Sa-tan Là Ai

2,842 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Sa-tan Là Ai

          Tất cả mọi người có mặt trên thế giới này không phân biết tôn giáo ,hoặc dân tộc. Được chia ra làm hai thành phần sau đây: 

       1/ Thành phần thuộc về sự sáng, có nghĩa là đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời.

       2/ Thành phần khước từ Chúa Giê-xu, thuộc về quyền lực tối tăm do Sa-tan điều khiển, đang thờ lạy hình tượng và con người. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền  12: 9 Lời Chúa cho biết: “ Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.