Phải Cần Phải Có

1,566 views

Bài- Giảng

Đề – tài

Phải Cần Phải Có

Quý Vị Thân Mến

         Cuộc đời của mỗi chúng ta, đã trải qua vô số thăng trầm. Nay thịnh mai suy, nay vinh mai nhục, nay giàu có, mai nghèo hèn. Trong chúng ta cũng có thể có người đã nếm trải mùi vị đủ cả. Nhìn vào thực tế thì chẳng khác nào mọi hoàn cảnh đã có một sự liên hệ chặt chẽ; để sắp xếp thứ tự như thế nào đó, mà giống như là nó thay phiên nhau; để biến đổi màu sắc trên cuộc đời của mỗi chúng ta vậy.

        Nhưng xem ra hoàn cảnh nào xảy đến mặc dầu, thì những điều chúng ta cần và những những điều chúng ta ước muốn, vẫn là hai lãnh vực chính; chi phối trên cuộc sống của chúng ta như hình với bóng vậy. Đã có vô số điều quý vị đã cần, và đang cần trong mọi hoàn cảnh hình như đều đã được giải quyết. Nhưng  giả sử nếu không có những điều ấy cũng chẳng sao. Vì xét ra có một điều tối quan trọng quý vị phải cần, không cần là không thể bình an, phước hạnh được, rất nguy hiểm, thì quý vị lại chưa có. Vì nó có liên quan đến sự sống đời-đời của mỗi quý vị. Cho nên nếu ai nói: Tôi không cần là không thế nào được đâu. Vì đó là điều mà một khi đã gọi là người, thì nó luôn-luôn đứng vào hàng ưu tiên một, khi so sánh với tất cả mọi nhu cầu cần thiết trong suốt cả một cuộc đời con người. Nó giá trị lắm, thế gian này không bao giờ có; để con người tự tìm kiếm. Nó quý lắm, qúy đến nỗi không thể lấy gì đổi được ngoài tấm lòng chân thật của người muốn đón nhận.

          Vì lẽ đó, cho nên trong phần đức tin hôm nay. Tôi ao ước được gởi đến quý vị hai câu hỏi có liên quan mật thiết đến đời sống thực tế của mỗi chúng ta. Vì trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 119:105 Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng: “ Lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi. Ánh sáng cho đường lối tôi.” Cho nên chúng ta dùng Lời Chúa để xem xét có gì lạ trong những bước mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau đây:

         Thứ nhất: Qúy vị thân hữu có cảm thấy mình cần phải được nghe Tin-Lành không?

           Chúng ta đang sống trong một thế giới bất an. Tội ác đang gia tăng với một mức độ khủng khiếp, chưa từng thấy. Vì tốc độ phát triển của tội ác trên thế giới này; nó giống như là kẻ đang chạy đua; để bắt kịp tốc độ của ánh sáng vậy! Ai cũng biết, tội ác là một kẻ thù của mọi người, nhưng nó lại đang hiện diện ở trong lòng vô số con người. Mà kế hoạch của kẻ thực hiện điều ác đã sẵn sàng để làm ác; nó đang sẵn-sàng ở trong kẻ ác mới là điều đáng sợ. Kẻ ác đang có mặt ở khắp mọi nơi, sống chen lẫn với cả người lưong thiện trong khắp hang cùng ngỏ hẻm, ở trong bất kỳ thành phố, hay khu xóm lớn nhỏ nào, đang có người cư ngụ trên toàn thế-giới. Chỉ có điều là tất cả kẻ ác chưa có cơ hội để hành động cùng một lúc trên toàn thế giới, cho nên mình không lường được sự kinh khủng tột cùng của nó thôi.

            Hệ thống truyền thông đang nỗ lực cho thế giới biết: Vô số loại tin dữ trong một ngày. Thì Tin lành ắt là điều phải rất cần thiết cho mỗi chúng ta-trong từng tíc-tắc của đời sống chứ? Nếu chúng ta đang sống trong sự hồi hộp, lo sợ, bất an về đủ mọi phương diện, nhất là tương lai của chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào? Chết về thân thể đã đành. Nhưng còn linh hồn sẽ đi về đâu? Vậy thì tại sao bạn lại có thể can đảm để từ chối nghe Tin lành? Nếu thật như vậy, thì bạn chẳng khác nào một tội phạm bị xử án treo, lại làm đơn xin quan tòa cho mình được lãnh án tử hình mới khổ chứ!

