Ơn Trên Xuống Không Phải Ơn Dưới Lên

1,329 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Ơn Trên Xuống Không Phải Ơn Dưới lên

        Khi nói về loạn sắc, thì hình như người bị loại bệnh này không thể nhận diện được một số màu thực của một vật. Cũng vậy, có một loại bệnh thuộc về phương diện tâm linh, không biết phải gọi như thế nào cho đúng. Có thể nào; đây là loại bệnh được tạm gọi là loạn ơn không?

     Vì người mắc loại bệnh này vô cùng nguy hiểm cho chính họ, và còn ảnh hưởng xấu đến vô số người khác nữa. Vì họ không thể nào phân biệt được: Đấng nào ban ơn cho mình! Đấng ấy là Đấng sống hay chết? Đấng ấy ngự ở đâu? Và người đã chết rồi sẽ đi vào tình trạng như thế nào? Sau khi chết; sống ở dưới hay sống ở trên? Có thể nào ban ơn cho người sống được không? Vì người mắc loại bệnh này, cho cả người bất toàn đã chết; không thuộc về Chúa, hay đã thờ Chúa có tiếng tăm mà chết, cũng đang ở trên trời. Quyền năng thì ngang hàng với Đức Chúa Trời. Cho nên có quyền ban cho loài người mọi điều ước muốn trong đời sống về mọi phương diện giống như Đức Chúa Trời vậy!

      Cũng vì sự hiểu biết sai trật như thế, cho nên, khi họ nói lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời, họ cũng cảm tạ luôn người đã chết, vì họ cho người chết cũng ở nơi ngự của Đức Chúa Trời ban xuống, cho nên gọi chung là ơn trên ban cho! Chứ họ không phân biệt được; ơn trên là do ai ở trên trời ban.  Còn những người đã chết, chôn ở dưới đất là loài bất toàn, thì có gì để ban cho loài người đang sống? Vậy mà họ hiểu theo cách truyền đạt của ai ở dương thế; mà tin được như thế thì cũng không thể hiểu được! Ở trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 21: 2 Lời Chúa đã khẳng định: “  Chúa đã ban cho điều lòng người ước ao. Không từ chối điều gì môi người cầu xin.” Vậy thì ngoài Chúa làm sao người bất toàn lại có thể ban cho loài người? Chúng ta hãy nghe ông Gióp được Thánh Linh Chúa cảm động để ông thốt lên được Thánh Kinh ghi lại trong sách Gióp 1: 21 : “ Tôi trần truồng lọt lòng mẹ , và tôi cũng sẽ trần truồng mà về ; Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va cất đi đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.”

     Loại bệnh “loạn ơn” này, không phải chỉ xảy ra với những người kém hiểu biết về Đức Chúa Trời, hay những người chưa từng đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời đâu. Mà chúng ta hãy nhìn vào thực tế để thấy một điều vô cùng tệ hại trong tình trạng tâm linh hiện này đó là: Vô số các bậc lãnh đạo tinh thần thuộc về Chúa, thờ Chúa, cũng thường xuyên cảm tạ người bất toàn đã chết, vì họ cho là; người đã chết có chức vụ bất kỳ thuộc tôn giáo nào, thì phải ở trên trời với Đức Chúa Trời để cùng ban ơn cho loài người dưới đất, chứ họ không thể phân biệt được thế nào là ơn trên; từ trên trời xuống, và thế nào là “người từ dưới âm phủ mà không thể ban ơn lên”! Đây là một điều đáng buồn cho những người lãnh đạo tinh thần theo Chúa thuộc bất cứ giáo hội hay giáo phái nào; đang ở trong tình trạng tệ hại này. Phải chăng trên thế giới ngày nay đã có vô số người theo Chúa thật sự “ mù lòng”, không còn thấy và hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, và loài người bất toàn đã chết thì ra sao! Vậy thì theo Ngài để làm chi? Và thờ Ngài để được ích lợi gì? Học Lời Ngài để dạy ai? Và đừng truyền đạt sự hiểu biết của mình về Chúa cho ai để thêm tội cho mình và cho họ!

      Trong thời đại hiện nay, người ta thường nói đến trình độ kiến thức về thần học. Và người ta cũng muốn biết người lãnh đạo tâm linh được đào tạo từ trường thần học nào, bằng cấp ra sao. Hình như cái sự kính nể người lãnh đạo tinh thần trong thời đại bây giờ không còn mấy người để ý đến vấn đề người ấy có trình độ hiểu biết về Chân lý đúng với Thánh Kinh như thế nào nữa! Mà đa số người ta thường chuộng trình độ thần học cao, hay giáo hội lớn, rồi đặt niềm tin vào kiến thức của một số người ấy. Đến nỗi, người ta dạy cho điều gì thì nhận điều ấy, mà chẳng cần biết có đúng với Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời hay không.

