Giặc Giã Đã Leo Thang

382 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

Giặc Giã Đã Leo Thang

       Do Thái và tổ chức khủng bố Hamas đã thoả thuận ngưng bắn, bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 trong vòng 72 giờ. Con số thương vong về phía Palestine trong thời điểm này là hơn 1000 người, còn về phía Do-Thái, binh sĩ thiệt mạng khoảng 70. Phía Do thái đã rút quân ra khỏi Gaza, và tiếng bom đạn đã tạm thời lắng diụ. Khi nói đến vùng đất này, thì chúng ta không thể nào quên, vì đã từng có nhiều sứ giả hoà bình đến đây. Nhiều đời tổng thống Mỹ quan tâm, chưa kể Liên Hiệp Châu Âu, cùng Anh, Pháp, Mỹ, Liên-sô trước đây đứng ra để bảo trợ cho Lộ Trình Hoà Bình tại vùng này, nhưng tất cả đều đã hoàn toàn tất bại! Sự thất bại này không có gì là khó hiểu. Vì các quốc gia đứng ra để giúp cho Do-thái và Palestine sống trong hoà bình. Nhưng rất tiếc là trong số các quốc gia đứng ra bảo trợ, có quốc gia nào có thiện chí hoà bình với các quốc gia khác đâu!

   

Tôi không nói lên bản tính hiếu chiến của bất cứ quốc gia nào, nhưng nếu đứng trước một thế giới hiếu chiến, mà lại có quốc gia nào đó cúi đầu chấp nhận hiếu hoà, để được sống trong hòa bình giả tạo với một quốc gia hiếu chiến, thì chẳng khác nào bằng lòng làm nô lệ cho quốc gia ấy! Còn nếu muốn sống trong hòa bình, thì cả Nước phải chuẩn bị chiến tranh. Mà mọi quốc gia đã chuẩn bị chiến tranh, thì sẽ không bao giờ có hoà bình. Đức Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã cho thế giới biết về một tương lai vô cùng đen tối, được chép trong Thánh Kinh sách Mác 13: 8  “ Vì dân này sẽ dấy lên nghịcy cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi.”

     Tính đến thời điểm này, bệnh dịch Ebola đã giết chết hơn một ngàn người chỉ trong vòng một thời gian ngắn tại Châu Phi. Và cứ tính trong thời đại chúng ta đang sống, một thời gian không lâu trước đây, thế giới đã phải đối đầu với không biết là bao nhiêu bệnh dịch, làm ảnh hưởng tới đời sống và sinh mạng con người. Giả sử, nếu đặt một câu hỏi: Trong thế-giới hỗn loạn và bất an này, con người cần gì là chính? Chắc có lẽ là bình an chứ? Nhiều tôn giáo đã liên tục tổ chức cầu nguyện cho thế-giới được hoà bình. Đây là một điều tốt, nhưng đến bao giờ thì hoà bình mới có được? Cho nên, điều tối quan trọng hiện nay, là con người đừng đòi hỏi hoà bình cho thế giới, vì nó nằm ngoài tầm tay mình. Điều mà mỗi người có thể đón nhận được, quan trọng hơn cả hoà bình thế-giới, đó là sự bình an trong lòng. Chúa Giê-xu hứa với những người tin Ngài được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 như sau: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Ai muốn có sự bình an trong lòng, thì tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Ngài sẽ chăm sóc chúng ta, bằng quyền năng vô hạn lượng của Ngài. Ngài cũng sẽ an ủi, và cùng đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy hiện nay, có nhiều loại vũ khí tối tân đã chào đời. Nhưng còn vô số những loại vũ khí tối tân hơn đang còn trong vòng bí mật. Các quốc gia đã công khai tăng cao ngân sách quốc phòng. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay thiếu ăn, nhưng tiền để dành mua vũ khí thì không thiếu. Cha mất con, vợ mất chồng, anh em mất nhau, gia đình ly tán, đó là một thảm kịch xót xa đầy nước mắt, tiếng kêu than, rên siết đã mỏi dần, nhưng  đau khổ cứ tiếp nối, chứ không hề ngừng nghỉ trên một thế giới tạm bợ này. Và câu hỏi đặt ra: Cuối cùng của thế giới sẽ thế nào? Trong Thánh Kinh sách II Phi-erơ 3: 12 Lời Chúa cho biết. “ Trong khi chờ đợi trông mong, cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời bị thiêu đốt mà tiêu tán, các thể chất bị thiêu hủy mà tan chảy đi.” Thân thể trong cõi đời tạm, sẽ có ngày nằm xuống, nhưng còn linh hồn đời-đời nằm ở trong thân thể mà Chúa ban cho thì thế nào? Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa Giê-xu kêu gọi: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời, ai chẳng chiụ tin Ta, thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Không ai biết được ngày mai, tương lai mình sẽ ra thế nào, thấy đó rồi mất đó. Hãy quay về với niềm tin nơi Chúa Giê-xu để linh hồn nhận được sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng.                                                         

 

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Don’t say I did not expect that from

425 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Don’t say I did not expect that from

Great Depression has occurred to many countries when deal with America’s economic crisis. That’s why America has influenced to many countries in many fields. Many people say” I can not imagine the degradation is so big like that”. That’s correct. You can say so.

