buồn nhất là khi Đức Chúa Trời hỏi “ A-đam ngươi ở đâu ? Ông thưa rằng: “Tôi nghe tiếng Chúa bèn sợ.” Chữ sợ ở đây là sợi dây vô hình đã làm cho A-đam tự ngăn cách mình với Đức Chúa Trời. Mà sợi dây vô hình đó chính là tội lỗi. 

            Khi tội lỗi của tổ phụ đã hình thành trước mặt  Đức Chúa Trời; thì khúc quanh nghiệt ngã của lịch sử tội lỗi ấy đã làm rúng động cả thiên đàng lẫn địa ngục. Thế mà con người theo Chúa ngày nay vẫn không ý thức được sự thương yêu của Đức Chúa Trời, mà vô số người còn cố công gắng sức chia rẽ, bè phái, cố tình làm hổ danh Đức Chúa Trời giữa thế giới loài người ngày nay nữa sao? Bài toán yêu thương có đáp số đúng của Đức Chúa Trời là gì? Phải chăng: Yêu mến Đức Chúa Trời thật lòng+Yêu thương anh em giả hình+ghét người lân cận khác mình=Thiên đàng ? Không . Đáp số sẽ là hoả ngục đời-đời. Lời Chúa chép trong Thánh Kinh sách I Giăng 3:15: “ Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng có một kẻ nào giết người có sự sống đời-đời ở trong mình.” Nhưng bài toán có đáp số đúng sẽ là: Yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng+yêu anh em mình chân thật+Yêu người lân cận như mình = Thiên  đàng. Thì đó là đáp số của Thánh kinh.

            Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 2:8 Lời Chúa phán: “ Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình ,thì anh em ăn ở tốt lắm.” Trong quyền lực của tôn giáo cũng thế, Sa-tan luôn giữ vai trò chủ yếu trong việc giúp thật tình bất cứ ai muốn hoàn thành điều ác từ trong tấm lòng mình với Đức Chúa Trời và anh em mình. Khi lãnh đạo của bất kỳ giáo phái nào dùng quyền lực mang tính chia rẽ, phân hoá, và coi mình quan trọng hơn người khác trong các anh em cùng chung niềm tin ở giáo phái khác. Cộng thêm hành động “dã man” dẫn đến sự xúi dục ai đó để bắt bớ anh em mình trong lúc đang truyền đạo, sẵn sàng sống chết cho Chân Lý, thì lãnh đạo của giáo phái ấy và con người ấy đã đi vào khúc quanh của lịch sử tội lỗi. Và những ai ở trong guồng máy giáo phái đó cũng sẽ thừa hưởng những sự dạy dỗ đi ngược lại với thánh ý của Đức Chúa Trời Chí Cao. Phải chăng họ là những kẻ ác, đã xâm nhập được vào trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời, do sự giúp đỡ tận tình của qủy  Sa-tan?

 

II/  Bí Quyết Thành Công Của Hội Thánh Đầu Tiên

           Tôi đã được nghe một số mục sư, truyền đạo nói rằng: Đạo Tin-Lành của chúng ta có ưu điểm: Đó là có Hội thánh điạ phương, cho nên việc chăm sóc, dạy Đạo, và theo dõi tình trạng tăng trưởng đức tin của con cái Chúa thật là dễ dàng. Tôi thấy điều đó rất là tốt, nếu chúng ta thật sự đặt nền tảng đó trên tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và ai cũng phải nhận biết rằng: Hội Thánh địa phương cũng là của Chúa, mà Chúa là đầu Hội Thánh chứ không phải ông mục sư là “vua” của hội thánh ấy đâu. Cho nên tất cả các hội thánh điạ phương trên toàn thế giới bất kỳ quốc gia dân tộc nào cũng đều thuộc về quyền tể trị chung của một  Đức Chúa Trời tối cao, đó là ý nghĩa đúng của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Và khi đã nói đến Hội Thánh, thì theo như Thánh Kinh cho biết, tất cả các hội thánh địa phương trên toàn thế giới, ra từ hội thánh đầu tiên, do chính Đức Thánh Linh thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần chứ đâu có hội thánh nào khác nữa đâu!

          Nhưng khi đi vào thực tế, thì tổ chức của một số giáo phái hiện nay tại Việt-Nam cũng như trên toàn thế giới đã đi quá xa với sự  sắp xếp trật tự của Đức Chúa Trời. Vì ngày nay chẳng phải Cơ Đốc giáo chỉ có hội thánh địa phương mà thôi đâu, nhưng có cả giáo phái hay giáo hội cấp quốc gia, cai trị Hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong tổ chức đó nữa mới kinh khủng chứ! Có tổ chức; để làm việc một cách nhịp nhàng và trật tự là điều cần thiết, không có không được. Nhưng trên thực tế hiện nay chúng ta cảm  thấy khá đau lòng, vì vấn đề điều hành của các bậc lãnh đạo giáo hội, hay giáo phái hiện tại, đa số xuất phát từ quyền lực. Cho nên có nhiều nơi con người đang đưa Hội thánh của Đức Chúa Trời đi đến tình trạng chia rẽ một cách khá kết qủa!

         Nếu nói cùng chung tín lý, thì ai cũng dạy Chân Lý của Đức Chúa Trời cho những hội thánh ở trong giáo hội mình giống nhau. Nhưng khổ nỗi có những giáo hội hay giáo phái lại coi đó là Kim chỉ nam hoặc Chân lý riêng của giáo hội, giáo phái mình, chứ không phải của các giáo hội, giáo phái khác. Từ đó; phát sinh ra tình trạng  luôn-luôn coi mình là tiêu chuẩn đúng. Còn người ở ngoài giáo phái mình là sai, là tà. Họ còn đặt để ra một số giáo điều đi ra ngoài Kinh Thánh và còn tuyên bố rằng: đó mới đúngChân-Lý Thánh Kinh!

             Có một số giáo hội hay giáo phái có số lượng tín đồ đông, lâu năm, thì họ coi đây là một ưu thế để làm “liều thuốc lên mình.” kích thích tinh thần của tín đồ trong giáo hội hay giáo phái mình. Từ đó; con mắt  coi thường, khinh dể và chia rẽ đã đến với vô số tín hữu. Đau đớn qúa! Thân thể của Đấng Christ đã bắt đầu bị xâu xé một cách trầm trọng từ những khởi điểm của những con người có lối sống theo cách hướng dẫn của bản ngã để đi đến tình trạng sai trái này. Tinh thần của Hội Thánh đầu tiên không phải là như thế. Tình yêu thương hiệp một trong Chúa là dấu hiệu nổi bật nhất để phân biệt con người trong Nhà Đức Chúa Trời và con người thế gian một cách khá rõ ràng. Trong Thánh Kinh sách Giăng 13:34- 35 Lời Chúa Jêsus phán. “Các ngươi hãy yêu nhau, như ta đã yêu các người thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.”  

          “Các ngươi” mà Chúa Jêsus phán ở đây, nó được đóng khung trong giáo hội, giáo phái, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời thưa bạn? Chúa chỉ phán là “các ngươi” thôi, chứ Chúa đâu có kèm theo giáo phái nào đâu! Vậy sao bạn dùng cái khung giáo phái để chia rẽ anh em mình? Chúa Jêsus cố tình muốn tỏ cho tất cả chúng ta biết, chỉ có một Chúa, một Đức Thánh Linh, một Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng con người vì bản tính hận thù, chia rẽ, hiếu chiến, tham lam trong danh vọng và địa vị cũng như quyền thế, nên đã bị Sa-tan đưa sâu vào trong tận xương tủy những cách đối xử thật đáng trách. Cố tình vạch ra bằng được cho mình một ranh giới  để biểu dương tập thể mình. Luôn luôn tự hào về mình, và vì mình. Nhưng khi nói ra thì lại biện hộ và đổ thừa là vì Chúa! Đó là một sợi dây xích chia rẽ và ngăn cách với nhau trong vòng con cái Chúa mà Sa-tan chính là sợi dây xích quyền lực oan nghiệt đó. “Chúa Jêsus phán là: Các ngươi hãy yêu nhau”

            Nếu phải trực diện với Lời của Đức Chúa Trời để kiểm tra chính mình, thì ngay bây giờ thử hỏi: Bao nhiêu mục sư, truyền đạo và tất cả những người đang giữ những chức vụ lãnh đạo tối cao của giáo hội, giáo phái, hay hội thánh hiện nay, thật sự đã làm được theo lời phán hết sức khao khát này của Chúa Cứu Thế Jêsus? Chúa Jêsus cũng phán trong Rô-ma 12:9 “ Tình yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ và mến sự lành.”

            Người ta đang nỗ lực hô hào tín đồ trong giáo phái phải làm theo lời Chúa, nhưng trong khi đó cả một tập thể lãnh đạo giáo phái, hay giáo hội nào đó thì lại không ai làm được gì, thì nghĩa là làm sao? Linh giả hình  đang hoạt động một cách ngấm ngầm trong lòng con người ở bề trong, nhưng nó lại trang bị để đội cho người ta một cái mặt nạ yêu thương giả tạo ở bề ngoài.

          Khi nói đến Chân Lý của Đức Chúa Trời, thì không ai có thể trốn chạy được sự sai trật của chính mình. Mặc dù có tài xảo thuật, hay dùng bất cứ hình thức cao siêu nào khác để dấu diếm. Nhưng không sớm thì muộn, ánh sáng của Lời Chúa sẽ phô bày cặn kẽ tất cả mọi sự sâu kín mang tính khôn ngoan của sự tối tăm trong mỗi chúng ta. Nếu không tỉnh  thức, nó sẽ đến trước sự phán xét của Đức Chúa Trời trong tương lai không xa. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 4:13 “nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” “ Chẳng có vật nào dấu kín trước mặt Chúa .”

           Mỗi chúng ta phải biết rằng: Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tôn cao giữa thế gian này, là do sự hiệp một trong tình yêu thương của những người tin Chúa với nhau. Và điều này đã chứng minh được một cách rõ ràng trong Hội Thánh đầu tiên; được chép trong Thánh Kinh sách Công vụ 2: 44 “ Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.” Dù ai trong chúng ta cố tình giải thích rằng: Bởi vì người tín hữu của hội thánh đầu tiên nghĩ rằng: Chúa sắp tái lâm nên họ không màng đến của cải vật chất. Như vậy còn tình thương giữa con cái Chúa với nhau thì thế nào? Có khác hơn vô số người trong thời đại của chúng ta ngày nay không?

            Bạn có thể giải thích tùy theo quan niệm thần học giáo phái riêng của bạn, hay sự suy đoán xuất phát từ cơ sở nào đó, để ủng hộ cho một lập trường mà bạn cần có nền tảng lý luận để chối bỏ. Bạn thật có quyền đó. Nhưng tôi thấy hiện nay ai cũng hô hào “ đây là thời kỳ cuối cùng  rồi. Chúa Jêsus sắp tái lâm rồi, tội lỗi gia tăng dữ dội, chiến tranh mở rộng khắp thế giới, dịch lệ đang lan tràn phá hoại đời sống con người, súc vật, và mùa màng thất bại khắp nơi.” Thế sao biết Chúa gần tái lâm mà lại có vô số người trong Chúa đang chạy đua vào sự chia rẽ? Một mâu thuẫn thật tình quá nghiêm trọng đến nỗi không thể nào bào chữa được!

            Cách đây hơn hai ngàn năm, những người trong Hội Thánh đầu tiên còn biết là Chúa sắp tái lâm nên chuẩn bị đời sống mình. Vậy mà chả lẽ hai ngàn năm đã trôi qua, chúng ta lại yên tâm cho rằng Chúa Jêsus không tái lâm? Nhưng sao bạn lại giảng Chúa Jêsus sắp tái lâm? Chẳng lẽ Chúa sắp tái lâm mà người tin Chúa lại như vậy sao? Ai là người giải thích được điều này cho hợp lý hợp lẽ để bênh vực cho một số người đang có tấm lòng chia rẽ đây? 

             Nhưng xét ra tất cả mọi sự tốt đẹp này của Hội Thánh đầu tiên có được, là chỉ sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ tuần. Sau thời điểm này, quyền phép của Chúa trong Hội Thánh Ngài được bày tỏ. Quyền tể trị của Hội Thánh bởi năng quyền của Đức Thánh Linh đã được công bố. Hàng chuỗi dấu kỳ phép lạ của Đức Thánh Linh đã lần lượt được thực thi, hàng-hàng lớp-lớp tấm lòng con người đã được đầu phục Chúa. Và cuộc đời những người được Chúa đụng đến đã được thay đổi đến tận gốc rễ của nó. Nhưng hiện tượng mang linh của sự nói dối, linh coi thường Đức Thánh Linh không phải là không có hiện diện trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ đâu. “ A-na-nia và Sa-phia-ra đã chết. Nhưng về phương diện tâm linh thì Phi-e-rơ giảng hơn ba ngàn người tin Chúa, còn về dấu kỳ phép lạ thì xảy ra khắp mọi nơi. Tình yêu thương những người trong Chúa với nhau trào dâng như một dòng thác lũ không hề ngừng, và cuốn trôi tất cả mọi ý tưởng  lệnh lạc, đi ngược lại ý muốn của Đức Thánh Linh. Chính điều đó đã giữ vững được Hội thánh của Đức Chúa Trời qua sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, Đấng đã thành lập Hội Thánh Ngài trên đất.

           Cho nên sự thử thách là chứng cớ để xác quyết lòng yêu mến Chúa và sự hiệp một của những tín đồ Hội thánh đầu tiên. Biết bao nhiêu thời đại đã trôi qua, lịch sử đã ghi nhận rằng: Sự gia tăng bắt bớ đến đâu, thì Đạo Chúa lại càng phấn hưng đến đó, vì Chúa Thánh Linh vẫn luôn-luôn cầm quyền trên Hội Thánh của Ngài , và Ngài chúc phước đầy tràn cho sự thành công không kể xiết  của Con dân Chúa ở khắp mọi nơi . Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 6:7 Lời Chúa phán: “ Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chiụ khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.”

          Thế giới ngày nay đang đi đến chỗ suy sụp hoàn toàn về mọi phương diện. Những dấu hiệu suy thoái toàn cầu là liều thuốc đang chận đứng những kế hoạch phát triển kiêu ngạo, tự cao của các cá nhân, các tổ chức và lãnh đạo của các quốc gia một cách có hiệu qủa. Suy thoái cũng  làm tiêu tan ước mơ của nhiều người quá thiên về cuộc sống vật chất của thế gian này. Chiến tranh gia tăng, khủng bố đang hoành-hành khắp mọi nơi. Những kẻ ôm bom tự sát  giết chết hàng loạt thường dân vô tội trên khắp thế-giới đang hô hào rằng: “đó là con đường rút ngắn để trở thành tử đạo, sớm lên thiên đàng!” Làm sao ở trên trời lại có thiên đàng nào dành cho kẻ giết người bao giờ!

          Nhưng nếu sự chia rẽ anh em trong cùng niềm tin bởi những sợi dây xích giáo phái, thì những người đang cố tình ra sức thực hiện hành động độc ác ấy; liệu có hy vọng còn tên mình trên thiên đàng  hay không?  “ ghét anh em mình” à hình phạt tương đương với tội giết người chứ? Như vậy nếu quy ra tội như Thánh Kinh đã bày tỏ, thì hiện nay thiếu gì người đang tìm đường lên thiên đàng bằng cách giết anh em mình. Chứ đâu phải chỉ có những kẻ khủng bố ôm bom giết người đâu. Nhưng nguy hiểm hơn, là vì họ ôm Thánh Kinh mới khó nhận diện! Người không tin Chúa Jêsus cũng thế, trên thiên đàng sẽ không bao giờ có tên những người ấy, quá tiếc cho họ, nhưng làm sao bây giờ? Vì họ mang tội “ quay lưng với Đấng dựng nên mình để thờ phượng tà thần, giết chết linh hồn của chính mình.” Nếu thành phần này đã không có thiên đàng ở đời sau thì làm sao kẻ ghét anh em mình, tương đương với tội giết người mà lại có chỗ tốt trong thiên đàng của Đức Chúa Trời được? Trong Thánh Kinh sách I Giăng  2:9 Lời Chúa phán: “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.”

          Vô số những người lãnh đạo tinh thần trong giáo hội, giáo phái ngày nay, tưởng rằng mình đang ở trong sự sáng. Cho nên khi họ nói điều gì ra cũng mang tính tiêu chuẩn căn bản của sự hiểu biết về Chân Lý Thánh Kinh để dạy cho người khác! Nếu bạn là người theo Chúa, hay đang là lãnh đạo tinh thần trong Chúa,mà bạn lại có bản tính ghét anh em mình; thì bạn không thể chối cãi được. Lời Chúa nói là bạn đang ở trong sự tối tăm, việc mà bạn ghét anh em là việc làm tối tăm. Thánh Kinh khẳng định là bạn sẽ không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt bạn, mà bạn không thể thấy được việc làm của mình!

           Nếu bạn đang ở trong tình trạng này thì bạn phải biết rằng Sa-tan đang cầm quyền trên đời sống bạn, nó đang hỗ trợ bạn, nó đang bịt mắt bạn, nó đang thay đổi lòng bạn. Để từ chính con người của bạn, sẽ xuất phát ra một hành động gian ác làm chia rẽ giữa mình với nhiều người đang cùng chung một Chúa, một niềm tin, một sứ mạng, hầu làm suy yếu Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng hỡi Sa-tan, ngươi nên nhớ rằng, Chúa Jêsus phán: “ Ta đã thắng thế gian rồi, các cửa âm phủ không thắng được hội đó.” Hallelugia!

 

III/ Tình Yêu Thương Phải Có Tiêu Chuẩn

             Chúa Jêsus phán: “Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy..”  Giăng 13: 34-35. Cái điều tệ hại nhất của một người trong Chúa ấy là: Khi gặp nhau; chào hỏi nhau một cách gắng gượng; gương mặt của họ khi nhìn sẽ không tốt hơn gương mặt của một người bị bệnh nan y vừa thoát chết qua cơn giải phẫu. Họ đối xử với nhau một cách lạnh nhạt đến tàn tệ. Nói chuyện với nhau bằng những lời lẽ khô khan mà người Việt Nam mình bảo đây là loại người “bằng mặt chứ không bằng lòng.” Tình trạng này chẳng phải chỉ có ở người thế gian, mà nó cũng có thể ở trong vô số những người tin Chúa theo kiểu “trình diễn.” Nhưng nguy hiểm hơn hết là khi nó hiện diện trong đầy tớ Chúa, trong Hội thánh Chúa và nhất là trong giới lãnh đạo tinh thần của một số giáo phái, giáo hội hiện nay.

           Cái linh của đạo đức giả đã chui vào trong nơi sâu thẳm của tấm lòng ai đó. Nó đang sống, đang “gậm nhấm” như con mọt gậm gỗ, và lộng hành một cách mạnh mẽ trong một số được gọi là hội thánh giả hình trên đất này. Giả sử có một người ngoại đạo hỏi ai đó rằng: Có bao nhiêu thiên đàng và bao nhiêu hoả ngục trong đời sau vậy thưa anh? Thì chắc có lẽ một số người trong Chúa thuộc loại “trình diễn” sẽ giải thích một cách khá dễ dàng và lưu loát, giống như một người có tài hùng biện vậy. Nhưng nếu giáo phái này đặt câu hỏi với giáo phái kia là: “Có bao nhiêu thiên đàng và hoả ngục trong thế giới đời sau thưa anh?” Thì xem ra có vẻ vô số người sẽ  lắc đầu, vì không có thể nào dễ dàng để trả lời cho câu hỏi đó một cách thật tình và công bình cả. Vì nếu nói chỉ có một thiên đàng, thì thiên đàng đó là của giáo phái, hay giáo hội nào mà lại đi tranh dành nhau dữ vậy? Còn nếu nói chỉ có một hoả ngục thì sao chẳng thấy giáo phái nào nhận là của mình cả?

            Vậy thì giáo phái nào sẽ lên, còn bao nhiêu giáo phái sẽ xuống? Ai đứng ra để chiụ phân bố số lượng lên xuống này? Hay là Sa-tan đang tập cho con người “ cái trò độc diễn quyền hành” giống như là người ấy đang được Đức Chúa Trời cho phép phán xét anh em mình vậy! Nhìn vào thực trạng của các giáo phái hiện nay, thì hình như người ta bảo thiên đàng phải là của giáo phái Tin-Lành nào có lâu đời nhất! Còn hoả ngục thì dành cho tất cả các giáo phái ra sau giáo phái ấy chăng? Như vậy nếu được hỏi: Giáo hội hay giáo phái nào cho mình là thờ Chúa, còn các giáo phái và giáo hội khác còn lại, thì ai cho họ là những người đang thờ ai? Ai là người lãnh đạo thuộc vào loại khôn ngoan nhất trong các giáo phái mà có bản tính chia rẽ có thể đại diện để trả lời cho thế giới Cơ-đốc nghe câu hỏi này xem nào?

            Hiện nay trong sự tranh chấp của vô số tín đồ các giáo phái về vấn đề thiên đàng cũng là điều phải được quan tâm. Vì đó là ảnh hưởng của sự dạy dỗ khá nguy hiểm từ nơi một số lãnh đạo tinh thần đang gieo sự “đặc thù giáo phái” vào tư tưởng của con Chiên mình. Vậy nếu được đặt một câu hỏi: Tại sao bạn biết thiên đàng là của giáo hội bạn, còn hoả ngục là của các giáo hội, giáo phái khác? Bạn trả lời thế nào? Đó là lời phán quyết của Đức Chúa Trời, hay là con mắt đố kỵ, ganh tị của con người? Nếu có sự tranh chấp về ảnh hưởng và vị trí giáo hội, hay giáo phái trong thế gian này thì quả là một tệ hại lớn nhất, chưa từng có sự tệ hại nào ở ngoài đời mà lại lớn hơn. Kể cả sự tranh chấp về biên giới đang đổ máu hàng ngày giữa một số quốc gia hiện nay cũng sẽ không nguy hiểm bằng sự chia rẽ trong một số giáo phái. Trong Thánh Kinh sách I Giăng 4:20 Lời Chúa phán: “ Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì chẳng yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”

          Tình trạng nảy sinh dấu hiệu  độc quyền giáo phái hiện nay tại Việt-Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, nó cũng chẳng khác gì một tập thể đòi độc quyền uống độc dược vậy! Những bàn tay và khối óc nào ao ước điều này thì đó là những người đã bị quyền lực của sự tối tăm thống trị. Sa-tan đã độc quyền chế ngự con người bề trong, cho nên con người đó đã xuất hiện với sự tham quyền ở bề ngoài. Bởi thế đã có vô số lãnh đạo tinh thần giáo phái độc tài, đang có âm mưu thống trị và chận đứng sự phát triển công việc của Đức Thánh Linh trên đất. Đóng cửa thiên đàng mà cứ hô hào là mở. Reo rắc sự bắt bớ cho những người hầu việc Đức Chúa Trời hết chỗ này đến chỗ khác. Phá tán những tội thánh ở vùng sâu, vùng xa mới hình thành, lôi kéo và tuyên truyền xuyên tạc sự hy sinh và công khó của những người được Chúa gọi. Phá vỡ không thương tiếc kết quả công việc của Đức Thánh Linh ở khắp mọi chỗ mọi nơi. Đầu độc niềm tin một chiều cho những tín hữu còn non trẻ để làm miếng mồi cho loài qủy dữ. Thế mà cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia rêu rao là bảo vệ Chân Lý mới lạ chứ!

            Sở dĩ có những việc ác này xảy ra là vì có một số giáo hội này sợ giáo hội kia “ trưởng thành. ” Giáo phái này sợ giáo phái kia “phát triển,” sợ giáo hội nọ kết quả lớn mạnh, sợ giáo phái kia phục hưng, thu hút hết số tín đồ của mình, gây khó khăn cho việc báo cáo về tăng trưởng giáo phái, và còn vô số những phương diện khác nữa mà con người muốn quan tâm với lòng hiếu chiến không có trong lời dạy của Chúa Cứu Thế Jêsus. Đúng như trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 16:9 Lời Chúa phán qua sự kinh nghiệm từng trải của Sứ đồ Phao-lô: “ Vì tại đó có một cái cửa lớn, mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch.” Nếu kẻ ở ngoài mà đối địch Đấng Christ thì là chuyện bình thường, phải có, điều đó không có gì lạ. Nhưng lại là những người ở trong Đấng Christ, điều này không phải là không có, nhưng có quá nhiều. Cho nên khi nghĩ đến điều này thì  thật là  buồn thê  thảm.

          Trong Thánh Kinh sách Giăng 10:9 Chúa Jêsus phán: “ Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Đối với một số giáo phái hiện nay, vô số người tín đồ tham gia vào kế hoạch nâng cao nấc thang  giá trị của các bậc lãnh đạo tinh thần của mình; để biến họ trở thành “cửa cái.” Khiến cho người tín hữu quên mất Chúa Jêsus là ai rồi! Vô số những người theo Chúa trong hội thánh ngày nay hãnh diện về giáo phái, chứ không còn hãnh diện là Chiên của Chúa nữa. Sa-tan đang nỗ lực thay hình đổi dạng sự suy nghĩ của vô số người. Nó uốn nắn tư tưởng ai đó một cách méo mó, lệch lạc, hầu nghĩ không tốt về anh em cùng chung một dòng huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jêsus.

           Qua những người đó, lãnh đạo giáo phái được tôn vinh, tôn sùng, thay cho Đấng mà mỗi người phải tôn kính, tôn thờ! Thế là họ đã mãn nguyện, vì lãnh đạo đã tập cho con Chiên cách tôn sùng họ, bây giờ con người đã biết tôn sùng họ thay cho Đấng dựng nên họ rồi còn gì đòi hỏi nữa đâu! Rất may là Đạo Tin Lành không thờ hình tượng, chứ nếu thờ hình tượng thì những vị này đã có “tượng” trên bàn thờ rồi. Đây là linh kiêu ngạo đang phát triển trong lòng một số bậc lãnh đạo hiện nay.

              Có nhiều người ngày nay đi đâu cũng ca ngợi hết lời vị mục sư  này, vị mục sư kia một cách quá đáng, mà chẳng thấy nhắc gì đến sự ban cho của Chúa cả.  Khích lệ là điều cần thiết. Nếu con người không được sự khích lệ trong khi thi hành sứ mạng, hay làm việc, thì sẽ không có sức mạnh về tinh thần để tiếp tục đầu tư. Nhưng ranh giới giữa sự khích lệ, tôn sùng, tôn vinh, hay tôn thờ rất mỏng manh dễ xâm phạm lẫn nhau. Bạn hãy cẩn thận để luôn-luôn dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Về phần mình với ai đó nếu có sự ái mộ thì chỉ thoáng qua thôi, còn để cho chính Đức Chúa Trời được khen ngợi họ. Đó là phần thưởng đích thực nhất của người hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: “ Ngoài ta ra, các ngươi không làm chi được.” Giăng 15 : 5 Và “ Ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn qúi người.” Giăng 12 : 26 b.

              Phải nói thật một điều rất đau buồn hiện nay là: Tình yêu thương giữa người tín hữu đối với Đức Chúa Trời đã có quá nhiều sự thay đổi. Rất lợt lạt và thờ ơ lãnh đạm trong sự thờ phượng, tương giao và phục vụ đến nỗi không thể nào tưởng tượng được. Nhưng thắm thiết và gắn bó hơn đối với vô số người trên đời, bất kỳ người đó là ai!  Nếu nói đến  tình yêu thương anh em thì lại có nhiều điều thật ngán ngẫm. Hình như cánh cửa trái tim của một số khá đông người yêu Chúa đã từ-từ khép lại. Nó đã bị sợi dây giáo phái siết cứng, bóp chặt. Tấm lòng đã bị quyền lực của Sa-tan xâm phạm, để rồi không còn cơ hội nào bày tỏ chứng cớ duy nhất cho người thế gian biết mình  là môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus nữa!

           Ở trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  5:46 Lời Chúa Jêsus phán: “ Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Nếu chúng ta là những người đã từng xác định mình là người giảng Phúc Âm của Chúa, thì câu Thánh Kinh này phải được thực hiện trên đời sống của mỗi chúng ta. Vì nếu tình thương của những  người trong Chúa chỉ được phát triển với những người mình thương, thì tình thương ấy chẳng khác gì tình thương của những kẻ thâu  thuế. Đó là loại tình thương chỉ để thoả mãn những ước muốn của một nhóm người, nó thuộc về loại tình thương ích kỷ, phe đảng, có tính  toán. Không nằm trong tình yêu thương mà Đức Chúa Jêsus dạy cho. Bởi vậy cho nên Chúa Jêsus mới khẳng định rõ ràng: “ Những  kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao.”

             Muốn làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, người tin Chúa Jêsus phải làm những gì mà Chúa Cứu Thế Jêsus dạy cho, mà người thế gian cho là ngược đời, không thể làm được, thì mới thật sự có ý nghĩa. Nhưng  phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải ý muốn của mình hay tập thể giáo phái mình, mà loại trừ lời dạy của Đức Chúa Trời là điều không thể chấp nhận. Trong Thánh Kinh Lu-ca 6:32 Chúa Jêsus phán: “ Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình.”

            Thiết tưởng chúng ta phải dừng lại để khám phá một điều gì đó quá quan trọng mà Chúa Cứu Thế Jêsus muốn dạy chúng ta, và Ngài muốn chúng ta phải thực hành lời dạy đó. Chắc-chắn là nó không đơn giản, mà mang ý nghĩa của một sứ mạng trọng đại trong việc mở rộng trái tim đối với toàn thể nhân loại. Chúa Jêsus muốn chúng ta yêu người không yêu mình. Như vậy chúng ta phải là những người khác hẳn với thế gian, mới thực thành được sự việc lạ lùng ấy. Khi nói đến khác người thế gian, thì người ấy phải giống Chúa Jêsus. Người thực hành được lời phán này là người giống Chúa, người không thực hành được lời phán này là người không giống Ngài. Nếu không giống Ngài, thì bạn đã biết là bạn đã giống ai rồi chứ?Trong Thánh Kinh sách I Giăng 5:1 Lời Chúa phán: “ Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng kẻ đã sanh ra bởi Ngài.”

              Khi Chúa Jêsus bảo con cái Ngài phải yêu người không yêu mình, vì Chúa Jêsus muốn con cái Ngài mở rộng trái tim đối với mọi người. Vì chỉ có tình yêu thương mới thắng được hận thù và ghen ghét. Có như thế thì dấu hiệu của sự phát triển “gia đình” của  Đức Chúa Trời mới có hy vọng. Và kẻ ghét mình, ghét  Đạo Chúa mới có cơ hội tìm hiểu, ăn năn và quay về với Hội thánh của Đấng Christ. Nếu tất cả mọi người theo Chúa đều vâng phục sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Jêsus mà làm theo, thì chẳng bao lâu tình yêu thương ấy sẽ thu hút không biết bao nhiêu người trên địa cầu này. Và gia đình của Đức Chúa Trời sẽ có một số nhân lực không thể đếm được, ra đi hy sinh hầu việc phụng vụ Chúa, chỉ với  mục đích cứu vớt tội nhân, để danh Ngài được tôn vinh qua vô số người trên địa cầu này.

            Thật đáng buồn khi nhìn vào thực tế hiện nay, vô số người hầu việc Chúa và tín đồ  ngoan đạo theo kiểu “lãnh đạo tinh thần chỉ đạo.” Chứ đâu biết yêu Chúa thật lòng là như thế nào. Chính vì thế mà lãnh đạo tinh thần bảo đâu thì “lãnh đó, rồi lãnh đủ” trong ngày phán xét, chứ không biết Đức Chúa Trời dạy mình điều gì, và phải làm như thế nào. Mỗi người đều có quyển Thánh Kinh nằm trong tay, nhưng đối với nhiều người, thì quyển Thánh Kinh ấy cũng chẳng có cơ hội giúp ích gì cho họ. Vì lời loài người vẫn có gía trị thu hút họ hơn Lời Đức Chúa Trời! Thiết tưởng phải có những con người yêu mến Đức Chúa Trời, cùng nhau đứng lên “kéo hồi chuông thức tỉnh tâm linh” trước làn sóng sa sút hiện nay, hầu  triệt tiêu bản tính kỳ thị anh em trong các giáo phái, thì tương lai mới có sự hy vọng phát triển lớn mạnh  về phương diện rao truyền danh Chúa. Đức Thánh Linh mới có “cơ hội” phục hưng Hội Thánh Ngài, và  Chúa Cứu Thế Jêsus mới sớm trở lại để tiếp rước hội thánh, như  sự mong đợi của tất cả Cơ-đốc nhân hiện nay. 

              Muốn phát triển công việc của Đức Chúa Trời trên quê hương Việt-Nam của chúng ta, hoặc cho người Việt Nam chưa biết Chúa đang sinh sống tại các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Thì việc ưu tiên cần phải làm là phát triển tình yêu thương trong các giáo phái, giáo hội cùng niềm tin, cùng Chân lý Thánh Kinh là điều bắt buộc phải được thực hiện trước, bằng hành động cụ thể qua việc ăn năn. Vì tình yêu là nền tảng của sự quan hệ; để phát triển giữa con người với nhau. Nó  luôn-luôn đi đầu trong tất cả mọi loại hình xây dựng về thuộc thể cũng như thuộc linh. Đó là “chất keo” vô hình để kết nối giữa anh em này với anh em khác, giữa giáo hội này với giáo hội kia, giữa mục sư này với mục sư nọ, để mở mang bờ cõi Vương quốc của Đức Chúa Trời. Lời Chúa Jêsus phán: “ Nếu  các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.”

           Trong một số giáo hội, giáo phái hiện nay, vấn đề dạy dỗ trong vòng tín hữu được giảng dạy Phúc Âm mang tính “pha trộn bảo thủ.” một chiều, nó giống như là dùng Phúc Âm để quảng cáo giáo hội, hay giáo phái, chứ không phải công bố Phúc Âm hay giảng dạy Phúc Âm. Thật đau lòng quá! Vì lời của Đức Chúa Trời chẳng phải chỉ để dạy cho một giáo phái. Mà cũng chẳng phải chỉ có ai đó nhân danh giáo hội, hoặc giáo phái để nhận lời dạy dỗ đó về cho riêng giáo hội, hay giáo phái mình. Nhưng Ngài dạy chung trong Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh của Ngài là tất cả các hội thánh địa phương ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hay nói khác hơn là Lời của Ngài; dạy cho tất cả mọi tín hữu đặt niền tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Không phân biệt màu da, chủng tộc nào hết. Câu “ các ngươi hãy yêu nhau” không phải dùng để dạy cho người tín hữu chỉ yêu mọi người trong sự giới hạn của một tập thể. Một nhóm người mang một xu hướng đóng khung trong một tổ chức giáo phái. Nhưng yêu tất cả mọi người có cùng chung niềm tin với mình. Dù mình có ghét ai, hay là thương ai cũng phải loại trừ điều này ra khỏi bản tính của mình. Vì khi muốn áp dụng lời Chúa vào trong đời sống mình, thì mình không dùng bản ngã của mình, mà dùng đức tính của Chúa, Đấng sống trong mình. Thánh Phao-Lô đã được Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.”

          Thánh Phao-lô thốt lên câu này với hàm ý rằng: “ Đấng Christ vận hành trong đời sống của tôi về mọi phương diện, tất cả mọi sự việc đều do quyết định của Ngài qua đời sống của tôi. Chứ không phải tự ý riêng tôi có quyền để quyết định những việc trái với ý muốn Ngài. Những việc tôi làm người ta có thể chứng kiến được là những việc không phải tự ý tôi quyết định để làm, nhưng tôi vâng phục Đấng Christ làm mọi việc theo sự quyết định của Ngài  để thực hiện qua đời sống còn lại của tôi.” Thật là qúy, và hiếm có, nếu trong thời kỳ cuối cùng này các đầy tớ của Chúa trong các giáo phái được giống như Thánh Phao-lô thì không còn gì mơ ước nữa. Quý và hiếm, muốn nói ở đây; nó không giống như những loại quý kim hiếm có. Vì quý kim không thể so sánh với tấm lòng của con người. Nhưng ai là người thật sự dâng cả đời sống mình cho Đức Chúa Trời để làm theo ý tốt lành của Ngài  thì đó là quý và hiếm.

            Nếu một người không sống bằng sự quyết định của Đấng Christ trong từng chi tiết của mọi phương diện trên đời sống mình, thì dù người đó là ai mặc dầu, có mang chức vụ cao quý và giá trị đến đâu đi chăng nữa. Thì người ấy đối với Chúa và mọi người vẫn là kẻ giả hình. Chân Lý sẽ  phơi bày con người ấy, để rồi không còn có cách gì biện minh được. Có một người chăn bầy hỏi tôi rằng: Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải thừa nhận rằng, sự quan hệ giữa người này với người kia có sự thân thiết khác nhau, cho nên nếu có yêu nhau thì giá trị của tình yêu thương cũng không thể bằng nhau. Vậy thì giải thích thế nào về vấn đề Kinh Thánh đề cập đến?