      Cho nên bằng Tiến sĩ hay là Cao học, một số người thường thích được để trước chức vụ chăn chiên giống như quảng cáo cho người ta chú ý, chứ họ không chấp nhận điều đó chỉ để điều hành trong phương diện tổ chức của giáo hội hay giáo phái mang tính nội bộ thôi. Vì Hội Thánh Đức Chúa Trời thì phải khác hẳn với thế gian. Nhưng cũng chính từ sự nổi bật đó, mà nhiều người đã đặt niềm tin vào người lãnh đạo tinh thần qua bằng cấp, hay là nổi tiếng nhờ thế gian tôn vinh, tôn sùng, chứ không phải kính nể vì người ấy vâng phục chân lý là Lời Chúa một cách nghiêm túc. Phải chăng một số người được coi như có trình độ cao đã lạc đường, bây giờ thế chỗ cho các vị Sứ đồ mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi khi còn tại thế-là những người mà người ta cho là; chẳng có bằng cấp gì nhưng đã đi đúng đường chăng? Hay là trong xã hội thời bấy giờ khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài cũng không tìm ra một số người có trình độ như bây giờ, thậm chí chỉ có mười hai người cũng không có? Cho nên hiện nay có nhiều người  không cần đọc Kinh Thánh, vì yên tâm cho là: cứ nghe người lãnh đạo có trình độ càng cao thì càng chính xác. Vì những lời nói của những người ấy có thể thay thế cho chân lý là Lời của Đức Chúa Trời!

       Chính vì lẽ đó, cho nên có một số vấn đề liên quan đến đời sống tâm linh, chúng ta có thể lướt sơ qua để xem hậu quả từ một số việc làm, của một số lãnh đạo tinh thần thời nay, hay vô số tín đồ theo Chúa trong thế kỷ 21 này; nổi lên với những thành phần đặc biệt  như thế nào:

1/  Thành phần lãnh đạo theo Chúa  hai lòng.

      Nếu bạn là người lãnh đạo tinh thần thờ Chúa và đang hướng dẫn, hay dạy dỗ những người tin theo Chúa, bất luận bạn thuộc giáo hội, hay giáo phái nào, thì bạn cũng phải có một sự hiểu biết rõ ràng về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Khi nói, Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, thì không có nghĩa là bạn tự nói về sự hiểu biết của chính bạn về Đức Chúa Trời ở trên trời, qua sự tự nghiên cứu hay tìm kiếm từ kinh nghiệm của tâm trí, hay dựa vào ngành thiên văn học, hoặc quan niệm cá nhân của chính bạn về Đức Chúa Trời.  Mà điều đó có nghĩa là: bạn đã thấu hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, theo như chính Lời Ngài đã khải thị về chính Ngài cho bạn được hiểu ở trong Thánh Kinh?

     Và thêm một phương diện nữa, đó là bạn phải hiểu được con người bất toàn nay còn mai mất; sau khi nhắm mắt trở về cát bụi thì sẽ  ra sao, như chính Lời Ngài đã bày tỏ cũng ở trong quyển Thánh Kinh đó. Chứ bạn học Lời Đức Chúa Trời bằng cách như thế nào, mà bạn lại có thể tung hô người bất toàn đã chết, cho là họ được ngang hàng với Đức Chúa Trời hằng sống ở trên trời, hiện đang ban ơn ban phước cho loài người dưới đất? Nếu bạn nhìn vào trong thực tế, bạn thấy hiện nay có rất nhiều tổ chức từ thiện được ra đời. Việc làm này rất tốt, nói lên tình yêu thương giữa con người với nhau. Mà làm từ thiện thì phải cần tiền, cho nên cần nhiều người góp phần để có tài chánh mà làm việc này việc kia.