             Cho nên Tin lành là điều thiết yếu nhất cho thế giới loài người, mà Đức Chúa Trời đã gởi sứ điệp từ trời đến cho toàn thể nhân loại, mà mỗi qúy vị phải nghe được tin ấy. Vì đó là quyền lợi bất khả xâm phạm của mỗi người chúng ta. Sứ điệp được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần. Hầu cho hễ ai tin Đức Chúa Giê-xu Christ không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

         Thứ Hai : Qúi vị thân hữu Có Đạo Tin Lành Chưa ?

           Nhìn lại qúa khứ cũng như hiện tại, biết bao nhiêu những tài sản mà quý vị đã có. Nhưng trong số những tài sản đó, có một tài sản vô giá phải có, nhưng vô số quý vị chưa có. Đã vậy mà có nhiều qúy vị cũng từ chối một cách thật tình nữa! Nếu Đạo Tin Lành mà qúy thân hữu không thích, không vui, thì còn đạo nào trên đất này có tin lành nữa đâu mà vui, mà thích? Vì tôn giáo không hề có sự sống đời-đời.

          Đức Chúa Trời muốn khẳng định với qúy vị, qua Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh sách Công vụ 4:12Chẳng có sự cứu rỗi ở trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời  chẳng có danh nào khác ban cho lòai người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.” Đó là Chân Lý. Không phải tôi tự ý kêu gọi qúy vị đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời để cho Đạo Ngài có thêm người đâu, mà  là chính Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta Ngài kêu gọi qúy vị. Trong Thánh kinh sách Mác 1:15  như sau:  “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.”

          Khi nghe đến Đạo Tin lành thì đã có qúa nhiều qúy vị thắc mắc. Có người hỏi: Đạo Tin lành có gì đặc biệt mà Đức Chúa Trời lại kêu gọi chúng tôi tin? Vâng! Tôi xin thưa rằng: Đạo Tin lành có vô số những điều kỳ diệu không thể đếm được, qúa sự hiểu biết của loài người. Đến nỗi chúng ta có thể nói rằng: Vô số tôn giáo trên toàn thế giới có nhiều điểm giống nhau. Nhưng tất cả mọi tôn giáo đều không có điểm nào  giống như Đạo Chúa đã có; và đang có: Đó là sự sống đời-đời cho mỗi người về phần linh hồn. Đó là sự thật, đó là Chân Lý, không ai có thể chối cãi. Trong bài giảng ngắn ngủi này, tôi xin đơn cử một số nét để qúy vị có thể hiểu được.

       A /  Có người hỏi tại sao được gọi là Đạo Chúa?

        Xin Trả lời: Được gọi là Đạo Chúa, là vì chính Chúa Giê-xu là Đạo. Đạo có nghĩa là đường. Chính Ngài là con đường Chân Lý duy nhất để đưa những người tin Ngài hướng về thiên đàng khi đang còn sống trong đời này, và sau khi chấm dứt cuộc sống trên đất, Ngài sẽ tiếp rước họ về thiên đàng vĩnh cửu là nơi ở của chính Ngài ở trên trời.

          Có người lại hỏi: Nếu nói Chúa là con đường dẫn người tin về thiên đàng, vậy Chúa còn sống không mà dẫn.

        Xin Trả lời:Chúa là Đấng Tự hữu hằng hữu, Đấng sống đời-đời mới được gọi là Đạo. Cho nên Chúa là con đường sống. Người tin Đấng sống thì mới có đường. Vậy nếu ai tin vào người không sống thì người đó hy vọng sự sống đời-đời ở đâu để được sống? Chứ chưa nói tới người dẫn đường là giáo chủ mà mình đặt niềm tin đã chết, đang nằm sâu trong lòng đất, từ khi trút hơi thở cuối cùng đến bây giờ, thì  con đường coi như đã tận cùng rồi. Vậy thì  hy vọng gì ở tương lai đời sau?