             Xin trả lời: Quan hệ trong cuộc sống là một điều bình thường giữa người này với người khác. Và sự quan hệ đó có thân thiết hay là không thì có rất nhiều yếu tố để đưa sự quan hệ đó đến với mỗi người mình cần quan hệ, và nó sẽ mang nhiều hình thức và mức độ thân thiện sẽ hoàn toàn khác hẳn nhau. Sự quan hệ giữa mình với một người nào đó; mức độ thân thích hay tin tưởng thế nào, còn phải dựa trên sự hiểu biết, và mục đích của sự liên hệ, điều này được xây dựng trên yếu tố tự do dân chủ. Nó mang tính chất cá nhân, bình thường, mà mỗi người trong chúng ta đều có quyền quyết định và chọn lựa. Vì Chúa bảo mình yêu thương mọi người bằng nhau. Chứ Chúa đâu có bắt mình phải có sự  quen biết với tất cả mọi người như nhau  đâu.

          Sự quan hệ xã giao bình thường giữa người này với người kia không phải là điều mà Chúa Jêsus muốn dạy ở đây. Chúa không dạy chúng ta phải có sự thân thiện giữa người này với người khác bằng nhau, hay là tạo tình thân giữa người này với người kia phải ngang nhau. Mà Chúa dạy chúng ta một điều cao sâu hơn điều mà chúng ta đang hiểu. Chẳng hạn sự quan hệ của bạn với một người trong môi trường kinh doanh sẽ khác hẳn sự quan hệ của bạn với người hàng xóm kế bên nhà. Chúa không bắt tội chúng ta điều này, vì sự quan hệ đó là phải lẽ. Nhưng chẳng may khi nói đến một sự việc mà mình cần phải sử xự giữa người kinh doanh và người hàng xóm về phương diện nào đó vừa nảy sinh, thì tình yêu thương phải cho thành thật, phải công bình, phải bằng nhau. Không được thiên về người mình thân mà dành sự thiệt thòi cho người hàng xóm. Cho nên cao hơn hết tất cả mọi sự liên hệ là tình yêu thương. Cho nên Chúa đã dạy chúng ta: “ Hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

            Trong trường hợp này bạn phải đóng vai mình chính là người hàng xóm, và bạn cũng phải đóng vai mình chính là người kinh doanh để đối xử. Có nghĩa là bây giờ bạn có hai nguời lân cận, chứ không phải là “thân cận.” Câu Thánh Kinh này chẳng phải Chúa dạy chúng ta trong một phạm vi giới hạn nào đó giữa người này với người kia mà mình biết, nhưng nó mang tính vô hạn, không dừng lại ở bất cứ thời điểm nào, hay là ở đâu, hoặc ai đó. Cho nên bất kỳ khi mình đi đâu, ở quốc gia nào, sống với dân tộc nào, sống gần ai đi chăng nữa, thì ai là người lân cận mình; mình cũng phải xử sự bằng tình yêu thương đúng như lời Chúa dạy, thì sự thực hành tình yêu thương như thế mới có ý nghĩa. Có như vậy thì mình mới xứng đáng là con của Đấng Chí Cao. Vì chỉ có tình yêu thương mới nói lên được sự công bình và bình an trong một thế giới đầy dẫy sự gian trá và thù oán này.

           Một số lãnh đạo giáo phái đang tìm cách thu hẹp lại Chân lý của Đức Chúa Trời, họ muốn biến Chân Lý của Chúa thành Chân lý cá nhân, hoặc Chân lý giáo phái, chứ không còn là Chân lý Thánh Kinh nữa. Để mưu tìm sự phát triển cho giáo phái mình được nổi bật hơn. Còn đối với một số giáo phái khác; thì mình tìm cách nói xấu và đè bẹp họ xuống, làm ngăn trở công việc rao truyền Phúc Âm mà Chúa đã giao cho mọi người con của Ngài. Mình là ai? Họ là ai? Họ đang làm gì cho ai? Mà mình phải đối đãi với họ như  thế? Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6:31 Lời Chúa phán: “ Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” Có thể nào một lời dạy của Chúa Cứu Thế Jêsus đơn giản và dễ hiểu, nhưng vô cùng sâu sắc như thế mà vô số người theo Ngài lại không thể hiểu được sao? Nếu như vậy thì người ấy đã đóng kín tấm lòng mình, và khép lại kho trí tuệ của mình. Nếu thật sự như vậy thì Đức Thánh Linh cũng không còn cơ hội để giúp mở lòng và mở trí cho người ấy hiểu nữa. Còn nếu bảo không có gì khó, vậy thì  tại sao người ta lại cứ muốn  làm ngược lại lời dạy của Đức Chúa Trời?

          Chắc-chắn là có sự nhúng tay của quyền lực tối tăm là Sa-tan, đang muốn biến một số giáo phái thành tổ chức tệ hại hơn cả tôn giáo thế gian này. Nhưng âm mưu của Sa-tan sẽ hoàn toàn thất bại trước quyền năng vô hạn lượng của Đức Thánh Linh, Đấng đang cầm quyền tể trị trên Hội Thánh. Người ta đang dạy cho tín đồ, bảo họ rằng: Phải làm theo lời Chúa, vì đây là “luật vàng.” Nhưng về phần hành động thì họ không dùng “luật vàng” mà lại dùng “luật rừng” để đối xử với nhau mới lạ đời chứ! Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 7:21 Lời Đức Chúa Trời được Linh cảm qua Thánh Phao-lô  ông nói: “ Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi vậy.”

           Đây là nan đề mà mỗi người trong chúng ta phải cần làm sáng tỏ đối với chính mình, và xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ, để có thể hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Lấy lời của Đức Chúa Trời làm gươm Thánh Linh mà “giải phẫu” đến tận gốc rễ, hầu tìm ra nguyên nhân xuất phát ra căn bệnh quái ác này trong bản ngã của một số người, mà nhân danh Chúa Jêsus để  tiêu trừ nó đi. Chúa Jêsus phán tiếp: “ Nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.”

          Thế gian này đang ở giữa một “rừng tôn giáo.” Mỗi ngày lại có thêm những tổ chức tôn giáo tiếp tục được thành hình và cho ra “chào đời.” Nếu không có bàn tay của Sa-tan thì làm sao sự việc này có thể lan tràn khắp trên thế giới hiện nay. Còn  Đạo của Đức Chúa Trời cứ một mực như thế và không bao giờ có đạo nào khác nữa. Vì Chúa Cứu Thế Jêsus chính Ngài  là Đạo. Đời-đời Ngài vẫn  là Chân Lý, Chân lý  duy nhất chỉ có Ngài. Chân Lý thì vẫn y nguyên sáng ngời mà không bao giờ thay đổi cả. Chúa Jêsus là Đạo: “Ngài là con đường, là lẽ thật, là sự sống.” Người ta đang dạy cho nhau rằng: Chân Lý không bao giờ thay đổi. Vậy thì người theo Chân Lý cũng không được đổi thay, bất cứ là phương diện gì mà Chân Lý đã dạy cho.

           Trong cách gọi mang tính phổ thông về phương diện niềm tin hiện nay, thì người ta đã gọi tất cả các tôn giáo trên thế gian này là “Đạo.” Nếu nghĩa của chữ Đạo giải thích được theo tự điển của loài người thì duy nhất nó ám chỉ về niềm tin của mỗi tôn giáo; mang cái tên gọi khác nhau. Vì chữ Đạo giải nghĩa theo tự điển không thể nào đúng theo ý nghĩa của Thánh Kinh được. Bởi ngoài Thánh Kinh chẳng có khối óc nào của con người có thể giải nghĩa một cách tường tận. Vì chữ “Đạo” mang tính nối kết từ đất đến trời, là con đường cho mọi người tin Chúa Jêsus đi đến thiên đàng đời sau. Bắt đầu niềm tin Chúa Jêsus khởi điểm từ đất ở đời này. Cho nên nghĩa của chữ “ Đạo” trong các tôn giáo hoàn toàn khác với nghĩa của chữ “ Đạo” trong Thánh Kinh. Bởi thế cho nên tất cả mọi tôn giáo hành đạo khác hẳn với những người theo “ Đạo Chúa” thờ Đức Chúa Trời Hằng sống. Vì Đạo của Chúa thì chính Chúa Jêsus là Đạo Ngài là Đấng sống đời-đời. Còn nghĩa của chữ  Đạo đối với các tôn giáo chỉ mang tính từ ngữ, ám chỉ đến niềm tin của một tổ chức tôn giáo nào đó, mà người sáng lập tôn giáo đã chết. Những người tiếp tục kế thừa tài sản tôn giáo ấy cũng lần lượt vĩnh viễn ra đi.

            Nếu muốn nói đến chữ Đạo, thì phải nói đến đối tượng niềm tin của mình là Đấng như thế nào: Sống đời-đời hay chết vĩnh viễn? Chỉ có Chúa Jêsus là Đấng sống đời-đời. Chính Ngài là con đường. Và Ngài đã tự nguyện đền tội thay cho mọi người để cứu bất cứ ai đặt niền tin vào Ngài. Ai nhận sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus  về cho chính mình, thì Ngài sẽ tha tội cho người đó, ở trong người đó, hướng dẫn người đó từ khi tuyên xưng niềm tin đến khi người đó trút hơi thở cuối cùng, rồi Ngài rước linh hồn người đó về thiên đàng đời-đời. Đấng đó mới là Đạo. Cho nên khi nói đến nghĩa của chữ Đạo thì chỉ có Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng duy nhất mà thôi. Còn đối tượng niềm tin của tất cả các tôn giáo đã chết trước người tin rồi, cho nên niềm tin ngoài Chúa chỉ còn là mơ hồ ảo tưởng trong vô vọng mà thôi. Chúa Jêsus là Đạo, nên Chân Lý của Ngài đã được sáng ngời giữa thế gian, mà chính Ngài cũng là sự sáng để soi sáng cho mọi người trong thế giới tối tăm này được nhận ra ánh sáng ấy.

            Người tin Chúa Jêsus là Đạo không phải giống như những người tin theo tôn giáo. Vì khi tin Chúa thì con người được Đức Thánh Linh biến đổi và trở thành con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Mặc dù thân xác con người bề ngoài của thân thể này vẫn y nguyên, nhưng tấm lòng người theo Chúa đã được Đức Thánh Linh tái sanh, biến đổi, tên đã được ghi trên thiên đàng. Và những sự đổi mới đó sẽ được công khai hoá từng bước qua cuộc sống hàng ngày của họ, trong bất kỳ phương diện nào.

            Cái dấu hiệu khởi đầu quan trọng nhất để cho thế gian này nhận biết được người tin Chúa là môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus, là người đó phải được đổ đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời là trước hết. Vì Chúa là Đấng yêu thương. Nếu môn đồ Đấng Christ thực hiện được điều này, thì đó là một dấu hiệu vô tiền khoáng hậu, mà trong tất cả mọi tôn giáo, không ai có thể có được. Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 5:13 “ Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa; chỉ phải quăng ra ngoài và người ta đạp dưới chân.”

             Một sự dạy dỗ của Chúa quá sâu xa đến nỗi không ai có thể dấu được cái thực tế trong cuộc sống thường ngày của mình. Thực trạng về sự đối xử trong anh em với nhau  giữa một số giáo phái hiện nay đang là mối nguy cơ của một loại muối đã từ-từ mất phẩm chất của nó. Biết bao nhiêu linh hồn tội nhân bị ảnh hưởng qua thảm cảnh của thực tế này. Vì giáo phái là nơi mà một số lãnh đạo đang dùng bục giảng để phô trương tổ chức của mình. Cố tình làm thoả mãn danh hiệu giáo phái bằng những linh hồn tội nhân mới ăn năn trở lại với Chúa, là sự vi phạm vào lời dạy của Đức Chúa Trời! Trong Thánh Kinh sách  Mác 9:42 Lời Chúa phán: “ Nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa trẻ này đã tin, phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn.”

             Có những người hầu việc Chúa đầu độc cho những tín đồ mới mẻ, tập tành bước đi bằng cách thực hành sự phân rẽ với anh em trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, khi mới “chập chững, bập bẹ bước vào niềm tin trong Chúa.” Đức Thánh Linh thành lập Hội thánh chứ có thành lập giáo phái đâu, mà bây giờ một số người dùng hội thánh như là một phương tiện để tôn vinh giáo phái, người ta dùng tín đồ trong Hội thánh Chúa như là một công cụ để quảng cáo giáo phái. Sa-tan đã luồn lách như con rắn thuở xưa để chui vào tư- tưởng-của một số người lãnh đạo tinh thần giáo phái mang tính bảo thủ, chia rẽ, lên mình, để làm vinh hiển danh mình thay vì làm vinh hiển danh  Chúa. Sa-tan là kẻ có kinh nghiệm gian ác, đã dụ dỗ tổ phụ từ khi tinh thần còn màu sắc của sự trong trắng, cho đến khi tư tưởng đã đổi màu, khiến ham muốn đạt đến đỉnh cao của sự tối tăm rồi tự nguyện “nuốt” vào xong mới thấy mắc cổ thì đã muộn!

              Những việc làm của Sa-tan đều có một cái ngạnh như lưỡi câu. Cho nên thành quả của việc làm nào mang tính đổ máu cho người khác, đau khổ cho người khác, hạ nhục người khác, chia rẽ người khác v…v tất cả  đều đến từ Sa-tan, và do chính Sa-tan là kẻ chỉ huy không hề mệt mỏi. Cho đến khi con người sực tỉnh sau cơn mê của sự phán xét thì đã thấy quá  muộn  màng. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  5:14 Lời Chúa phán: “ Các ngươi là sự sáng của thế gian.”

           Muốn có một sự phấn hưng trên quê hương Việt-Nam để hàng triệu- triệu đồng bào đang đứng trước lò lửa hực được cứu sống, điều quan trọng nhất là những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh cho mỗi chúng ta trở về đúng với vị trí là một môn đồ mà Ngài đã kêu gọi mình. Hầu xứng đáng trở thành những con người mang danh hiệu cao qúi mà Chúa Cứu Thế Jêsus đã ban cho. Nếu chúng ta thực sự là sự sáng của thế gian, thì sự sáng này phải được phản ánh qua sự soi sáng của Chúa Cứu Thế Jêsus mới là sự sáng thật. Sự sáng từ nơi Chúa Jêsus đem đến niềm vui, tình yêu thương, bình an, hy vọng, sự cứu chuộc cho toàn thể nhân loại, sự sáng ấy soi trong nơi tối tăm, để người ta thấy được tội lỗi của chính mình mà đến với Chúa. Sự sáng này không bao giờ tắt, cứ sáng mãi và sáng cho đến đời-đời.

            Cho nên những người tin Chúa hiện nay phải xem xét lại, coi mình có phải là ánh sáng của thế gian hay là không? Nếu đúng như thế, thì khi mình soi ánh sáng ấy là phải soi vào nơi tối tăm, có nghĩa là soi vào những linh hồn hư mất, chứ không phải chỉ soi vào trong giáo phái, giáo hội hay hội thánh địa phương của mìn . Nếu được như thế -thì bạn chính là người phước hạnh trong nước thiên đàng. Nhưng nếu sự sáng mà bạn soi đến bất kỳ nơi nào, mà khiến cho nơi ấy gây chia rẽ,  gây vấp phạm, tự kiêu, tự cao, tự mãn nổi lên thì đó không phải là sự phản chiếu sự sáng từ nơi Chúa. Mà đó là dấu hiệu phản chiếu bản ngã từ nơi mình hay Sa-tan mà đến! Nó giống như một bóng đèn thật sáng treo ngay võ đài để soi sáng cho người ta đấu đá lẫn nhau là điều vô cùng tai hại không thể lường được.

             Có vô số người ngày nay nói rằng: Đức Chúa Trời đang cần đổi mới con người trong thế giới này. Đúng. Nhưng nếu Đức Chúa Trời cần đổi mới một thế giới, thì Ngài phải cần đến những người đã được đổi mới trong Hội thánh Ngài là trước hết. Vì người đã được đổi mới là người có tấm lòng chứa đựng “ tình yêu thương mà Chúa đã ban cho.:” Không ai trong chúng ta muốn tự nhận khuyết điểm là mình thiếu tình yêu thương, và là người có bản tính chia rẽ trong vòng  anh em  cả. Ai cũng muốn tỏ cái ưu điểm của mình, là luôn-luôn có  tình yêu thương, để cho người khác biết là mình xứng đáng với chức vụ với bổn phận thiêng liêng. Nhưng Chúa Jêsus đã chận đứng con người bởi sự tính toán của chính mình, nên Ngài phán thẳng thắn với con dân Ngài một tiêu chuẩn đơn sơ, dễ hiểu nhưng mang tính hoàn thiện trong đặc tính của Ngài đó là: “ Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi  cũng hãy yêu nhau thể ấy.”

              Chúng ta phải cùng nhau thừa nhận một điều hết sức phũ phàng này đó là: Có rất nhiều người đứng trên phương diện dạy người khác thì rất dễ. Nét mặt mình sẽ hớn hở hiên ngang, hãnh diện lắm, vì được những người khác tôn mình là “thầy.” Nhưng đâu có ai biết, cái điều khó nhất trên đời này là mình dạy cho chính mình rất là khó dạy, sửa mình rất là khó sửa. Vì khi mình dạy người thì người hiểu, người sửa được. Bởi người luôn-luôn coi mình như là một tiêu chuẩn hiếm có, gương mẫu, đáng khâm phục. Nhưng còn ngược lại, chính mình dạy mình thì mình lại không thích hiểu, vì mình biết chính mình không phải là con người như mọi người tưởng, cho nên mình không sửa được mình là như thế. Cái nguyên nhân để gây ra đủ mọi thứ chuyện trong giáo hội, hay Hội Thánh của Đức Chúa Trời là ở ngay chỗ này đây! Bởi vậy cho nên mỗi người trong chúng ta hãy tự rèn luyện chính mình; để trở nên người thầy đáng kính của mình, trước khi muốn làm thầy để dạy dỗ người khác. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 3:23 Lời Chúa Jêsus phán: “ Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; song đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.”

 

IV / Làm  Thế Nào Để Mở Rộng Vương Quốc Của Đức Chúa Trời?

          Hoa-Kỳ được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa-Kỳ. Có nhiều sắc dân, có nhiều Tiểu bang hợp lại trong một Nước, mà người ta thường gọi là Liên Bang Hoa-Kỳ. Mỗi Tiểu bang có một Thống-Đốc. Mỗi Thống Đốc là người có quyền hành tối cao, giống như một quốc gia độc lập vậy. Có luật chung, có luật riêng. Nhưng Hiệp Chủng Quốc này chỉ cần một Tổng thống, một Phó Tổng thống, một Hạ Viện, một Thượng-Viện và hệ thống luật pháp để điều hành toàn quốc Hoa-kỳ v….v. . Trong đó vấn đề khó nhất là có sự hiện diện của một chế độ đa đảng, thế mà mọi việc đâu cũng vào đấy. Nói đến một quốc gia, thì người đứng đầu quốc gia chỉ là một Tổng thống thôi mà. Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao đó chỉ là con người bình thường được dân bầu lên thôi;  mà người ta có thể làm việc được một cách tôn ti trật tự như thế. Còn Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì thế nào? Chúa là đầu Hội Thánh, Ngài dạy chúng ta những gì? Đó là những câu hỏi thiết tưởng làm xót xa tấm lòng của những người theo Chúa hiện nay.

          Muốn phát triển công việc Chúa, trước hết chúng ta phải nói đến sức mạnh của Hội Thánh Chúa. Đó là quyền năng vô hạn lượng của Đức Thánh Linh. Sự liên kết tình yêu thương một cách hài hoà giữa các mục sư, truyền đạo của các giáo phái với nhau một cách ý thức, tôn trọng. Và thiết tưởng những người lãnh đạo tinh thần phải đi đầu  làm gương một số những bước thông thường được đề nghị sau đây:

1 / Không nói xấu nhau. Vì phải hiểu rằng: Nói xấu anh em mình là nói xấu Chúa mình. Nói xấu người thì mình là người xấu trước. Mà mình không thể dạy người.

2/  Không mang tinh thần phân rẽ lẫn nhau. Vì phân rẽ anh em là tự đào hố chôn mình.

3 / Không coi nhau như là một “tổ chức khủng bố tâm linh của nhau.” Sẽ dẫn đến tình trạng bè phái gây thiệt hại cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Làm tối danh Chúa.

4/  Không tuyên truyền xuyên tạc bất cứ Hội Thánh của giáo hội hay giáo phái nào cùng chung tín lý, để làm chao đảo niềm tin của tín đồ, hầu  rủ rê họ bỏ nơi này đến nơi khác như một kẻ “lang thang vô gia cư.” Nếu ai làm như thế là người cố tình gây nên sự phân rẽ, tạo ra phe đảng để làm rối loạn trong nhà của Đức Chúa Trời.

5 / Không thực hành những kế hoạch “giành  đất,” giành tín đồ bằng cách đóng khung khu vực nào đó bởi  một điểm nhóm chỉ mang tính hình thức bề ngoài, xảo thuật bề trong, mà không hề có mục đích công bố Phúc Âm cứu người. Như vậy là hại người, là giết linh hồn con người.

6 / Không được xuyên tạc cách thờ phượng Chúa của nhau. Vì phấn hưng tâm linh trong lúc thờ phượng Chúa là điều cần phải có trong mọi người con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Nhưng phải giới hạn trong sự khôn ngoan, không vượt ra ngoài sự cho phép của Thánh Kinh cũng như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong khi thờ phượng .

7 / Không được phủ nhận và coi thường sự hy sinh hầu việc Chúa của anh em trong các giáo phái, giáo hội khác cùng niềm tin cùng tín lý với mình. Mình lo làm việc Chúa giao cho mình. Người khác làm việc Chúa giao cho họ. Vì tất cả đều thuộc về Chúa. Còn điều gì đó mình cho họ sai trật cứ để cho sự phán xét cuối cùng của Chúa. Vì đó không phải là quyền hạn của mình.  

 

8 / Không được tìm cách hủy phá bất kỳ điểm nhóm của bất kỳ giáo phái nào đã được hình thành. Chỉ có quyền giúp đỡ tận tình để đem vinh hiển về cho Chúa, chứ không được lập công với giáo phái, hay chính quyền địa phương, gây tổn hại cho Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ai vi phạm vào điều này người đó được coi  là tay sai đắc lực của loài qủi  dữ. Và là đầy tớ trung thành của Sa-tan.

9 / Muốn Sa-tan không có cơ hội xúi dục anh em trong Chúa hại nhau, thì mọi người hãy đến gần Chúa; để được gần nhau hơn, biết nhau hơn, hiểu nhau hơn. Hầu kết qủa công việc Chúa được bội phần hơn; để cùng nhau dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời, chứ không phải cho giáo phái hay bất cứ cá nhân nào.

10 / Hãy để cho tín đồ thật sự được tự do trong việc phấn hưng chính tâm linh họ, bằng cách tìm hiểu lời Chúa ở các giáo phái khác cùng chung Chân Lý Thánh Kinh; nếu họ muốn. Đừng xiềng chân họ bằng sợi dây xích giáo phái, khiến họ trở thành những con chiên bại liệt về phương diện tâm linh trong Lời dạy của Đức Chúa Trời, rồi chính mình cũng chẳng ra gì trước mặt Chúa.

11/  Hãy hướng về Đại mạng Lệnh mà Chúa Jêsus đã giao phó cho Hội Thánh. Hãy giành cho bằng được từng linh hồn tội nhân trong tay Sa-tan. Đừng giành tín đồ trong hội thánh này hội thánh nọ là một hành động xấu xa, ghê tởm, nhục nhã, đáng khinh dể. Việc của người chăn là dạy Đạo. Việc của tín đồ là tự do tìm hiểu Đạo.

12 / Hãy vì linh hồn tội nhân quy đạo trở về với hội thánh nên nỗ lực rao truyền danh Chúa. Đừng vì số lượng tội nhân để báo cáo cho giáo hội mà làm gánh nặng cho mình.  Vì Chúa không đòi hỏi số lượng. Chính điều này đã gây ra những cuộc giành giựt tín đồ một cách trắng trợn, vô cớ, làm tối danh Đức Chúa Trời  giữa thế gian  này.

13 / Hãy có tinh thần cao thượng của thiên đàng trong sự hầu việc Chúa. Khi thấy anh em mình phát triển, công việc Chúa có kết qủa thì thêm lời tạ ơn Đức Chúa Trời mà cầu nguyện cho họ. Vì bất kỳ hội thánh nào ở giáo phái nào thành công cũng thuộc về tài sản của Đức Chúa Trời. Chỉ có khi nào bạn tôn vinh bạn, hoặc cố tình tôn vinh giáo phái thì bạn sẽ nẩy sinh ra tính hơn thua với anh em. Ca dao Việt nam có câu “ Trâu cột, ghét trâu ăn” là như thế.

14 / Đừng bao giờ nỗ lực hết sức, đè ép bên này, tấn công bên kia để mong mình sẽ trở thành giáo phái lớn nhất, hay hội thánh lớn nhất, nổi bật nhất. Đó là tổ chức tôn giáo thế gian do Sa-tan chủ xướng. Cứ cầu nguyện trong đức tin để xin Đức Chúa Thánh Linh ban phước trong sự bình an mà chờ đợi. Hội thánh lớn hay nhỏ, là do ý muốn Chúa. Bạn cứ trung tín, hết lòng mà làm trọn vẹn những công việc Chúa giao phó. Nhưng trước hết hãy xin Chúa cho mình làm được những công việc nhỏ nhất, sau đó Chúa sẽ hoàn thành những công việc còn lại của Ngài.

15 / Đừng sợ số tín đồ giảm vì đi qua giáo phái khác, hay hội thánh khác, thu nhập của hội thánh mình sẽ kém đi, lương mục sư và các thành phần khác sẽ giảm, cuộc sống không đủ chi. Nếu hội thánh nào qúa quan tâm đến tiền bạc như thế, thì sẽ trở thành hội thánh kinh doanh, quản nhiệm sẽ được thay bằng chức giám đốc, chứ không còn là hội thánh cứu người nữa. Hãy sống bằng đức tin, bám lấy Đức Chúa Trời trong mọi phương diện để thấy được sự thành tín của Ngài.

16 / Phải phát huy bản tính chăn Chiên giống như Chúa Jêsus. Chứ đừng tìm cách nhốt Chiên hay là xiềng Chiên bằng sợi dây giáo phái, hay bằng đủ mọi hình thức hoặc mưu mô nào khác. Đừng hù dọa tín đồ như người hung dữ ở ngoài xã hội hù doạ những đứa trẻ thơ. Hãy dạy những điều gì tốt nhất theo ý muốn Chúa cho tín đồ mà Chúa giao cho  mình. Đừng truyền đạt ý muốn mình hay ý muốn giáo phái làm “Chân Lý” cho họ.

17 / Khuyên bảo và dạy dỗ cho tín đồ nên qúi trọng tình yêu thương anh em giữa các giáo phái với nhau đó là ý muốn Chúa. Chớ tìm cách phân rẽ nhau làm gương xấu cho những người chưa biết về Ngài. Để danh Ngài không bị sỉ nhục giữa thế gian  tội lỗi này. Nhưng trước hết mục sư, truyền đạo phải đi đầu để làm gương cho cả bầy của mình trước.

18 /  Mục sư, truyền đạo là người phải được Đức Thánh Linh tái sanh và đổi mới trước hết. Vì  khi một người mục sư, truyền đạo hầu việc Chúa mà đã được tái sanh rồi thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt đến công việc của Đức Chúa Trời. Sự tái sanh được thể hiện rõ ràng nhất là sự bày tỏ tình yêu thương giữa những anh em trong Chúa với nhau; ở bất kỳ giáo phái nào. Nếu ai không có tình yêu thương anh em trong Chúa thì người ấy  chắc-chắn chưa bằng lòng để Đức Thánh Linh tái sanh mình.

19 / Đừng có một lá thư hay lời nhắn; gởi đến  chính quyền bằng tình cảm riêng tư, hay nhờ một người “vai u thịt bắp” nào đó qua sức mạnh của họ, hay nhân danh pháp luật để hủy phá công việc của Đức Chúa Trời một cách vô cớ, bắt bớ anh em. Vì đó là công việc của qủy Sa-tan.

20 / Phải có sự thông công thờ phượng chung của các hội thánh khác giáo phái cùng chung Chân Lý Thánh Kinh để gây sự gần gũi, thông cảm. Nhưng phải triệt để tôn trọng trong sự thờ phượng đã được cùng nhau quy định trước hầu làm vinh hiển danh Chúa. Đừng đến gần nhau để lợi dụng nhau rồi làm cho nhau sợ. Nhưng hãy đến gần nhau để được hiểu nhau, hầu mỗi ngày gần nhau hơn.

21 / Tín hữu  không được tự biến mình trở thành tay sai của giáo hội hay giáo phái để tra tay vào những việc sai trái với anh em ở giáo phái khác. Vì tất cả mọi người tín hữu phải hiểu rằng: mọi người trong dòng huyết của Chúa Jêsus đều là anh em trong nhà Đức Chúa Trời. Tương lai sẽ sống chung trong một thiên đàng duy nhất, là nơi mà mọi người tin Chúa đang chờ đợi và hy vọng.

22 / Thiết tưởng phải tổ chức những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các giáo phái cùng chung tín lý. Điều này phải được sự khao khát từ tấm lòng mỗi người, chứ không phải là hình thức tổ chức bề ngoài với âm mưu che đây sự chia rẽ bề trong, rồi nó sẽ không tồn tại, và lắm chuyện sẽ xảy ra. Và phải ý thức rằng: Sự thông công là nối kết tình yêu thương trong anh em một Chúa với nhau và với Chúa, để phát triển công việc Chúa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tránh tình trạng biến mình thành một lãnh đạo, hay một giáo phái lập dị, lên mình, kiêu ngạo, khinh bỉ trước sự hạ mình mời gọi của tất cả anh em. Cũng đừng bằng mặt mà không bằng lòng, thì chính mình là kẻ giả hình trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.

23 /  Công việc Chúa là công việc chung. Đức Chúa Trời ban ơn cho bạn không phải để bạn chỉ giúp giáo hội bạn; hay hội thánh của bạn. Nếu bạn hiểu như thế và đã thực hành đúng như thế, thì chẳng qua bạn đã cho Đức Chúa Trời là Đấng chia rẽ, và bạn đã mắc vào tội ấy! Hãy dùng ân tứ Chúa ban cho để sẵn sàng đóng góp vào công việc Chúa ở bất kỳ giáo hội giáo phái nào cùng chung tín lý mà được Chúa cảm động mình. Nhưng trước hết, phải hoàn thành công việc của hội thánh đã  giao cho mình, nơi mà mình đang sinh hoạt. Chứ không phải chờ mục sư cho phép rồi mới dám đi. Nhưng luôn-luôn phải lấy Thánh Kinh làm nền tảng trong mọi việc, hầu mình chiụ trách nhiệm về chính việc làm của mình.

24 / Hãy tôn trọng lẫn nhau như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh  sách Phi-líp 3:2 “ Chớ làm chi vì sự tranh cạnh hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

              Nói đến sự hiệp một trong Chúa là nói đến một sự khó khăn, phước tạp không thể nào diễn tả cho hết được, nhất là đối với ai chưa thực sự tái sanh để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo như cái nhìn chung-chung thì người ta bảo: Giáo phái nào cũng có người dễ thương, cũng có người khó thương. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng xem ra thì chẳng phải trong giáo phái mới có, mà nhìn ngay vào bản thân mình trước cái gương cũng vậy. Hôm nay thì thấy mình mảnh mai, đẹp đẽ, dễ thương. Ngày mai thì lại thấy mình mập mạp, xấu xí và khó thương. Nếu mình hiểu được cái khó thương nó nằm ngay trong con người mình, mà mình vẫn phải thương cho bằng được, thì đâu có khó gì khi mình thương người khác ngoài mình. Mà đó lại là điều Chúa dạy mình nữa. Một khi mình hiểu được mình; thì mình sẽ  thông cảm và hiểu được người khác. Nhưng trước mặt Chúa thì Ngài thấy ai cũng dễ thương  cả. Vậy nếu tất cả mọi người đã được Chúa thương thì tại sao trong số những người được Chúa thương lại thể hiện bản tánh khó thương với nhau, thế mới đau lòng Đức Chúa Trời chứ ? Trong I Cô-rin-tô 1:13 Lời Chúa phán: “ Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô chiụ đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chiụ phép báp-tem sao.”

 

V / Hãy Vượt Ra Khỏi Dây Xích Giáo Phái. Làm Thánh Khiết Nơi Ngự Của Đức Chúa Trời.

            Đòi hỏi sự thay đổi; về phương diện đối xử giữa các giáo phái trong tình yêu thương anh em và sự hiệp một giữa các giáo phái với nhau để hầu việc Chúa; là đúng với ý muốn Chúa. Nhưng đối với chúng ta bây giờ là một nan đề lớn. Vì bản tính bảo thủ đã ăn sâu vào trong xương tủy, trong não bộ, và trong lòng con người. Cho nên một số người đã biến dây xích  giáo phái trở nên một thành trì kiên cố mà người ta bảo “ nội bất xuất, ngoại bất nhập.”

             Nhưng thực tế thì nội bất xuất, mà ngoại thì nhập được dễ dàng. Những người nhập vào từ giáo phái khác vô giáo phái mình thì người ta bảo là trở về với Chân lý! Còn vì lý do gì đó bị áp lực, tín đồ  không chiụ nổi phải ra đi thì người ta bảo đi theo tà giáo! Có nghĩa là tín đồ không được ra khỏi hội thánh của giáo phái mà họ đang ở, để đi đến  hội thánh của giáo phái khác, vì nếu ai làm như thế thì sẽ được ghép vào tội bỏ Chúa theo tà giáo. Trong tương lai có thể ban quyết định “ dứt phép thông công!”

              Vấn đề dứt phép thông công ở Việt-Nam đối với một số Hội Thánh  bây giờ khá hữu dụng, người ta lợi dụng vấn đề này để hù dọa tín đồ kém hiểu biết về lời Chúa. Họ coi đó như là một “vũ khí  “để kềm  kẹp và tấn công tín hữu, nếu ai là người “dại dột” dám đối đầu không quy phục sự sai trái, hầu trang bị cho sợi dây xích giáo phái thêm màu sắc quyền lực. Giống như tôn giáo thế gian vậy. Việc dứt phép thông công không phải là một “trò đùa” mang tính độc quyền, độc diễn của những người lãnh đạo tinh thần, mà phải hiểu rằng đó là một sự việc thật nghiêm trọng đối với ai đó là người lãnh đạo trong Hội thánh của Đức Chúa Trời.

            Nếu người lãnh đạo tinh thần nào dùng điều đó  như là một vũ khí để tấn công, đe dọa  người khác, thì người đó đã bị Chúa dứt phép thông công họ trước rồi. Tình trạng này ở Việt-Nam xem ra đang thịnh hành trên một số hội thánh và có hiệu qủa đáng kể.  Những con chiên “nhát đòn,” chiụ sống trong bóng tối  địa ngục trần gian, thì lãnh đạo tinh thần chỉ cần hé cái “ lá bùa dứt phép thông công” này ra là người tín hữu nào đó mất ăn, mất ngủ, mặt mày xanh như tàu lá chuối! Hoặc là đọc quyết định dứt phép thông công một người nào đó đã bị áp lực phải đi ra khỏi hội thánh trước một buổi thờ phượng, thì đó cũng là mưu ý để  răn đe những con “chiên còi” còn lại không được dại dột tìm cách chạy ra khỏi “chuồng.”

               Thật tội nghiệp cho những con Chiên “ thiếu chất dinh dưỡng” là Lời Đức Chúa Trời, cho nên lúc nào cũng sợ sệt, hoảng hốt, hoảng hồn trước những lời hăm he, hù dọa của người chăn có tài “khủng bố” tinh thần con chiên “khờ khạo.” Chẳng hiểu họ nói đúng hay sai, nên bị ảnh hưởng tinh thần đến nỗi: Đức tin chao đảo, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng dạ. Bạn cứ nghĩ xem: Những người lợi dụng điều quan trọng ấy để tấn công một số người khác hiện ở tại một số hội thánh Việt nam, thì họ có xứng đáng gì đâu. Vì họ làm với tư cách của một người chỉ huy chứ không phải thực sự là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Kinh khủng qúa, khó có thể tưởng tượng nổi cái sự liều lĩnh không giới hạn ấy! Nhưng là một con Chiên, đến bao giờ bạn mới trở thành điều mà Thánh Phao-lô được Chúa cảm động để thốt lên trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 5:12 “ Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ đặc.”

