Phải Cảm Tạ Đức Chúa Trời

1,602 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Phải Cảm Tạ Đức Chúa Trời

     Trên phân nửa dân số thế giới sống dưới mức nghèo đói theo định nghĩa quốc tế, là dưới 2 đô-la Mỹ một ngày.

     Nghèo và đói là vấn đề lớn trong thế giới hiện nay, nó đã khiến con người cảm thấy bất lực và không có cách nào để có thể giải quyết! Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nhắm mắt trước cảnh khổ của người nghèo-khi ban cho dân sự Ngài Kim chỉ nam về cách sống. Ngài có dạy chúng ta lo cho kẻ khó khăn. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 15: 11 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình, hãy sè rộng bàn tay ra cho người và sẵn lòng cho người vay mượn đủ cho nhu cầu của người.” Đức Chúa Trời cũng truyền lịnh cho dân sự Ngài đừng mót lúa nơi góc ruộng, để kẻ kém may mắn có thể kiếm thức ăn. ( Lê-vi-ký) 9 : 9-10. Và Chúa Giê-xu cũng tỏ lòng thương xót kẻ nghèo bằng lời nói cùng hành động của Ngài. Nhưng xem ra, đói về thuộc thể, không nguy hiểm bằng đói thuộc linh, có nghĩa là đói Lời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Tiê-Tri A-mốt 8: 12 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài, từ biển này sang biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đó đặng tìm Lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.”

      Nếu đi sâu vào trong thực tế của các quốc gia hiện nay, chúng ta phải công nhận rằng, kho dự trữ súng đạn nhiều hơn kho dự trữ lương thực, và trị giá của số lượng súng đạn dự trữ, lớn hơn vô số lần trị giá của số lương thực dự trữ. Giả sử, nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Có phải Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất và con người, không ban đủ lương thực cho con người trên thế giới dùng không? Nếu ai trả lời phải, thì đó là dấu hiệu thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình yêu thương, và quyền năng vô hạn lượng của Đức Chúa Trời. Cho nên, trong Thánh Kinh sách Ô-sê 4:6 Lời Chúa dạy: “ Dân ta bị diệt, vì cớ thiếu sự thông biết.” Đó là một sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng-mà thiết tưởng, chúng ta phải xem lại. Chính vì lẽ đó mà Thánh kinh là Lời Đức Chúa Trời, đã dạy trong sách Thi-Thiên 100: 5: “ Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi-mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời-đời.”

        Trên nguyên tắc đầu tư, chúng ta tin rằng, không ai lại mong ước đầu tư vào những công ty đang trên đà phá sản, mà phải đầu tư vào những công ty đang có chiều hướng phát triển, lợi nhuận gia tăng. Những công ty làm ăn không thành công người ta gọi là “ công ty dở sống dở chết” và chờ ngày “ khai tử”. Nhưng khi nói đến phương diện tâm linh, thì có hàng tỷ người lại sai lầm ở chỗ: Các thần không có sự sống, tại sao con người lại cứ cố tình hy vọng để đầu tư-bằng cách thường xuyên cảm tạ? Nếu chỉ nói riêng về quốc gia Hoa-Kỳ, thì trong quốc gia này cũng có vô số tôn giáo, mà người ta bảo rằng tín đồ lên đến cả hàng triệu người, nhưng sao ngoài ngày Lễ Tạ Ơn Đức Chúa Trời là quốc lễ, thì không còn ngày lễ tạ ơn thần nào khác giống như Tạ ơn Đức Chúa Trời vậy? Phải chăng gà tây, hay ngũ cốc là bữa ăn hàng năm trong ngày Lễ Tạ ơn là để nhớ lại lòng biết ơn của “thổ thần” đối với con người?

  Một khảo sát tựa đề: “ Chăn sóc tại Hoa-Kỳ.” Ước tính trên 44 triệu người Mỹ làm công tác chăm sóc không hưởng lương, và đa số hiện họ đang làm việc, hoặc đã từng làm việc khi chăm sóc người khác. Cuộc khảo sát đã cho thấy: Đức Chúa Trời, gia đình và bạn hữu thường được liệt kê là những nguồn sức mạnh giúp những người chăm lo cho người khác được mạnh mẽ. Đó là Đấng sống, và người sống, chứ thần chết, và người chết thì giúp ai có được hy vọng gì trong sự cầu nguyện và nhờ cậy?

      Ba phần tư số người đáp ứng nhu cầu này nói rằng: Họ nhờ cậy sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời hằng sống, để giải quyết những nhu cầu trong việc chăm sóc. Một người nói: “Cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đó là cách tốt nhất để làm tươi mát bản thân, tôi tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện với Chúa và được nhẹ nhõm, sau đó tôi trở về phòng bình thản.” Giả sử, chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Cảm tạ Đức Chúa Trời để tỏ lòng biết ơn sự ban cho của Ngài trên mọi phương diện của đời sống con người, có phải đó là việc làm duy nhất của người theo Đạo Chúa không? Vì những người không thờ Đức Chúa Trời thì làm sao lại có thể cảm tạ Đức Chúa Trời được? Nếu bạn biết, bạn là người không thờ Đức Chúa Trời, thì đó là tội trọng thứ nhất, và nếu, bạn không cảm tạ Đức Chúa Trời, mà cảm tạ thần khác, thì bạn đã tiếp tục phạm tội trọng thứ hai. Cho nên bạn phải hiểu rằng: Sở dĩ bạn hiện hữu trên đất là do Đức Chúa Trời dựng nên, và mọi sự cần dùng hàng ngày-cũng như sức khoẻ; chỉ duy nhất do Đức Chúa Trời ban cho. Trong Thánh Kinh sách Gióp 31: 15 ông được Thần Chúa cảm động để thốt lên một sự hiểu biết vô cùng sâu sắc được Thánh Kinh ghi lại như sau: “Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao?” Chính vì lẽ đó mà mọi dân tộc trên đất phải hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Servant   Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.