           Nhìn vào trong thế giới trước đây và hiện nay, quý vị có thấy người lãnh đạo quốc gia nào chết rồi mà vẫn tiếp tục điều hành đất nước không? Hay là chúng ta có thấy: ai là người đại diện chính phủ ra nghĩa địa mời các khoa học gia  đã chết, hợp tác để phát triển về khoa học không? Cho nên nói về phương diện tâm linh thì tất cả các tôn giáo, khác với Đạo Chúa là như thế.

         B/  Tại Sao Chúa Lại Có Quyền Yêu Thương Cả Thế Gian này?

          Hiện nay có một số người thắc mắc: Là tại sao chỉ có những người theo Đạo Tin lành là có Chúa của họ giáng thế từ trời cứu họ. Còn biết bao nhiêu tôn giáo khác còn lại không thấy ai giáng thế cứu tín đồ của ai hết là thế nào?

          Xin trả lời:Trước hết chúng ta phải hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại từ trời giáng thế cứu người. Khi nói đến Chúa Giê-xu giáng thế để cứu thế. Thì chúng ta đã biết thế gian đang ở trong sự chết cho nên mọi người mới cần được Chúa cứu. Mà Chúa là Đấng ở trên trời Ngài dựng nên trời đất và loài người. Chỉ có Ngài mới có đủ tiêu chuẩn giáng thế cứu được thế gian. Còn tất cả mọi người trong thế gian đang ở trong cùng một khổ cảnh ấy, thì tự cứu mình chưa được làm sao cứu ai bây giờ? Trong thế gian này chưa bao giờ xảy ra chuyện hai người sắp chết đuối cứu nhau khỏi chết. Thì cũng thế, làm sao lại có chuyện hai tội nhân cứu nhau khỏi tội được?

           Khi tổ phụ cãi lời Đức Chúa Trời nghe theo lời lừa dối của Sa-tan thì chẳng phải con người chết về phần thể xác không thôi đâu, mà cả dòng dõi tổ phụ phạm tội phải chết đời-đời về phần linh hồn nữa. Sự chết đời này là một án phạt. Con người tội lỗi phải cách biệt với Đức Chúa Trời hằng sống! Chúa Giê-xu giáng thế chiụ chết trên cây thập tự để trả giá đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Mà chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mới đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời để chết thay cho mọi người. Hầu qua sự chết của Chúa Giê-xu; ai đặt niềm tin vào Ngài thì tội người ấy được tha linh hồn được được cứu. Người ấy được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha của mình.

              Đức Chúa Giê-xu không phải giáng thế để cứu người Tin Lành, mà cứu cả nhân loại. Cứu mọi người trong mọi tôn giáo ra khỏi sự chết đời-đời, để trở về với Đạo sự sống là Tin-lành quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì tất cả mọi người trên thế giới này đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Khi được gọi là một người theo Đạo Tin Lành, vì người đó thực tâm tiếp nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình. Tuyên xưng đức tin, ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời. Ai cũng có quyền thực hiện điều này.  Vì đây là quyền của tất cả tội nhân, mỗi người đều có quyền đón nhận đặc ân của Đức Chúa Trời. Còn nếu ai tin rằng, ngoài Chúa Giê-xu cũng có vô số người ở thế gian này đứng lên cứu được mọi người khác. Vậy nếu thực sự điều đó có xảy ra, thì thực tế của nó cũng giống như: Có một tù nhân nào đó, ra lệnh cho quan tòa tha bổng cho vô số tù nhân khác vậy!

           C/ Tại sao ngoài Chúa Giê-xu không có ai trong các tôn giáo còn lại giáng thế cứu tín đồ mình?