             Tại Việt-Nam, sự phân rẽ trầm trọng nổi bật nhất là vì có những giáo hội, giáo phái bài trừ hình ảnh con rồng là biểu tượng của Sa-tan; đối tượng thờ phượng của các tôn giáo thế gian. Với những giáo hội, giáo phái  yêu mến con rồng, thì luôn luôn bênh vực sống-chết cho con rồng, hâm mộ quyền lực âm phủ đến độ treo cả con rồng vào chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời Thánh khiết mà mắt họ thiếu ánh sáng đến nỗi không có thể  nhận ra để phân biệt. Mặt khác thì họ luôn giảng dạy là phải thánh khiết đối với Đức Chúa Trời. Nhưng xem ra vô số người có biết thánh khiết là gì đâu!

              Chẳng lẽ Đức Chúa Trời Thánh khiết mà lại có con rồng là hình ảnh thờ phượng quyền lực của các tôn giáo ở ngay trong chỗ ngự của Ngài sao? Chẳng lẽ Ngài lên án con rồng mà Ngài lại chấp nhận sự hiện diện của con rồng ngay chỗ Ngài ngự sao? Chẳng lẽ bạn cho Đức Chúa Trời là Đấng mâu thuẫn sao? Nếu ai bảo mình là người yêu mến Chúa mà giảng dạy, hay phổ biến cho tín hữu mình con rồng là tốt, thì người ấy thuộc loại “tốt nghiệp thần học Sa-tan.” Không thể xứng đáng để đón nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Còn những người dành sự vinh hiển tôn quý cho Đức Chúa Trời Chí cao thì bài trừ con ấy một cách triệt để. Đây là dấu hiệu quyền lực của Sa-tan đã chịu vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

              Người Việt-Nam mình thường bảo rằng: “ Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng” Người yêu mến Chúa chống con rồng thì có cả hai: Thánh Kinh là sách, thực tế là chứng.” Có vô số mục sư dạy cho tín đồ mình là hình ảnh con rồng là tốt thế mới tức cười chứ. Vậy thì những người này không có sách và cũng chẳng có chứng. Họ không có cả hai! Mà họ chỉ có lời truyền khẩu của giáo phái. Vậy thì cuốn Kinh Thánh ôm trong tay, Chúa nói thế nào về con rồng ở trong đó? Vô số mục sư hôm nay lý luận rằng: Con rồng đâu có thật. Nhưng đâu có ai nói con rồng là con có thật đâu. Chẳng lẽ chỉ một số người trong đó có bạn biết là nó không có thật, còn số còn lại là bạn tưởng người ta nghĩ là nó có thật sao? Lời Chúa phán rằng: “ Còn rồng là con rắn đời xưa là ma quỷ là sa-tan….” Bạn có đọc chữ “ là “ không?

               Giáo phái hay giáo hội nào thích con rồng, bênh vực con rồng làm ô uế nơi ngự của Đức Chúa Trời, khẳng định rằng giáo phái, giáo hội ấy sẽ không bao giờ được phục hưng. Nếu dân Phi-li-tin là một dân thiếu hiểu biết, đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào trong đền  Đa-gôn; đã bị Đức Chúa Trời đánh hạ thần đó. Thì những kẻ tin theo Đức Chúa Trời mà đem hình ảnh con rồng là biểu tượng của quỷ Sa-tan vào nơi thờ phượng Đức Chúa Trời thì cũng sẽ gặt hái những hậu qủa khó lường trong hiện tại và tương lai. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là: tình yêu thương anh em trong Chúa với nhau rất khô khan, đến nỗi sẵn sàng  dẫn đến tàn ác.

              Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền có nói đến nhiều loại sinh vật lắm, mỗi loại sinh vật đều mang một ý nghĩa của Thánh Kinh để làm biểu tượng mà Đức Chúa Trời muốn đề cập đến. Nhưng Đức Chúa Trời đâu có nói con rồng là tốt đâu, mà một số người theo Đức Chúa Trời lại bênh vực nó một cách hết lòng như vậy! Phải chăng họ cố tình bênh vực nó để làm “bẽ mặt” Đức Chúa Trời trước sự chứng kiến của Sa-tan chăng? Điều này đi ngược lại với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Xét ra chẳng phải tín đồ là người không hiểu, không biết gì về Thánh Kinh đâu, mà sao để cho những người lãnh đạo tinh thần mù quáng trước lời dạy của Đức Chúa Trời, bất trung với Chân lý mà dạy mình tôn sùng qúi mến con quyền lực tối tăm đó thuộc tôn giáo thế gian đang thờ phượng; thì còn gì là con cái của Đức Chúa Trời nữa!

            Là Cơ Đốc nhân không được yêu mến con rồng, và đừng mang bản tính bênh vực quyền lực của âm phủ. Không bao giờ người yêu mến con rồng tìm được sự ủng hộ nó từ nơi Thánh Kinh. Đây là một sự thách thức trải qua tất cả mọi thời đại cho bất kỳ ai có trình độ thần học đạt đến đâu đi chăng nữa, thì người đó cũng chỉ tìm được sự rủa sả và lên án, mà Đức Chúa Trời đã dành cho nó mà thôi. Đức Chúa Trời kỵ tà đã tuyên án nó, nhưng lạ thay có vô số người tin Chúa, hầu việc Chúa mang danh mục sư, truyền đạo, nỗ lực giúp nó để phá án, muốn giải thoát nó ra khỏi bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hoàn tất hồ sơ, đã khởi tố, đã  tuyên án tử  hình nó và chờ ngày quăng nó vào hồ lửa. Đây không phải là một chuyện tự nhiên xảy ra trong cả một số đông người theo Chúa mà do quyền lực của Sa-tan đã lôi kéo được một đội ngũ hai lòng, phản bội Đức Chúa Trời một cách ngấm ngầm khá đông, đang làm việc trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đành rằng trong các tôn giáo thờ nó thì người ta bảo hình ảnh đó là tốt. Phải, nó  tốt đối với người theo tôn giáo đó là đương nhiên rồi, nếu không tốt làm sao họ thờ được, vì là thần của họ mà , chứ đâu có tốt đối với Đạo Chúa. Vì nếu hình ảnh đó có tốt ,thì tôn giáo đó mới thờ. Mà hình ảnh nào tôn giáo ngoài Chúa đã thờ, đã tôn sùng, thì đối với Đạo Chúa đâu có tốt! Chúng ta hiểu điều đó chứ!

                Ở tại Hoa-Kỳ, học đường dạy cho các em học sinh còn bé một điều về vệ sinh rất là hay, tôi khâm phục các em lắm. Ấy là khi các em cầm một cái bánh thật ngon để ăn, nhưng khi đang ăn, hoặc chưa kịp ăn mà có một con ruồi đậu vào là các em tự động bỏ cái bánh đó không ăn nữa, có em thì đi thẳng vào thùng rác vứt cái bánh đó vì sợ vi trùng vào trong cơ thể  gây nên bệnh tật.Thật tôi cảm thấy đáng kính trọng về sự hiểu biết này của các em vô cùng. Nhưng nói về phương diện tâm linh thì nơi thờ phượng Đức Chúa Trời là cao quý và thánh khiết. Thế mà đem cả con rồng là hình ảnh mà các tôn giáo khác thờ phượng vào trong nhà thờ mà vẫn cho là tốt thì điều này không thể chấp nhận được. Bạn đừng vội mở Thánh Kinh, nhưng bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi: Những loại hình ảnh của tôn giáo khác thờ phượng có xứng đáng được để trong nơi ngự của Đức Chúa Trời Thánh Khiết không? Bạn hãy trả lời đi, đừng nói vòng vo nữa!

           Bạn hãy nhìn lại chính con người của bạn cũng thế. Nếu tấm lòng mình không trong sạch thánh khiết, thì khi đứng thờ phượng Đức Chúa Trời, Ngài có chấp nhận cho bạn không? Bạn đã quá biết điều này; nên bạn mới hướng dẫn hội thánh ăn năn tội lỗi của mình trong lời cầu nguyện khai lễ trước khi ra mắt Đức Chúa Trời mà. Huống chi bạn cố tình làm ô uế nơi ngự của Đức Chúa Trời! Hỡi các mục sư, truyền đạo là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí cao nên kíp xem xét lại vấn đề này.Vì Đức Chúa Trời đang cần bạn thay đổi! Các em nhỏ không biết về tác hại của loài vi khuẩn mà con ruồi đem đến để thông tin cho mọi người biết một cách ngọn nguồn. Nhưng biết con ruồi là loại dơ bẩn, mang vi trùng, nên các em loại trừ không do dự. Biến sự hiểu biết của mình thành hành động cụ thể, thì đó là  một sự dạy dỗ cho vô số người khác khi chứng kiến được hành động của các em. Cho nên  dù phải bỏ đi một miếng bánh thật ngon cũng không cần phải suy nghĩ, miễn là tránh được bệnh tật là quý  rồi. Thật là khôn ngoan.

            Những người lãnh đạo tâm linh có ý thuận với loại hình ảnh mang quyền lực tăm tối vào nơi ngự của Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào? Đây thật là một sự xâm nhập của quyền lực Sa-tan vào trong hội thánh mà bạn không có cách nào biện minh được. Vì ngoài Sa-tan, thì chẳng có ai là người yêu mến Đức Chúa Trời mà lại dại dột đi làm một điều phỉ báng chính Đấng mình đang đặt niềm tin vào Ngài! Vô số người có “hai lòng” với Đức Chúa Trời về phương diện này, đã sốt sắng biện minh rằng: Con rồng chỉ là miếng giấy thôi mà! Vậy thì bạn có nhìn thấy những cuộc bạo động của quốc gia nào đó, họ chống quốc gia khác và đốt hình của một tổng thống cũng chỉ bằng giấy thôi mà. Vậy ông tổng thống có hình in trên tấm giấy đó, ông ấy có thật không? Và có ảnh hưởng chính trị trên quốc gia của họ không?

           Rồi bạn có thấy khi người ở trong quốc gia này muốn chống hoặc lên án quốc gia khác, người ta đốt cờ của quốc gia ấy không? Có khi nào bạn lại dửng dưng bảo rằng: Người ta đốt cờ đâu có sao! Người ta đâu có đốt được cả cái quốc gia ấy đâu mà mình lo! Bạn có thể nghĩ vậy chứ? Bạn có thấy các cơ quan an ninh, dán hình của một số tội phạm ở các ngã ba đường để truy lùng hung thủ không? Có khi nào bạn khuyên kẻ phạm tội rằng: Dán hình mình ngoài đường phố không có gì sợ cả, cứ yên tâm; vì đó chỉ là miếng giấy có hình mình thôi mà. Khi nào cơ quan an ninh dán con người thật của mình ở ngoài đường phố mình mới sợ chứ. Có phải bạn nghĩ như vậy không? Tôi tin rằng không ai dại dột mà lại đi nghĩ những chuyện mang tính ngược đời như thế. Nhưng nếu bạn đã từng bảo rằng: Con rồng chỉ là miếng giấy thôi, đâu có sao đâu. Vậy chính bạn là người đã suy nghĩ và đang làm chuyện ngược đời, chứ tôi chưa nói đến bạn đang cho lời dạy của Đức Chúa Trời ra vô ích và sai trật nữa là khác.

         Có vô số người dùng bản tính chống trả của mình để đè bẹp người khác, mang lợi ích cho Sa-tan, bằng những câu hỏi thông dụng nhất. Khi mà bị người khác có ý tốt khuyên mình nên chấm dứt với hình cảnh của quyền lực tăm tối. Người ấy giận đỏ mặt bảo rằng: Đã có bao giờ ông hay bà thấy con rồng chưa mà bảo nó là Sa-tan. Nếu như vậy thì tôi xin hỏi những người thích con rồng một câu hỏi: Qúi vị đã thấy ông A-đam và bà E-va chưa mà  đã vội  giảng dạy và truyền đạt cho vô số người khác đó là tổ phụ của mình?

          A-đam và E-va là con người có thật trên địa cầu này đã qua đời rồi, nhưng Thánh Kinh nói họ là tổ phụ loài người. Bạn tin điều Thánh Kinh dạy vì ông bà mình cũng thường nói “ Chim có tổ, người có tông.” Huống chi bạn nói rằng “ đã thấy con rồng bao giờ chưa?” Vậy thì bạn nên coi lại mình. Vì Sa-tan thuộc loại thần linh làm sao bạn thấy nó được mà bạn bắt bẻ. Chính vì lẽ đó mà Đức Chúa Trời bảo mình thấy hình ảnh con rồng là biểu tượng của Sa-tan, chứ Chúa đâu có bảo mình thấy Sa-tan là biểu tượng con rồng đâu, bạn hiểu điều này chứ. Con người mà bị Sa-tan điều khiển cũng vậy. Bạn không thể thấy được Sa-tan, nhưng nếu con người hành động có lợi cho Sa-tan, thì bạn biết Sa-tan đang điều khiển con người ấy. 

          Còn hình ảnh con rồng là biểu tượng của nó, cũng giống như lá cờ của một quốc gia. Tổng thống đi đâu lá thờ theo đi đó. Khi bạn thấy lá cờ trên xe của một người lãnh đạo quốc gia ,đến thăm một quốc gia nào đó, thì bạn nhìn lá cờ biết đó là lãnh đạo của quốc gia nào rồi . Chứ đâu phải bạn đòi thấy cả cái quốc gia đó đi theo người lãnh đạo đó, hay là vị tổng thống đó ngồi trên mui chiếc xe cho bạn thấy thì bạn mới tin! Còn nếu bạn bảo con rồng chỉ là tấm hình thôi mà! Vậy thì bạn đang ở quốc gia nào đó? Bạn hãy lấy một lá cờ của bất kỳ quốc gia nào; mà quốc gia bạn đang chống đối kịch liệt treo ở trước nhà bạn đi, rồi bạn sẽ thấy cái ảnh hưởng của miếng vải đó dẫn đến cho bạn một bài học với một tình trạng tồi tệ hiện thực như thế nào thì bạn mới kinh nghiệm được!

           Bây giờ tôi cũng có thể hỏi bạn: Bạn đã thấy Đức Chúa Trời chưa mà bạn tin? Có thể bạn trả lời tôi rằng: Lời Chúa phán: “ Phước cho kẻ nào không thấy mà đã tin vậy” tốt lắm. Nếu mà bạn không thấy Đức Chúa Trời nhưng bạn đã có vô số bằng chứng cụ thể để giải thích giúp cho người khác nhận biết về Đức Chúa Trời, thì bạn cũng đừng đòi hỏi hay bắt bẻ người khác là: Đã thấy con rồng chưa? “Tốt hơn bạn đừng đòi hỏi điều đó nữa. Vì họ cũng tin biểu tượng con rồng là ám chỉ đến ma qủy và  Sa-tan do Lời Thánh Kinh. Nếu như vậy thì bạn cũng hãy nhờ Thánh Kinh giải thoát mình ra khỏi quyền lực tối tăm ấy, sau đó có kinh nghiệm để giải thích, giúp cho vô số người khác không thể đếm được, thoát khỏi bàn tay thô bạo và ác độc của Sa-tan” đang tung hoành trên đất này. Tôi muốn nhắn nhủ với bạn rằng: Nếu bạn tin Chúa do Lời Chúa kêu gọi bạn, thì bạn cũng phải nên khước từ Sa-tan vì do Lời Chúa đã dạy cho bạn. Bạn nên dở Thánh Kinh ra đọc lại và suy gẫm lại Lời Chúa một cách cẩn thận; được chép trong sách Khải huyền 20:2 “Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma qủi, là Sa-tan mà xiềng nó lại ngàn năm.”

         Câu Thánh Kinh này nếu bạn hiểu theo nghĩa đen mà cho con rồng là một loạị động vật thật sự như vô số nơi đã thờ phượng nó thì có nghĩa là bạn đã lầm lẫn lớn. Vì Lời Chúa phán: “Người bắt con rồng,” tức là con rắn đời xưa,” “là mà qủi.” “là Sa-tan.” Tôi không nghĩ là có nhiều Cơ đốc nhân không hiểu con rồng là biểu tượng của Sa-tan. Vì Thánh Kinh đã nói rất rõ ràng. Nhưng vì họ muốn bênh vực Sa-tan, nên nó đã làm mù lòng họ, để họ không thể nào nhận ra sự gian ác của nó. Chính vì vậy mà nó mới có cơ hội len lỏi vào đến nơi ngự của Đức Chúa Trời, qua nhiều người như thế. Ở trong Thánh Kinh sách Khải huyền 13:14 Lời Chúa phán: “ Người ta đã khỏi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép ban cho con thú …”

          Nếu bạn cứ khăng khăng bảo rằng: Con rồng là một loại động vật, hay chỉ là một hình vẽ. Nếu bạn nói như thế thì chẳng lẽ con vật nào, hay hình vẽ nào mà lại có quyền phép mà ban cho tay sai của nó! Bạn đã có nghe nhà động vật học nào trên thế giới nói là con vật nào đó có quyền phép không? Nếu bạn bảo là không, thì con rồng này nó là con gì? Nếu bạn bảo là có thì con rồng này chính là biểu tượng của nó. Trong Khải Huyền 12:7 Lời Chúa cho biết: “Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại.”

        Tôi hy vọng câu Thánh Kinh này sẽ giúp bạn hiểu dễ hơn. Vì khi Mi-chen tranh chiến với con rồng, thì chính nó  là Sa-tan. Chứ ở trên không trung làm gì có con động vật nào ở đó thưa bạn! Tôi muốn bạn so sánh câu Thánh Kinh ở trên với câu Thánh Kinh trong sách Giu-đe 1:9  “ Vả ,khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma qủi giành xác Môi-se…” Bạn đi theo một giáo hội hay giáo phái, mà bạn bị quyền lực sai lạc của giáo phái ấy “dẫn dụ.” làm những điều trái ngược với lời dạy của Đức Chúa Trời, thì chính bạn là người đang thờ “thần giáo phái.” Con người trên thế gian này không ai hoàn thiện cả. Nếu bạn đi ra chợ mua một ký thịt; thì trong đó bạn bỏ tiền mua cả xương và gân. Nhưng sau khi đem về bạn sẽ chọn lấy những phần ngon ăn được, còn xương thì bạn sẽ vứt nó đi.

         Sự dạy dỗ của con người cũng thế, rất dễ kiêu ngạo, không phải ai dạy cái gì bạn cũng vội nghe, nói cái gì bạn cũng vội làm, bịa đặt ra cái gì bạn cũng vội tin. Phải xem cái gì tốt thì nhận, cái gì sai trật thì bỏ. Chỉ duy nhất có Thánh Kinh là  lời của Đức Chúa Trời là Chân Lý, toàn thiện, toàn mỹ cho bất cứ người nào hạ mình sẵn sàng đón nhận một cách nghiêm túc. Trong Thánh Kinh sách Công vụ 17:11 Lời Chúa chép: “ Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chiụ lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng.”

         Tôi muốn nói cho bạn dễ hiểu: Nếu bất kỳ hành động nào làm vinh hiển một mình danh Đức Chúa Trời thì bạn nên làm, vì đó là ý muốn Đức Chúa Trời, bạn chính là con của Đức Chúa Trời. Những hành động nào làm lợi cho Sa-tan hay mang tính hoà đồng với quyền lực tăm tối  của tôn giáo trần gian, bạn phải tức khắc loại bỏ. Đừng đi theo vết xe đổ! Nếu bạn duy trì hay bênh vực con rồng thì bạn thuộc dòng họ của Sa-tan.

       Chúng ta tin rằng, nếu hình ảnh con rồng là biểu tượng của qủy Sa-tan được bài trừ một cách hoàn toàn trong tất cả mọi giáo phái; để làm thánh khiết nơi ngự của Đức Chúa Trời, thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời  sẽ được tràn ngập trong Hội Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chúc phước đầy dẫy và sự rắc rối giữa các giáo phái sẽ được giải quyết, sự hy vọng phục hưng tại các hội thánh Việt-Nam trên quê hương Việt nam và trên khắp thế giới có người Việt-Nam chắc-chắn sẽ đến. Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách mạnh mẽ trên những công việc rao truyền Phúc âm của hết thảy chúng ta.

         Bạn cũng hãy hướng lòng về hội thánh Đại Hàn. Họ là những  anh em cùng chung một Chúa với chúng ta. Họ đã hành động thế nào về những hình ảnh nêu trên? Nguyện xin Chúa ban cho bạn tấm lòng khôn ngoan thông sáng để hiểu được tận tường về một loại quyền lực vô cùng nguy hiểm nó đang ở trong tấm lòng bạn!

 

VI / Thế nào Là Người Lãnh Đạo Xứng Đáng .

            Những người lãnh đạo quốc gia trong bất kỳ chức vụ lớn nhỏ nào đều cũng có nhiệm kỳ của nó. Có một số chức vụ không có nhiệm kỳ. Nhưng xem ra nó cũng phải có tiêu chuẩn để tồn tại, đó là khả năng lãnh đạo, trách nhiệm và bổn phận đối với mọi công việc được giao. Người được bầu vào chức lãnh đạo các cấp của quốc gia là do dân tín nhiệm qua việc làm ,qua tiểu sử, qua tài năng, qua người khác giới thiệu để bầu lên.  Nhưng xem ra cũng có hai loại  lãnh đạo:

          1/ Dân bầu  lãnh đạo để lãnh đạo cai trị dân đã bầu mình .

            2 / Dân bầu lãnh đạo để lãnh đạo biết ơn dân đã tin tưởng, phó thác mọi việc cho mình, hết lòng vì dân lo cho dân cho Nước.

         Người lãnh đạo tinh thần trong Chúa cũng do người tín hữu bầu lên, hay quan tâm mời đến v…v Những bậc lãnh đạo cấp cao thì do Ban điều hành giáo hội, hay giáo phái đại diện toàn thể tín hữu tiến cử, đề cử; sau đó  bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín, hoặc có thể  bổ nhiệm. Cũng có thể giáo hội này- cách làm khác với giáo hội kia, nhưng điều đó không quan trọng, vì cuối cùng cũng sẽ có một ban lãnh đạo của  tập thể giáo hội hay giáo phái đó ra đời. 

           Người lãnh đạo tinh thần được bầu lên phải khác hẳn với người lãnh đạo quốc gia. Vì người lãnh đạo tinh thần rất quan trọng, không phải là do tài năng hay trình độ kiến thức cao làm tiêu chuẩn chính. Nhưng là do người đó được sự thương xót của Chúa, được ơn Chúa, có tài dạy dỗ và lòng yêu thương, được Chúa cảm động qua tín hữu để bầu cho người ấy. Khi đắc cử người ấy phải trung thành với Chúa, phải biết lo cho Hội Thánh Chúa, phải biết yêu thương Chiên của Chúa, chứ không phải chiên của riêng giáo hội mình, và phải biết làm gương tốt cho cả bầy chiên mà Chúa giao phó cho mình. Chúa là Đấng Chăn Chiên Trưởng, cho nên người chăn là mục sư, truyền đạo phải giống Chúa: là biết yêu thương mọi anh em cùng chung một Đức Chúa Trời là Cha, và yêu những người lân cận như mình.

             Nếu người chăn biết yêu thương lẫn nhau, thì cái gương đó; Chiên cũng bắt chước giống như  thế. Nếu người chăn chia rẽ nhau, lập bè lập phái thì người chăn cũng sẽ  phân rẽ chiên ra thành từng bè đảng để tập cho nó  cắn xé lẫn nhau cho vừa lòng người chăn, kết quả là tan nát gia đình của Đức Chúa Trời! Sở dĩ có hành động này xảy ra là do Sa-tan vua của quyền lực tăm tối đã nhuộm màu tư tưởng của ai đó, khiến họ xoay chiều đổi hướng trong sự đối xử với anh em để đem loạn lạc thay cho bình an, đem chia rẽ thay cho hiệp một trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách I Giăng 5:1 Lời Chúa phán: “ Ai tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.”

         Tại Hoa-kỳ Tổng thống là người lãnh đạo quốc gia mỗi nhiệm kỳ là bốn năm. Một tổng thống chỉ có quyền điều hành quốc gia trong hai nhiệm kỳ. Và sau hai nhiệm kỳ đó người ta gọi là cựu Tổng thống. Người lãnh đạo trong Chúa thì khác. Vì về phương diện tổ chức, thì chức vụ  lãnh đạo chỉ là điều phụ trong cuộc đời Cơ đốc. Còn chức vụ chính thì đối với tất cả mọi người tin Chúa là thầy tế lễ  nhà vua. Mà thầy tế lễ thì không có nhiệm kỳ, cho nên Thánh Kinh Tân Ước đâu có gọi bất kỳ người tín  hữu nào là cựu  thầy tế lễ đâu, vì  đó là chức vụ tối cao, dính liền với linh hồn và thể xác cả một đời người. Thật quá vinh dự và hãnh diện đối với mỗi chúng ta. Xét ra về một phương diện, thì Cơ Đốc nhân quan trọng hơn một tổng thống Hoa-kỳ. Vì tổng thống điều hành một quốc gia dưới đất, còn Cơ đốc nhân thì thuộc thành phần ở dưới đất nhưng đang dự phần xây dựng, mở mang, phát triển vương quốc thiên đàng ở trên trời của Cha mình là Đức Chúa Trời.

         Tổng thống thì lo cho dân của quốc  gia mình. Nhưng  người Cơ đốc thì lo cho linh hồn của mọi dân tộc bất kỳ quốc gia nào, tôn giáo nào, trong bất kỳ thời nào trên toàn thế giới này. Tổng thống đi đâu thì có người thế gian đi hộ vệ mà người ta gọi là vệ sĩ. Nhưng người Cơ đốc đi đâu thì có Đức Chúa Trời toàn năng bảo vệ và gìn giữ. Tổng thống thì có ban cố vấn gồm những bộ óc khôn ngoan để giúp tổng thống. Nhưng người Cơ đốc thì chỉ có một mình Đức Thánh Linh là Thần khôn ngoan Thần mạnh sức, giúp đỡ và hướng dẫn thôi. Tổng thống ngủ thì phải có chỗ  bảo đảm an toàn tuyệt đối, kiên cố, an ninh, và phòng ốc thì phải sang trọng đầy đủ tiện nghi, kỹ thuật bảo đảm, mới ngủ được. Xung quanh thì biết bao nhiêu hàng rào canh gác thật cẩn mật.  Còn người Cơ đốc làm việc thiên đàng, họ luôn-luôn là mục tiêu của Sa-tan, hắn là  kẻø khét tiếng của âm phủ. Nhưng họ vẫn thản nhiên đi rao truyền Phúc âm vòng quanh  khắp thế-giới, có mặt cả trong rừng sâu nước độc. Chỗ  ngủ của họ ở khắp mọi nơi, tiện đâu ngủ đó chẳng sợ Sa-tan làm gì cả vì có thiên sứ của Đức Chúa Trời gìn giữ mà người trần gian không hề có được  những tiêu chuẩn an ninh  vô cùng đặc biệt ấy.

          Những điều so sánh  mang tính thực tế mà tôi vừa đơn cử ở trên, hy vọng đem đến cho chúng ta một sự khích lệ lớn lao trong chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho người Cơ đốc những ngày còn trên đất. Thiết tưởng chúng ta phải nỗ lực làm theo ý muốn Chúa, để gây dựng Hội thánh Chúa, yêu thương những người sẵn sàng sống chết vì Phúc âm, chứ không phải chỉ là những người trong giáo phái hay giáo hội, để làm tối danh Ngài. Người Việt Nam chúng ta có câu rất hay “ Cờ tới tay ai người ấy phất.” Nếu vậy thì người lãnh đạo tinh thần trong các giáo phái được thắng cử, giống như là một người đã cầm cờ quyền lực trong  tay. Vậy bạn phất cờ loại gì: Cờ chiến thắng, cờ yêu thương, cờ chia rẽ, cờ hại người, hay loại cờ đặc biệt mang dòng chữ “ đóng đinh Đấng Christ một lần nữa!” Trong Thánh Kinh sách Mác 10:42 Lời Chúa Jêsus phán: “ Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi moị người.”

         Nếu bạn tung một vật gì đó lên trên cao, nó luôn luôn có khuynh hướng rớt xuống vì bị lực hút của trái đất; mà bạn không có cách nào đảo ngược nó được. Vì đó là quy luật tự nhiên. Con người chúng ta cũng có khuynh hướng như vậy: khi đã muốn làm lớn rồi thì khó có thể chấp nhận làm nhỏ chứ đừng nói chi làm đầy tớ như Lời Chúa đã dạy! Và khi đã muốn làm đầu rồi, thì muốn “nắm đầu” người khác chứ  đâu có dễ gì làm tôi mọi ai. Vì quy luật của cái “ tôi “ là như thế. Nhưng nếu có ai muốn thay đổi cái quy luật ấy để thực sự trở nên một người thành công theo ý muốn Chúa, thì Lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho người ấy phá vỡ con người bề ngoài để tận hưởng được sự ngọt ngào nơi con người bề trong của chính mình. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:10 Lời Chúa dạy: “ Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.”

        Con người ngày nay có một điều đáng tiếc là khó có thể đến gần nhau để hiểu được nhau! Từ chỗ khó hiểu đã dẫn đến  khó chấp nhận, rồi nghi ngờ, đoán xét v….v. Khi một người rơi vào trong tình trạng này; thì cả hai sẽ giữ kẽ với nhau, từ-từ khó thông cảm, dẫn đến mặc cảm, tự aí, luôn  tìm cơ hội để bắt bẻ, và hột giống xung đột trong lòng đã thành hình có thể hành động để xô xát bất kỳ lúc nào; nếu cảm thấy có cơ hội trong tầm tay mình. Tình trạng này trên thực tế đã dẫn đến biết bao nhiêu là sự thương tâm trong xã hội loài người. Nhưng còn những người cùng niềm tin trong Chúa thì sẽ ra sao? Có giống như vậy không? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 18:3 Lời Chúa phán: “ Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”

       Tôi xin phép hỏi bạn một câu hỏi: Bạn có tin là lời Chúa Jêsus phán trong câu Thánh Kinh Ma-thi-ơ 18:3 là Chân Lý không? Nếu bạn trả lời với tôi rằng: Tại sao tôi lại hỏi như thế. Vì Lời Chúa thì phải là Chân Lý chứ. Cám ơn bạn. Vậy nếu Lời Chúa là Chân Lý thì sẽ không bao giờ thay đổi phải không ạ. Nếu thế thì ai trong chúng ta thay đổi không vâng phục như Chân Lý đã dạy thì người ấy sẽ bị Chân Lý lên án chứ! Chúa Jêsus bảo mình phải đổi lại như đứa trẻ, nếu xét về phương diện tình yêu thương; thì đứa trẻ không biết giận, không biết thù, không biết chia rẽ, tha thứ ngay tức khắc, mau quên và vâng lời một cách tuyệt đối. Nếu qủa thật như thế thì nhìn vào thực tế của cuộc sống giữa những người tin Chúa với nhau, chúng ta cảm thấy qủa là đáng sợ. Nhưng tại sao vô số người lại không sợ. Vì họ đã bị Sa-tan lừa dối với một bài học giống như tổ phụ ngày xưa được Thánh Kinh ghi lại trong sách Sáng thế ký 3:3-4: “ Đức Chúa Trời phán rằng ….e hai người phải chết chăng.” Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu!” Bây giờ cũng thế, Chúa Jêsus phán: “ Không đổi lại như con trẻ không vào nước thiên đàng đâu” Nhưng Sa-tan có thể sẽ nói thầm với nhiều người rằng: ‘Không có đâu…sẽ vào được!

            Nếu bảo rằng nó không rỉ vào tai thì tại sao lại có những người  luôn khoe rằng: dòng họ tôi theo Chúa  cả mấy đời rồi, vậy mà bây giờ hầu việc Chúa vẫn ghen ghét, chia rẽ nhau một cách trầm trọng là thế nào? Mà chính mình là người đọc Lời Chúa, nghe Lời Chúa, giảng Lời Chúa cho vô số người khác và dạy họ, nhưng sao mình chỉ thấy người mà mình chẳng chiụ thấy mình -thì nghĩa là thế nào? Như vậy là có cả mấy đời theo Chúa với kinh nghiệm chia rẽ hay sao? Phải có sự thống trị của quyền lực tăm tối trong tấm lòng chưa được tái sanh, thì mới có chuyện đó xảy ra, dứt khoát là như thế .

            Chúng ta chẳng bao giờ tự mình phát hiện ra được sự sai lầm của mình đối với Đức Chúa Trời và mọi người, nếu không có Lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu đã có Lời Đức Chúa Trời mà không thể thấy được chính mình để thay đổi mình; trước khi muốn người khác thay đổi; thì mình đã bị  quyền lực của sự tối tăm chế ngự. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 11:17 Chúa Jêsus phán: “ Nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống.” Vậy thì nếu Hội Thánh Chúa mà rơi vào tình trạng chia rẽ nhau thì sẽ thế nào? Những người đầy tớ Chúa chia rẽ nhau thì sao? Nếu lại dạy cho tín hữu chia rẽ nhau thì còn gì tốt đẹp hơn cho Hội Thánh Chúa? Và còn hàng chuỗi câu hỏi có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời mà mỗi người trong chúng ta  cần phải tự trả lời  lấy cho mình trước khi gặp Chúa.

             Thật vậy, rao truyền Phúc Âm đề mở mang Hội Thánh  là một sứ mạng qúa quan trọng đến nỗi trên đất này chẳng còn sứ mạng nào lớn hơn. Đúng ra khi người hầu việc Chúa nhận thức được điều này thì sẽ hiệp một lại; sát cánh bên nhau để cùng nhau hy sinh mà hầu việc Đức Chúa Trời. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm thưa bạn. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: Nó giống như  kẻ tạm, như bóng câu qua cửa sổ, như hoa cỏ, như mây bay, như gió thoảng. Vậy chúng ta hãy dùng thời gian ngắn ngủi của đời mình để đầu tư vào những việc mang giá trị ngàn đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời mới phải chứ. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 4:17 như sau: “ Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời ….”Vậy những người hầu việc Chúa, tin Chúa nghĩ gì về Lời phán của Đức Chúa Trời?

            Bạn cứ nghĩ xem, trong tất cả moị giọt nước mắt của con người đổ ra, thì giọt nước mắt của những người hy sinh cho linh hồn tội nhân là qúi giá hơn hết. Cho nên trong Thánh Kinh sách Lu-ca 10:3 Lời Chúa Jêsus phán: “ Hãy đi, nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. ”Bạn ơi! Tất cả chúng ta là những người đang hy sinh cho việc “đại sự” của thiên đàng. Biết bao nhiêu sự thử thách đang chờ đợi mỗi chúng ta ở phía trước. Chúng ta hãy hiệp một lại với nhau, kề vai sát cánh, để an ủi khích lệ nhau trong sứ mạng đặc biệt này. Rồi sẽ có một ngày nào đó trong tương lai không xa. Bạn đi trước, tôi  đi sau hay ngược lại. Chúng ta đều có sự ghi nhớ lẫn nhau trong cái khó, cái khổ, mà bạn đã giúp tôi, yêu thương tôi, và tôi cũng đã giúp bạn yêu thương bạn trong bước đường gian nan hầu việc Chúa. Thiết nghĩ đó là kỷ niệm ngàn đời  không thể quên trong vòng anh em một Chúa với nhau. Dấu ấn của tình yêu thương dưới đất thiết tưởng sẽ còn vang vọng mãi trong ký ức mọi người nơi thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta hãy chọn lựa điều gì tốt nhất về cho mình, có lợi cho công việc Chúa và làm sáng danh Ngài trong thế giới tối tăm này. Lời Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 13:13 “ Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều quan trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương.”