   Actually, financial crisis is not important than moral crisis. Because at appointed time, Jesus Christ will return as he said. At that day the unbelievers will not able to say I did not expect that and they will be shocked and frightened. Because the rapture has occurred to Jesus’ believers.

 Supposedly, you are unbelievers but yard faced with that tribulation days , you cannot say I do not expected that! Why? Because Gospel has proclaimed in all over the world. So you should decide to accept Jesus Christ as your Savior now.Because is within your reach now. In the Bible  II Peter3:10 Jesus says ” But the day of the Lord will come like  a thief. The heavens will disappear with a roar; the elements will be destroyed you fire, and everything in it will be laid bare.”

 Before Jesus return, there are many antiChrist has been raised by Satan through out the world . Many people has believed in them and sold their souls and bodies to them. More than two thousands years ago Jesus has warned to the world know; it is written in Bible Matthew 24:24: ” For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect-if that were possible.” What do you think when you decide to give your souls to fault saviors whose names are not written in the Book of Life in heaven. But you have denied Jesus who is the Lord from heaven . He is the Lord’s incarnation, self sacrificed, died on the cross for your sin. You should reconsider about   this.  

Do you believe man has soul. Yes you do; that why you look for the future after this life through all religions’ practices. According to you, where is soul come from? And if you fail not believing in Christ who can hold your soul when you die? It’s pity that some who live beyond 100 but before they die they still do not understand why they have to die and after that where my soul will be! If one cannot know who created them then can not know the value their precious souls. But he who the origin and value of their body and soul, then they accept Christ as their Savior and worship God. Please listen to the word of God in Bible say in Genesis 2:7 ” the Lord God formed  the man from the dead of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living thing.”
 This is why the men die and the body be buried in the earth and the soul comes back to who created them. The bible says,”and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it”   

 Do you know the gospel is God’s word has been shared mby the means of media to this world? And do you know God sent many missionaries  have gone everywhere to share the urgent calling of God? The last trumpets has been almost blown. Everyone who has been astray from heaven eternal life now please turn around and answer the loving call of Jesus Christ. In bible says in John 6:37 “All that the Father gives me will come to me; and whoever comes to me I will never drive away                        
   Please come to Jesus Christ today!

 

Servant  Elijah Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

505 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

       Khủng hoảng kinh tế tại Hoa-Kỳ đã kéo theo vô số các quốc gia trên thế giới “tuột dốc.”  Thế mới biết là Hoa-kỳ có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện- trên vô số quốc gia hiện nay. Có nhiều người nói: “tôi không ngờ sự suy thoái bị lún sâu như thế”! Đúng. Bạn cũng có thể nói như vậy.

      Nhưng xét ra, khủng hoảng về kinh tế, không thể so sánh với tình trạng  khủng khoảng về niềm tin! Vì đến một thời điểm nhất định nào đó, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trên đất như lời Ngài đã phán. Lúc ấy, tất cả mọi người “xa cách” Chúa Giê-xu sẽ sững sờ, lo sợ. Vì có hằng hà sa số người Tin Chúa Giê-xu đã được cất lên trên không trung gặp Chúa!

 Giả sử, nếu bạn là người không tin Chúa Giê-xu- mà phải đối diện trong ngày đại nạn đó, thì bạn không thể nói “ tôi không ngờ”! Tại sao? Vì Tin-lành đã và đang được nỗ lực truyền bá khắp đầu cùng đất. Cho nên, bạn có quyền quyết định ngay bây giờ. Vì thiên đàng luôn-luôn nằm trong tầm tay của chính bạn. Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 10 “ Song le, ngày của Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Bấy giờ từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả.”

Nhưng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì Sa-tan cũng đang dựng lên nhiều “đấng cứu thế giả ” ở rải rác khắp mọi nơi trên thế-giới, mà biết bao nhiêu người đã “nhẹ dạ cả tin”giao phó cả hồn lẫn xác cho họ. Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đã báo trước cho thế giới biết; được ghi lại trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ đoạn 24: 24 rằng: “ Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”. Bạn nghĩ gì khi quyết định gởi gấm linh hồn mình cho những người “ giả”; mà tên của họ đang nằm ngoài sách sự sống ở thiên đàng. Trong khi Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, tự nguyện hy sinh, chịu chết, đền tội thay cho bạn trên thập tự giá thì bạn lại khước từ Ngài? Bạn nên xem lại vấn đề này.