             Xin Trả lời: Vì ngoài Chúa Giê-xu ra chẳng ai có nguồn gốc ở trên trời hết, mà chỉ có ở tại thế gian thôi. Vì tất cả mọi người được sanh ra trên đất, dù học cao hiểu rộng như thế nào chăng nữa, thì giữa người này với người kia khác nhau về trình độ kiến thức. Nhưng hoàn toàn giống nhau là một tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Vậy thì người đã ở tại thế, làm sao còn chỗ nào để  giáng thế được nữa. Từ trước tới nay chưa bao giờ ai nghe ai nói, và ai thấy có ai; ở tại thế gian mà lại giáng thế hay thăng thiên cả. Duy chỉ có người chết thì người ta mới gọi là hạ huyệt thôi. Cho nên xem ra vấn đề này cũng không có gì khó hiểu lắm. Giả sử ngoài Chúa Giê-xu ra, mà con người có phong cho ai thăng thiên được như Chúa Giê-xu, thì chẳng qua đó chỉ là sự bịa đặt, lừa bịp của một tập thể nào đó. Mà khiến cho hàng triệu người lầm lẫn. Chứ về phần Kinh Thánh Chúa Giê-xu là Đấng ở trên trời đã phán rất rõ về điều này.

            Cho nên bây giờ cũng có người thắc mắc hỏi: Không biết trong tất cả những vị thành lập ra tôn giáo đã qua đời có ai ở trên thiên đàng chưa?

             Xin trả lời: Xét ra; thì đây là một sự thắc mắc tối cần thiết, phải cần được làm sáng tỏ. Nhưng thật sự mà nói, điều này cao qúa sự hiểu biết của tất cả chúng ta, nên phải khẳng định rằng: Loài người hữu hạn dù có trình độ, hay kiến thức cao siêu hoặc kinh nghiệm chiều sâu về phương diện lãnh đạo tinh thần đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi này được. Nếu chúng ta muốn vượt qua giới hạn sự hiểu biết của mình, thì nó cũng giống như có người  bảo: “Tôi khẳng định trên mặt trăng có chị Hằng nga kiều diễm bằng xương bằng thịt đang ở trong một căn biệt thự sang trọng lộng lẫy vậy!” Cho nên, nếu chúng ta muốn hiểu biết một cách tận tường về phương diện tâm linh để quyết định về phần linh hồn của mình thì bắt buộc chúng ta phải nhờ vào Chúa Giê-xu là Đấng ở trên trời, thì sự hiểu biết của chúng ta mới thật sự có giá trị. Vì lẽ đó Chúa Giê-xu khẳng định cho chúng ta biết một cách rõ ràng được chép trong Thánh Kinh sách  Giăng 3:13 “Chưa hề có ai lên trời ngoài trừ Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.”

           D/ Tại sao trong tất cả các tôn giáo, không có giáo chủ nào phục sinh như Chúa Giê-xu?

           Xin Trả Lời: Khi nói đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu chúng ta phải nói đến sự chết của Ngài. Vì cả hai biến cố trọng đại này đã được Chúa Giê-xu báo trước khi xảy ra.

           1/ Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá là do sự tự nguyện hy sinh đền tội cho toàn thể nhân loại, đó là mục đích tối thượng trong tình yêu thương vô hạn lượng của Đấng dựng nên loài người. Và Ngài đã phán trước về sự việc đó khi Ngài còn đang sống. Ngài cho biết là sự chết trên thập tự giá là dấu hiệu hoàn tất sự đền tội thay cho hết thảy mọi người. Chứ Ngài không phải chết vì già nua, hay bệnh tật như mọi giáo chủ ở thế gian này.

            2/  Sau khi sự hy sinh của Ngài hoàn tất trên thập tự giá. Người ta đem chôn Ngài. Ba ngày sau khi chết, Ngài phục sinh từ mồ mả như lời Ngài đã phán trước đó. Sau đó Ngài ở thế gian này bốn mươi ngày, dạy Đạo về Nước Trời, sau đó Ngài thăng thiên về trời, trước sự chứng kiến của vô số người. Chứ không phải là Ngài hồi sinh từ phòng cấp cứu của bệnh viện nào đó, rồi một thời gian sau; chết luôn giống như mọi người trên đất. Cho nên chính Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là Đạo, là con đường sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người tin. Cho nên qúy vị thân hữu của chúng tôi phải cần nghe Tin Lành, và cần phải có Đạo Tin Lành, để trở thành người trong gia đình của Đức Chúa Trời nơi thiên đàng vĩnh cửu, hầu nhận sự phước hạnh trong đời này, và sự sống đời-đời trong cõi vĩnh hằng nơi đời sau, mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho qúy vị là như thế. Nguyện Chúa Thánh Linh soi sáng cho sự quyết định khôn ngoan của qúy vị thân hữu. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.