            Bạn thân mến! Tất cả chúng ta đều phải biết rằng, chẳng có  gì trên đất này mà tồn tại mãi mãi. Tiền tài, địa vị, danh vọng cũng theo thời gian mà phai màu đổi sắc đối với con người. Duy chỉ có linh hồn của mỗi chúng ta, kết qủa hầu việc Chúa của mỗi chúng ta., và tình yêu thương anh em trong chúng ta với nhau, sẽ trường tồn vĩnh cửu mà thôi. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta rằng: “Chúng ta đừng vì chính mình mà sống nữa. Nhưng hãy sống trọn vẹn cho Đấng đã chết cho mình.” Cho nên bạn  đừng  bắt người khác phải yêu bạn trước. Nhưng bạn hãy yêu thương mọi người ngoài bạn trước. Và mọi người cũng sẽ làm giống như bạn đã làm. Nếu hình ảnh này thật sự xảy ra giữa vòng chúng ta là những người trong gia đình của Đức Chúa Trời, thì sự hiệp một của chúng ta ở dưới đất, rất có ý nghĩa cho việc hy vọng sống chung chắc-chắn phải được thực hiện trong sự hiệp một tại thiên đàng  ở trên trời. Và chắc-chắn Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy quyền năng Ngài trên Hội Thánh Chúa, và vô số dấu kỳ phép lạ sẽ không thể đếm được sẽ xảy ra trên quê hương của chúng ta. Và danh Chúa chắn-chắn sẽ được ca tụng vang lừng khắp thế gian này. Hoả ngục sẽ lung lay, cánh cửa Hội Thánh sẽ mở rộng không chừng mực để đón tiếp tội nhân quay trở về với Đức Chúa Trời. Lời Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 5 : 15 “ Lại Ngài đã chết vì mọi ngươi, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”

            Nếu mọi người chúng ta thật sự đều ao ước như thế. Và mục đích duy nhất của sự hầu việc Chúa của mỗi người chúng ta hiện nay ước ao đúng như vậy, thì chúng ta đã được Lời Chúa khen ngợi qua sứ đồ Phao-lô được chép trong I Cô-rinh-tô 9:26 như sau: “ Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.” Amen.

 

VII /  Không Mang Nặng Màu Sắc Giáo Phái. Vì Tin Lành Là Niềm Vui Chung Của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

            Ai trong chúng ta cũng biết rằng Tin lành đến Việt-Nam kể từ năm 1911. Như vậy nếu tính đến năm 2011 có nghĩa là gần 100 năm rồi. Khi nói về lịch sử truyền giáo, hay sự ra đời của một tổ chức giáo phái; hay giáo hội nào đó, thì người ta sẽ viết một cách tường tận có thứ tự thời gian. Giáo phái nào đến trước, giáo phái nào đến sau, và Chúa đã cho họ  làm được những gì trên quê hương của chúng ta, hay một quốc gia nào đó v…v. Lịch sử là phải có tất cả những điều đó. Và kết quả công việc Chúa của từng giáo hội hay giáo phái là phải có. Tên tuổi của những vị mục sư tiền phong hay giáo sĩ: Ai đến trước, ai đến sau, làm những gì, ai  đã hy sinh; đều phải được ghi vào lịch sử là điều không thể thiếu sót.

             Lịch sử của giáo hội hay giáo phái là những thành tích truyền giáo mang tính riêng biệt của mỗi thành phần tổ chức  khác nhau. Và nó có giá trị riêng biệt của từng giáo hội hay giáo phái đó. Nhưng nếu đã nói: “ Tin Lành đến Việt Nam” thì đó là niềm vui chung của tất cả mọi người trong các giáo phái. Và nếu nói đúng theo ý nghĩa của Kinh Thánh, thì Tin Lành là của tất cả mọi người, chứ không phải của giáo phái. Cho nên Chúa bảo mình đi rao truyền Tin Lành, chứ Chúa đâu có bảo mình đi rao truyền giáo phái đâu! Vậy mà bây giờ có vô số người đi rao truyền giáo phái sốt sắng hơn rao truyền Tin-Lành mới lạ chứ? 

           Vì chúng ta có thể nói: Anh theo giáo phái này, tôi theo giáo phái kia. Chứ chúng ta không thể nói: Anh theo Tin Lành 1911. Còn tôi theo Tin-lành 1945 hay 1954 hoặc 1975 sao? Nếu ai cũng nói như thế thì cũng chẳng khác gì hai người miền Bắc hỏi thăm nhau. Người nọ hỏi người kia anh vào Nam năm nào? Người nọ trả lời  1954. Còn anh nọ bảo-tôi vào 1975. Vậy thì quan niệm  này không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì nó không phù hợp với lời dạy của Chúa. Phúc Âm là của chung. Tin-Lành là của mọi người. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 2:10 Lời Chúa phán: “ Thiên sứ bèn phán rằng: “ Đừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.”

               Chân Lý hoàn toàn khác với tổ chức của các giáo phái, hay giáo hội. Cho nên tôi đề nghị bạn đừng gọi Tin Lành CM&A, Tin-Lành Báp-Tít. Tin-Lành Trưởng-Lão v…v . Vì chỉ có một Tin-Lành thôi mà, nhưng chẳng may lại có nhiều giáo hội, giáo phái. Cho nên tôi đề nghị bạn hãy nói như thế nào đó để màu sắc ranh giới giữa các giáo phái càng mờ đi càng tốt. Vì trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 1:7 Lời Chúa phán: “ Thật chẳng phải có Tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ.”

             Cho nên thiết tưởng mỗi lần; có giáo phái hay giáo hội nào đó tổ chức kỷ niệm ngày thành lập giáo hội, giáo phái mình, và nói về những bước đi đã từng trải, đã thành đạt, thiết nghĩ đó là niềm vui chung của tất cả các anh em trong giáo hội giáo phái khác nữa. Vì mỗi giáo hội hay giáo phái có mốc thời gian ra đời của nó, cần phải được phân biệt một cách rõ ràng trên lịch sử. Nhưng những người ở trong các giáo phái không phải lấy những móc thời gian ra đời của giáo phái để lên mình với nhau. Nếu bạn đọc câu chuyện “Người Làm Công Trong Vườn Nho” được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 20:1-16 thì bạn sẽ hiểu nội dung mà Chúa Jêsus muốn nói với chúng ta. Đó mới là Chân Lý. Cho nên cái khó của chúng ta là phải làm sao phân biệt  được tận gốc rễ cái ngày thành lập của giáo hội hay giáo phái, và sự giáng thế của Chúa Cứu Thế Jêsus đem Tin Lành đến cho toàn thể nhân loại. Cho nên mỗi giáo hội hay giáo phái có ngày thành lập khác nhau. Nhưng khi đã nói đến Tin Lành thì mọi người đều có quyền tiếp nhận bằng nhau và giá trị của Tin-Lành đối với mọi người đều như nhau. Đừng dùng cái tên gọi của giáo phái để tách biệt những người anh em trong cùng Hội Thánh của Đức Chúa Trời  là một điều trái lẽ công bình.

            Đành rằng trên thực tế chúng ta thấy có hội thánh địa phương, đó là đứng về phương diện tổ chức trên thực tế, nó thuộc về sự quản lý của từng giáo phái ,giáo hội. Nhưng cao hơn sự suy nghĩ của thế gian, thì  mình phải hiểu biết được tại sao lại được gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì đó là sự tổng hợp của tất cả những người tin Chúa khắp địa cầu, bất kể địa phương, quốc gia hay dân tộc nào. Vì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: Hội Thánh được khai sinh vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Chứ Thánh Kinh không dạy chúng ta đề cao địa danh được khai sinh Hội Thánh, hay quốc gia mà Hội Thánh đã được Chúa Thánh Linh thành lập đâu!

           Giả sử, nếu một giáo phái hay giáo hội nào đó cùng chung Chân lý Thánh Kinh, được anh em trong ban lãnh đạo tinh thần mời bạn  đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập giáo phái thứ bao nhiêu đó chẳng hạn. Sau khi bạn nghe về thành tích và kết quả công việc Chúa; bạn sẽ mừng và hãnh diện lắm chứ. Vì bạn  có thể nói với mọi người rằng: Tôi vừa đi dự lễ kỷ niệm ngày thành lập giáo phái …….. của anh em tôi về. Cảm tạ Chúa tôi nghe về kết quả công việc Chúa và tinh thần hăng say phục vụ Chúa của anh em tôi, tôi mừng quá, tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho tôi cũng được giống như anh em tôi vậy. Điều đó tôn cao danh Chúa, tốt quá có gì đâu. Chứ đừng có tinh thần “kỳ thị” nhau  là điều rất xấu hổ đối với Lời dạy của Chúa  và với chức vụ mà mình đang được gọi là người hầu việc Chúa thì còn đáng hổ thẹn hơn.

            Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi lắm thưa bạn. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại để chờ bạn phân bua hay lý luận, lý lẽ để đưa đến  chia rẽ bao giờ. Hãy dồn hết sức, và nỗ lực trong hăng say mà hầu việc Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh Lời Chúa phán: “ Hãy làm việc Chúa cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu.” Cô-lô-se 3:23 Trong Thánh Kinh sách Mác 9:38 Chúa Jêsus phán rất rõ về vấn đề này như sau: “ Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng ta tôi từng thấy có người lấy danh Ngài mà trừ qủi, thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.” Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 12:51 Lời Chúa Jêsus  cũng phán: “ Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao ? ta nói cùng các ngươi không ,nhưng thà đem sự phân rẽ.”

             Lời Chúa phán trong câu Thánh Kinh này rất lạ lùng và khó hiểu cho những ai không muốn hiểu. Chúa Jêsus cho chúng ta biết trước rằng: Đạo của Chúa đi đến đâu thì sẽ có sự phân rẽ trong bất kỳ tổ chức nào đó của con người, hay những thành viên của gia đình. Vì khi có người quyết định theo Chúa Jêsus thì số người từ chối sẽ hiệp lại, gây ra sự bất hoà với những người tin. Sau đó có thể  dẫn đến tình trạng ganh ghét, bắt bớ và thù oán lẫn nhau. Bởi khi Chân Lý được công bố, thì những thành phần không tiếp nhận được ánh sáng Chân Lý sẽ chống trả. Đôi khi phải ly khai hoặc cắt đứt với các mối liên hệ để tận hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời -hầu có hướng đi cho linh hồn của mình.

             Nhưng câu Thánh Kinh này hoàn toàn không nói đến những người tin theo Phúc Âm đang sống chung trong Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ bị phân rẽ vì Phúc Âm đâu. Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì đâu có bị ảnh hưởng đến tình trạng mà tôi vừa nói ở trên. Vì những người tin theo Phúc Âm mà bị Phúc Âm phân rẽ, thì Phúc Âm còn giảng cho ai nữa thưa bạn? Chúng ta phải đòan kết, chúng ta phải sẵn sàng sống, chết cho Phúc Âm, chúng ta nên hiểu cặn kẽ về điều đó.

           Cái gương cho thế gian là Hội thánh. Cho nên các hội thánh địa phương của các giáo phái cùng chung tín lý phải hiệp một, phải yêu thương, phải là những người đồng tâm, đồng ý tưởng mà tận hiến đời mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng cũng không coi thường, khinh rẻ hay cắt đứt tình cảm với những anh em không cùng chung tín lý với mình. Mà về phương diện tình cảm; vẫn phải hoà thuận và yêu thương lẫn nhau. Vì bạn sẽ không biết lúc nào thì Đức Chúa Trời sẽ hành động trên đời sống họ. Nên phần của bạn cứ phải sẵn sàng như Lời Chúa đã phán “ hãy yêu kẻ lân cận như mình” để chờ thời điểm của Đức Chúa Trời quyết định.

              Hội Thánh phải là một vương quốc hoà bình, yên ổn và phước hạnh, không bao giờ có sự  xung đột. Nếu đã gọi là Hội Thánh mà gồm toàn những người tin Chúa, từ mục sư, truyền đạo đến tín đồ đã được Đức Thánh Linh tái sanh mà còn mang tính xung đột, chia rẽ, hiếu chiến trong anh em giữa các giáo phái với nhau, thì ai dám bảo những người ấy đã được tái sanh? Ai dám bảo những người ấy đang đeo đuổi bước đường nên thánh? Nếu hội thánh mà toàn là những người không được tái sanh hiệp lại, thì hội thánh đó cũng đâu có hơn gì những tổ chức ngoài đời đâu! Nếu vậy thì cầu nguyện xin Chúa cho hội thánh phát triển để làm gì? Và tổ chức đi chứng đạo đâu có phải là mục đích cứu vớt linh hồn tội nhân đâu, mà đi tìm  thêm hội viên để kết nạp vào phe của mình. Vậy thì người tin Chúa có xứng đáng là con của Đức Chúa Trời không? Trong Thánh Kinh sách I Giăng 4:16 Lời Chúa phán: “ Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời  đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

            Nếu chúng ta không kíp ăn năn với Chúa để hầu  việc Chúa một cách nghiêm túc đúng với ý muốn Ngài, thì tốt hơn chúng ta đừng hầu việc Chúa sẽ ít gây vấp phạm cho người khác hơn. Và danh Chúa không bị sỉ nhục giữa thế gian mờ tối này qua hành động xác thịt của chúng ta. Tốt hơn; bạn nên dừng lại tất cả, hãy quay về với Lời dạy của Chúa, đừng tiếp tục bước xuống vũng lầy không chân, sẽ hoàn toàn uổng phí cuộc đời mình. Trong Thánh Kinh sách Phi-líp 2:3 Lời Chúa phán: “ Chớ làm chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

 

VIII/ Học Tập Cái Gương Trên Võ Đài .

              Hiện nay đa số người ta thích xem môn đấu võ tự do. Nếu chăm chú quan sát hai võ sĩ bắt đầu tiến lên võ đài, thì bạn sẽ thấy có hai khuôn mặt rất là đáng sợ và khó có thể chấp nhận được. Mắt thì đảo qua đảo lại, hai hàm răng thì nghiến tới nghiến lui. Miệng thì  lâm râm hình như  thể đang “thề thốt” một điều gì mang tính quyết định sống chết kinh khủng lắm. Nhưng xét ra thì thấy họ nghiến răng đó; nhưng không sợ bằng một người nào đó miệng vẫn tươi cười như hoa, mà nghiến bằng tấm lòng mới thật sự là nguy hiểm! Vì lúc nào họ nghiến mình đâu có biết, mà lúc nào họ thôi nghiến mình cũng đâu có biết. Cho nên người Việt mình có câu nói rất là hay ấy là: “ Dò sông dò biển dễ dò Có ai lấy thườc mà đo lòng người.”

               Môn đấu võ tự do này rất nguy hiểm; có thể mất mạng. Cho nên họ rất cẩn trọng khi tung cú đấm hay cú đá vào đối thủ. Những cú đá như “sét đánh” được bung ra từ tấm lòng hiếu chiến rực lửa. Đôi chân thì cứng “như sắt” nhấp lên nhấp xuống chẳng khác nào một con thú đói mồi, luôn chồm về phía trước để vồ lấy đối thủ thật nhanh hầu kết thúc trận đánh càng sớm càng tốt. Võ tự do có thể đấu bình thường là ba hiệp, mỗi hiệp bốn phút, và nếu thi lấy đai thì đấu năm hiệp mỗi hiệp bốn phút. Trận đấu nào cũng thấy rất là dễ ăn thua, mới vào hiệp đầu có vài phút thì máu đã bắt đầu đổ. Còn nếu họ vớ được nhau thì giống như chó sói đói vồ được con thỏ non vậy. Chỉ sau một hồi  cắn xé, máu me, thương tích đầy người, thế mà sau khi thổi còi kết thúc: mặt sung, miệng sứt, đầu u, nhưng họ vẫn ôm nhau tươi cười vui vẻ. Chứ đâu có phải vì những thương tích trong trận đấu  mà thù oán lâu dài đâu.

           Nhưng còn Hội Thánh Chúa thì đâu có võ đài, mà tại sao lại có người hầu việc Chúa đấu dai như thế. Chỉ có “một hiệp” mà có người đấu từ khi được phong chức cho đến khi về hưu rồi mà vẫn chưa chấm dứt thì còn thời gian đâu để mà “hiệp một” nữa! Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 26:52 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ chết vì gươm.”

            Mỗi người trong chúng ta về phần nội tạng đều có “tim” và “gan.” Ai theo Chúa mà dùng hình ảnh của trái tim để đối xử với mọi người thì giống như Chúa. Vì trái tim nói lên tình yêu thương, sự ngọt ngào, êm dịu, nhân từ, tha thứ. Những hình ảnh ấy thể hiện sự đối xử từ tấm lòng đầy nhân hậu của một con người có bông trái của Đức Thánh Linh ban cho. Nhưng nếu ai “bỏ trái tim” ra không dùng; mà thích dùng đến “lá gan” thì đó là biểu tượng của sự hung dữ, và có thể dẫn đến tình trạng dã man và tàn ác chưa từng có. Người đó mang dòng máu của Sa-tan chứ không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6:45 Lời Chúa phán: “ Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” Thật đau lòng, vì có vô số người đứng trên bục giảng luôn hô hào rằng: “ Phải giống Chúa Jêsus. Phải yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xóa bỏ hận thù.” Nhưng tiếc thay khi bước xuống bục giảng thì họ hành động bằng cách đảo ngược lại những gì họ đã giảng! Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 10:21 Lời Chúa phán: “Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta ,giày đạp sản nghiệp ta dưới chân ,làm cho chỗ vui thích của ta thành ra rừng hoang.”

           Người Việt Nam chúng ta rất phong phú về kho tàng văn chương. Chỉ riêng về ca dao tục ngữ cũng đã có vô số câu nói lên sự “đói khát” về tình yêu thương giữa con người với nhau. Chẳng hạn như câu: Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Tôi xin phép mượn thành ngữ này để biến nó thành lời kêu gọi của chúng ta với nhau đó là : Anh ơi thương đến tôi cùng. Tuy khác giáo phái nhưng chung Chúa mà.

 

IX  Làm Sao Biết Mình Là Người Được Chúa Gọi.

            Có nhiều người hầu việc Chúa hiện nay rất hãnh diện về nhiều phương diện mình có. Chẳng hạn như :

            – Được đào tạo tại một trường Thần học nổi tiếng.

            -Trình độ thần học khá cao mang bằng cấp ngoại quốc.

            -Đang hầu việc Chúa trong một giáo hội có tầm cỡ từ lâu đời.

            -Được phong chức bởi các mục sư  nổi tiếng đặt tay  .

            – Dòng họ tin Chúa đã lâu năm v….v .

              Thiết tưởng những ưu điểm nêu trên là rất tốt. Ai có thì phải cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài.  Nhưng giả sử một người có đủ tất cả những tiêu chuẩn đó và nếu có nhiều hơn nữa, thì theo Thánh Kinh những điều đó cũng không đủ sức thuyết phục để nói lên đó là một người chắc-chắn được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ làm đầy tớ chăn chiên của Ngài.

                Vì mình học thần học là một lẽ. Và được phong chức hay không lại là một lẽ khác. Còn nếu nói đến sự kêu gọi lại là việc của Đức Chúa Trời. Chứ chưa nói đến tiêu chuẩn để được Chúa chọn người đó vào trong ban lãnh đạo tối cao của giáo hội; làm ông này ông kia để “cai trị”Hội Thánh  và “phất cờ” kêu gọi phân rẽ anh em. Người Việt nam chúng ta có câu: “Con vua thì lại làm vua Con sãi ở Chùa thì lại quét lá đa.” Những người con trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì không phải thế. Vì Thánh Phao-lô đã được cảm bởi Thánh Linh mà thốt lên trong sách Giacơ 1:15 được Thánh Kinh ghi lại; “ Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng  đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi….”

            Một người muốn mình được nổi bật về những ưu điểm mà mình đã có, để cho những người đầy tớ Chúa khác kém hơn mình nể trọng, thì nó cũng chỉ mang tính cách cá nhân, muốn lên mình. Vì  nếu một người nào đó có những điều này, mà muốn dùng nó như một lợi điểm để so sánh mình với  người này người khác, thì đã thấy chính mình là người không xứng đáng trước mặt Chúa rồi. Chứ đừng nói đó là những ưu điểm căn bản để Đức Chúa Trời quan tâm  kêu gọi  mình, thì đó là sự suy nghĩ khá nguy hiểm, hoàn toàn thiếu sự khiêm nhường.Thánh Phao-lô đã được Chúa Thánh Linh cảm động để ông thốt lên một lời nói chân thành từ tấm lòng mình với Chúa được chép trong Thánh Kinh sách Phi-líp 3:8 như sau: “ Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Jêsus Christ là qúi hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ.”

          Một người muốn xác định mình có thật sự được Chúa kêu gọi hay không, thì người ấy phải nhuần nhuyễn khúc Thánh Kinh mà Đức Chúa Jêsus nói chuyện với Phi-e-rơ được ghi lại trong sách Giăng 21:15-17 . Chúa Jêsus muốn Phi-e-rơ xác định tấm lòng yêu Chúa của mình đối với Ngài. Bạn biết rằng Phi-e-rơ trước đây đã chối Chúa ba lần. Và bây giờ Chúa cũng muốn ông xác định ba lần về tình yêu của mình với Chúa. Trong câu thứ 17 Phi-e-rơ thưa với Chúa với những lời lẽ từ trong sự sâu thẳm của tấm lòng mình với tình trạng đau đớn và ông nói: “ Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.”

             Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, thì Phi-e-rơ muốn thưa với Chúa Jêsus là: “Chúa ơi trước đây đã có lần con không thật lòng với Ngài, nhưng Ngài cũng đã biết tấm lòng con là sẽ chối Ngài, và con đã thực sự trở nên người như thế. Bây giờ con thưa với Ngài là con đã ăn năn, con đã yêu Ngài, thì bây giờ con tin chắc rằng Ngài cũng đã biết con thật sự yêu Ngài từ trong tấm lòng của con.” Đây là tiêu chuẩn tối ưu của một đầy tớ đẹp lòng Chúa, được Chúa kêu gọi. Chúa Jêsus bèn phán rằng: “ Hãy chăn chiên ta.” Trong nội dung của mẫu đối thoại giữa Chúa Jêsus và Phi-e-rơ cho chúng ta thấy hai điều quan trọng mang tính thứ tự bắt buộc sau đây:

           1/ Người đầy tớ phải yêu Chúa bằng một tình yêu chân thật từ trong tấm lòng của mình, và phải được Chúa chấp nhận.

          2 / Khi một người yêu Chúa thật lòng mới được Chúa giao cho chăn chiên của Chúa. Vì người đầy tớ có yêu Chúa mới yêu “chiên của Chúa.” Chứ không phải chỉ yêu “Hội thánh địa phương.”

          Thiết tưởng mỗi chúng ta phải hiểu cho rõ và tận tường đến nguồn gốc của hai câu hỏi ngắn sau đây trước khi dạy cho tín đồ của mình:

          a/  Hội Thánh là gì ?

           b/ Ai là  đầu Hội Thánh? 

            Khi trả lời xong, bạn hãy đối chiếu với Thánh kinh, thì Đức Thánh Linh sẽ cho bạn thấy sự suy nghĩ sai trật nào đã khiến dẫn bạn đến hành động không đúng đắn về cách đối xử của mình.

           Hiện nay tại Việt Nam Sa-tan đã và đang  hành động một điều hết sức lạ lùng: Ấy là có một số người hầu việc Chúa, biết được trong vùng của mình có Hội Thánh nào đó; thuộc một giáo phái khác được thành hình, thì bắt đầu báo động cho Hội Thánh mình biết để chuẫn bị “hơn thua.” Sau đó cử người do thám. Điều tra lý lịch, lập hồ sơ người đứng ra hướng dẫn Hội thánh đó: Tên gì? Ở đâu, thuộc giáo phái nào? Người ấy đã có bằng cấp thần học chưa? Nếu chẳng may chưa có bằng cấp thì ông mục sư, hay truyền đạo đó sẽ ra chính quyền yêu cầu giải tán Hội thánh đó. Hoặc báo cho chánh quyền cái giờ thờ phượng để đến làm khó dễ. Đó là cái cớ tốt nhất “ khoa học nhất” để tấn công Hội Thánh Chúa trong thế kỷ 21 này ở vô số nơi tại Việt-Nam.

            Những người này khẳng định; họ không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vì đầy tớ của Đức Chúa Trời thì thấy Hội thánh được mở ra mình phải mừng chứ, bất kỳ Hội thánh đó thuộc giáo phái nào. Giả sử Hội thánh đó theo sự “hiểu biết giới hạn” của mình; nó có thuộc giáo phái tà đạo đi chăng nữa, nó vẫn hơn là ngoại đạo. Vì chúng ta còn có cơ hội giúp họ hiểu đúng Chân lý Thánh kinh một cách dễ dàng hơn. Nhưng những người có lòng “hiếu chiến” thì bất kể giáo phái nào -nếu ngoài giáo phái mình. Những người như thế là đầy tớ của Sa-tan. “Vì họ mến sự dữ, mà gớm sự lành.” Xét ra thì riêng tại Việt Nam bây giờ, Đức Thánh Linh cũng “không còn cơ hội” để kêu gọi những người  không có bằng cấp; mà có tấm lòng đặc biệt để mở mang Hội Thánh của Đức Chúa Trời; giống như Đức Chúa Jêsus kêu gọi Mười hai Sứ đồ là những người không có bằng cấp thần học, mà chỉ có nghề đánh cá trước kia nữa! Vì có một số đầy tớ Chúa hầu việc Sa-tan đã tự ý sửa đổi cái luật này bằng luật bản ngã của mình. Ấy là không chấp nhận cho Chúa Thánh Linh tiếp tục sự kêu gọi như vậy. Mà “buộc Ngài” phải kêu gọi những ai có bằng cấp thần học, thì họ mới tạm lơ đi! Nhưng mặt khác họ bắt buộc Chúa Thánh Linh phải mở mang Hội Thánh ở những giáo hội đã có tư cách pháp nhân, mà phải ở ngay trong vùng đất của giáo phái đó. Phải  cách xa giáo phái họ một khoảng cách để đủ bảo đảm an toàn cho Chiên họ không có đủ sức khoẻ để có thể bén mảng tới đó được. Nếu Ngài làm ngược lại yêu cầu của họ; thì họ sẽ thưa ra chính quyền bắt giải tán Hội Thánh của Ngài.”

          Cảm tạ Chúa trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8:28 Lời Chúa phán: “ Vả, chúng ta biết rằng: Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời: tức là cho kẻ được gọi theo ý Ngài đã định.” Cho nên, để đáp ứng theo sự đòi hỏi trái phép của một số đầy tớ Chúa ấy, thì Chúa Thánh Linh là Thần khôn ngoan đã biến cái đòi hỏi sai trái của một số người, trở thành điều tốt cho vô số người trên quê hương Việt-Nam hiện nay đó là: Ở tại Việt-Nam bây giờ, có vô số người đã ghi danh vào các lớp thần học để học lời Chúa. Bất kể học ngắn hay học dài , học cao hay học thấp, học ngày hay học đêm, học trường nào cũng được, trường sang hay trường hèn cũng sẵn sàng, có đầy đủ tiện nghi hay không cũng chẳng ai cần quan tâm, xa gần cũng chẳng thành vấn đề, có pháp nhân hay không cũng chẳng cần biết, ngủ giường hay ngủ đất cũng vẫn học. Ai cũng nỗ lực học. Khốn khó, khốn khổ bao nhiêu cũng học. Trình độ nào cũng học, miễn ghi danh được là học. Chính vì thế mà hiện nay ở Việt Nam có vô số người có trình độ thần học, qúi hoá qúa. Đa số khi chúng ta nhìn những người ấy ở bề ngoài thì thấy anh em đơn sơ lắm. Nhưng bên trong thì vô số người có trình độ thần học rất là cao. Tạ ơn Ngài. Vì Đức Chúa Trời sẽ có vô số cách vô hiệu hóa kẻ chống đối Hội Thánh Ngài. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng có vô số cách để giúp đỡ cho kẻ có tấm lòng xây dựng và mở mang Hội Thánh Ngài.

               Nếu xét theo hành động của một số đầy tớ “hiếu chiến ” này, thì chẳng lẽ Chúa Jêsus kêu gọi mười hai Sứ đồ không có bằng cấp cách đây hơn hai thiên niên kỷ là một điều mà Ngài đã sai lầm hay sao? Hay là những người ấy cho rằng, cách đây hơn hai ngàn năm làm gì có người trí thức, cho nên các Sứ đồ thất học là điều đương nhiên, cho nên họ bảo rằng “tôi” chấp nhận! Nhưng trong thời đại này thì “tôi” không thể chấp nhận được vì đầy tớ Chúa thì phải là người có bằng cấp! Vậy thì bạn nên nhìn vào chính mình rồi tự hỏi: Tôi là ai đây? Bởi vậy rất may mắn là những con người này Chúa không cho họ chào đời vào thời điểm đó. Vì nếu có mặt họ; thì họ cũng sẽ làm đơn lên Sê-sa bắt các sứ đồ và cả Chúa Jêsus là Đấng không có bằng cấp rồi!

             Cho nên trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 4:29 Lời Chúa phán: “ Nhưng, như bây giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt, bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.” Thực tế ngày nay thì thế đó. Có vô số hình thức quái gở, mới lạ xảy ra. Vì có một số người chăn chiên của Chúa không phải do Chúa gọi mà ai gọi không biết nữa! Chúa cũng không được hỏi người ấy có yêu Chúa không, mà ai hỏi cũng chẳng biết ai! Mà họ trả lời cho ai nghe và trả lời thế nào cũng chẳng ai hay. Cho nên họ dạy cho tín đồ cái cách làm nên phe đảng trước, chứ không phải yêu Chúa và yêu anh em mình. Hơn nữa có người còn bày mưu này kế nọ, để phá họai Hội Thánh Chúa. Chính vì thế mà lộn xộn giữa hội thánh này với hội thánh kia, giáo hội này với giáo phái nọ càng ngày càng gia tăng là điều không thể tránh khỏi.

             Trong tệ  trạng hiện nay; có một số đầy tớ Chúa biến thành “người chỉ huy ” xảy ra khá phổ biến, khiến cho một số đông con chiên chỉ biết sợ người chăn, chứ không biêát kính sợ Chúa là gì! Vì con chiên tưởng mình thuộc về “tài sản” riêng của mục sư, chứ không phải chiên của Chúa. Cho nên người chăn bảo thế nào cũng nghe. Nói phải, nói quấy gì cũng gật đầu dạ hết. Cấm đi đến hội thánh này thông công thờ phượng cũng vâng, cấm tham gia hầu việc Chúa hội thánh kia cũng dạ. Cấm  không được nghe ông mục sư này giảng, không được học ông mục sư kia dạy cũng gật đầu. Răm rắp tuân theo như “người máy” có linh hồn vậy! Đây là loại tín đồ gật đầu! Cho nên con chiên nào ở trong tay những vị chăn này chỉ một thời gian con chiên tự nhiên sẽ khờ đi và mặt mày mất sắc, chẳng còn mạnh dạn và khôn ngoan nữa. Đành rằng trên thực tế, tất cả mọi sự việc khi mình quyết định đều phải có sự chọn lựa một cách khôn ngoan từ nơi sự soi dẫn của Chúa. Đôi khi phải nhờ lãnh đạo tinh thần trực tiếp cố vấn cho quyết định của mình. Nhưng không được pha trộn sự ganh ghét, ích kỷ, bè đảng và tinh thần phân chia giáo phái. Nếu giáo phái và con người đó không phải là một tổ chức cố tình đi sai lời dạy của Thánh Kinh. Bạn nên xem lại cách Chúa Jêsus giữ mười hai sứ đồ của Ngài như thế nào. Ngài chỉ vọn vẹn nói lên một lời kêu gọi đơn sơ nhưng rất sâu sắc được ghi  trong Thánh Kinh. Trong sách Mác 1:17 Lời Chúa phán: “Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người”Còn về phần những người chăn, thì Chúa Jêsus dạy thế nào?

            Nếu chúng ta đọc trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28:16 chúng ta sẽ thấy toàn bộ trách nhiệm của người đầy tớ mà Chúa giao cho. Nếu chúng ta thực hiện đúng những điều ấy, thiết nghĩ chúng ta không cần phải “cột, trói, hay xiềng xích” chiên nữa mà cứ để nó tự do. Lời Chúa phán thế nào.“Mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Chúa Jêsus đã chỉ cho .Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Jêsus đến gần phán cùng môn đồ như vầy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.” Khi bạn đã vâng theo lời Chúa và cứ tiếp tục truyền đạt cho con Chiên những gì mà Chúa đã truyền cho bạn. Đây là một sự sống động trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh khiến Lời Ngài thấm nhuần trong lòng họ. Sau đó bạn phải tin rằng con Chiên đã có sự hiểu biết khá vững vàng về chỗ đứng của nó. Cho nên bạn không phải qúa lo nữa, có Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn và lo cho họ hơn bất kỳ con người nào. Bạn có thấy vô số những con vật sống ở nơi hoang dã không? Vậy mà sau khi họ đã đem nó về, dạy tất cả mọi điều mà họ biết về nó để cho nó có một sự hiểu biết về ý muốn của chủ nó, cho đến khi nó đã thật sự rõ ràng rồi, thì nó sẽ ở luôn trong nhà chủ. Huống chi là con Chiên của Đức Chúa Trời có Thánh Linh Ngài ở trong linh hồn họ. Người Viêt-Nam mình có câu rất hay: Giữ người ở chứ ai giữ người đi.

               Bạn hãy thật lòng dạy cho tín hữu cách phát hiện ra những loại “thức ăn mang chất độc” với âm mưu dụ dỗ giết chết linh hồn của chiên theo Thánh Kinh đã dạy cho là điều rất tốt, nên làm; để nó biết mà tránh xa. Nhưng bạn cũng đừng lừa dối con chiên khi có thức ăn ngon mà lại bảo nó đó là chất độc thì cũng lại là điều thất bại, không nên làm. Nếu tình trạng này xảy ra nhiều lần thiếu trung thực, mà gặp con chiên có tính “ tò mò” thích tìm hiểu; thì khi phát hiện được sự thật, bắt buộc  nó sẽ “bỏ người lãnh đạo”ra đi. Thiết tưởng bạn nên giữ chiên bằng tình yêu thương là điều tốt nhất vì đó là theo đúng với ý muốn Chúa. Ngài sẽ luôn-luôn giúp đỡ chúng ta.

              Khi nhìn thấy tình trạng này đang xảy ra khắp nơi với chiều hướng gia tăng, chúng ta có thể hình dung ra một số người chăn bây giờ trở thành “người chỉ huy,” còn con chiên bây giờ trở thành “con thỏ” rồi. Làm sao một người chăn như thế mà lại xác định là được Chúa gọi, còn ai bảo con chiên này là thuộc về chiên của Chúa bao giờ! Tôi có dịp đi thông công với một vài hội thánh, và tôi cảm thấy rất buồn khi mà có một số anh chị em ở Hội Thánh khác đến cùng thông công với hội thánh bạn. Lúc gặp những người ở một số hội thánh khác cũng đến thông công, thì có một vài người sợ -bị những người biết mình tham gia với hội thánh này, về thông tin đến tai mục sư quản nhiệm thì sẽ không ổn! Đây là tình trạng đang xảy ra chẳng những ở Việt-Nam, mà lan rộng sang cả Hoa-kỳ và một số quốc gia khác nữa. 

            Đi theo Chúa, thờ phượng Chúa và thông công với anh em ở các hội thánh địa phương khác cùng tín lý; mà làm giống như mình là một tội phạm vừa vượt ngục vậy, sợ gặp những người làm trong trại giam, họ báo cấp lãnh đạo trại tù bắt trở lại trại giam vậy! Nếu ai là những người có “căn bệnh” này thì đừng bao giờ mở miệng nói với Chúa là con yêu Chúa, hoặc là con muốn hầu việc Chúa. Vì người yêu Chúa và người muốn hầu việc Chúa không bao giờ thể hiện tính hèn nhát như thế. Nếu có đi thờ phượng Chúa thì chỉ ở hình thức bề ngoài thôi, còn trong lòng thì lúc nào cũng tôn thờ và kính sợ ông mục sư thì sẽ thêm tội cho mình! Tôi xin đề nghị những người tín đồ thuộc loại “ hai lòng ” này nên sửa lại cách nói của mình với Chúa như thế này: “ Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu giáo phái của con, và Chúa biết tấm lòng con, là con muốn hầu việc ông mục sư của con!”

           Tôn trọng và phục tùng người lãnh đạo là một điều phải có trong bất kỳ một tổ chức nào. Nhưng không mang tính xác thịt qúa đáng giống như thời kỳ phong kiến. Còn đối với phương diện tâm linh thì lại càng quan trọng hơn: Ấy là phải đúng Thánh Kinh ,có lợi cho hội thánh, tăng trưởng tâm linh của chính mình và phải ảnh hưởng tốt cho tất cả mọi tín hữu để làm đúng theo ý muốn tốt lành của Đức Thánh Linh. Làm một con chiên của Chúa phải xứng đáng. Dù người đó là mục sư hay truyền đạo mặc dầu, mà có  bản tính hèn nhát trước sự hiện diện của Chúa như thế, thì  mình phải cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm chứ. Còn dạy dỗ ai nữa, còn can đảm nào để nói với Chúa điều gì nữa! Vì Chúa là trên hết. “ Chúa là đầu” mà tại sao không sợ Chúa những điều mình làm trái, mà lại đi sợ con người những điều mình làm phải là thế nào? Bạn hãy đứng lên cậy ơn Chúa để làm lại con đường tin kính của tấm lòng mình với Chúa ngay bây giờ kẻo qúa muộn! Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 118:6 tác giả đã cảm bởi Thánh linh để thốt lên rằng: “ Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ; loài người sẽ làm chi tôi.”