     Bạn có tin con người có linh hồn không? Chắc bạn tin; cho nên bạn mới tìm kiếm tương lai đời sau bằng đủ mọi hình thức mang tính tâm linh ở đời này. Nhưng theo bạn thì linh hồn từ đâu mà có? Và nếu niềm tin không đặt vào Chúa Giê-xu, thì ai bảo đảm linh hồn cho bạn lúc giã từ cõi đời? Thật đáng tiếc: Vì có người sống thọ cả trăm tuổi, mà đến khi gần trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa hiểu- là tại sao mình phải chết, và sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu! Nếu một người không biết mình do ai dựng nên, thì cũng chẳng hiểu về giá trị của linh hồn mình qúi đến mức độ như thế nào! Còn  người nào biết nguồn gốc cùng giá trị của thân thể và linh hồn, thì người đó đã tin nhận Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 2:7 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”.

    Chính vì lẽ đó, cho nên- sau khi con người tắt hơi thì phần bụi đất trở về bụi đất, còn phần linh hồn thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12: 7 “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”.

      Bạn có biết rằng: Phúc Âm là Lời Đức Chúa Trời đang được truyền đi khẩn cấp trên mọi phương diện truyền thông của thế giới này không? Và bàn chân của những người Tin-lành đang ráo riết rao giảng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Chúa Trời đến tận “hang cùng ngỏ hẻm” tại vô số quốc gia ở trên thế giới này không? Hồi chuông cáo chung thế-giới tội lỗi này sắp đến lúc vang tiếng. Hỡi qúy vị là những người đang xa cách sự sống của thiên đàng, hãy quay lại với lời kêu gọi tha thiết đầy dẫy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 Lời Chúa phán:“ Kẻ đến cùng Ta thì Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”.

Xin Bạn  Hãy Đến Với Chúa Giê-xu Ngay Hôm Nay!

 

 Servant Elijah Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Do not be near ghost but get far away from Satan

325 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Do not be near ghost but get far away from Satan

We often hear many questions to ask : Is there not a real ghost? Because every time there is anyone that is passed away, and people who’s living prepare for dead people a burial rites, many people call it a funeral ! So there is devil isn’t it, why no!  Because many people who believe that the dead becomes ghosts! Believe But that’s it, then no one person confirmed dead currently about-anyone knew he was a ghost, or demons, to give families peace of mind. Therefore, it is still half believe and half doubt! So, to understand this issues, we can not hear from person to another by oral tradition but to read the Word of God who is the Creator of mankind, to see if the devil does from dead people. For if, do not understand clearly it may impossible to know to prevent Satan’s attack and tries to rob the human soul. In the Bible, I Peter 5:8 God’s Word says: ” Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, watch about, seeking whom he may devour”. Thus , the devil is a rebel angel who is punished by God and became satan and not from the dead into. For the man is the man, the devil is the devil.

Perhaps we are not surprised to mention picture of python, or snake trying to catch bait. Then, swallowing the prey into its stomach. Then Satan has a number of step”unique ” likewise. But extremely sophisticated and incredibly sinister! Since python  or snake catch prey for the needs of its daily life, and it caught the animal, after the killing, then swallowed and when their prey disappeared in the fresh is considered complete; nothing to say. Then it continued with life as such catch prey. Because the survival instincts of animals are generally the same.

 

 For Satan, when he caught the man, it is not like catching a prey because of starvation as pythons and snakes. But because of extremely cruel nature and its sinister,  so it captures the human soul and destroy it to death. So it is widely dubbed  as “Death”.And physical life remaining days on earth  are as “slaves” by demonstrating the spiritual act, anonymous way to go against the teaching of God. Who died in the spirit is no longer recognize God as their Creator. So they can not put faith in God and worship Him. In the Bible, the book of Matthew 16:26, The Word of God says, “For what  is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what a man give in exchange for his soul?“Someone asked: what is the soul? The soul is the real life , is the true man, in the interim man and temporary life that every person living to wait for their expiration dates. Therefore, when Satan swallow a person then that person does not vanish like python snake swallowing its prey. Which means that his soul belongs to Satan. So his name is not in God’s Book of Life . Losing the presence of eternal life on paradise where the next life is. Word of God in the Bible says in John 3:16 “For God so love  the world that he gave his begotten Son (Jesus Christ), whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life.”

Some asked why the devil likes to catch souls? Please answer: Because it knows the human soul God gives is priceless. That people do not read  the Word of God shall never know the worth of souls, should disregard the soul! So when it rob the soul of someone, it also means that it has robbed complete all aspects of the human person, from the physical to the spiritual so that Satan can control them. Sometimes asked: devil good? People can make friend with him? Please reply: If the devil good, what could anyone refuse the house value has the entry of the devil? If people can make friends with the devil, and the devil who is in, where there are stupid ones to invite ” Mr. Or Mrs.” on making every effort to chase it out! Some people ask: Why ” he-she” has the right to back out  of the devil? Please answer: Besides God, no one has power over the devil out. Because people of the material world, no government in the world to the divine! But the form was nothing less than inviting big demons; set conditions for it’s all worth small demons. Yet others wonder: So what the Bible says about the devil? Bible book on John 8:44 God’s Word says: ” Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him within the speak a lie, he speak of his own, for he is a liar and the father of it.