      Người làm từ thiện thì không phân biệt tôn giáo, điều đó là phải như thế, cho nên nhiều tổ chức từ thiện đã hướng đến sự đóng góp tài chánh của những người theo tôn giáo khác, việc làm này rất là tốt, rất quí. Vì tình yêu thương thì không bao giờ có biên giới. Nhưng cũng từ chỗ không biên giới, mà nhiều người lãnh đạo tinh thần thờ Chúa cũng đã bỏ cái ranh giới hữu hạn của con người bất toàn đã chết, mà đưa họ lên ngang hàng với Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên họ đăng báo hay ngỏ lời cảm tạ ơn trên, thì họ vừa cảm  tạ Đức Chúa Trời hằng sống, với con người đã chết chung với nhau, cốt để lấy lòng những người góp phần dâng hiến cho tổ chức từ thiện từ khắp các tôn giáo- mà hạ thấp sự vinh quang cao cả của Đức Chúa Trời! Tại sao không dùng cơ hội tốt đó để giúp họ hiểu được về sự ban cho của Đức Chúa Trời và chúc họ cậy ơn trời mà tiếp tục hăng say để đóng góp cho bất kỳ công tác nào sắp tới? Vì những người theo Chúa bất luận giáo hội, giáo phái nào, cũng còn phải hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu đó là “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin-lành cho mọi người” kia mà!

      Nếu bàn tay bạn đã từng cầm quyển Thánh Kinh, và bạn đã từng đi mòn vài đôi dép trong suốt thời gian ở thần học viện nổi tiếng nào đó, bạn có thấy chỗ nào trong Thánh Kinh mà Chúa dạy là: người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã chết, hay người chết ngoài Chúa, hoặc trong Chúa có tiếng tăm trên đất, cũng đang ở trên trời với Đức Chúa Trời để cùng với Ngài mà ban ơn, ban phước cho loài người đang cầu xin ở dưới đất không? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời không chứ? Vì thực tế, bạn đã không được phép để cầu nguyện cho người đã chết, chứ đừng nói tới người chết ở trên trời ban ơn cho ai! Hình như có những giáo hội, hay giáo phái hiện nay, tình trạng đức tin đang ở trong vòng lẩn quẩn, ú-ớ, không thể giải thích để xác định là hiện nay  mình đang thực sự tin ai và đang thờ ai là chính!

      Giả sử, bạn là người thông suốt về Chân lý của Đức Chúa Trời, đến nỗi vô số người hiện nay không thể theo đuổi kịp sự hiểu biết của bạn. Vậy bạn có thể giúp họ; là có chỗ nào trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời dạy bạn nên cảm tạ người chết, và phải quy những gì tốt lành trong cuộc sống; mà người sống đang có được; là do “ơn trên” có nghĩa là gồm cả Đức Chúa Trời và người chết mà bạn cho là hiện đang ở trên trời ban cho không? Chắc-chắn là bạn sẽ không tìm ra chứ? Thế tại sao bạn dám mở lời “ tạ ơn trên” mà trong đó bạn xưng tên cả người bất toàn đã chết ở dưới đất là thế nào? Đúng ra, bạn chỉ ngỏ lời cảm ơn tất cả những người đã dâng cho quỹ từ thiện, hay công việc nào đó là đủ. Chứ bạn đừng lấy lòng họ bằng cách “nâng” những người họ đang thờ là loài người, để được ngang hàng với Đức Chúa Trời là điều mà bạn không có quyền làm như thế đối với Chúa. Mà nếu bạn cố tình làm, thì bạn vẫn có cái quyền đó. Vì chẳng ai dám dành cái quyền mất phước đó đâu. Nhưng bạn là người đã phạm vào tội hạ thấp quyền uy cao cả của Ngài bằng cách “phong ” cho loài người bất toàn lên ngang hàng với Đức Chúa Trời thánh khiết! Lời Thánh kinh sẽ xếp bạn vào loại người hai lòng đối với Đức Chúa Trời, bạn biết điều đó chứ? Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 3: 17 Lời Chúa dạy: “ Nhưng sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hoà thuận, tiết độ, nhu mì đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành , không có sự hai lòng và giả hình.”