           Một người thật sự có Đức Thánh Linh ở trong lòng, thì sự hướng dẫn của Ngài sẽ cắt đứt mọi sự ràng buộc vô cớ; làm ảnh hưởng trên cuộc sống hầu việc Chúa tự do của họ; dù bất cứ sức mạnh của quyền lực nào cũng thế. Đây là một hình thức cột trói tâm linh do Sa-tan chủ xướng làm cho con người sợ con người hơn kính sợ Chúa. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 3:7  Lời Chúa phán: “ Vả, Chúa tức là Thánh Linh,Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.” Có người theo Chúa cả đời cũng không cảm thấy mình được tự do. Vì người ấy tự lấy đủ mọi loại “dây xích” cột trói chính đời sống tâm linh của mình, đến nỗi không ai có thể giúp để mở ra cho họ được. Một người được Đức Thánh Linh ngự trị, làm chủ, là người được hoàn toàn tự do về mọi phương diện tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời, chứ không phải bị khống chế về đời sống tâm linh của mình như thế. Nếu một người lãnh đạo tinh thần nào mà có tài “cột trói” con chiên của mình đến nỗi nó không thể “ bò lết” đi đâu được. Thì chính người chăn đó cũng đã bị “guồng máy” lãnh đạo tinh thần ở trên cột trói họ rồi. Cho nên đây giống như là  một tổ chức tự “hành xác mình, rồi thay nhau hành xác người,” chứ không phải Hội Thánh của Chúa đâu.

              Khi một người ăn năn trở lại với Chúa, thì người đó đã được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Người đó có quyền tự do hầu việc Chúa, có quyền thăm viếng anh em để khích lệ tinh thần, thông công thờ phượng và học hỏi lẫn nhau là quyền lợi bất khả xâm phạm. Miễn là không có ý này, mưu nọ để làm tổn thương niềm tin của nhau là được. Chứ không phải chia đất để tự trị, khoanh vùng để kiểm soát, rồi đặt ra “tai mắt” trong hội thánh để theo dõi. Nhiều người chăn đã biến Hội Thánh Chúa giống như một đơn vị tình báo cấp quốc gia. Chỉ khác ở chỗ; thay vì người ta dùng súng, còn mình thì dùng miệng để nói xấu, nói hành, để tuyên truyền xuyên tạc, nhờ chính quyền để bắt bớ anh em có vậy thôi. Chúa không hề dạy chúng ta làm những điều như thế, nhưng con người cố tình gây cản trợ sự hành động của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh của Ngài. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 4:8 Lời Chúa phán: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đây vô số tội lỗi.”

             Theo như lời dạy của Chúa trong câu Thánh Kinh này, thì có vô số người đang thực hiện một cách sai lầm. Chẳng qua là thiếu sự suy gẫm. Vì Chúa bảo “ anh em”phải yêu nhau. Chứ Chúa đâu có dạy “giáo phái” phải yêu nhau, hội thánh địa phương phải yêu nhau. Mà anh em là Hội Thánh của Đức Chúa Trời phải yêu nhau. Hội Thánh là tất cả mọi người tin Chúa trên toàn thế giới là anh em với nhau, không phân biệt màu da, chủng tộc, tất cả phải yêu nhau. Người ta đang tạo ra một tình yêu thương mang tính cục bộ để che đậy tội lỗi của nhau, sai lầm của nhau, khuyết điểm của nhau, hầu trở thành một tập thể bạo lực, có sức mạnh, sẵn sàng  tấn công một tập thể khác. Chỉ vì  họ đã làm sai lời dạy của Chúa một cách trầm trọng! Chúa dạy “tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” Có nghĩa: Chúa là tình yêu, mà bạn theo Chúa thì bạn cũng phải dùng tình yêu để đối xử. Khi tình yêu được đặt lên hàng đầu, thì tất cả mọi sức mạnh của tội lỗi sẽ bị đè bẹp, tiêu trừ, vì nó không có cơ hội để có thể phát triển trong sức mạnh của tình yêu. Cũng giống như bản ngã của con người vậy. Khi bạn đã bằng lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì bản ngã của bạn cũng đã bị đè xuống đến nỗi nó không còn có cơ hội để vùng lên nữa. Chứ không phải yêu nhau chỉ vì một số người hay một tập thể, đồng tâm hiệp ý che đây tội lỗi của nhau đâu. Bạn nên xem lại điều này.

 

X / Một Sự Thờ Phượng Phải Lẽ Là Thế Nào ?

             Tôi đã đi dự một số lần Hội Đồng của một số giáo phái tại Hoa-Kỳ. Và cũng có đi dự một số buổi hiệp nguyện của một số mục sư. Nói chung sau những lần tham dự này; tôi thấy tiếng cười chỉ là những âm thanh mang màu sắc của sự khô khan, ích kỷ và gượng gạo. Còn nỗi buồn thì vô cùng thê thảm, mang hương vị của sự thê lương! Không phải những lần tổ chức như thế có nhiều thiếu sót hay các tiết mục không được hấp dẫn. Không! Rất đa dạng và tuyệt vời. Nhưng điều tôi tìm kiếm ở những nơi ấy không phải là sự phô trương của một tổ chức, mà là sự thương xót của Đức Chúa Trời, và quyền năng phép lạ của Ngài thực thi trên  Hội Thánh. Cùng tình yêu thương anh em trong các giáo phái với nhau được hài hoà bởi tình yêu thương hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

            Đã có những lần tôi thấy có một vài diễn giả nổi tiếng ( cả Việt Nam lẫn người ngoại quốc) đứng trên bục giảng  để Công Bố Lời Chúa trước Hội đồng. Họ vẫn lợi dụng sự có mặt của mọi người từ các nơi xa gần tề tựu về để phổ biến cái ranh giới giáo phái. Vinh danh giáo phái mình và chê trách giáo phái ngoài mình, phê bình, chỉ trích những người hầu việc Chúa trong giáo phái khác một cách trắng trợn, thiếu tế nhị. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: Tại sao lại có những loại độc dược đem pha trộn vào trong thức ăn ngon để “đầu độc” những người cùng trong gia đình của Đức Chúa Trời như thế là thế nào à?

             Nếu đã nói tới tầm cỡ của một hội đồng mà lại có những điều ích kỷ và sự phân rẽ trầm trọng được phô trương một cách công khai như thế, cộng với  nhỏ nhen và thù ghét nảy sinh tại đây mà được gọi là hội đồng sao? Khi có những dấu vết này hiện diện, tôi thú thật không hiểu được ý nghĩa của danh từ hội đồng là phải giải nghĩa như thế nào cho phù hợp với tình trạng đang xảy ra! Ở ngoài đời tôi thường nghe một số người nói “ đánh hội đồng” thì tôi hiểu là nhiều người hiệp lại  đánh một người bất kỳ phải hay trái, vì phe phái, hay băng đảng mà người ta thường gọi là “ những con người của xã hội đen.” Nhưng còn trong Chúa mà gặp tình trạng như thế thì phải hiểu danh từ hội đồng như thế nào cho đúng  đây! Thật là một bài toán hóc búa.

             Còn những buổi hiệp nguyện mà tôi đã tham dự ở một số giáo hội trước kia, đa số cảm thấy rất là buồn cười ở chỗ: Hô hào, kêu gọi những người đầy tớ Chúa đang có mặt phải yêu thương, phải hiệp một để làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng sau đó thì phê bình, chỉ trích hàng loạt những đầy tớ Chúa ở giáo phái khác.  Chưa kể đến việc cảnh cáo những hội thánh mời những vị mục sư ngoài giáo phái, nhất là những ông mà hay giảng về đề tài chống con rồng của ngoại giáo đang thờ. Cấm ăn huyết, cấm ăn thực phẩm của đám giỗ ở dưới bếp, hay đặt tay cầu nguyện chữa bệnh, có tinh thần thờ phượng sống động .v….v. Vậy mà kêu gọi yêu thương mới cười ra nước mắt chứ! Thiết tưởng Sa-tan cũng thoả chí bật cười, vì nó thấy những tay sai của nó làm thành công hơn những gì mà nó đã mơ ước!

            Xem ra ý nghĩa của sự hiệp nguyện không còn phù hợp nữa, thay vào đó thì gọi là buổi họp lên án có vẻ đúng nghĩa hơn! Như vậy thì buổi hiệp nguyện mang ý nghĩa gì? Mà nó giống như một phiên toà xử “tội phạm khiếm diện!” vậy Ai dám bảo là Đức Chúa Jêsus Christ không biết về tấm lòng Giu-đa là người sau này sẽ phản Ngài? Khi đọc Thánh Kinh chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri chứ? Nhưng tại sao Ngài lại bằng lòng cho ông  giữ túi tiền để hợp với cái lòng tham của ông. Theo bạn thì Đức Chúa Jêsus có lầm lẫn về cách sử dụng Giu-đa trong chức vụ ấy không? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 26:6 Có đề cập đến bà Ma-ri cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm qúi giá lắm đổ trên đầu Chúa Jêsus. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy…. Qua câu Thánh Kinh này chúng ta thấy tình yêu thương vô hạn lượng của Chúa Cứu Thế Jêsus càng rõ hơn đối với một kẻ có tội như Giu-đa. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5:20 b Lời Chúa phán: “ Nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.”

             Tạ ơn Chúa! Đúng như thế thưa bạn. Đức Chúa Trời là Đấng khoan nhân, tình yêu của Ngài đối với mỗi chúng ta là vô hạn và vô lượng. Ngài luôn-luôn tha thứ cho những kẻ có tội. Nhưng còn loài người bất toàn thì lại khác. Khi được Chúa tha tội rồi; thì lại muốn bắt tội và ghép tội người khác để cho mình trở thành người nổi bật hơn! Như vậy cũng có nghĩa là mình dùng họ làm cái nấc thang, hầu bước bàn chân tội lỗi để vượt lên đỉnh cao mà khoe cho mọi người biết mình là người công bình chứ không phải giống như những người khác đang bị đạp dưới bàn chân mình!

             Có một tín đồ đến găp tôi, với một khuôn  mặt không được vui lắm. Sau khi chào hỏi và chuyện trò qua lại, người ấy nói với tôi rằng: Thưa mục sư: Hôm nay tôi đến đây trước hết là thăm ông bà mục sư và gia đình. Sau là xin mục sư cho tôi một lời khuyên. Tôi trả lời: Tôi cám ơn chị và hỏi: Chị có điều gì cứ nói, nếu không ngoài khả năng thì tôi sẽ cậy ơn Chúa để giải đáp cho chị. Chị nói rằng: Tôi rất buồn vì có một vài người cứ nói xấu tôi hoài, làm cho tôi mặc cảm và xấu hổ qúa. Tôi cũng chẳng biết những điều họ nói xấu tôi họ dựa vào đâu; mà họ cứ tìm hết cách này nói xấu tôi, xong lại tìm đến cách khác. Tôi cảm thấy mình không còn vui thích gì trong cuộc sống này nữa. Tôi trả lời cho chị .Tôi hỏi chị: Chị có thường đọc Thánh Kinh không? Chị trả lời có . Tôi hỏi tiếp: Có khi nào chị đọc,hay nghe ai nói về câu Thánh Kinh trong sách Rô-ma 3:10 chưa? Lời Chúa phán : “ như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dầu một người cũng không. Hay là trong Rô-ma 3 :12 lời Chúa phán: “ Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dầu một người cũng không.”

             Nếu một khi chị đã nghe lời Chúa dạy rồi, mà trên thực tế vẫn có người nói xấu mình đủ mọi thứ chuyện, thì cũng có nghĩa là người ấy không có gì là xấu! Họ là người hoàn toàn mà. Cho nên họ mới “hiên ngang” nói xấu chị được! Vậy thì chị cứ coi như người đó không phải thuộc về loại người ở hành tinh này. Vì hành tinh này dành cho những người bất toàn như mình mà thôi. Cho nên từ nay trở đi, nếu chị nghe; hoặc biết ai nói xấu mình, hay ai nói xấu người khác, thì chị cứ vui vẻ, coi như người ấy ở hành tinh khác tới thăm hành tinh mình-có vậy thôi! Họ ở “chẳng lâu” đâu! Nhưng không may họ ghé tạm thế giới này mà lại đến ngay chỗ chị ở mà nói xấu chị, thì chẳng qua đó chỉ là một sự rủi ro đặc  biệt thôi mà! Chị đừng có gì nặng nề cả. Cứ nhờ cậy Chúa giao phó mấy người “ngoài hành tinh” ấy cho Chúa và sống bình an với Chúa là được rồi.

           Sau đó chị im lặng một chút và chị đặt ngay một câu hỏi với chính bản thân của tôi. Chị hỏi rằng: Thưa mục sư: Giả sử nếu có người nói xấu mục sư thì mục sư sẽ phản ứng thế nào? Tôi trả lời chị: Tôi luôn-luôn có vài người để ý tôi ,giống như là tôi “mướn” họ bám chặt lấy tôi để nâng đỡ tinh thần tôi  bằng cách nói xấu tôi vậy! Nhưng tôi biết tôi là người xấu xa tội lỗi lắm. Giống như Thánh Phao-lô nói: “ Trong những kẻ có tội ta là đầu vậy.” Cho nên  tôi rất bình thản. vì lúc nào tôi cũng thuộc khúc Thánh Kinh được ghi trong sách Giăng đoạn 8 ( Người Đàn Bà Tà Dâm). Chúa Jêsus nói với  thầy thông giáo và các Pha-ri-si: “ Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người” Nhưng có thấy ai dám cầm đá mà ném vào người đàn bà xấu xa đó đâu.

          Nếu những người có tầm cỡ về tiêu chuẩn mực thước như thế mà không dám cầm đá ném vào người có tội, thì điều đó  chứng tỏ họ còn xấu hơn người đàn bà đó nữa. Vậy mà thời bây giờ cứ lâu lâu lại có người “lên cơn” cầm cục đá ném vào đầu mình. Cho nên tôi cứ coi những người “cầm đá ném” tôi là “những người vô tội.” Còn sự thật như thế nào đó về tương lai đời sau thì cứ dâng điều đó để cho Chúa lo. Đã hết đâu, còn sự phán xét sau cùng của Chúa nữa mà. Mình cứ tiếp tục lo chuyện Chúa giao cho mình, không nên cứ suy nghĩ và đặt nặng điều đóù vào trong đời sống để mặc cảm, để xấu hổ, thì sức lực và tinh thần còn đâu mà hầu việc Chúa nữa. Vậy là đã mắc mưu Sa-tan rồi. Còn nếu ai lắng tai nghe người nói xấu mình mà có bộ mặt khinh khi hay coi thường mình, thì mình cũng cứ phải vui vẻ để đủ bình tĩnh mà xếp họ vào loại người “hoàn toàn ” đi, sau  đó yên tâm để cho Đức Chúa Trời Công bình lo liệu. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 10:24 Lời Chúa Jêsus phán: “Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.” Chúng ta phải học được bài học này qua sự thể hiện lòng nhân từ, thứ tha, yêu thương vô hạn lượng từ nơi Chúa. Ngài muốn mỗi ngày, Ngài mỗi gần hơn những người có tội để khuyên lơn, dạy dỗ, biến đổi họ, hầu ban cho họ có cơ hội ăn năn. Chứ Ngài không muốn phân rẽ họ, hay ngăn cách họ như sự đối xử của con người với nhau.

            Nói đến bệnh tật thì không ai mà không sợ. Nhất là bệnh phung. Bây giờ thì lại có thêm bệnh Si-đa và vô số bệnh khác nữa đang lan tràn trên thế giới. Nhưng chúng ta sợ sự lây nhiễm của những căn bệnh bệnh ấy, chứ làm sao chúng ta có thể sợ tiếp xúc, để đến nỗi không còn cơ hội an ủi khích lệ những người mang bệnh ấy được nữa sao? Chúa Jêsus Đấng Thánh khiết Ngài cũng đâu có chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài yêu tội nhân để có cơ hội ban sự  tha tội cho họ. Khi bạn đang ở giáo phái này, mà bạn “ném” tầm nhìn qua các giáo phái khác, chắc-chắn bạn sẽ thấy họ có nhiều sự sai trật theo như đánh giá của bạn với giáo phái mà bạn đang tham gia. Chính vì nguyên nhân; bạn cho giáo phái họ thực hành không đúng với giáo phái bạn, nên bạn mới đặt cho họ cái tên “ tà giáo” mà chính bạn là người cũng không muốn nhận cái tên không tốt lành này từ phía người ngoài giáo phái bạn dành cho! Tôi khuyên bạn hãy đến gần họ đi, để bạn xem sự sai trật của họ đối với bạn như thế nào, và đối với Chúa ra làm sao. Sau đó bạn nên đối chiếu với Thánh Kinh để xem người sai với mình, hay người  sai  với Chúa, hoặc  là mình sai. Vì trong Thánh Kinh Ma-thi-ơ 7:3 Lời Chúa phán: “Sao ngươi dòm thấy các rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình.”

           Bạn nên nhờ rằng: Trong một vũ trụ bao la như bạn đang thấy đó, chẳng một điều gì mà Đức Chúa Trời dựng nên mà lại có hại cho con người cả. Nhưng thực tế cũng có vô số những phương diện; mà bạn thật sự không hài lòng, do bản tính, hay  quan niệm của bạn với số vốn kiến thức hạn chế mà bạn đang có. Chứ không phải Đức Chúa Trời sai sót. Bạn hãy đọc Thánh Kinh sách Lu-ca 11:11 bạn sẽ thấy Chúa phán thế nào? Bạn biết rõ “Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chứ.” Vậy bạn có thể nhìn ra ngoài xem những bông hoa, muôn màu, muôn sắc tranh nhau đua nở  và còn vô số sự lạ lùng khác nữa, đan dệt vào nhau, hầu tạo nên một bức tranh tuyệt hảo cho sự vui thích của  con người.

            Nếu nói đến ánh mắt, thì cái nhìn của chúng ta rất lợi hại, bởi nó chỉ mang tính phiến diện thưa bạn. Hơn nữa nếu nói về phương diện tâm linh thì tầm nhìn lại mang tính xác thịt, cho nên có phần thu hẹp lại sự thật, nhưng tư tưởng thì đa số mở rộng sự suy nghĩ hại cho người; mà lợi cho mình! Cho nên thiết tưởng chúng ta phải nhờ cậy vào Chúa, qua tất cả những sự suy nghĩ và hành vi của chính mình. Nhất là: Lời ăn tiếng nói của chúng ta, thái độ hầu việc Chúa của chúng ta và cả hướng đi của giáo hội, hay giáo phái của chúng ta, xem đã thực hành đúng với lời dạy của Chúa chưa. Chứ đừng qúa vội  xét đoán những anh em ở giáo phái ngoài mình.   

          Tại Việt-Nam, sự thờ phượng trong một số giáo phái đang là đề tài tranh luận sôi nổi. Nhất là về vấn đề tôn vinh thờ phượng Chúa. Vì có người theo giáo hội này bảo rằng phải thờ phượng Chúa như thế này mới đúng, phải hát những bài Thánh ca  kia mới phải. Còn  người theo giáo phái khác thì bảo phải thờ phượng như vậy là sai. Phải tôn vinh Chúa những bài hát như mình mới đúng! Bây giờ chúng ta phải chọn cái cách tôn vinh thờ phượng Chúa như thế nào cho phải lẽ bây giờ? Chúa có tiêu chuẩn cho mình không? Đây là một câu hỏi mà có một số giáo phái không thể nào trả lời được, nếu cứ đi theo ý bảo thủ của giáo phái mình. Vì lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 4:23 bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho những kẻ có tấm lòng thờ phượng Ngài như sau: “ Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi ,khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha : Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”

          Sự thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào, thì chủ yếu không phải để nói lên đặc điểm của một tổ chức, hay truyền thống của một giáo phái, hoặc chủ trương của một số người. Cho nên những người nào có tấm lòng yêu mến Chúa-theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mở tấm lòng mình theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì cùng gặp nhau để thờ phượng Ngài. Còn những ai có tấm lòng đóng khung, chỉ để tôn vinh thờ phượng Chúa theo quy định của giáo phái với khuôn khổ có sẵn, thì cùng gặp nhau ở một nơi để thực hành theo cái khuôn mẫu đó. Khi Thánh Kinh nói đến hết lòng, có nghĩa là tột đỉnh của sự yêu mến Chúa ở trong  tấm lòng. Nó là sự sống động, thể hiện nỗi vui mừng vô hạn qua sự hành động của Đức Thánh Linh cho những người tăng trưởng tâm linh, có kinh nghiệm chiều sâu trong sự tương giao thật sự, để ra mắt Đức Chúa Trời mình. Nếu lấy hình ảnh của một gia đình để giãi bày về điều này, thì tôi hy vọng bạn có thể hiểu được phần nào điều tôi muốn nói.

              Giả sử trong một gia đình có mười người con mà cha mẹ vẫn còn sống. Thì mỗi đứa con khi tiếp xúc với cha mẹ đều có những lời nói, hành động, cử chỉ hoàn toàn khác nhau qua tấm lòng và bản tính cá nhân của mỗi người một cách tự do, chứ không hề mang tính gượng ép bao giờ. Nếu mỗi đứa con đều có gia đình ở riêng, thì khi cha mẹ đến thăm đứa nào, đứa ấy có cách tiếp rước cha mẹ hoàn toàn khác nhau, đứa thì vui mừng nhảy nhót, đứa thì hớn hở chào đón lăng xăng, và còn có vô số cách khác nữa mà chúng ta không thể diễn tả hết được theo sự phát xuất từ trong tấm lòng họ vui mừng một cách tự nhiên. Vì khi nói đến tấm lòng thì không có giới hạn trong bất cứ phương diện nào, dù ác hay thiện, dù vui mừng, hay đau buồn cũng thế. Nhưng nếu cha mẹ qua đời rồi mà gia đình lại đi theo các tôn giáo khác, thì mỗi lần họ gặp cha mẹ trên bàn thờ thì họ sẽ có một hành động mà tất cả mọi người đều giống nhau: đó là thắp một nén hương và lạy trước bàn thờ; mà hình thức này không bao giờ thay đổi cả. Bạn hiểu điều tôi muốn nói chứ?

             Người tin theo Chúa là người giao phó cả linh hồn lẫn thể xác cho Đức Chúa Trời là Cha của mình. Mà Ngài lại là Đức Chúa Trời Hằng sống chứ không phải Đấng đã chết, cho nên khi con dân Ngài đến ra mắt Đức Chúa Trời Hằng sống để thờ phượng, thì tùy theo sự vui mừng của tấm lòng mỗi người khi gặp Cha mình, được sự thúc đẩy từ nơi sự sống động của Đức Thánh Linh trong lòng, mà mỗi người đều có quyền tự do bày tỏ cách thờ phượng hết lòng hết linh hồn mình với Đức Chúa Trời  mà người ấy đang đối diện, vậy ai là người dám giới hạn tấm lòng mình khi thờ phượng Chúa? Vì Ngài thích con dân Ngài hết lòng mà. Miễn là đừng trở thành những người bị người khác kích thích trong khi thờ phượng, để giống như đại nhạc hội ở ngoài đời, la hét, thổi sáo, huýt còi, nói năng lung tung, mất trật tự trong khi thờ phượng thì đó là sai trật. Là bất kính, vô lễ đối với Đức Chúa Trời. Vì bạn phải nhớ rằng: Đức Thánh Linh ở đâu, thì sự bình an và trật tự có ở đó. Nhưng còn những người mang tấm lòng lạnh như đá đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài cũng không thể chấp nhận được. Khi một người thờ phượng Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng của mình, thì đó là người thờ phượng Chúa với con người thật của mình. Còn sự bó buộc qua một hình thức nào đó của giáo phái thì nó sẽ khô hạn và chết lần mòn bên dòng suối tươi mát và diệu kỳ của Đức Thánh Linh.

             Có người hỏi tôi rằng: Theo như mục sư thì sau khi một người tôn vinh Chúa xong hội thánh có được vỗ tay không ?

          Xin trả lời : Ở trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô  6:12 Lời Chúa phán: “ Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” Bạn phải biết phân biệt hai loại vỗ tay sau khi nghe xong một người hát.

            1/ Loại vỗ tay thứ nhất là loại vỗ tay tốn tiền.

           Nếu bạn đi nghe người ta hát ở ngoài đời để phục vụ bạn, thì sau khi nghe hát xong bạn được quyền vỗ tay, vỗ càng lớn cho hả dạ càng tốt. Loại vỗ tay này mang tính vui mừng, Vì thể hiện sự xứng đáng với đồng tiền bạn bỏ ra để được người chuyên nghiệp đem giọng ca phục vụ bạn, mà  bạn cảm thấy vừa lòng.  

          2/ Loại vỗ tay thứ hai là loại vỗ tay không tốn tiền mà được phước.

            Vì khi bạn nghe một người nào đó hát tôn vinh Chúa ở trong Hội Thánh, chứ không phải bạn nghe người đó hát tôn vinh bạn, bạn phải có sự khôn ngoan để phân biệt chỗ này. Mà khi một người trong Hội Thánh hát tôn vinh Chúa; thì được coi như một chi thể trong anh em, đại diện hết thảy mọi người trong Hội Thánh để dâng lên Chúa bài hát ngợi khen Ngài từ trong tấm lòng của mình. Và sau khi hát tôn vinh Chúa xong, mọi người vỗ tay để chia sẻ niềm vui mừng chung. Vì anh em mình đã đại diện Hội Thánh dâng lên Chúa một bài ca ngợi Chúa hoàn tất, tốt đẹp, thì vỗ tay vui mừng người bạn mình cũng như mừng cho Hội Thánh mình chẳng  lẽ ai đó lại cho hành động tốt lành phước hạnh như thế là phạm tội với Đức Chúa Trời sao?

             Nếu sau khi một người tôn vinh Chúa xong, mà hội thánh nào không cho vỗ tay, thì đó cũng là sự thể hiện uy quyền của ông mục sư hay là mệnh lệnh của giáo phái, giáo hội. Nhưng chúng ta là thuộc viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết rõ rằng: Nếu khi Chúa chúng ta nghe xong bài hát mà con dân Chúa vừa tôn vinh, chúc tụng Chúa xong, mà ông mục sư quản nhiệm nào đó có “ơn đặc biệt,”đến nỗi biết chắc-chắn rằng, Ngài không hài lòng về bài hát ấy. “Nét mặt Ngài không vui, Ngài sắp nổi giận.” Nên cấm tín hữu không được nhúc nhích gì hết, im lặng, nếu không sẽ bị Chúa giáng tai hoạ là điều hợp lý!

             Nhưng tôi hỏi bạn: có khi nào Chúa lại không vui về việc con cái Ngài hát tôn vinh Ngài không? Chắc là không. Vì Ngài còn dạy mình là phải lấy hết lòng mà thờ phượng Ngài mà. Thế thì khi chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa bằng mọi cách thì Ngài sẽ rất vui. Nói đến nghiêm trang không có nghĩa là hoàn toàn in lặng về mọi phương diện, mang tính cách khuôn khổ, sợ hãi đến nỗi cảm thấy bầu không khí thờ phượng nặng nề “ngộp thở.” Vậy bạn hãy trả lời cho mọi người biết rằng: Đức Chúa Trời mà Hội Thánh Ngài thờ phượng là Đức Chúa Trời Chân Thần yêu thương hay là Đức Chúa Trời hung dữ? Tôi nghĩ rằng chẳng qua tất cả mọi phương diện mà người ta tự đặt ra chỉ với mục đích làm nổi bật sự khác biệt giữa các giáo phái. Đó cũng là một yếu điểm dễ dẫn đến sự nói hành lẫn nhau. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 68:4 Lời Chúa phán: “ Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài.”

          Bạn nên nhớ rằng: Chúng ta là những kẻ phước hạnh lắm, mới  tìm được tiếng vỗ tay mang tính vui mừng, hớn hở, phước hạnh và đắc thắng trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời chúng ta. Chứ có ai vỗ tay trong sự thất vọng, thất bại bao giờ. Nếu bạn dạy cho tín đồ mình rằng: Đức Chúa Trời rất thích con cái Chúa tôn vinh Ngài. Vậy thì lúc con cái Chúa tôn vinh Ngài, thì mình biết Cha của mình vui vẻ chứ? Tại sao lại có tình trạng ở một số đông hội thánh, khi con cái Chúa tôn vinh Chúa xong, biết Chúa của mình vui mừng, nhưng còn hội thánh thì phải ngồi nghiên túc giống như tội phạm chuẩn bị nghe quan toà đọc bản tuyên án sau khi phát biểu xong là thế nào? Điều đó không thể phù hợp với sự thờ phượng bằng tấm lòng mình với Đức Chúa Trời được! Còn nếu bạn bảo rằng: “ Giáo phái hay giáo hội tôi buộc phải như thế,” thì điều đó lại hoàn toàn khác, không hề có sự liên quan gì đến điều mà tôi đã nói ở trên. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:15 Lời Chúa dạy cho chúng ta: “ Hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc.”

          Theo bạn thì khi có một người trong hội thánh tôn vinh Chúa xong thì Chúa vui hay Chúa khóc? Chúa chúng ta vui thì chúng ta cũng vui với Chúa của chúng ta. Nhưng vui trong sự tôn thờ, luôn-luôn có sự yêu thương và kính sợ. Nhưng sự kính sợ của chúng ta đối với Chúa không giống như những người ngoại đạo họ sợ ác thần của họ. Nếu bạn tôn vinh Chúa được ơn, mà trong buổi nhóm đó có những anh em ở hội thánh địa phương khác đến thờ phượng, thì sau khi về họ sẽ khoe với người khác rằng: Ở hội thánh nọ có cô hay anh….. hát tôn vinh Chúa hay qúa, thì bạn là một chi thể của Hội Thánh đó chứ gì nữa, như vậy vỗ tay là vui mừng đúng rồi. 

           Bạn nên nhớ rằng: Tất cả mọi sự việc đến với mình thì đều do cái nhìn đúng của bạn. Chẳng hạn con dao, nó không phải là vũ khí chuyên phục vụ để giết người, mà là phục vụ cho đời sống của mọi người. Nhưng nếu bạn đặt nó vào một việc làm sai trái thì nó cũng vẫn là nó, còn bạn thì trở nên kẻ phạm tội trước pháp luật.

 

XI / Cuộc Giải Phẫu Tâm Linh

            Người ta thường nói: “Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu thầy tu mà không có chiếc áo thì đâu có ai biết người đó là thầy tu bao giờ. Chiếc áo sẽ không quan trọng đối với thầy tu thật, nhưng nó sẽ vô cùng quan trọng đối với kẻ giả hình làm thầy tu. Đây mới là điều nguy hiểm.

            Nói đến cuộc giải phẫu là nói đến người mắc bệnh nan y, hay căn bệnh khá phức tạp mà uống thuốc không thể hết. Cho nên quyết định của tập thể các bác sĩ là bắt bệnh nhân phải trải qua một cuộc giải phẫu hầu mới có hy vọng kéo dài sự sống được. Người bệnh nan y về thể xác khi giải phẫu thì bác sĩ không có quyền quyết định sự sống hay sự chết cho bệnh nhân. Vì bác sĩ không phải là đấng sống đời-đời, hơn nữa thân xác tạm bợ này không sống mãi, nên bệnh nhân không có quyền chọn lựa, mà có thể sống, cũng có thể chết tùy theo bệnh trạng có qúa phức tạp hay không. Nhưng khi nói đến cuộc giải phẫu tâm linh thì người bệnh có quyền chọn một trong hai con đườn .

            1 / Chiụ giải phẫu để được sống sung mãn trong Chúa.

             2 / Không muốn giải phẫu, tới đâu thì tới, sống qua ngày để chờ chết cũng được, không cần thiên đàng đời sau.

               Cuộc giải phẫu tâm linh có phần khác hẳn với cuộc giải phẫu thể xác. Vì nếu ai muốn sống thì phải giải phẫu, mà đã giải phẫu thì chắn chắn 100% là sống. Vì Đức Chúa Trời là vị Bác sĩ t6am linh Thần kỳ là Đấng hằng sống. Cho nên bệnh nhân sau khi giải phẫu sẽ được sống hẳn hoi. Một cuộc sống dễ thương, và đầy ý nghĩa trước mặt mọi người.

           Cuộc giải phẫu tâm linh lớn hay nhỏ đều có sự đau đớn, nhưng sau cơn đau đớn quặn thắt; người bệnh sẽ có một cuộc sống mới, biết Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn, sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời và bản tính khiêm nhường, yêu thương tha thứ thể hiện một cách đáng kính trọng. Và người đó có kinh nghiệm sợ giải phẫu, vì đã hưởng cái không khí vui tươi lành mạnh, phước hạnh kỳ diệu nên luôn tránh né đề phòng tình trạng bệnh “tái phát.” Đức Chúa Trời đang cần nhiều người tình nguyện để Ngài “giải phẫu” hầu có một đội quân đủ tiêu chuẩn, và đủ điều kiện để xứng đáng là môn đệ của Ngài  giữa thế gian mờ tối này.

            Một số câu hỏi được đặt ra sau đây cho chúng ta thấy tầm quan trọng của một người hầu việc Đức Chúa Trời, hay là làm con cái Đức Chúa Trời cũng vậy.

         A /  Bạn hãy nhìn lại mình xem có còn vâng lời Đức Chúa Trời không?

           Xã hội ngày nay người ta quan trọng chữ “tín.” Nhưng chữ tín ở thế gian này xem ra cũng khó tin. Vì ca dao Việt-Nam chúng ta có câu: “Dò sông dò biển dễ dò. Có ai lấy thước mà đo lòng người.”Cho nên chữ tín đi trước, nhưng âm mưu lừa đảo sẽ đi sau. Bạn hãy nhìn vào trong xã hội thời nay ở bất cứ quốc gia nào bạn cũng thấy điều đó. Vì con người hữu hạn nên sự thay đổi rất bất thường. Hơn nữa với bản tính ích kỷ, tham lam sẵn có, nên con người hay tìm cách tráo trở lẫn nhau. Nhưng nói chung là như thế. Chứ trong xã hội cũng có vô số người thật thà, chân thật. Nhưng tìm ở đâu ra, vì con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Nhưng khi nói đến Đức Chúa Trời  yêu thương thì hoàn toàn khác hẳn. Ở trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê  2:13 ghi rằng: “ Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.”

               Khi nói đến con cái Đức Chúa Trời, thì yếu tố vâng lời là đứng đầu trong tất cả mọi tiêu chuẩn. A-đam và E-va nghi ngờ Lời phán của Đức Chúa Trời qua sự dụ dỗ của Sa-tan, khiến ông bà đã thất bại hoàn toàn đối với dòng dõi của mình. Áp-ra-ham tuyệt đối vâng lời Đức Chúa Trời ông đã trở thành tổ phụ của đức tin chúng ta.

             Nếu nói đến yếu tố vâng lời, mỗi chúng ta phải giống như Áp-ra-ham. Thánh Kinh đã ghi lại bước đường đầu tiên khi ông vâng lời Chúa gọi như sau: “ Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu.” Nếu bạn thật sự nghe được tiếng Chúa gọi hay Chúa phán với bạn bất cứ công việc gì, mà bạn bước đi bằng đức tin, vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, thì kết qủa của công việc ấy không phải là câu trả lời theo ý của bạn. Mà câu trả lời thuộc ý muốn Đức Chúa Trời là Đấng hoàn tất mọi điều tốt cho mọi công việc của bạn. Còn nếu bạn làm ngược lại với lời Đức Chúa Trời để bước đi theo sự tính toán của bạn. Thì bạn sẽ hình dung được kết qủa thật tốt lành trước khi bạn thực hiện mọi công việc ấy. Nhưng cuối cùng, đó là một hậu qủa không thể lường được mà bạn có nhìn thấy nó trước đâu!

             Con người chúng ta nói chung dễ bị Sa-tan đánh lừa cho nên chúng ta dễ dàng phạm tội với Đức Chúa Trời bằng nhiều cách, mà chúng ta không hề biết trước. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 3:2 Lời Chúa phán: “ Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hãy cầm cả mình. ”Những yếu tố làm nền tảng đưa đến sự phạm tội của chúng ta thường là: hãnh diện về trình độ kiến thức phổ thông hay thần học, bản tính kiêu ngạo, ích kỷ, và tham lam v…v . Chức vụ và địa vị của một số người hầu việc Chúa và những người lãnh đạo tinh thần trong tổ chức của một số giáo phái hiện nay là điều rất đáng sợ trước tầm nhìn của Đức Chúa Trời.

             Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi cho nên ông đi bất cứ nơi nào. Thành ngữ “ không biết mình đi đâu” là chìa khóa đức tin để dành cho sự vận hành của Đức Chúa Trời trên đời sống người được Chúa kêu gọi. Nhìn suốt cuộc đời của Áp-ra-ham trong Thánh Kinh, bạn đã thấy từng bước đi, từng việc làm, và từng kết qủa mà Đức Chúa Trời ban cho ông rồi chứ. Bạn phải nhớ rằng: một việc làm nào bất kỳ; khi mà bạn tỏ thái độ vâng lời Đức Chúa Trời, thì bạn đã là người hạ mình vâng phục Chúa, nhường sự quyết định bất kỳ công việc gì của mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi bạn làm việc mà bạn bước đi theo ý riêng bạn thì sẽ không còn chỗ để Đức Chúa Trời có cơ hội giúp bạn nữa. Trong hai phương diện ấy sẽ cho chúng ta hai kết quả hoàn toàn khác nhau:

          1/ Sự quyết định của con người sẽ đưa đến kết quả là gây nên tai hại khó lường.

          2/ Sự quyết định của Đức Chúa Trời sẽ là thành công lâu dài, bền bỉ, và phát triển một cách vượt bực, vì có Thần của Đức Chúa Trời thực hiện và bảo vệ công việc ấy.

              Nhìn vào trong thực tế của Đạo Chúa hiện nay, có một điều mà bạn không thể nào phủ nhận được đó là: Con người quyết định sự việc thuộc về Đức Chúa Trời nhiều hơn là Đức Chúa Trời quyết định. Cho nên thực tế đang xảy ra nhiều sự xáo trộn mà con người càng ngày càng lún sâu vào sự thất bại không có lối thoát. Hầu như tất cả mọi phương diện trên đời này, hay ở trong một số giáo hội, sự việc đều xảy ra một cách giống nhau. Khi đọc Kinh Thánh Tân ước bạn nhận thấy quyền năng của Chúa Jêsus khi còn tại thế, Ngài đã thực hiện những phép lạ như thế nào? Và khi đọc sách Công Vụ Các Sứ Đồ bạn thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh ra sao? Còn đối với đất nước chúng ta, Tin Lành đã hiện diện hơn 100 năm rồi mà nó giống như là “ Tin Lành đã đến mà Chúa Thánh Linh chưa đến vậy!” Bầu không khí thì quá lạnh lẽ trong sự tôn vinh, thờ phượng, còn bên ngoài thì đầy dẫy sự bất đồng và  xung đột. Tôi nói điều này hoàn toàn mang tính thực tế mà không ai có thể phủ nhận được. Chúng ta hãy tập trung cầu nguyện để Đức Thánh Linh thật sự thi thố quyền năng Ngài trên quên hương Việt-nam và trên Hội Thánh Ngài ở khắp nơi khắp chỗ.

             Bạn cứ nghĩ kỹ xem, chẳng hạn như trong một lớp học, các học sinh đã có mặt đầy đủ đúng như giờ giấc quy định, nhưng thầy giáo chưa đến, nên các học sinh vô trật tự, không có một nề nếp gì cả. Cho đến khi thầy giáo đến, thì mọi việc mới được thay đổi, và nề nếp mới bắt đầu. Nhưng còn đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì có phải là Đức Thánh Linh chưa đến không? Hay là Ngài đã đến rồi. Nhưng nếu ai bảo Ngài đã đến rồi, thì tại sao lại có sự bất hoà và sự phân rẽ lại xảy ra, giống như là vô trật tự vậy? Vậy thì sự kính sợ Đức Chúa Trời ở đâu? Như vậy thì giải thích thế nào? Hay là có những người coi thường Ngài, từ chối Ngài, nên Ngài đã xa họ, nên sự bất ổn đã ngự trị trong Hội Thánh của Ngài ở rất nhiều nơi.

               Dẫu vậy, chúng ta cũng được an ủi lắm khi nghe Đức Thánh Linh có “cơ hội”  thăm viếng một số nơi thờ phượng của anh em ở tư gia, rải rác khắp nơi trên quê hương, và một số giáo phái đang đầu phục quyền tể trị của Ngài. Nên Ngài đã thể hiện quyền năng trong sự chữa lành, vô số anh em được kêu gọi dấn thân ra đi rao truyền danh Chúa, mặc dù đời sống họ chỉ có những đồng tiền lẻ trong túi áo của mình mà Chúa cho kiếm được, nhưng công việc Chúa kết qủa đến nỗi, “ nếu có bán cả thế giới này đi thì giá trị nó cũng không sao sánh bằng.”

             Khi những hình ảnh này đang xảy ra khắp nơi, chúng ta không khỏi nhớ đến hoàn cảnh của Hội Thánh đầu tiên bị tan lạc, chỗ nhóm lại thường là những nhà riêng. Nhưng tình yêu thương thì tràn ngập lòng người. Và quyền năng của Đức Thánh Linh cũng đã bày tỏ hết nơi này đến nơi khác một cách kỳ diệu và sôi nổi, vang lừng khắp nơi khắp chỗ. Tạ ơn Chúa.

               Nếu bạn là người hầu việc Chúa, bạn đã từng khẳng định mình là người vâng lời Đức Chúa Trời, “thì bạn đừng nói với tôi về những công việc mà bạn đã làm trong giáo phái bạn. Nhưng bạn hãy nói cho tôi biết , những việc gì mà bạn đã làm với những anh em ở giáo phái khác.” Nếu giả sử bạn bực bội để nói với tôi rằng: bạn đang ở trong một “ công ty Tin-lành” nào đó, thì tôi thông cảm với bạn về vấn đề cạnh tranh, và tôi không bàn dến nữa, vì điều đó là phải có trong lãnh vực trần gian. Nhưng nếu bạn nói: Bạn thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì Chúa là “ cái cửa.” Nếu bạn là người thuộc về Chúa, giống Chúa, bạn phải tự động dang rộng vòng tay để tiếp đón anh em mình.

          Trong tất cả mọi toà nhà cao tầng tại Hoa Kỳ, người ta xây dựng rất nhiều loại cửa. Có những loại cửa mà họ đề chữ “ Lối Ra” vì họ sợ hoả hoạn, những người ở trong không có lối thoát .Đây là vấn đề an toàn triệt để đối với bất kỳ loại kiến trúc nào của con người.

           Nhưng còn đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì theo tôi thấy, Chúa không phải là cái cửa để khi hoả hoạn con chiên có đường chạy ra. Mà Ngài là cái cửa duy nhất, luôn-luôn sẵn sàng mở rộng để cứu linh hồn hư mất cho bất kỳ người nào ở ngoài đời chạy vô hội thánh. Nhưng xét ra có một số nhà thờ bây giờ nên mở thêm cửa ở phía sau và đề chữ “ Lối Ra Khi Tinh Thần Khủng Hoảng.” Phòng trường hợp mục sư hay ban lãnh đạo tinh thần làm khủng hoảng thì con chiên trong hội thánh có đường  mà thoát thân.

B / Bạn Có Kiêu Ngạo Về Trình Độ Thần Học Của Bạn Không?

                Người ta học thần học, để biết về Đức Chúa Trời Chân Thần là Đấng như thế nào, đặc tính của Ngài ra sao? Ngài dạy chúng ta những gì phải làm? Và làm thế nào để sống đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong đó còn vô số những đề tài phải học, mà học cả đời vẫn chưa hết. Có người bảo rằng: “ càng học cao càng thấy được Chúa.” Nhưng theo tôi nghĩ thì có thể phải hiểu ngược lại: “ Càng học cao hiểu biết nhiều về Chúa, thì lại càng thấy rõ con người thật của mình” thì đúng hơn. Còn nếu càng học cao càng thấy Chúa mà không thấy được mình thì càng nguy hiểm! Bởi vì trường hợp này sẽ dẫn đến cho ai đó, nếu tiếp học đến tột đỉnh, mà không còn ai có thể dạy mình được nữa, thì lúc đó mình chỉ thấy mình chứ còn chẳng thấy ai  nữa!

            Nếu bạn đứng trước cái gương mà bạn không thấy rõ được bạn, mà bạn thấy cái gương rõ hơn bạn thấy bạn; thì tôi thấy bạn đã có vấn đề! Người hầu việc Chúa phải học về Thánh Kinh là điều bắt buộc, vì sự hiểu biết về Lời Chúa đem lại sự lợi ích cho chính bản thân mình và cho người khác qua sự hiểu biết mà Chúa cho mình. Cái nấc thang trình độ được tìm thấy ở người khôn ngoan nhất được Chúa dạy trong Thánh Kinh sách Giăng 13:14 như sau: “Vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.”

             Nếu bạn có dịp ghé qua các trung tâm huấn luyện võ thuật thì bạn sẽ có một được một bài học khá thích thú, rồi sau đó sẽ “nhức đầu.” Trong bất kỳ võ đường nào; cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Tất cả những võ sinh khi đã đăng ký vào võ đường thì đều phải học nội quy và quy định của võ đường. Cho nên những người ghi danh học võ để hộ thân, hay muốn lên võ đài  gì đó v..v ..Nhưng khi vô lớp học, thì vô cùng trật tự. Khi mục kích những lớp võ sinh học tập, bạn sẽ thấy những lớp nhỏ tuổi mang đai màu trắng hay màu xanh thì ra đòn; ra thế chưa thấy gì là vững vàng cả. Cho nên khi ra khỏi cửa võ đường đa số các em còn múa may làm như là chân tay còn “ngứa ngáy” lắm. Nhưng ngược lại, những lớp mang đẳng cấp càng cao, thì tinh thần của người võ sĩ lại  khá vững vàng, điềm đạm và chững chạc. Và người ta thường nói rằng: Người học võ càng cao thì lại càng hiền hoà và có tánh hay bênh vực người yếu ớt, cô thế.

             Đúng ra những người học võ càng cao thì lại càng phải hung dữ chứ? Đi đến đâu thì đánh nhau đến đó mới có tinh thần võ sĩ chứ? Nhưng không phải như thế, mà hoàn toàn ngược lại. Vì người học võ càng cao thì lại càng thấy rõ sự yếu kém của mình trước khi học. Cho nên khi đã thành tài rồi thì lại càng thông cảm hơn khi nhìn thấy sự yếu đuối của người khác, hầu sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người nào bị hiếp đáp mà mình gặp, không phân biệt ai hết. Thật đó là một hành động võ sĩ đạo, rất đáng được khen ngợi. Nhưng mà nếu người học võ – là học cách để hộ thân, nhưng cũng rất dễ  xâm phạm giới hạn để đánh người; mà họ lại không đánh người, cũng không đánh lộn với nhau, mà bênh người, giải hoà cho những cuộc xung đột. Vậy người học Lời Chúa là để biết yêu thương nhau hơn, giúp đỡ, an ủi khích lệ nhau, hàn gắn những đổ vỡ của người khác. Nhưng thực tế thì có vô số người lại không thương được người anh em trong Chúa thì làm sao thương được người ngoài Chúa. Không giữ cho nhau sự trọn vẹn, lành lặn thì làm sao có thể hàn gắn sự rạn nứt hay đổ vỡ của người khác! Có người lại mang bản tính hiếu chiến, đi đến đâu thì gieo xung đột bất hoà đến đó thì giải thích làm sao! Nói cho cùng, bạn muốn lý luận hay biện minh thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn là người đang ở trong con đường cùng, tối tăm, cách xa Chúa. Vì Chúa có phán rõ trong Thánh Kinh sách I Giăng 4:20 “ Ví có ai nói rằng: ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được.” Ông Bà mình cũng thường dạy con cháu rằng:

 Học thì phải đi đôi với hành

 Thương người như thể thương thân

                Có một điều tôi cảm thấy rất được khích lệ: vì trên thực tế có rất nhiều vị mục sư  có trình độ học vấn  cũng như kiến thức về thần học rất cao. Nhưng lại khiêm nhường, hạ mình một cách rất đáng kính trọng.  Những vị ấy vâng theo lời Chúa dạy, sống mẫu mực lắm, đến nỗi khi tôi nhìn đến những qúi vị ấy tôi khâm phục muốn rơi lệ. Dầu sao đi nữa thì trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng phải có vô số những người đầy tớ có “trình độ” vâng phục lời dạy của Chúa Jêsus, bằng cách thể hiện đời sống khôn ngoan thông sáng được bày ra giữa thế gian để làm vinh hiển danh Chúa một cách công khai  như thế chứ.

C/ Bạn Đã Cố Tình Làm Lu Mờ Sự Hiện Diện Của Đức Thánh Linh Cho Nên Ngài Không Thể Giúp bạn!

           Việt Nam là một quốc gia có được sự quan tâm của Đức Chúa Trời một cách đặc biệt đó là: Chúa cho có nhiều sứ giả phục hưng để mắt đến. Và đã có nhiều lời tiên tri của các đầy tớ Chúa đầy ơn trên thế-giới tiên báo cho biết: Chúa sẽ thăm viếng đất nước này. Đã có những bài giảng nẩy lửa, như búa đập vỡ đá. Nhưng trải qua thời gian dài cả hơn 100 năm rồi, mà dấu hiệu của sự phục hưng vẫn chưa được Chúa Thánh Linh thực hiện trên Hội Thánh tại Việt-Nam. Những bài học phục hưng đã được rầm rộ tung ra để huấn luyện khắp các  hội thánh như nước vỡ bờ. Đã có vô số mục sư đặt chân đến Nam Hàn để xem Đức Thánh Linh vận hành trên Hội Thánh Nam Hàn như thế nào, và cách người Đại-Hàn phát triển hội thánh ra sao, để đem kinh nghiệm về áp dụng cho hội thánh của Việt-Nam mình.

           Vô số sách của mục sư jongkee Cho, khi được lọt vào tay của Hội Thánh Việt Nam thì tức tốc được in ấn một cách khẩn cấp để truyền bá về kinh nghiệm phục hưng. Nhưng tại sao đến bây giờ Hội Thánh Việt Nam chưa phục hưng? Vì Hội Thánh Việt Nam chỉ phục hưng về phương diện trí tuệ và tổ chức thôi, chứ chưa thực sự phục hưng trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời như Ngài đang mong muốn! Nếu bạn hiểu được rằng: một bệnh nhân vết thương chưa thật sự lành lặn thì làm sao có thể nói đến một cơ thể khoẻ mạnh để làm việc nọ việc kia. Hội Thánh của Đức Chúa Trời phải là một Hội Thánh yêu thương, tha thứ, và hiệp một thật trọn vẹn. Cho nên chờ đợi phục hưng là điều mà mọi người trong mọi giáo phái đã trông mong cả 100 năm nay, muốn được Đức Thánh Linh Ngài thương xót và thực hiện trên quê hương của chúng ta như hội thánh của người Nam Hàn bây giờ vậy. Chúng ta phải ao ước, chúng ta phải trăn trở; điều ấy là phải lẽ. Vì hàng triệu-triệu người Việt-Nam đang đứng trước sự khao khát Tin-Lành quyền năng của Đức Chúa Trời.

            Đã có vô số người kiêng ăn cầu nguyện kêu khóc với Đức Chúa Trời, xin sự thăm viếng của Ngài. Đây là sự cấp bách và cấp thiết nhất của những người có lòng yêu mến Chúa. Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Ê-sai 55:6  “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” Có vô số người ngồi bóp trán để “ nặn ra” một câu hỏi  quá quen thuộc: Làm sao để Hội Thánh Việt Nam được phục hưng? Tôi nghĩ đơn giản là : Bạn cứ phục Đức Chúa Trời chống lại Sa-tan thì cơn phục hưng sẽ đến. Trong Thánh Kinh sách Gia cơ 4:7 Lời Chúa phán: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma qủy thì nó sẽ lánh xa anh em.” Cho nên vô số mục sư khi rời khỏi đất nước Nam Hàn về đến biên giới Việt Nam thì tất cả mọi sự người ấy chứng kiến được về phương diện tai nghe mắt thấy ở tại nơi đó thì họ lại nghĩ rằng, nên quên đi tất cả mọi sự ấy là  tốt hơn cả. Vì nếu về giáo hội nhà, mà lỡ buột miệng ra một câu mà bị chống, thì mình sẽ bị ghép vào tội truyền bá “đạo Ngũ Tuần” thì tai bay vạ gió ngay! Cho nên cứ im lặng coi như mình chẳng biết gì cả là tốt hơn hết.

            Bây giờ cứ coi như giáo hội giáo hay giáo phái mà mình đang phục vụ giống như là chiếc xe cũ. Cứ  để cho nó chạy được đến đâu hay đến đó, có cày nát “đường” phố cũng chẳng sao. Nếu máy móc quá cũ dầu nhớt có đổ dọc đường thì cũng kệ nó đâu có gì đáng quan tâm đâu . Vì “đường” là của nhà nước, có chính phủ lo. Còn nếu ai đạp phải dầu nhớt té gãy chân, gãy tay cũng “đâu có sao” vì đâu phải chân tay của mình đâu mà sợ!

                Nếu nói đến khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới, thì mỗi một ngày có biết bao nhiêu kiểu máy tối tân được ra đời, thì cũng phải có vô số kiểu máy cũ lỗi thời, hư hỏng phải ra đi. Có như thế thì khoa học mới đáp ứng được nhu cầu  phục vụ đời sống cho con người mỗi ngày một hiệu qủa hơn. Hội Thánh Đức Chúa Trời thì không cần đến khoa học. Cũng chẳng cần phải đổi mới. Vì Hội Thánh đâu có gì cũ kỹ đâu mà cần phải đổi mới. Nếu đã nói đến Hội Thánh thì mẫu mực đã có từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ Tuần rồi, mà sự vận hành của Ngài cứ mãi mãi là như thế cho đến khi Đức Chúa Jêsus tái lâm, mà Ngài không hề mệt mỏi. Còn điều đáng nói; là thuộc về phần con người ở trong hội thánh đáp ứng với sự kêu gọi của Ngài như thế nào mới là điều đáng quan tâm. Nếu có nói tới đổi mới, thì con người phải đi đầu để có một đời sống mới, phù hợp với Chân lý, hầu hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó cho mỗi người. Chứ Hội Thánh không có gì phải đổi mới cả. Có một điều mà chúng ta phải nhận ra được đó là: “ Hiện nay Hội Thánh đang bị ảnh hưởng bởi con người. Cho nên con ngươì phải xin Thánh Linh Ngài đổi mới con người, để con người được ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn của Hội Thánh.“ 

           Mỗi người trong chúng ta khá ra sức kêu cầu Đức Thánh Linh. Xin Ngài chỉ ra cho chúng ta sự sai sót của mình để loại bỏ ra khỏi đời sống tâm linh mỗi ngày, mỗi giờ phút trong đời sống. Đừng cố tình đi ngược lại với ý muốn  Chúa. Hãy dốc đổ lòng mình trong sự cầu nguyện hãy mạnh dạn nói như thánh Phao-lô: “tôi coi tất cả mọi sự như  rơm rác hầu cho được Đấng Christ.” Hãy yêu thương anh em cách chân thành: giống như “ người thiện yêu người ác.”Chứ đừng giống người ác yêu người thiện,” thì Chúa Thánh Linh chắc-chắn sẽ đến thăm viếng và phục hưng Hội Thánh trên quê hương của chúng ta, chúng ta hãy kiên nhẫn bền lòng mà chờ đợi. Nhưng mỗi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho con người mình thật hoàn hảo để đón nhận sự thăm viếng của Chúa. Trong Thánh Kinh sách Ô-sê 6:3 Lời Chúa phán: “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài chắc-chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.”

           Cho nên điều quan trọng hơn hết là mỗi người phải đổi mới chính mình, bất kể người ấy là ai. Ăn năn để quay về với ý muốn Chúa trên Hội Thánh của Ngài. ” Vì hội thánh ngày nay so với những tiêu chuẩn mà hội thánh đầu tiên có, khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ Tuần thì một số hội thánh địa phương  hiện nay đang có chiều hướng đi xuống. Nó giống như một số chủ xe hơi, đã lái xe lên đỉnh núi chơi, sau đó hớn hở, phô trương, tình nguyện gỡ bỏ thắng của chiếc xe mình để xuống dốc-mà không hề biết hậu quả của sự việc kinh khủng ấy! Tôi nói điều này không phải để hỗ trợ cho bất kỳ giáo hội Ngũ Tuần nào, hoặc bất kỳ giáo phái nào đó. Hay là có ai đó hiểu lầm nghĩ là tôi muốn tất cả mọi giáo hội đều lấy tên Ngũ Tuần cho sớm phục hưng chăng? Không phải thế đâu. Vì nếu ai đó có thật sự lấy tên Ngũ Tuần đặt cho giáo hội mình; mà con người và tấm lòng mình không hướng đến sự khao khát một bầu không khí đầy dẫy sự diệu kỳ  từ nơi Đức Thánh Linh thì cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Vì sự phục hưng đến, không phải do cái tên. Nhưng do chính tấm lòng của con người. “ Vì con người thì xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thì xem trong tấm lòng.”

          Bởi vậy cho nên có vô số người Cơ đốc, cũng như một số mục sư nói chuyện rất là khuôn khổ, giữ “môi miệng” rất ư là cẩn thận và vô cùng khoa học. Cảnh giác rất cao độ khi nói chuyện về công việc Chúa trước mặt mọi người. Họ cố tình tránh né nói đến danh xưng của Đức Thánh Linh. Sợ người đối diện, hay tập thể mình đang làm chứng về công việc Chúa hoặc chia sẻ, hay dạy dỗ, nghĩ lầm mình là người thuộc giáo phái Ngũ Tuần thì “chết dở,” tương lai người ta sẽ không mời mình nữa! Từ chỗ sai lạc này, cho nên giáo hội nào, con người nào; càng chống Ngũ Tuần, thì lại càng xa rời Đức Thánh Linh một cách khốn khổ. Bạn nên đặt ra cho mình hai câu hỏi, và bạn hãy tự trả lời hai câu hỏi ấy như sau đây:

               1/ Tại sao tôi lại chống giáo phái Ngũ Tuần, tôi dựa vào cơ sở nào?

             2/ Tại sao người ta không chống giáo phái tôi. Mà tôi cứ luôn chống mọi giáo phái khác?

            Như vậy kết luận rằng: Con người có đủ khả năng để phát triển giáo hội, mở rộng giáo hội. Nhưng con người không thể phục hưng Hội Thánh vì con người không có năng quyền mà chỉ có khả năng mà thôi. Điều đó cũng giống như một người có một thân thể to lớn, mặt mày đẹp đẽ, ngoại hình sang trọng, càng ăn vào càng mập ra, nhưng không có xương sống. Vậy thì Hội Thánh mà không có sự “hà hơi” tiếp sức của Đức Thánh Linh thì cũng giống như thế. Cho nên sự phục hưng Hội Thánh không phải là sự khôn ngoan lanh lợi của con người. Mà là do con người biết hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Thánh Linh để nhận sự thương xót của Ngài Trong Thánh Kinh sách Xa-cha-ri 4:6 Lời Chúa phán :“Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

             Thế mà có người Cơ đốc cả đời cầu nguyện không dám nhờ Đức Thánh Linh, hay xin Đức Thánh Linh, vì người ta có một nỗi lo sợ lạ lùng từ nơi Sa-tan dạy cho đó là: Nếu cầu nguyện mà xin Đức Thánh Linh chẳng may Ngài nhậm lời thăm viếng mình; lại cho mình nói “dăm ba tiếng lạ” thì hỏng cả. Mình lại trở thành kẻ chống nghịch với giáo hội. Vậy thì chết mình rồi còn gì! Chưa kể đến bị khép vào tội tà đạo nữa, rồi anh em trong giáo hội khinh chê, coi thường, không khéo thì lại bị dứt phép thông công thì lại khốn khổ về phần linh hồn mình! Như vậy có nghĩa là vô số người trong một số giáo hội hiện nay đang tránh né Đức Thánh Linh thì làm sao có thể đón nhận được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh! Chẳng lẽ cứ nói đến Đức Thánh Linh thì lại phải đề cập đến tiếng lạ sao? Thánh Kinh đâu có dạy điều đó bao giờ. Và ai dạy cho ai nói tiếng lạ, thì người dạy đó phải hoàn toàn chiụ trách nhiện về tội “ lạm dụng danh xưng của Đức Thánh Linh” để thực hành một ân tứ giả dối.

             Chúng ta đừng quên rằng: Trong Thánh Kinh sách Tin Lành Giăng 16:7 Lời Chúa Jêsus phán: “ Dầu vây, ta nói thật cùng các ngươi: ta đi là ích lời cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”Thiết tưởng bạn nên ổn định lại tấm lòng mình mà suy gẫm cho thật tường tận những gì mà Chúa Jêsus đã phán dạy bạn. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4:8 Lời Chúa Jêsus phán: “ Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình, có ai hai lòng sẽ làm sạch lòng đi.”

           Đa số con cái Chúa có sự hiểu biết về Đức Thánh Linh theo sự phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh thì rất kém. Nhưng mà hiểu “lời”của một số mục sư thay Chân lý để dạy một số sai lạc về Đức Thánh Linh thì rất là rành rẽ, nhớ dai, khó quên, mà lại thực hành không hề sai trật mới buồn chứ! Đây là một sự thật vô cùng  buồn bã trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Theo Thánh Kinh thì chẳng một điều gì thuộc về lãnh vực ân tứ mà do Đức Thánh Linh ban cho mà lại không tốt đối với người nhận điều ấy.  Nhưng xét ra thì có vô số người nhận được ân tứ từ nơi Chúa ban cho, nhưng đa số sử dụng theo ý riêng, không theo ý Chúa, nên thực hành sai lạc. Từ chỗ đó Sa-tan có vô số cơ hội xen vào lãnh vực ân tứ khi người đó sử dụng, cho nên làm xáo trộn Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng quên rằng, ai là người nhận được sự ban cho từ nơi Chúa bất cứ về ân tứ gì, thì người đó phải dùng, và khi dùng thì hoàn toàn phải chiụ trách nhiệm về cách sử dụng ân tứ ấy trước Đấng ban cho. Còn người nhận được ân tứ mà không biết giá trị, nên không dùng đến thì cũng sẽ bị Ngài cất đi luôn, và sẽ không bao giờ có nữa. Bạn đừng để tình trạng này xảy ra đối với mình. Vì mất bất cứ điều gì về đời sống vật chất hiện nay nếu mất, bạn hy vọng có cơ hội tìm lại được. Nhưng mất ơn, mất ân tứ mà muốn tìm lại, thì đó là điều vô cùng khó khăn. Vì ân tứ là do sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là những phương diện nằm ngoài tầm tay và khả năng của con người chúng ta. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 13 : 12 Lời Chúa phán : “ Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có ,thì họ sẽ được dư dật ,nhưng kẻ nào không có sẽ cất luôn những điều họ đã có nữa.” Nhưng bạn cũng phải nhớ cho rằng: Chính bản thân mình cũng phải cẩn thận, đừng vì bản tính muốn lên mình, cho mình là ngườoi đặc biệt, mà tự tạo ra ân từ giả, thì sẽ lãnh sự sửa phạt của Đức Thánh Linh.

 

XII / Bạn Hãy Lắng Nghe Tiếng Chúa Gọi.

          Ở Hoa-Kỳ hay các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Mỗi một nhiệm kỳ tổng thống bốn năm; sẽ được bầu lại, để thay thế người lãnh đạo quốc gia. Cứ mỗi lần như thế; thì kế hoạch của quốc gia lại có ít nhiều sửa đổi. Vì nội các của ông này; không phải là nội các của ông nọ để lại. Và ông tổng thống này cũng không phải là con người hay bản tính giống khuôn như đúc của ông tổng thống kia. Cho nên mỗi người lãnh đạo ảnh hưởng trên quốc gia mỗi khác. Vì thế  mỗi lần bầu cử lại là một cơ hội cho người dân chọn một khuôn mặt để gởi gấm hy vọng của mình vào. Người Việt-Nam mình có câu rất hay “ chọn mặt gởi vàng” là như thế.

            Nhưng suy ra cho cùng, thì bây giờ người ta bảo: thời đại nào cũng rất là khó tin tưởng ở con người. Không phải vơ đũa cả nắm đâu, nhưng thực tế cẩn thận vẫn là điều tốt cho mình. Nhất là thế kỷ 21 này, khi khoa học đang tiến tới đỉnh cao, thì con người cũng có phần kinh nghiệm nhiều về cuộc sống hơn. Nhất là mạng lưới truyền thông bây giờ hoạt động bao trùm địa cầu, cho nên vấn đề truyền tin đã ảnh hưởng rất lớn trên đời sống hàng ngày của mọi  người. Nó làm cho con người giàu kinh nghiệm hẳn lên, nên có một đời sống khá thực tế. Vì đã có vô số những sự việc gian ác, lừa đảo xảy ra trên thế giới mỗi ngày. Nên bây giờ người ta bảo: Nhìn mặt không còn chắc ăn nữa rồi, mà phải nhìn tấm lòng mới được! Nhưng tấm lòng là nơi sâu thẳm nhất của con người ai mà nhìn được. Mình nhìn tấm lòng của mình còn chưa thấy, chưa hiểu gì ở trong tấm lòng mình, huống chi đòi nhìn tấm lòng người khác làm sao nhìn! Cho nên chữ “tín” xem ra có giá trị rất lớn trong mọi phương diện quan hệ của con người với nhau và nhất là con người đối với  Đức Chúa  Trời. Trong Thánh Kinh sách khải Huyền 2:10 Lời Chúa phán: “ Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.”

            Nếu bạn nhìn vào trong một vũ trụ bao la và sự chuyển động một cách nhịp nhàng của nó; bạn sẽ nhận thấy một Đức Chúa Trời dựng nên nó từ nơi đặc tính của Ngài như thế nào? Còn nếu bạn nhìn vào trong một tập thể, hay gia đình, xã hội, hoặc Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì bạn thấy bản tính con người của chúng ta như thế nào? Hay thay đổi. Cho nên không có nơi nào có mặt con người mà nơi đó lại được hiền hoà, yên ổn và bịnh tịnh lâu dài cả. Mà nay hết chuyện này xảy ra, ngày mai chuyện nọ ập đến.

            Cái khuyết điểm lớn nhất của con người nói chung là: Khi chúng ta mới gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, tất cả đều nhìn nhau với cặp mắt tốt. Chỉ vì chưa phát hiện được ở nhau những hành động hay lời nói đi ngược lại với ý muốn của nhau. Chẳng qua là vì  sự gặp gỡ còn mới mẻ, ai nấy đều giữ kẽ với nhau, dùng kinh nghiệm sống để che đậy  sự thiếu xót của mình một cách rất là khéo léo; để cho người đối diện mình có vẻ nể nang mà khâm phục mình. Nhưng càng về lâu về dài, chẳng ai còn có thể dấu ai được nữa. Nên con người thật của mỗi người bị “ngộp thở” bắt đầu “trồi lên” và phải lộ ra. Bây giờ hạt giống của sự cãi lẫy, bè đảng, nói hành, nói xấu bắt đầu nẩy sinh.  Những cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng có cơ hội xuất đầu lộ diện.

           Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm được những con người thật thà, trung thực, hiền lành, đức độ ở đâu? Phải nói là có đó. Nhưng tìm kiếm thì quá khó đối với thế gian này. Cho nên trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 20:6 Lời Chúa phán: “Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình. Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành.” Trong Thánh Kinh có vô số những trường hợp mà Lời Chúa dạy chúng ta phải giao chức vụ hay công việc cho những người trung thành. Như trong II Ti-mô-thê 2: 2 Thánh Phao-Lô đã cảm bởi Thánh Linh để thốt lên rằng: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”

 

    Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Bạn có phải là người trung thành với Chúa, với anh em  không?

             Nếu bạn khẳng định mình là người trung thành, vậy thì tôi xin hỏi: Bạn đang trung thành với ai?  Bạn có biết sự trung thành về tâm linh gồm cả hai phương diện mà buộc chúng ta phải nói đến đó là:

            1 / Trung thành với Chúa với Hội Thánh .

            2/ Trung thành với giáo hội với lãnh đạo tinh thần .

               Bạn phải xét cho kỹ vấn đề tối quan trọng này; mà tôi tin rằng bạn đã và đang lầm lẫn một cách nghiệm trọng. Vì nếu bạn là người thật sự trung thành với Chúa thì bạn sẽ “không thể trung thành với giáo phái.” Khi giáo phái thực hành những sự việc sai trái với lời dạy của Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu bạn trung thành với giáo hội, hay giáo phái có sự sai trái, thì bạn không thể trung thành với Chúa, vì những lý do sau đây:

           1/ Hội Thánh là do Đức Thánh Linh thành lập, mà chính Ngài là Đấng cầm quyền trên Hội Thánh của Ngài trải qua các đời. Mà mẫu mực của tất cả mọi tiêu chuẩn của Hội Thánh đã nằm gọn trong bộ luật của Thánh Kinh. Vậy nếu bạn tự hào là mình trung thành, trung tín với Chúa, thì có nghĩa là bạn sẽ đứng vững trong lời Chúa  để sửa đổi chính mình  cho đúng với ý muốn của Đức Thánh Linh thì bạn mới là người trung tín với Chúa. Có nghĩa là bạn phải rời khỏi bất kỳ giáo phái hay giáo hội nào, nếu họ cố tình đi ngược với lời dạy của Đức Chúa Trời; để kíp cứu lấy linh hồn của bạn. Còn nếu bạn vẫn đi ngược lại với ý muốn của Đức Thánh Linh để chiều theo lãnh đạo giáo phái, thì bạn đang là người trung thành với giáo phái để hướng linh hồn của bạn đi đến những bước sai lạc theo ý người lãnh đạo giáo phái hay giáo hội làm thiệt hại linh hồn của chính bạn và làm ngăn trở sự thăm viếng  Đức Thánh Linh Ngài. Nếu bạn tự cảm thấy mình qúa nhỏ bé mà người Việt Nam mình có câu“ thấp cổ bé miệng” thì bạn hãy sửa đổi chính bạn trước, bằng cách vượt ra khỏi những nơi ấy. Có nghĩa là khi bạn nhận diện được mình đang đứng trong vị trí sai lầm, thì tự làm cuộc cách mạng cho chính bản thân mình để thoát ra.

           2/ Con người không có thể trung thành trung tín với Chúa, nếu con người thích sống theo tâm lý, tình cảm mà coi nhẹ Chân Lý. Phải chăng Hội Thánh chỉ có một Đức Thánh Linh cầm quyền đời-đời; cho nên nhiều người cảm thấy bầu không khí nặng nề, khô khan và chán ngán chăng? Còn giáo hội hay giáo phái; lãnh đạo có nhiệm kỳ bầu cử nên sự mới mẻ luôn được thay đổi, khiến nhiều người cảm thấy vui vẻ chăng? Nhất là những người thân quen, bạn bè, hay trong dòng họ thì lại có cơ hội liên hệ gần gũi, hay thân cận với người lãnh đạo hơn Đức Chúa Trời để thăng tiến cuộc đời mình? Nhưng  nếu đã gọi là Chân Lý thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi, dù bất cứ ông mục sư nào, quen thân với mình  đến mức độ nào đi nữa. Nếu có phải bà con dòng họ mình đi chăng nữa, mà lên cầm quyền giáo hội hay quản nhiệm một hội thánh của Đức Chúa Trời  giao phó cho cũng phải thoát ra.   

            Tôi muốn đặt một câu hỏi để hỏi bạn: Nếu có một người nào đó đối xử với bạn lúc nào cũng tốt, ngọt ngào dễ thương, phương diện nào bạn cũng cảm thấy mát bụng. Vậy thì bạn có cảm thấy chán nản và cần phải có người khác thay thế người tốt ấy không? Chắc có lẽ bạn sẽ không bao giờ có sự suy nghĩ kỳ quặc như vậy chứ. Mà muốn người đó cứ tiếp tục đối xử tốt với mình lâu dài và mãi mãi giống như vậy. Cho nên muốn trung thành  với Đức Chúa Thánh Linh để xây dựng Hội Thánh Ngài thì bạn cũng phải xác định Ngài là Đấng tốt lành với bạn về mọi phương diện, mà bạn không muốn Ngài thay đổi với bạn. Nếu như thế thì bạn sẽ là người không thể trung thành với giáo hội, nếu giáo hội đó có những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhất là có bộ mặt chia rẽ anh em, hay là thờ hình tượng, hoặc cầu nguyện cho người chết!