       Nếu tôi đặt với bạn một câu hỏi: Bạn có biết rõ về người bất toàn đã chết, thân xác đi đâu và linh hồn về đâu không? Giả sử bạn trả lời biết, thì điều đó hoàn toàn sai. Vì nếu bạn biết, thì bạn sẽ không bao giờ sa vào cái lỗi lầm đáng tiếc như vậy. Nếu bạn trả lời không biết, vậy thì trường thần học có dạy bạn hiểu biết về Đức Chúa Trời -để bạn trở thành lãnh đạo tinh thần mà dạy vô số người khác không? Bạn hãy xem lại quyển Thánh Kinh mà bạn cầm trong tay; đó có phải là Lời Đức Chúa Trời không? Nếu bạn trả lời: đúng là Lời Đức Chúa Trời, vậy bạn có thường đọc để xem Đức Chúa Trời là ai? Và Ngài nói gì về người đã chết không? Hay là bạn luôn đọc Thánh Kinh nhưng lại sốt sắng làm theo giáo hội hay giáo phái? Bạn có biết là Đức Chúa Trời không bao giờ nhường sự vinh hiển Ngài cho bất kỳ ai không? Cuộc đời bạn sống được bao lâu trên đất, mà bạn cố tình muốn làm vừa lòng thế gian, mà coi thường tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời đã dành cho bạn? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 42: 8 “ Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va: Ấy là danh Ta Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho Đấng nào khác., cũng không nhường sự vinh hiển Ta cho những tượng chạm.” Trong Ê-sai 48: 11” Ấy là vì Ta, vì một mình Ta, mà Ta sẽ làm điều đó; vì Ta há để nhục danh ta sao?Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho thần nào khác.” Trong Công vụ 12: 23 “ Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục chết.”

2/ Thành phần tín đồ theo Chúa hai lòng.

        Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

        Ở trong Thánh Kinh, từ sách Sáng thế ký đến Khải huyền, vô số sự việc xảy ra ở trong các sách, những phép lạ, hay là sự ban cho về mọi phương diện, duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời, mà đâu có con người nào khác được gọi là “linh thiêng” để ban quyền phép cho người này hay người kia ao ước trong sự cầu xin thay cho Đức Chúa Trời đâu. Hay là thời xa xưa ấy, người chết được gọi là linh thiêng chưa có? Chúng ta không thể phủ nhận một điều quan trọng đó là: Hiện nay thế giới có hàng chục ngàn tôn giáo, mỗi tôn giáo lại có một giáo chủ tiếng tăm lừng lẫy trên đất. Nhưng ai có thể làm những việc như Môi-se- Ê-li hay Ê-li-sê khi còn sống đã làm đâu, nhưng những vị tiên tri này  làm  những phép lạ như vậy thì do ai ban cho? Tại sao thời đó họ không vẽ hình hay tạc tượng những vị tiên tri này để kêu cầu van xin thay cho Đức Chúa Trời giống như vô số người theo Chúa bây giờ, mà chỉ một mực trông cậy vào quyền năng cùng sự thương xót của chính Ngài? Phải chăng những người thờ Chúa thời đó kém khôn ngoan hơn tín đồ bây giờ? Có lẽ như vậy chăng? Cho nên vô số người thờ người lãnh đạo đã chết, và kêu cầu van xin người chết ban cho. Nhưng người chết là ai mà nghe được, mà trả lời sự cầu xin của mình? Giả sử, nếu số người lãnh đạo tinh thần họ thờ ngày nay mà không chết bằng cách này hay cách khác, thì phải chăng số người linh thiêng không có, cho nên không có ai để kêu cầu, khiến nhiều người sẽ rơi vào trong tình trạng khốn khổ lắm chăng?

      Chúng ta có thể để đặt ra một vài câu hỏi để suy gẫm một chút xem thế nào:

1/ Tại sao con người đó khi còn sống không linh thiêng, mà khi chết chôn sâu ba tấc đất rồi mới linh thiêng?

2/ Người đó khi còn sống từ trời xuống hay từ thế gian này mà ra?

3/ Người đó khi còn sống thờ Chúa hay là ngang hàng với Chúa?

4/ Từ bình thường như mọi người, đến linh thiêng. Ai là người biết rõ bước chuyển biến này?

      Ở trong Thánh Kinh sách Giô-suê 1: 8 Lời Chúa dạy: “ Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.

     Bạn không thể phủ nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời, trong bất kỳ phương diện nào của đời sống bạn. Bạn cũng không thể công nhận sự ban cho của bất cứ con người nào đã chết, dù người ấy từng có tiếng tăm trên đất. Vì họ cũng chỉ là con người bất toàn hữu hạn giống như bạn. Những điều bạn đã và đang thực hành trái với sự dạy đỗ của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, có nghĩa là bạn đã bị Sa-tan lừa dối, để bạn phủ nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà thờ lạy tôn kính con người đã chết. Ơn trên có nghĩa là sự ban cho từ trên trời. Là từ nơi Đức Chúa Trời mà đến. Ơn trên là do Đấng ở trên ban, chứ không phải người chết ở dưới ban. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 12 : 36-37 Lời Chúa dạy: “ Vả, Ta bảo ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình sẽ nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Servant  Elijah  Nghiem

      

        

        

    

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.