           Tôi muốn nhắc lại, là tôi nói điều này với bạn xem ra khá nguy hiểm, nếu bạn không hiểu tận tường điều tôi muốn nói. Vì có nghĩa là khi bạn trung thành, trung tín với Chúa; thì bạn sẽ là người trung thành trung tín với Chân Lý của Chúa là lời dạy của Đức Chúa Trời. Mà đã gọi là Chân Lý thì sẽ không bao giờ thay đổi cả. Nhưng khổ nỗi giáo hội hay giáo phái là một tổ chức tâm linh, gồm những người tin theo Chúa tham gia vào trong đó, mà khi đã gọi là một tổ chức, thì phải có nhiều con người, mang theo nhiều đặc điểm, màu sắc. Nhất là về tổ chức tâm linh thì lại có những giáo điều, giáo lý, điều lệ, nội quy, hay quan điểm riêng của giáo hội giáo phái đó. Nếu chỉ mang tính cách tổ chức thì đã đành rồi, nhưng tệ hại khó lường là có những đặc điểm của giáo phái mang tính hơn thua, ganh tị, chỉ trích các giáo phái khác, gây chia rẽ với  những giáo phái mà họ không hề sai trật với Chân Lý Thánh Kinh, hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời.

             Thậm chí có những giáo phái, giáo hội “uốn cong” cả Chân Lý để phù hợp với quan điểm của người lãnh đạo đương thời. Chúng ta mới nói đến một tổ chức tâm linh, chứ chưa nói đến tầm quan trọng của Hội Thánh  Đức Chúa Trời nằm trong tổ chức của giáo phái, giáo hội, được lãnh đạo bởi tập thể lãnh đạo giáo phái, chứ không phải  bởi Đức Thánh Linh nữa! Chính vì lẽ đó khi nói đến thành ngữ “ Trung thành, trung tín với Chúa là không thể trung thành với giáo hội” thì bạn đã hiểu rằng: Trung thành trung tín với Chúa không có nghĩa là phải bất trung với giáo hội. Không phải thế. Mà bạn phải lên tiếng sửa sai những gì mà giáo hội dạy cho không phù hợp với Chân Lý của Đức Chúa Trời, gây chia rẽ anh em.  Nếu bạn là người như thế; thì giáo hội, hay giáo phái sẽ quy cho bạn là người bất trung, phản giáo hội. Đương nhiên bạn sẽ “được phong danh hiệu ấy,” chứ không phải bạn muốn danh hiệu ấy. Như vậy là bạn đã hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 2: 17 Lời Chúa phán: “ Còn ngươi mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy; khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có sự thông biết lẽ thật, vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ được chính mình ngươi sao.”

          Ở trong các quốc gia trên thế giới, người ta đã nhận thấy dấu hiệu leo thang của sự xung đột giữa các phe phái, các đảng phái chính trị. Sự khiêu khích giữa các quốc gia với nhau để mưu tìm một cơ hội chiến tranh, hầu giữ vị trí đẳng cấp “anh chị” trong vùng là điều mà đang được thực thi ở một số quốc gia hiện nay! Ai cũng hiểu rằng: Cường độ của sự xung đột gia tăng,thì hiểm họa của loại bom nguyên tử giết người hàng loạt là điều khó có thể tránh khỏi! Nhưng chẳng phải tất cả mọi chính trị gia trên thế giới đều có “loại máu” xung đột đâu. Mà cũng có vô số  người mang bản tính ôn hoà. Họ đã đi từ quốc gia này đến quốc gia khác để vận động cho hoà-bình. Nói chung, điều ao ước của thế giới hiện nay, là muốn biến trái đất này thành địa cầu phi nguyên tử. Nhưng lại có vô số quốc gia dự trữ  kho vũ khí nguyên tử đủ loại thì ao ước phi nguyên tử thế nào được? Nhưng vì sự sống còn của con người, phải có những người hy sinh cho sứ mạng hoà bình, làm sợi dây liên kết giữa người này với người khác, đảng này với đảng kia, quốc gia này với quốc gia nọ. Thật, đây là những con người đáng kính trọng trên địa cầu này. Trong Thánh KInh sách Ma-thi-ơ 5:9 Lời Chúa phán: “ Phước cho những kẻ làm cho người hoà thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.”

            Một lời kêu gọi và cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời, một phước hạnh cao qúy nhất dành cho những ai nghe được tiếng Chúa, đứng lên làm một công việc mà Đức Chúa Trời đang cần bạn làm. Nếu bạn ý thức được về lời hứa mà Chúa ban cho ai đó, thực hiện được sự giảng hoà trong anh em, thì bạn sẽ  hiểu thấu được sự phân rẽ sẽ đem đến cho Đức Chúa Trời một vết thương lòng đau đớn như thế nào? Hỡi những người con yêu dấu của Đức Chúa Trời Chí cao, hãy nhờ sức Chúa, mạnh dạn khơi lại dòng suối yêu thương đã khô hạn nơi nhiều người lãnh đạo tinh thần trong một số giáo phái. Bạn đừng sợ mình phải làm một mình. Bạn sợ thất bại chăng? Chẳng có công việc nào vì tình yêu thương mà thất bại cả. Chúa chúng ta đại thắng quyền lực của sự tối tăm chẳng phải bằng hận thù, hay gươm đao. Nhưng Ngài đã đắc thắng bằng tình yêu thương vô hạn lượng của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho bạn. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn. Đức Chúa Trời sẽ cho bạn thấy kết quả của việc bạn làm đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vô số người đang khao khát nối lại tình yêu thương trong anh em. Bạn hãy đứng lên. Đức Chúa Trời hứa với bạn trong Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai 44: 1-5: “Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi….”

          Ý thức được bổn phận và trách nhiệm của một người con cái Chúa trong hội thánh quả là điều phước tạp. Vì nhiều người không hiểu được bổn phận và trách nhiệm của mình trong hội thánh là phải làm gì? Có người nghĩ mình đi nhà thờ mỗi Chúa nhật đúng giờ là xong. Có người thì nghĩ, dâng hiến đầy đủ coi như bổn phận mình đã hết; chờ lãnh phước. Còn chuyện gì xảy ra trong hội thánh là trách nhiệm của mục sư, truyền đạo, chứ không phải của con cái Đức Chúa Trời! Tôi đã  nghe có người nói thế này: Mục sư là người Chúa gọi, ông ấy có toàn quyền trên hội thánh. Hội Thánh còn hay mất, ông ấy chiụ trách nhiệm. Nếu ông ấy có “bán” hội thánh đi nữa thì mình khỏi đi nhóm ở đó nữa, còn việc gì thì để Chúa sẽ tính với ông ấy!

          Tôi nghĩ rất đáng thương cho người phát biểu câu nói này. Vì người ấy thật sự không hiểu gì về Hội Thánh cả. Hội Thánh đâu có phải là một tổ chức do loài người dựng nên, giống như một công ty hay xí nghiệp nhà nước mà bán theo cách người ta gọi là mua bán nhà đất, hay nhượng quyền sở hữu hoặc cổ phần đâu. Mà bán Hội Thánh có nghĩa là chính mình bị bán. Vì những người tin Chúa là Hội Thánh chứ đừng hiểu lầm ngôi nhà thờ là hội thánh đâu. Nếu bán nhà thờ thì người bán lấy tiền, người mua làm chủ. Còn nếu bán hội thánh thì người bán không có tiền đâu mà lấy! Nhưng lấy chức vụ làm tay sai cho ma qủy. Còn người chấp nhận mình cho người khác bán, thì người đó cũng thuộc quyền làm con của chủ Sa-tan  rồi!

           Như vậy cũng có nghĩa là: có người đã biến một sự việc quá quan trọng thành ra chẳng có quan trọng gì. Còn một việc chẳng quan trọng gì hết mà có người lại nâng lên hàng quan trọng, mà còn tự nhận thêm bổn phận và trách nhiệm vào thân nữa chứ? Chẳng hạn như: Bạn bỏ tiền ra đầy đủ để mua một vé đi xem đại nhạc hội. Đúng ra khi bạn đi xem xong rồi; ra khỏi cửa là hết, nhưng bạn có cảm thấy hết đâu, còn nhắc đi nhắc lại cái dư âm của nó, và còn đem truyền bá từ người này sang người khác với cái hay, cái tuyệt vời của đêm đại nhạc hội ấy. Xét ra điều đó đâu có phải trách nhiệm của mình, mà đó là của người quảng cáo, của người thông tin, bình luận văn nghệ. Nhưng mà mình đã tự làm một việc mà không ai bảo làm. Phải như mình quan tâm đến Hội Thánh như thế thì tốt lắm. Và khi nghe Phúc Âm mà được nhắc đi nhắc lại với mọi người thì quá tuyệt. Cho nên Việt Nam mình cũng có câu rất hay đó là: “ Ăn cơm nhà mà đi vác ngà voi” là như thế.

 

XIII / Cái Mũ Tà Đạo Và Tà Giáo Hiện Nay .

           Có một số người  đang ngồi đếm các giáo phái ở trên đầu ngón tay mình, rồi phân vân, chắc lưỡi. Sau đó “nhắm mắt” nhâm nhi tí cà-phê đắng, rồi gật gù; phân loại ra, xem giáo phái nào là “ tà,” giáo phái nào là “không tà.” Sau đó mỉm cười có vẻ đắc chí lắm. Chỉ vì mình đã nhất trí với cái tự đánh giá; để rồi tự xếp hạng giáo phái mình, vào được loại giáo phái tốt hơn vô số giáo phái người! Hình ảnh này làm cho tôi nhớ lại trước đây ở Việt Nam, tôi thấy các công ty đem xe đông lạnh xuống vùng quê thu mua tôm xuất khẩu, rồi có người ngồi đánh giá. Loại tôm nào đúng tiêu chuẩn cho lên xe thì được gọi là tôm xuất khẩu. Còn loại nào không đúng tiêu chuẩn thì bị bỏ lại gọi là tôm nội địa, chứ không ai gọi tôm đúng tiêu chuẩn là:“Chánh tôm,” còn ngoài tiêu chuẩn thì gọi là: “tà tôm” bao giờ!  Nhưng mà họ làm việc này xem ra có ý nghĩa lắm, vì phải đúng với tiêu chuẩn của công ty xuất nhập khẩu và yêu cầu tiêu chuẩn của quốc gia tiếp nhận, thì họ mới bằng lòng thu nhận loại hàng đó  chứ. Về phương diện tâm linh cũng vậy, phải đúng tiêu chuẩn Thánh kinh về bất cứ phương diện nào, thì Chúa mới bằng lòng và chấp nhận cho mình là đúng với Chân Lý còn nếu không sẽ trở thành kẻ đi sai Chân Lý .Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 2:10 Lời Chúa phán :“Vì người nào giữ trọn luật pháp ,mà phạm một điều răn ,thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.”

            Theo như Việt Nam Tân Tự Điển thì từ “tà giáo” được giải nghĩa vỏn vẹn có hai chữ là “ Tà đạo” vậy là quá rõ rồi. Nhưng xem ra sự tranh chấp ở một số giáo phái hiện nay, từ ngữ này đang bị  lạm dụng một cách khá mạnh mẽ, khiến nó bị đảo lộn nghĩa của nó. Bây giờ mình tạm đóng  cuốn tự điển lại, để giải quyết sự việc này cho xong. Vì trên thực tế hiện nay mình nhận thấy: “tà giáo” và “tà đạo ” là hai loại danh từ, có hai phương diện riêng biệt, và phải giải nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau  thì mới có hy vọng hợp lý cho một số giáo phái đang tự đóng khung mình trong quyền lực trên đất này.

 1 / Tà đạo:

            Nếu nói đến tà đạo, thì cũng có nghĩa là người nào đó, hay giáo phái, giáo hội nào đó đi sai Chân Lý Thánh Kinh. Vì Chúa Jêsus là Đạo. Ý nói là người đó hiểu sai, thực hành sai lời dạy của Chúa, hay chống lại Chân-lý. Nếu xét theo sự vu khống của một số giáo phái đang lên mình kiêu ngạo, thì phải nói thẳng ra rằng: Trên thực tế, giáo phái nào cũng có thể tà đạo được hết,  không tà đạo lúc này, thì không cẩn thận cũng có thể tà đạo lúc khác. Không sai về phương diện này lúc này, thì cũng có lúc sai ở phương diện khác vào thời điểm khác v…v   Nếu lãnh đạo tinh thần giáo phái nào đó  có bản tính tự kiêu ngạo mà người ta bảo “ cầm đèn chạy trước xe hơi,” thì giáo hội, hay giáo phái nào đó vẫn có thể lạc vào con đường tà đạo một cách dễ dàng. Phước cho giáo hội nào, hay hội thánh địa phương nào, cứ “ chăm xem Đức Chúa Jêsus Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin” mình. Trong Thánh Kinh sách I cô-rinh-tô 10: 12 Lời Chúa cảnh báo:“ Vậy thì, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã.”

            Tại quốc gia Hoa-kỳ, vấn đề giao thông được xếp vào loại số một của thế giới về đường xá. Nhưng theo quy định của giao thông, thì bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Họ đều có những luật lệ quy định cho người điều hành phương tiện trên lộ giao thông của quốc gia, theo từng con đường ở trong quốc gia ấy. Không những luật lệ được quy định trong bộ luật giao thông bằng văn bản được in thành sách cho người ta đọc để nhớ, mà còn có những bảng hiệu cắm trên đường, hay những vạch sơn chia ranh giới cho dòng xe lưu thông thứ tự để bảo đảm an toàn. Xem ra  có hai loại vi phạm an toàn giao thông khá nguy hiểm trong khi đang điều khiển phương tiện:

          a/  Loại cố tình

            Người cố tình cho xe chạy ngược chiều trên đường quy định,  bất chấp sự có mặt của cảnh sát. Loại này được gọi là loại chống luật giao thông, coi thường  người thi hành công vụ, cố tình gây tai nạn cho người khác một cách nghiêm trọng, xét ra không còn cách nào bào chữa cho chính tội phạm khi phải ra trước toà án nữa.

        b/  Loaị  Không Cố ý

           Người bị quy trách nhiệm vi phạm trong loại này, là người đi đúng những lằn ranh đã được vẽ trên lộ, nhưng không một mực nhìn phía trước, mà thỉnh thoảng bị phân tâm nhìn người này, người kia, nên có lấn lằn ranh bên này, hoặc bên kia, khiến cho tình trạng an toàn ở hai bên trở nên đáng lo ngại. Loại này không cố tình, cho nên sau khi bị cảnh sát bắt, bị  khiển trách, hay phạt nhẹ thì họ sẽ tuân theo, không có gì nguy hiểm cả. Vì họ không phải là đối tượng chống luật giao thông để đáng phải quan tâm. Về phương diện tâm linh cũng thế. Xét ra có hai loại cũng cần được lưu ý sau đây:

          a/ Loại người, hay giáo phái cố tình đi sai Chân lý là lời dạy của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Họ muốn giải nghĩa Thánh Kinh theo quan điểm thần học cá nhân, và họ luôn-luôn cho mình là đúng. Tất cả những giáo phái ngoài họ, nếu họ xem xét mà không giống y như họ, thì họ cho là tà giáo. Loại này khá nguy hiểm. Vì lúc nào cũng coi mình là Chân Lý. Không chiụ lấy Thánh Kinh làm nền tảng cho mình, mà lấy mình làm nền tảng, rồi bắt người khác phải giống mình.

        b / Là loại người, hay giáo phái lấy Thánh Kinh làm nền tảng và bước theo sự dẫn dắt của Thánh Kinh. Nhưng cá biệt có những người ở trong giáo phái đó, hay là hội thánh địa phương nào đó, do mục sư quản nhiệm vô tình, hiểu sai, hay là khúc Thánh Kinh quá mới mẻ đối với mình rồi suy diễn, nên hướng dẫn sai trật về một phương diện nào đó, mà không có cố ý. Mà nó cũng chẳng phải là đặc tính riêng biệt về chủ trương thần học của giáo phái, cá nhân hay hội thánh địa phương, thì điều này đối chiếu theo Thánh Kinh cũng được kể như tà đạo. Nhưng  nếu có sự giúp đỡ để nhận biết là sai thì họ sẵn sàng sửa chữa mà không có gì phải đắn đo cả. Đây là loại người, hay giáo phái rất đáng kính phục. Vì làm lỗi thì rất dễ, ai là loài người bất toàn làm cũng được cả. Người Việt nam có câu: ” Nhân vô thập toàn” mà. Nhưng nhận biết lỗi để ăn năn, quay lại thì có mấy ai làm được đâu! Trong Thánh Kinh sách I Giăng  5:16 Lời Chúa phán: “Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.”

            Nói đến tà đạo thì có vô số giáo phái đang mắc vào vấn đề này. Có những sai trái đối chiếu theo Thánh Kinh mà người ta cho là chủ trương, hay quan điểm thần học của giáo phái ấy, thì xem ra không còn gì để nói nữa, có nghĩa là cố tình đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng có những giáo phái không phải là chủ trương hay quan điểm thần học, nhưng họ bộc phát quan điểm bất thường về phương diện nào đó. Cũng  có những trường hợp một giáo hội, hay giáo phái có chủ trương hay quan điểm thần học sai với Thánh Kinh nhưng có những Hội Thánh địa phương trực thuộc giáo phái ấy không thực hành những điều sai trái đó.

           Ngược lại, có những giáo hội đi đúng lời Chúa một cách cẩn thận, nhưng lại vô số hội thánh địa phương vướng vào tà đạo. Cho nên Chân Lý là trách nhiệm của mỗi người, chứ không phải dựa vào tập thể, hay bất kỳ ai mà mình có thể tin được. Sự sống đời-đời của chính chúng ta, ảnh hưởng trực tiếp do tấm lòng và hành động của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Vậy mỗi người phải khá cẩn thận về niềm tin mình, đừng để cho ai vì cách nào đó mà làm cho chúng ta bị lừa dối. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 1:22 Lời Chúa phán: “ Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”

2/ Tà Giáo .

          Tà giáo, nếu nói cho đúng nghĩa, để phù hợp với tình hình của một số giáo phái đang tranh giành ảnh hưởng phải, trái hiện nay, thì danh từ tà giáo phải được giải nghĩa là:  “Những giáo hội, giáo phái  nào bất kỳ nếu ở ngoài giáo hội, hay giáo phái mình!” Vì xem ra chẳng còn cách nào để giải nghĩa nữa. Nó cũng giống như hai người bất toàn chê trách nhau: Anh nọ chê anh kia: Tại sao anh laị thuộc về loài người bất toàn, mà không phải hoàn toàn giống như tôi vậy? Nhưng khi mở Thánh Kinh ra thì mới vỡ lẽ là mình cũng bất toàn chứ đâu phải chỉ người đối diện mình đâu!

            Một số giáo phái hiện nay cũng vậy. Tôi thấy chẳng phải chỉ riêng gì Việt Nam đâu, mà một số giáo phái ở nước ngoài cũng thế. Thấy giáo phái ngoài mình thì chê là tà giáo. Nhưng khi nhìn lại mình thì cũng đâu phải là Chân giáo đâu mà chê người khác tà? Nói như thế cũng không phải là không có những giáo phái tà đạo đâu, nhiều lắm, vô số. Nhưng đây thiết tưởng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Khi ai đó mở miệng để kết luận một giáo phái nào đó thì phải thận trọng và thật chính xác, do đối chiếu họ với Thánh Kinh, chứ không phải đối chiếu họ với giáo phái mình. Chính vì lẽ đó danh từ “tà giáo” ngày nay được dùng một cách rộng rãi, nhưng không thể theo tự điển được, vì nó bị con người bóp méo sự thật của chính nó. Vì đối với một số giáo hội chia rẽ thì  nó không còn chỉ về một giáo hội đi sai Chân Lý. Mà là để chụp mũ, kết án bất kỳ giáo hội hay giáo phái nào ngoài giáo phái của mình.

             Chính vì lẽ đó cho nên danh từ tà giáo ngày nay thiết tưởng là “phần thưởng” cho bất kỳ giáo phái nào muốn dùng để lên án anh em mình. Rồi sau đó mình lại được những anh em khác lên án mình. Nếu sự thật xảy ra như thế thì có giáo phái nào là không tà giáo đâu? Vì nếu cứ giáo phái nào ngoài giáo phái mình thì được gắn cho cái tên gọi tà giáo. Tình trạng này sẽ còn kéo dài cho đến khi nào tất cả mọi giáo phái “hiếu chiến” biết sự sai trật của mình, đừng kiêu ngạo nữa, mà hãy ăn năn với Đức Chúa Trời, hiệp một lại trong tình yêu thương anh em, thì danh từ tà giáo khi được ai đó nói lên, nó mới  trở về ý nghĩa nguyên thủy của nó. Trong Thánh Kinh sách Luca 6 :37 Lời Chúa phán: “ Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét, đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.”

 

XIV /  Cẩn Thận Khi Phát Biểu Những Điều Mình Chưa Hiểu Rõ.

             Đã có một vài người hỏi tôi một số câu hỏi sau đây:

             1/ Mục sư có phải là người thuộc giáo hội Ngũ Tuần không?

             2/ Mục sư không được ơn nói tiếng lạ,vậy mục sư nghĩ gì về người được ơn nói tiếng ấy?

             3/  Tôi rất tiếc vì mục sư hầu việc Chúa mà chưa được Báp-tem bằng Đức Thánh Linh ( ý nói chưa được ơn nói tiếng lạ). Vậy làm sao kết quả cho Đức Chúa Trời? 

           Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 5:26 Lời Chúa phán: “Chớ tìm kiến danh vọng giả dối mà trêu trọc nhau và ghen ghét nhau.”

             Hiện nay sự khác biệt giữa một số giáo phái về phương diện ân tứ chưa có thể giải  quyết, hầu cho anh em trong các giáo phái thông cảm mà đến gần nhau. Thì sự xung đột ở phương diện “đấu khẩu” lại bắt đầu nảy sinh, nhất là về vấn đề nói tiếng lạ, ảnh hưởng rất lớn cho việc hiệp một trong các anh em giữa các giáo phái. Đây là sự  việc mà mỗi ngày trong anh em lại có một sự rắc rối hơn. Nếu chúng ta không biết dừng lại khi phát ngôn những điều vô bổ; mang tính phân biệt, coi thường, hay khinh rẻ. Vì chính bản thân tôi đã đã kinh nghiệm rất nhiều trong hoàn cảnh này, nên tôi hiểu và rất thông cảm cho tất cả mọi anh em. Bởi lẽ đây chỉ là những trường hợp cá biệt; rơi vào trong một số anh chị em còn qúa non trẻ, chưa hiểu rõ, hay chưa kinh nghiệm về phương diện ân tứ, lại mang bản tính sốt sắng và vui mừng quá mức, dẫn đến ước muốn khoe khoang. Từ đó, không thể kềm chế được môi miệng mình. Cho nên cậy ơn Chúa tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi mà một số anh chị em rơi vào trong tình trạng nêu trên, đã từng hỏi tôi trong những tháng năm vừa qua.

           Nhưng những câu trả lời sau đây, sẽ không có cơ hội dành riêng cho những người đã hỏi tôi từ trước. Mà qua quyển sách này, ngược lại, nó được góp phần, để thể hiện một sự đóng góp đáng kể, có giá trị, mang tính giải đáp, cũng như giải thích một cách  tổng quát, cho bất kỳ ai có tấm lòng hoà giải. Hầu tạo mối thiện cảm cho hết thảy anh em trong mọi giáo phái hay giáo hội để  làm sáng danh Chúa trong thế gian mờ tối này.

            Trả lời câu hỏi thứ nhất :

            Tôi là một mục sư hướng về phi giáo phái. Vì tôi chỉ chuyên trách về Truyền Giáo thôi. Nhưng  giả sử nếu ở trong một hoàn cảnh éo le nào đó, mà tôi bị bắt buộc phải chọn một giáo phái để cho hợp lý và hợp pháp thì tôi có thể chọn bất cứ danh xưng của giáo hội hay giáo phái nào, miễn là tổ chức ấy đi đúng theo Chân Lý Thánh Kinh là được. Nhưng danh xưng đó phải có phần nào phù hợp với công việc mà Đức Chúa Trời đang giao phó cho tôi, để tôi có thể phát triển được dễ dàng. Danh xưng giáo phái theo sự suy nghĩ của cá nhân tôi; thì nó sẽ không bao giờ biến thành  nền tảng để tôi bị ảnh hưởng bởi quan niệm, hay đặc điểm hoặc giáo lý đã được tách rời phần nào khỏi Thánh Kinh của giáo phái ấy -nếu có. Cho nên, giả sử dù có phải chọn danh xưng của giáo phái nào đi chăng nữa, thì Chân Lý của Thánh Kinh vẫn là nền tảng duy nhất của niềm tin tôi, và Chúa là đầu của tất cả mọi phương diện trên đời sống tôi, chứ không phải là một tổ chức có tên tuổi, hay là ai đó đang nổi tiếng vào bậc nhất  ở  dưới trần thế này. 

            Nếu giả sử có ai hỏi: Trong tất cả các giáo phái Tin-Lành hiện có tại Việt nam, lần lượt mời mục sư đến thông công thờ phượng thì mục sư sẽ đến với giáo phái nào? Nếu được mời, mà có cơ hội, thì tôi sẽ đến với tất cả mọi giáo phái, cùng chung tín lý để tham dự. Vui mừng đón nhận tất cả những anh em; với tấm lòng nhiệt tình. Nhưng tôi cũng có thể sẽ không Amen với những  nội dung nghi thức thờ phượng của bất kỳ  giáo phái nào về cho mình. Nếu có những tiết mục sai trật Chân Lý và sự giảng dạy không phù hợp với Lời Chúa trong  Thánh Kinh. Nhưng tôi luôn-luôn tôn trọng.

            Đối với một giáo phái không cùng chung tín lý mời tôi. Tôi cũng vẫn vui vẻ cảm ơn lòng tốt và sự quan tâm của anh em đối với tôi. Tôi có thể đến hoặc không đến tùy theo sự quyết định của tôi. Vì anh em mời tôi đến tham dự, chứ không phải mời tôi đến để đoán xét tôi, hay đến để phê bình hoặc chỉ trích, hay là cố tình “nhồi nhét” cho tôi một sự dạy dỗ nào đó ngoài Chân Lý của Thánh Kinh. Vì điều quan trọng trước hết đó là: trước khi tôi đến với anh em, tôi phải biết người anh em của tôi mời tôi đến đó với mục đích gì rồi.  Và tôi phải biết tôi đến đó với tư cách như thế nào rồi chứ? Tôi có quyền quyết định đến hay là không đến, nhưng phải giữ được tình cảm của anh em, để chờ ngày Đức Chúa Trời tạo cơ hội cho chúng ta rao giảng Phúc Âm cho họ.  Cái khó; vì có một số người quan niệm rằng: Đến với một giáo phái khác mình; cũng có nghĩa là mình tự nguyện hiến thân để hoà đồng với tín lý của giáo phái ấy. Vì đã có vô số người lãnh đạo tinh thần hiểu điều này là như vậy. Chắc có lẽ họ bảo cũng giống như là lấy một ly nước ngọt mà đổ xuống biển thì nó cũng thành nước biển vậy! Nhưng rất tiếc mình là con người có linh hồn, có sự khôn ngoan Chúa ban cho; chứ không phải ly nước, hay là một thứ đồ vật nào khác. Cho nên theo tôi hiểu, thì quan niệm đó hoàn toàn sai lầm, mang tính ấu trĩ khó tả!

            Vì khi bạn đến với anh em, là đến với đồng loại, là đến với đồng lao. Chứ chưa nói đến vấn đề cao siêu hơn, đó là đến với những người trong gia đình của Đức Chúa Trời.  Hãy mở rộng vòng tay yêu thương để đón  nhận tình người là trước hết. Rồi đằng sau sự gặp gỡ đó; tôi thiết nghĩ sẽ có nhiều điều cho bạn học hỏi để rút tỉa những kinh nghiệm về phần mình. Còn nếu bạn cứ khăng-khăng với quan niệm bảo thủ: Là khi đến với anh em ngoài giáo phái thì cũng có nghĩa là đồng tình, chấp nhận tất cả mọi hình thức tổ chức, thờ phượng, cũng như giáo lý hay vô số những điều còn lại khác nữa về cho mình là hoàn toàn sai trật. Đó là dấu hiệu mang tính kỳ thị trầm trọng. Tôi đề nghị, nếu bạn ở trong tình trạng này, thì hãy hãy mở Thánh Kinh để xem Lời Chúa xếp mình vào loại hạng người như thế nào? Hơn nữa mình nên xem lại: Có phải là người ta mời mình đến điền đơn gia nhập giáo phái không? Hay tuyên xưng niềm tin của mình với  họ? Hay giúp đỡ kế hoạch để mở rộng sự phát triển của giáo phái ấy? Hoặc mời mình giảng dạy, hay thông công v….v ? Còn bản tính đa nghi và ích kỷ, chỉ gây chia rẽ, hầu  làm lợi cho Sa-tan  mà thôi.

         Cũng có thể bạn từ chối, nhưng phải rất tế nhị, nhưng lòng phải nhẹ nhàng mang tính chân thật, và đừng buông một lời nào mang ảnh hưởng xấu cho cả đôi bên là điều không nên làm. Chúa Jêsus đến với tội nhân để ban đặc ân tha thứ, và khiến họ trở nên thánh nhân. Chứ đâu phải Ngài đến để trị tội nhân, hay bị tội nhân đồng hoá Ngài với họ đâu. Bạn nên nhớ cho điều này.

            Cả thế giới đang nỗ lực chận đứng cơn bệnh đại dịch toàn cầu. Đã có hàng chục ngàn người chết rồi, và mầm bệnh đang lây lan một cách kinh khủng, gây sửng sốt cho toàn thể nhân loại. Bây giờ muốn chận đứng nó; các quốc gia phải làm gì? Sớm chế ra thuốc chủng. Vì muốn chống sự phát triển của bất kỳ loại vi khuẩn nào khi xâm nhập vào trong cơ thể con người, thì người ta cũng phải dùng thuốc ngừa; chích vào trong cơ thể của con người ấy, hầu chống sự hoành hành một cách tự do khi loài vi khuẩn ấy xâm nhập. Chứ không phải chủng ngừa để cấm loại vi khuẩn ấy không cho đến gần con người. Vì khi một người  được chủng thuốc ngừa đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cơ thể của người ấy cũng chẳng hiện ra cái bảng cấm vào để vi khuẩn nhận biết mà dừng lại. Cho nên khi đã có một loại thuốc chủng tốt nhất, thì cũng có nghĩa là đã thành công để chận đứng sự phát triển của loài vi khuẩn ấy một cách tự do, khi muốn hoành hành trong cơ thể của một  người. 

             Tất cả những thuốc chủng, chống lại sự phát triển của loài vi khuẩn xấu, sẽ không mang sự hủy hoại những loại vi khuẩn tốt trong cơ thể người được chủng. Nhưng nếu vì lý do bất khả kháng nào đó của nhà sáng chế; mà phải có một số ít vi khuẩn tốt nào đó sẽ bị tiêu hao, thì người chế tạo thuốc cũng sẽ có những kế hoạch hướng dẫn người được chích; phải làm như thế nào; hầu tái tạo lại số lượng vi khuẩn tốt cho đầy đủ. Về phương diện tâm linh cũng vậy. Nếu bạn sợ tín hữu của bạn vấp ngã khi gặp phải “tà giáo,”thì bạn đừng dạy họ chống“ tà giáo” ở bên ngoài. Vì nó sẽ không mang một kết quả nào cho bạn cả, mà còn rắc rối thêm cho chức vụ của bạn nữa. Làm sao một người hầu việc Chúa trong một hội thánh; lại có thể bám theo từng người tín hữu suốt cả đời như bóng với hình; cho đến khi họ về với Chúa để canh chừng họ.  Nhưng khổ nỗi  mình có chắc sống dai hơn họ không mà thực hành như thế?  Mà bạn phải trang bị cho tín hữu một “ liều thuốc chủng Chân Lý” thường xuyên. Hầu vô hiệu hoá “tà giáo” khi xâm nhập vào trong tư tưởng hay trong lòng của họ chứ.

            Nhưng bạn phải hiểu rõ thế nào thì được gọi là “tà giáo,” thì bạn mới có thể dạy cho tín hữu của bạn chống “tà giáo được.” Bạn căn cứ vào đâu? Vào giáo phái, hay vào Thánh Kinh? Bạn đừng giống như một người y tá bình thường mà thay thế nhiệm vụ của một bác sĩ là không xong. Nếu bạn lẫn lộn thì bạn sẽ dạy cho tín hữu của bạn đi đến chỗ sai lầm, đến nỗi chống lại cả Chân Lý nữa mà không biết. Hãy hiểu rõ những gì mình muốn dạy, và phải biết rõ ý Chúa muốn mình dạy điều gì. Bạn  nên hiểu một điều quan trọng là: Bạn không thể dạy cho tín hữu chống “tà giáo”bằng lời nói thô lỗ hay bằng thái độ giận dữ mà bạn muốn theo sự chỉ đạo của bản tánh xác thịt. Vì nếu bạn  muốn dạy cho  người tín hữu chống “tà giáo” khi nó muốn xâm nhập vào trong đời sống con chiên, thì điều đó không giống như người dân của một quốc gia, chống chính phủ đương thời của họ. Cho nên cách tốt nhất là bạn trang bị Lời Chúa cho họ, để có  một “ chất đề kháng”  tâm linh, hầu chận đứng sự phát triển của “tà giáo” khi xâm nhập vào tư tưởng hay tấm lòng của con chiên mình. Sau đó bạn hãy để cho Chúa làm việc trong lòng họ. Chứ bạn đừng làm việc của Chúa làm! Bạn hãy dạy cho tín đồ hiểu rõ về những điều ấy, đó là bổn phận của người lãnh đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Bạn hãy cậy ơn Chúa, đừng nỗ lực điều này bằng cái đầu của mình, nó sẽ trở thành một cuộc đương đầu vĩ đại giữa các giáo phái với nhau. Nhưng hãy dùng Lời Chúa, và nhờ Đức Thánh Linh giúp sức và sự khôn ngoan cho mỗi chúng ta.

             Hiện nay trên thế giới người ta đang nỗ lực chống phân biệt chủng tộc. Ở Hoa-Kỳ người ta đang chống kỳ thị màu da. Những vấn nạn này không  biết đến khi nào mới giải quyết được tận gốc rễ của nó. Nhưng còn về phương diện niềm tin trong các giáo phái với nhau chúng ta nghĩ gì? Và phải làm thế nào khi mà Chúa Cứu Thế Jêsus đã giáng thế đền tội cho mọi người tin hơn hai thiên niên kỷ trôi qua rồi. Và Tin-Lành đã đến Việt-Nam từ năm 1911 đến nay! Nếu xét về phương diện xã hội bề ngoài, thì tại Hoa-Kỳ coi như nạn kỳ thị màu da không còn nữa! Vì những người có máu kỳ thị, họ đã có kinh nghiệm trang bị, để che dấu một cách khá kín đáo. Còn dấu vết ở bề trong không biết đến bao giờ con người mới thực sự tẩy xoá nó đi được. Nhưng về phương diện tâm linh xét ra có vô số người thua xa về phương diện xã hội rất nhiều. Bởi cả bề  ngoài lẫn bề trong vẫn sôi sục sự chia rẽ giáo phái một cách trầm trọng. Như vậy cũng có nghĩa là: Người ngoài xã hội sợ luật pháp của họ, hơn là con cái của Đức Chúa Trời sợ luật pháp của Ngài!  Khi đề cập đến bổn phận và trách nhiệm của một người lãnh đạo tinh thần, bạn nghĩ gì về phương diện này?

Tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai :

            2/ Mục sư không được ơn nói tiếng lạ ,vậy mục sư nghĩ gì về những người được ơn nói tiếng ấy ?

             Rất tiếc là câu hỏi này đặt cho tôi hơi khó trả lời. Khó, không phải vì câu hỏi quá mới mẻ, nhưng câu hỏi  mang tính đụng chạm, phân rẽ. Nếu câu hỏi này chẳng may  gặp đối tượng khó thông cảm, thì rất dễ xảy đến tình trạng mất lòng giữa anh em với nhau. Giả sử: Nếu tôi được phép sửa lại một vài từ ngữ trong câu hỏi này, thì tôi nghĩ sẽ dễ dàng trả lời  hơn, mà xem ra nó cũng dễ thương hơn nữa; chẳng hạn như: Mục sư nghĩ gì về người được ơn nói tiếng lạ? Còn nếu câu hỏi nguyên văn ở trên, thì tôi cũng vẫn vui vẻ thôi, vì tôi hiểu những anh chị em đó. Nhưng theo tôi nghĩ; đối với một người ngoài tôi chắc-chắn sẽ có sự rắc rối lớn chứ không dễ dàng. Vì nó mang tính hơn thua với nhau. Bởi lẽ trong câu hỏi này có hai từ dùng hơi “nặng ký.” Tôi biết đây là sự vô tình, nhưng tôi khuyên bất kỳ ai, hãy cẩn thận tra xét kỹ càng câu hỏi của mình, trước khi đặt vấn đề với người khác. Cho nên trước khi trả lời, tôi phải giải quyết một vật cản trở nằm trong câu hỏi này trước, đó là hai chữ  “không được.” Sau đó chúng ta sẽ tiến đến con đường bằng phẳng hơn.

           Nếu nói đến hai chữ “không được” trong câu hỏi, thì cũng có nghĩa là đã có sự hơn thua trên phương diện tâm linh: Có thể ai đó cho mình là người được Chúa yêu hơn tôi, tâm linh người ấy cao hơn tôi . Người ấy biết cách gần gũi, hay tìm kiếm Chúa giỏi hơn tôi. Hay là, người ấy là người Cơ đốc đặc biệt hơn tôi v…..v . Nếu trên thực tế mà sự việc này cứ tiếp nối như thế mãi với vô số người khác, thì  chúng ta chỉ tìm cách trêu trọc nhau chứ không lợi ích gì cả. Mà càng về lâu về dài, thì sẽ có một số người nổi danh, vì có “biệt tài”  làm rối loạn gia đình của Đức Chúa Trời!

             Người theo Chúa và yêu mến Đức Chúa Trời là người không bao giờ lấy ân tứ Chúa cho; để lên mình kiêu ngạo với người khác. Hoặc dùng ân tứ làm ngòi nổ để tấn công ai đó bao giờ! Vì ân tứ không phải là một tài sản tâm linh đạt được do nỗ lực từ sức, hay tình cảm riêng tư của ai đó với Đức Thánh linh. Hay là người đó thuộc loại Cơ-đốc nhân biết cách “thuyết phục” Đức Thánh Linh để buộc Ngài phải ban ơn ấy cho mình chăng? Không! Đó là do sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn khẳng định một điều quan trọng này đó là: Tất cả mọi người được ơn trong Chúa, không cứ là ơn gì, người đó sẽ không bao giờ trả lời được là do cách nào mà mình đã có được. Câu trả lời duy nhất vẫn là: “Do sự thương xót của Đức Chúa Trời.” Nếu ai không đồng ý như vậy, thì theo tôi nghĩ, sẽ không có câu trả lời nào khác hơn câu trả lời ấy. Nhưng cũng sẽ có vô số câu trả lời tuyệt vời hơn cho ai đó, nếu muốn dành thành quả Chúa cho, trở thành  nỗ lực của chính mình, thì chính người đó đã cướp sự vinh hiển của Đức Thánh Linh vậy. Chúng ta hãy nghe đây: Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 12:8 Lời Chúa phán: “ Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật, người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau; người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát cho từng người.”

              Và trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô  12:30  Lời Chúa hỏi bạn:“ Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?” Thiết tưởng chúng ta nên đọc và suy gẫm những câu Thánh Kinh như trên, để góp phần tăng trưởng về phương diện hiểu biết tâm linh cho chính mình, và góp phần biến thế-giới Cơ-đốc trở thành một thế-giới “phi đấu khẩu.” Đây là điều mà tất cả mọi người Cơ đốc có thể thực hiện được, nếu mọi người biết hạ mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

          Tôi nghĩ rằng có nhiều người đang lầm lẫn giữa được ơn nói tiếng lạ, và đầy dẫy Đức Thánh Linh, với báp-tem bằng Đức Thánh Linh, với có Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ rằng chúng ta đừng đặt nặng sự hãnh diện về  ân tứ mà chúng ta đang có. Nhưng hãy đặt nặng về sự biết ơn Đấng ban cho chúng ta ân tứ ấy. Và mỗi người được nhận ân tứ, phải thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa là thế nào. Vô số sách hiện nay của nhiều tác giả đã giải nghĩa những phương diện nêu trên bằng nhiều kinh nghiệm khác hẳn nhau. Chứ chưa thật sự nói một cách khẳng định và chắc-chắn rằng: Con đường ân tứ đến bằng cách nào?  Chúng ta nên hiểu rằng: Chúa biết rõ chúng ta để Chúa ban cho. Nhưng còn chúng ta không thể biết rõ tại sao mình lại được Chúa ban cho; như Chúa biết rõ chúng ta vậy! Nhưng nếu nói về sách vở, thì những bài viết tốt, nó vẫn là sự bổ ích để thêm vào kho tàng kiến thức của mình. Nhưng không có một quyển sách nào hiện diện trên thế giới này qua mọi thời đại, mà lại có thể thay thế được Thánh Kinh. Vì ân tứ là phương diện khá nhạy cảm đối với mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên giảm nhẹ một cách cố tình khi nói đến những vấn đề này với người khác. Và hãy tập trung vào hành động từ một số tấm gương trong Thánh Kinh mà đã được được Lời Đức Chúa Trời nhắc đến. Như trong Công vụ 11: 24  Lời Chúa cho biết: “ Vì Ba-na-ba thật là người lành đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.” Thánh Kinh sách Công vụ 7: 25 Lời Chúa cho biết về Ê-tiên như sau : “ Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Kìa ta thấy các từng trời mở ra, và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”

          Trong Thánh Kinh sách Công vụ 6:3 Lời Chúa cho chúng ta biết về một sự chọn lựa những người được ơn như sau: “ Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn , rồi chúng ta sẽ giao việc này cho” Bạn đang đứng trước một sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, bạn không thể đưa tay lên để nói rằng “ tôi là người có ơn, vì tôi đang được ơn nói tiếng lạ, và đặt tay cho nhiều người té ngã phải bầu cho tôi!” Mà bạn hãy để những người sống chung với bạn xác định cho bạn về những ưu điểm mà bạn đã hành động trong nếp sống hàng ngày với anh em từ nơi những “trái của Đức Thánh Linh” ban cho bạn với một khoảng thời gian vô giới hạn.

            Khi nói về phương diện ân tứ thì rất là phong phú, không ai có thể dùng kho tàng kiến thức của mình để nói đến sự tận cùng về những phương diện này được. Cho nên Sa-tan cũng rất chăm chú về phương diện này, và nó đã đánh lừa được vô số người đầy tớ Chúa non lòng nhẹ dạ cả tin. Nhưng để kết thúc về phần câu hỏi này, tôi chỉ xin thưa với anh chị em là: Người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng thuận phục ý Chúa, vâng lời Chúa dạy, được Ngài hướng dẫn để hành động trong cuộc sống một cách can đảm khôn ngoan, đầy tình yêu thương và năng quyền để hầu việc Chúa,  và làm sáng danh Ngài. Chứ không có ai trong Thánh Kinh được dầy dẫy Thánh Linh là phải nói tiếng lạ, để khoe mình với người khác cả.

             Còn nếu ai nói mình là người được Báp-tem bằng Đức Thánh Linh, được Chúa ban cho nói tiếng lạ, thì tôi Amen cứ vui mừng về điều ấy, tôi thành thật chúc mừng mọi anh em được Chúa ban cho. Còn những anh chị em được Chúa ban cho rồi, cứ coi tôi và vô số người khác đã ao ước nhưng chưa đến lúc quyết định của Đức Thánh Linh có vậy thôi. Nhưng về phần anh em, phải bảo đảm là do Đức Thánh Linh ban cho, chứ không phải do người khác dạy hay Sa-tan giả dạng. Vậy hãy sử dụng đúng như theo Kinh Thánh do Đức Thánh Linh hướng dẫn. Chứ đừng quá lo cho người khác đến nỗi phải hỏi: Tại sao người khác không được giống như mình. Bởi vì tất cả mọi sự đều nằm trong quyết định tối thượng của Đức Chúa Trời, chứ có phải của bạn hay tôi đâu, cho nên ai dám nói là mình có thể biết rõ Đức Thánh Linh được. Trong Thánh kinh sách Ê-sai 55: 9 Lời Chúa phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cũng cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

           Về phần tôi, khi nói đến ân tứ, thì bất kỳ ai, được bất kỳ ân tứ nào nếu đó thật sự là  do Chúa ban cho; thì tôi đều tôn trọng cả. Còn trách nhiệm khi xử dụng ân tứ không phải là tôi, mà là do người nhận ân tứ đó. Cho nên Đức Chúa Trời  là Cha của tôi. Khi tôi yêu mến Cha tôi, thì tôi sẽ triệt để tôn trọng sự quyết định ban cho của Cha tôi.  Nên những người được bất kỳ ân tứ nào đó thật sự do chính Cha tôi ban tặng, tôi đều phải vui mừng chứ. Và tôi còn muốn Cha tôi ban phát cho tất cả mọi người một cách dư dật về bất kỳ ân tứ nào mà anh em tôi cầu xin, hoặc khao khát nữa. Nếu tôi là con của Cha tôi, mà tôi lại coi thường những người nhận điều đó từ nơi Cha tôi, thì chính tôi lại là người coi thường Cha của tôi sao? Còn ai đó phải cẩn thận khi dùng bất kỳ ân tứ nào mà được Cha tôi  ban cho, và phải kết quả xứng đáng cho Đức Chúa Trời và làm sáng danh của Cha tôi mới được. Nhưng có một điều tối quan trọng bạn nên nhớ cho. Giả sử: Nếu bạn xác nhận bạn có ơn Chúa cho nói tiếng lạ. Nhưng bạn có biết rằng: khi bạn thực hành ân tứ đó, có bao nhiêu người không được ơn đó, họ nhìn sự thực hành của bạn. Họ biết chắc-chắn ân tứ đó đến từ Đức Thánh Linh hay là từ Sa-tan, nên bạn cẩn thận cho.

            Vì lý do đó,  nên tôi khuyên anh, chị em nào đó đừng cố gắng “bóp trán” để giải thích ý tưởng của Đức Chúa Trời; thì mình sẽ trở thành “ thầy bói tâm linh” là điều rất nguy hiểm. Tôi khuyên chúng ta nên  ghi nhớ một điều quan trọng này. “Nếu thật sự một món hàng được sản xuất tại Hoa-kỳ và mang dấu hiệu  Made in USA do chính Hoa-kỳ sản xuất, thì không cần quảng cáo để tranh hơn tranh thua với món hàng giả mạo ở bên cạnh. Vì khi đem vào sử dụng chắc-chắn nó sẽ khác hẳn với một món hàng cùng loại cũng có chức năng như thế, nhưng do một quốc gia khác sản xuất mà lại dán nhãn của  Hoa-kỳ.” Tôi ao ước, hết thảy chúng ta đều thông cảm để chấp nhận mà hiểu thật nhẹ nhàng điều tôi muốn nói. Tôi không nói riêng về phương diện ân tứ nào. Nhưng tôi nói về tất cả mọi phương diện của người Cơ-đốc.  Vì vô số những đầy tớ Chúa và tín hữu hiện nay đang được Đức Chúa Trời thăm viếng một cách đặc biệt, ban nhiều ân tứ và năng quyền của Đức Thánh Linh để hầu việc phục vụ Chúa. Bên cạnh đó Sa-tan cũng nỗ lực không kém. Vậy nếu ai trong chúng ta không gìn giữ miệng lưỡi một cách cẩn thận và khôn ngoan, sẽ làm ảnh hưởng không ít đến những người mà Đức Thánh Linh đang sai phái họ đi ra rao truyền danh Chúa ở khắp nơi trên thế giới với năng quyền cặp theo. Trong Thánh Kinh sách Mác 16: 20 Lời Chúa phán: “Về Phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo.”

Trả lời câu hỏi thứ ba:

           Tôi rất tiếc vì mục sư hầu việc Chúa mà chưa được Báp-tem bằng Đức Thánh Linh ( ý nói chưa được ơn nói tiếng lạ). Vậy làm sao có thể kết qủa cho Đức Chúa Trời?

          Tôi không muốn đặt nặng vấn đề này với một số anh chị em chưa có kinh nghiệm phân biệt một cách rõ ràng. Cho nên nhân cơ hội này tôi được anh chị em hỏi, tôi muốn nói một cách tóm tắt nhẹ nhàng để giúp phần nào cho những  anh chị em đó, và những anh chị em khác chưa bao giờ được người khác hỏi giống như tôi, hay những anh chị em chưa có dịp hỏi ai bao giờ. Hầu cho chúng ta dễ tiến đến gần nhau để thông cảm nhau hơn. 

           Theo tôi nghĩ một cách chắn-chắn rằng: Trong trường hợp này, cá biệt có thể rơi vào quan niệm của một vài tín hữu, điều đó không đáng kể, vì kiến thức thì có rất nhiều nấc thang khác biệt nhau. Không thể chỉ vì một  vài người mà vơ đũa cả nắm được. Mình phải có tấm lòng khoan dung độ lượng khi đứng trước những điều mà mình cho là khuyết điểm người khác, thì khuyết điểm sẽ mất hút trong khoảng không vô tận ấy của tấm lòng yêu thương. Nhưng nếu ai đó  có tấm lòng cố chấp, nhỏ nhen, tự ái, thì khi tấm lòng gặp những điều mà mình cho là khuyết điểm từ người khác, thì tấm lòng càng ngày càng nhỏ lại, cho nên thấy nan đề càng ngày càng từ-từ lớn dần lên. Đó là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, gây thất bại cho cả đôi bên; mà xem ra chẳng được lợi ích gì, chỉ có danh Chúa là bị tổn thương đáng kể mà thôi. 

            Theo tôi, thì câu hỏi nêu trên có nội dung hết sức là bồng bột. Nhưng thể hiện tính thật thà, và dễ thương. Vì dù như thế nào đi chăng nữa, thì nội dung câu hỏi cũng mang sự mơ ước; là kết qủa cho Đức Chúa Trời. Nhưng bù lại; sẽ có rất nhiều sự hiểu lầm đáng tiếc cho người khác. Cho nên mình phải thay đổi cách nói để có phần tế nhị hơn. Ông bà mình thường dạy: “ trước khi nói thì uốn lưỡi bảy lần.” Nếu nghĩa đen thì nói đến số lần, còn nghĩa bóng thì phải cẩn thận tra xét vô số lần không thể đếm. Đó là hàm ý nói đến sự tìm hiểu , học hỏi, tra cứu cho cặn kẽ thật chín chắn rồi mới được nói. Nhưng trên thực tế thì xem ra cũng có những câu nói vượt qúa sự hiểu biết của một người, mà người ấy lại cứ thích nói. Vì tự cho mình hiểu như thế là đúng, thì dù có “ uốn lưỡi” bao nhiêu đi chăng nữa, khi lời nói ra khỏi miệng cũng mang đầy sự bất bình cho người nghe.  Và khi gặp sự phản ứng của người khác, thì người ấy mới có cơ hội quay lại để nghiền ngẫm, muốn  hiểu sâu hơn mà rút kinh nghiệm cho những lần sắp tới nếu có thì đã muộn. Cho nên trong Thánh Kinh Chúa Jêsus mới dạy chúng ta, là những người tin theo Chúa khi đứng trước khuyết điểm của người khác thì phải như thế nào. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 8: 21 Lời Chúa phán “ Phi-e-rơ đến gần Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Có nhiều người khi đọc đến câu Thánh Kinh này thì nặng nề, khó chịu. Vì cho sự tha thứ mà Chúa Jêsus đưa ra; là qúa sức chiụ đựng của họ. Nhưng xét ra, nếu ai cũng muốn coi cuộc sống còn lại của mình giống như Thánh Phao lô được chép trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 2: 20 “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” Vậy thì xem ra tôi có chiụ gì đâu mà nói là khó. Đấng Christ chiụ qua đời sống mình thôi mà. Còn nếu cứ lấy bản ngã ra lý luận thì làm sao tránh khỏi “giặc giã.”

          Một đời sống vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, siêng năng hầu việc Ngài, tương giao và gẫn gũi, hy sinh và tận hiến cho Chúa. Đó là một đời sống kết quả. Trong Thánh Kinh sách Giăng 15:5 Lời Chúa phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta ra các ngươi không làm chi được.” Khi chúng ta đọc câu Thánh kinh này thì chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu chữ thôi. Nhưng nếu chúng ta muốn hiểu, và muốn làm cho đúng để trở thành người kết quả cho Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ giãi bày Lẽ thật của Ngài cho chúng ta học, đến nỗi chúng ta không thể nào hiểu hết được những điều có liên quan đến “Gốc” và “ Nhánh” mà Ngài muốn dạy dỗ cho suốt cuộc đời của mỗi chúng ta.

 

XV / Đức Chúa Trời Còn Làm Phép Lạ Không ?

             Trước khi đi vào phần quan trọng này; chúng ta phải thật cẩn thận. Vì hiện nay có vô số đầy tớ Chúa, và vô số người đang hầu việc Đức Chúa Trời ở nhiều chức vụ khác nhau. Họ đang thi đua truyền bá một cách sâu rộng là: Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ và đang thực thi quyền năng Ngài khắp mọi nơi. Nhưng còn số đầy tớ Chúa còn lại không phải là nhỏ cũng đang nỗ lực tuyên truyền rằng: Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa! Vậy thì chúng ta nghĩ gì về cả hai phương diện  nêu trên.

            Vấn đề quan trọng vào bậc nhất  ở bất kỳ phương diện nào đối với xã hội, thì  từ trước đến nay người ta vẫn đòi hỏi sự trung thực. Chúng ta xem tin tức hàng ngày trên mạng lưới truyền thông: Nhất là những bản tin từ Toà Bạch Ốc  do phát ngôn viên đưa tin, thì dù có hai hay ba phát ngôn viên khác nhau, nhưng mỗi lần đưa tin vẫn không khác. Vì họ nhận tin từ trong Toà Bạch Ốc. Nhưng nếu cùng một sự việc mà người này nói thế này, người kia nói thế khác, thì cũng có nghĩa là; có vấn đề bất ổn từ một nền tảng nào đó, thì phải tìm ra để chận đứng ngay. Nếu không sẽ gây sự hoang mang cho dân chúng. Mà kẻ xấu có thể lợi dụng kẽ hở tuyên truyền xuyên tạc để dẫn đến nhiều việc nghiêm trọng không thể nào lường được. Phải chăng điều này xảy ra, cũng có nghĩa là: có người nhận từ Toà Bạch Ốc, nhưng cũng có người nhận ở ngoài nên đưa tin khác nhau. Điều này thật nguy hiểm, nếu bị phát hiện thì chắc-chắn lãnh đạo sẽ có biện pháp kỷ luật khẩn cấp cho người ấy.

           Bây giờ quay trở về phương diện tâm linh. Ai trong chúng ta cũng biết rằng: Chỉ có một cuốn Thánh Kinh, thế mà những người hầu việc Đức Chúa Trời là những đầy tớ, mà lại không thống nhất với Lời dạy của Đức Chúa Trời. Người này nói Chúa còn làm phép lạ, người khác bảo Chúa hết làm phép lạ rồi. Như vậy chắc-chắn phải có một số đầy tớ Chúa nói theo Thánh Kinh và một số đầy tớ Chúa khác nói theo giáo phái. Một điều quan trọng hiện nay là có vô số giáo phái, vậy thì cũng sẽ có vô số quan điểm, để đưa ra nhiều cách nói, cách hiểu khác nhau. Vậy thì tại sao vô số giáo phái lại không thể hiểu và nói thống nhất chỉ một Chân Lý Thánh Kinh mà Chúa đã dạy cho. Mà giáo phái nào thì lại hiểu và nói theo giáo phái ấy, cũng chỉ có một quyển Kinh Thánh đó; thì thật là khó hiểu. Cho nên có người đã nói rằng:“ Đức Tin Giáo Phái” cũng chẳng sai!

          Bây giờ chúng ta phải nhọc công lần mò từng bước, cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, để  xem những chặng đường tư tưởng bị bế tắc như thế nào. Chúng ta phải lần lượt đặt ra một số câu hỏi rồi tìm kiếm câu trả lời từ trong Thánh Kinh để xem kiến thức chúng ta có đủ để tiếp thu lời Chúa, hầu có thể nào hy vọng mà tháo gỡ  được phần nào trong sự bế tắc này không? Chắc-chắn câu trả lời sẽ là được. Nếu chúng ta đừng dùng kiến thức riêng sẵn có của mình. Vì điều quan trọng trước hết khi đối diện với Lời của Đức Chúa Trời, không phải là đòi hỏi kiến thức, hay là sự khôn ngoan riêng, hoặc tài năng, sự  lanh lợi hoặc sự nhạy bén có sẵn trong bản tính của mình. Mà phải cầu nguyện xin Đức Thánh Linh mở trí để mình có thể hiểu được lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà giải toả những bế tắc vô cớ này.

Câu hỏi thứ nhất :

         1 /  Phép Lạ Là Gì ?

           Có phải phép lạ là những sự việc xảy ra qúa sự tưởng tượng và sự hiểu biết cùng khả năng của con người không?

          Nếu trả lời phải, thì thiết tưởng chúng ta phải nói rõ hơn một chút nữa đó là: Hiện nay có hai loại phép lạ mà chúng ta cần phải phân biệt: Một là phép lạ của Đức Chúa Trời , Đấng vô hạn và vô lượng. Hai là phép lạ của Sa-tan kẻ hữu hạn  cầm quyền thế giới tối tăm này. Sở dĩ chúng ta đề cập đến cả hai loại phép lạ như thế , là vì những phần sau nó sẽ liên quan đến.

          Có một điều mà tất cả chúng ta không thể phủ nhận được đó là: “Sự Cầu Nguyện.” Vậy thì nếu đặt một câu hỏi: Người Cơ Đốc cầu nguyện với ai? Và cầu nguyện với mục đích gì, khi mà người ta bảo, Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa. Chúng ta sẽ trả lời thế nào?

           Có phải câu trả lời là: Người Cơ Đốc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để xin Ngài hành động những việc mà qúa khả năng của con người. Có phải thế không? Vậy thì khi những lời cầu nguyện được trả lời, và quyền năng của Đức Chúa Trời đã hành động để những sự việc ấy được kết qủa  như lời chúng ta cầu xin hoặc qúa điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, thì những điều ấy nếu chúng ta không gọi là phép lạ thì sẽ được gọi là gì? Nếu chúng ta thừa nhận đó là phép lạ, thì ai là tác giả của những phép lạ ấy. Nếu ai tin rằng Đức Chúa Trời làm thì đâu có điều gì xảy ra. Nhưng nếu ai đó đã lỡ miệng hay cố tình truyền bá rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa. Vậy thì tại sao phép lạ cứ xảy ra? Ai làm cho nó xảy ra vậy? Chúa Jêsus phán: “ Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” mà?

           Vậy thì Chúa ở với chúng ta mà không làm việc với chúng ta bởi năng quyền của Ngài, thì Ngài sẽ làm gì? Hoặc Ngài không làm gì cả cho đến tận thế? Vậy thì Ngài ở trong chúng ta mà không làm gì cho chúng ta cả ,mà lại ở cho đến tận thế, vậy có bất lợi cho chúng ta không?  Nếu ai đó bảo là Chúa sẽ không còn làm phép lạ nữa! Vậy thì người Cơ đốc cầu nguyện để làm gì? Và trông mong gì nơi Chúa khi nhận lãnh sứ mạng mà Ngài giao phó cho?Trong Thánh Kinh Lời Chúa Jêsus phán: Mathiơ 28:18-20 “ Hết thảy quyền phép ở trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Nếu xem xét thượng, hạ văn, và phân tích mạch văn trong câu Thánh Kinh này chúng ta thấy gì ở trong đó? Trong Thánh Kinh sách Mác 16:17 Lời Chúa phán rất rõ đến nỗi bất kỳ trình độ nào cũng có thể hiểu được  đó là : “ Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo.” Vậy thì có ai đó dám dựa vào nền tảng nào để tuyên bố rằng: Chúa không còn làm phép lạ nữa không. Lời Thánh Kinh ghi lại rằng Chúa cùng làm với môn đồ. Vậy thì theo bạn nghĩ, Chúa làm gì với môn đồ? Vậy mà vẫn có vô số người tuyên bố một cách sai lạc được mới lạ chứ! Nếu ai bảo là Chúa không còn làm phép lạ nữa, thì người đó cố tình gạt Chúa ra ngoài để dành sự vinh hiển của Ngài về cho chính mình, chứ không còn lý do nào khác!

         Còn nếu ai đó muốn nói rằng Chúa không còn làm phép lạ nữa, thì ít ra người đó cũng phải nói một cách rành mạch như thế này đó là: Hiện nay Đức Chúa Trời không còn dùng ai giống như Môi-se hay là Ê-li-sê để làm phép lạ nữa thì mọi người có thể dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn. Còn nói một cách lấp lửng như thế thì nó sẽ trái ngược với tất cả những gì mà Đức Thánh Linh đang thi thố quyền năng của Ngài trên khắp thế giới hiện nay. Vì vô số lời cầu nguyện đang làm thay đổi vô số sự việc lớn lao trên đất: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ chết được sống lại thì gọi đó là gì?

Câu Hỏi Thứ Hai:

        2/  Nếu Chúa Không Làm Phép Lạ Nữa Thì Ai Sẽ Làm Thay?

             Nếu ai đó bảo rằng: Chúa không còn làm phép lạ nữa, mà người đó không mất hy vọng, không nản lòng, thối chí. Nhưng vẫn làm công việc Chúa một cách hăng say. Vậy thì kết quả sau những công việc đó là ai? Nếu không phải Chúa thì chỉ có con người kiêu ngạo nhận những thành công đó là do mình, do giáo hội giáo phái mình, chứ còn ai vào đó nữa phải không! Vậy thì những người đang thờ Đức Chúa Trời Chân thần hằng sống cũng đâu có khác gì thế gian đang thờ những thần chết đâu!

            Nếu giả sử bạn có hiểu Thánh Kinh một cách vượt bậc. Mà không có một con người nào có thể hiểu như bạn. Và theo ý tưởng riêng, bạn cũng biết một cách chắc-chắn  rằng: Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa, điều đó bạn có đủ bằng chứng từ những nền tảng nào đó ngoài Thánh kinh có thể chứng minh được theo sự hiểu biết của con người, thì thiết tưởng, bạn cũng không thể thốt ra điều này mang tính cách truyền thông đại chúng  được, để làm gãy đổ đức tin của hàng triệu người đang tương giao cầu nguyện với Đấng hằng sống. Nếu bạn là loại người có trình độ thần học đặc biệt khác hơn mọi người, thì bạn phải đưa nó vào trong một chương trình huấn luyện đặc biệt ở các Thần học viện có quan niệm giống như bạn. Hầu huấn luyện cho các người hầu việc Chúa vô tín  là trước hết. Vì bạn đã kiểm chứng trên thực tế, từ ngày Chúa Jêsus về trời đến nay, không có một điều gì mới lạ vượt quá khả năng của con người xảy ra trên đất này!

           Nhưng tôi nghĩ bạn đã lầm lẫn lớn. Vì trong Thánh Kinh Chúa vẫn làm việc với môn đồ. Phép lạ từ ngày Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh đến nay vẫn liên tục xảy ra. Người què vẫn đi được, người chết vẫn được Chúa cho sống lại, người mù vẫn được sáng. Phép lạ của Đức Chúa Trời vẫn đột phá cõi chết để giải bày Chân lý sáng ngời của Ngài, cùng uy quyền tể trị tuyệt đối của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh vẫn vững như “bàn thạch” từ đời này qua đời kia. Mà chẳng có một quyền lực nào bắt phục Ngài được. Ngài đã và đang vô hiệu hóa sự chết cho linh hồn của hàng tỷ người trên đất và Ngài cũng vẫn đang tiếp tục thực thi điều đó qua những tín nhân. Và không một giây phút nào trên thế giới này mà không có tội nhân  ăn năn quay trở về  với Đấng dựng nên mình. Vậy thì những điều đó có thể giúp bạn thức tỉnh để biết rằng Đức Chúa Trời đang vận hành trên thế giới này và phép lạ vẫn đang xảy ra không?

             Theo tôi nghĩ, nếu bạn nói như thế này thì cũng khó có thể chấp nhận. Nhưng tạo cho người nghe hơi dễ chiụ hơn và dễ hiểu bạn hơn đó là: ” Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ trên giáo hội hay giáo phái của bạn nữa, hoặc Hội Thánh mà bạn đang hầu việc.  Vì tất cả những thành quả mà chúng tôi đang thấy đó đều do giáo phái, hay giáo hội bạn và từ bàn tay, khối óc của bạn tự tạo nên.  Nếu giả sử trường hợp này có thể xảy ra, thì chắc có lẽ bạn lại phải đọc Thánh Kinh bài “ Gốc Nho và Nhánh” thì thiết nghĩ bạn sẽ có câu trả lời.

Câu Hỏi Thứ Ba

          3/ Theo bạn Thì Sa-tan Có Còn làm Phép Lạ Không?

           Nếu bạn trả lời có, thì đây là một câu trả lời đúng. Vì trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5 : 8 Lời Chúa có phán: “ Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma qủi, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Đây là một sự việc vô cùng kinh khủng. Bởi vì bạn là người hầu việc Chúa mà bị Sa-tan nuốt thì đó là một phép lạ của nó đấy chứ?  Hơn nữa việc làm của Sa-tan cả thế giới đều nhận biết sự lan rộng của nó vì: tội lỗi gia tăng khắp nơi, cướp của, giết người, bạo loạn, giặc giã xảy ra khắp chỗ. Đạo Chúa bị bắt bớ. Người hầu việc Chúa bị khó khăn tứ bề bao phủ.

              Vậy thì nếu Chúa không còn làm phép lạ, sao Đạo Chúa vẫn đứng vững! Công việc Chúa vẫn phát triển. Hy vọng về sự cứu rỗi của mọi người vẫn trọn vẹn. Chưa kể những người theo Chúa và hầu việc Chúa vẫn bình an, mà đạp trên sóng gió, cùng bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Và nếu bạn bảo Chúa không còn làm phép lạ nữa mà Sa-tan thì vẫn cứ làm, vậy thì tương lai thế giới này sẽ đi về đâu, và linh hồn những người tin Chúa tương lai sẽ thế nào? Đạo Chúa sẽ ra sao?  Và hàng tỷ lời cầu nguyện mỗi ngày với Chúa có lợi ích gì? Phải chăng con người đang tìm cách loại trừ quyền năng của Đức Thánh Linh ra khỏi Hội Thánh của Ngài. Vậy thì đây là tín đồ giả, người hầu việc Chúa giả, và Hội Thánh giả hình, mang danh Đức Chúa Trời. Chứ không phải Hội Thánh thật do chính Đức Thánh Linh Đấng Toàn năng thành lập và Ngài đang cầm quyền tể trị. Cho nên nếu bạn nói Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa thì theo như câu Thánh Kinh trên, bạn đã bị Sa-tan nuốt bạn rồi!

Câu Hỏi Thứ Tư

           4/ Tại Sao Biết Đức Chúa Trời Vẫn Còn Làm Phép Lạ?

            Có vô số bằng chứng trong và ngoài Thánh Kinh cho con người biết rằng: Đức Chúa Trời đã làm phép lạ đang làm và vẫn còn  tiếp tục  làm phép lạ. Và  mỗi ngày thế giới nhận biết  sự hiện diện của Ngài trên đất một cách rõ ràng hơn qua những người hầu việc phục Ngài ở khắp mọi nơi trên địa cầu này. Bạn có nghe người nông dân Việt-nam nói gì với Đức Chúa Trời không? “ Lạy Trời mưa xuống lấy nước tôi uống ….” Tại sao trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ rồi, con người không lạy ai mưa xuống, mà cứ một mực lạy Trời là thế nào? Tại sao không ai làm được điều này vậy? Hay là bạn cho rằng: nắng quá thì phải mưa thôi, không cần phải nhờ vào Chúa? Và mỗi khi điều này được thực hiện, vậy thì đó là kết qủa của khoa học hay là do quyền năng của Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta chưa nói sâu xa hơn và gần với cái mà con người có thể tự cảm nhận được về sự hiểu biết qua phương diện truyền thông hằng ngày. Nếu một người nông dân chưa biết Chúa mà đã có tấm lòng kêu cầu như thế; và họ tin là như vậy, thì người ở trong Chúa, hầu việc Chúa, thiết tưởng phải biết sâu xa hơn thế nữa mới đúng chứ? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 77: 14  Lời Chúa cho biết rằng: “ Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.”

            Muốn Phục hưng trên quê hương Việt-Nam, hay bất cứ ở nơi nào trên địa cầu này. Điều quan trọng hàng đầu của con người tin Chúa; là phải biết hạ mình dưới tay quyền phép và sự tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng làm những việc lạ lùng giữa các dân. Điều quan trọng vào bậc nhất hiện nay là mọi người con dân Chúa phải hiệp một; để Đức Thánh Linh bằng lòng hành động một cách quyền năng trên đời sống của mỗi người để làm vinh hiển danh Ngài là một điều bắt buộc phải có. Điều đó phải đi đầu trong tất cả mọi nhu cầu, hoặc bất cứ một phương tiện nào mà con người cần đến  sự phấn hưng.

           Đức Chúa Trời đã rẽ Biển Đỏ, làm thành hai vách tường nước và lòng biển thì cạn khô để đưa dân sự của Ngài qua như  đi trên đất khô. Thì còn chuyện gì khó hơn cho Đức Chúa Trời, với nhu cầu ngày nay ở bất kỳ phương diện nào, mà chẳng lẽ Ngài không thể hành động được ư? Cái khó đối với Đức Chúa Trời không phải là quyền năng Ngài chỉ có giới hạn. Nhưng yếu tố chính: là do tấm lòng khô hạn của con người hữu hạn; đã cố tình làm ngăn trở quyền năng của Đấng vô hạn, khi Ngài muốn thi thố quyền năng của Ngài trên những lời cầu xin của họ.

           Quê hương Việt-nam chúng ta chắc-chắn sẽ được Chúa Thánh Linh thăm viếng. Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Ngài. Quê hương Việt-Nam là một đồng lúa đang chín vàng. Nhưng thiếu con gặt.Thiết tưởng con dân của Chúa hãy buông bỏ tất cả những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương cùng bản tánh ganh tị, ích kỷ, thù ghét lẫn nhau, mà ngửa trông lên sự thương xót của Đức Chúa Trời, cùng nắm tay nhau đi vào cánh đồng lúa chín vàng đang chờ đợi mọi người, thì cánh cửa ơn phước của thiên đàng sẽ đổ đầy trên Hội Thánh khắp nơi trên quê hương Việt-Nam. Đây là niềm mơ ước độc nhất vô nhị của người tin Chúa. Hãy cất tiếng kêu gọi nhau cùng bước vào đồng lúa mà Chúa muốn, chứ đừng bước vào hội thánh của địa phương này, hay địa phương khác mà kêu gọi người tín đồ đi vào trong hội thánh của mình là điều không thể chấp nhận được. Vì Chúa không kêu gọi chúng ta để làm việc đó. Ai làm như thế, thì đó là người làm công lừa dối, và là kẻ có tấm lòng xảo trá với đức Chúa Trời. Hãy bám lấy Lời hứa của Đức Chúa Trời và Chân Lý duy nhất của Ngài mà  bước đi trong sự tin cậy Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 6: 44:“ Ví bằng Cha là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

              Tôi tin rằng: Sẽ có những cuộc Phục hưng lớn tại quê hương Việt-Nam, từ nông thôn đến thành thị. Và từ miền Bắc sẽ trải dài vào đến miền Nam. Sau khi các giáo phái và giáo hội vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, bằng lòng hạ mình ăn năn để bước vào trong sự đầu phục Ngài. Thì dấu hiệu của sự  dâng mình, hy sinh, tận hiến để hầu việc phục vụ Đức Chúa Trời trong công tác rao truyền Phúc Âm cứu người trong các giáo phái  sẽ là những sự kết qủa khởi đầu của những lời cầu nguyện trong hy vọng, mà gần một thế kỷ nay vô số người tin theo Chúa đã cầu nguyện trong sự than khóc, họ đang chờ đợi và họ có quyền hy vọng nhìn thấy biến cố lịch sử trọng đại này. Bạn và tôi là những người: “khách bộ hành”  trên đất, là người đầy tớ hèn hạ của một Đức Chúa Trời tối cao. Tôi và bạn đang chung vai sát cánh thực hiện sứ mạng vĩ đại mà Đức Chúa Jêsus  Christ giao phó cho. Bạn biết điều quan trọng ấy chứ? Chúng ta “Hãy yêu nhau một cách thật lòng. Như  Chúa đã yêu chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Hầu cho Đức Chúa Thánh Linh vui lòng mà ban sự phục hưng cho Hội Thánh Việt-Nam chúng ta trong những ngày cuối cùng trên đất này. Nếu muốn như thế, thì bạn phải đặt niềm tin vào Đức Thánh Linh một cách triệt để và cầu nguyện trong sự chờ đợi, đừng đặt hy vọng vào cái bề thế của một hệ thống tổ chức giáo phái, hay một số vốn kiến thức của trần gian ban cho. Nhưng hãy trông đợi Đức Thánh Linh  là Đấng sẽ hành động mọi việc trong mọi người. Amen

 

Servant  Elijah Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục, Thông Báo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.