Sắp Đến Mức Cuối Cùng

1,958 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Sắp Đến Mức Cuối Cùng


             Giả sử, nếu tôi đặt một câu hỏi với bạn đó là: Bạn có sợ chiến tranh không? Có thể bạn sẽ hỏi  ngược lại tôi: Ông có sợ không? Vâng! Tôi sợ lắm. Nói đến chiến tranh ai mà chẳng sợ. Vì sức tàn phán của nó rất khủng khiếp, nhất là vào thế kỷ thứ 21 này. Con người đã tiến đến đỉnh cao của trình độ khoa học nên những vũ khí mà con người chế tạo ra càng ngày càng có sức tàn phá kinh khủng mà không ai có thể lường được hậu qủa của nó.

       Con người sợ chiến tranh, nhưng con người không có cách gì để ngăn chận chiến tranh. Dù Liên Hiệp Quốc có đó, và cho dù luật lệ mang tính quốc tế có khắt khe như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giải quyết được sự xung đột giữa các quốc gia với nhau.

         Đã có biết bao nhiêu người lính trên thế giới, dù chính nghĩa hay phi nghĩa, nhân đạo hay vô nhân đạo. Cũng đều  có lời thề  trung thành với Tổ Quốc, với Danh Dự, và Trách Nhiệm, đã ra đi và không bao giờ trở lại nữa.

         Khi cuộc chiến tranh giữa Hoa-Kỳ và I-rắc bắt đầu chuyển mình, thì dấu hiệu chống chiến tranh của một số quốc gia trên thế giới đã gia tăng một cách kinh khủng. Kể cả Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng chống! Nhưng đúng ra; chống cái ông phải chống thì không chiụ chống, mà cứ  tập trung để  chống cái ông chuyên đi đỡ đòn thì hơi lạ. Nhưng đâu có đỡ hoài được. Đỡ đến mức độ nào đó thôi, chiụ hết nổi thì phải đánh chứ?  Bởi ông bà ta thường nói “ Cây thì muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng.“ Thôi, cuộc chiến này nhỏ qúa, để cho mấy ông lãnh đạo cỡ lớn lo. Mình là Cơ Đốc Nhân chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho Tổng Thống W Bush sớm hoàn thành sứ mạng, để đem lại bình an cho Hoa-Kỳ là đủ. Còn những người “thấp cổ bé miệng” như mình, sẽ bàn đến cuộc chiến tranh toàn diện, và có tầm cỡ vĩ đại hơn.  Đó là cuộc chiến tranh tâm linh.

        Cuộc chiến tranh tâm linh đã và đang bùng nổ dữ dội. Cuộc chiến tranh đó Sa-tan đang cầm đầu, nó không tấn công con người như con người tấn công  lẫn nhau. Mà nó chiều theo ý riêng con người với bất kỳ sự đòi hỏi nào, miễn là con người bằng lòng chống lại Đức Chúa Trời, nghe theo lời nó để thờ hình tượng, cúng tà thần là được. Chính vì thế mà trên thế giới đang có hàng tỷ người đang chết về phương diện tâm linh. Đúng ra con người phải hợp lại, để cùng nhau chống lại Sa-tan; một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm của loài người mới đúng chứ? Nhưng đã có hàng tỷ người ở khắp mọi nơi trên thế giới, không hiểu được tầm mức tối quan trọng của sự chết về phần tâm linh, nên đã bị Sa-tan lừa dối để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Còn đối với Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài không bao giờ chống lại bất kỳ ai. Mà Ngài cố tình dùng đủ mọi hình thức, và cơ hội  có thể được, qua những người tin, để kêu gọi từng người   lầm đường, lạc đạo, tỉnh thức quay trở về với Ngài, hầu tôi được tha, linh hồn được cứu. Và khôi phục lại vị trí làm con của Ngài. Trong Thánh Kinh sách IIPhi-e-rơ  3:9 Lời Chúa phán: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.“

         Đức Chúa Trời cũng đã gởi “ tối hậu thư” cho thế giới hữu hình là loài người và thế giới của quyền lực tối tăm là Sa-tan và ma qủy với nội dung được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24:14 như sau: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Khi tối hậu thư này đến với thế giới loài người; thì Đức Chúa Trời luôn dang rộng vòng tay, chờ đợi mọi người ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời, để thoát khỏi sự trừng phạt công bình của Ngài. Và giới hạn cuối cùng của tối hậu thư không phải là ngày nào hay  giờ nào. Vì  bởi vì tình  yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người. Nên Ngài quyết định: khi nào Tin lành được truyền ra khắp đất cho mọi người thì lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực. Còn đối với Sa-tan và bè lũ của nó thì Đức Chúa Trời đã báo trước cho nó rồi. Sự báo trước cho Sa-tan không phải để nó ăn năn, mà là báo trước sẽ trừng phạt. Trong Thánh kinh sách Khải Huyền 20:10 Lời Chúa phán: “ Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời-đời.”

       Có người thắc mắc hỏi: Có chắc-chắn là Sa-tan biết tương lai của nó là sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt không? Xin trả lời là: Có . Nó biết chắc-chắn lắm. Bạn đừng lo cho nó, nhưng hãy lo cho chính bạn. Vì trong Thánh Kinh sách M-thi-ơ 8 : 28  có ghi lại : “ Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?”

       Có một điều quan trọng chúng ta nên nhớ rằng: Sa-tan biết là nó sẽ bị hình phạt, không thể nào trốn thoát khỏi bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Thế thì về phần con người, có ai dám nghĩ là mình sẽ trốn khỏi được sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi tự trả lời cho chính mình! Tác giả Thi-thiên đã thốt lên trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 139 : 7  “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông. Bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.“

        Sa-tan và bè lũ của nó là ma qủi, trước khi bị Đức Chúa Trời ném vào hoả ngục, nó đang  vận động thật tích cực, để dụ dỗ con người bằng đủ mọi hình thức;  mà Thánh kinh đã báo cho những người tin Ngài biết rằng : ”Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” I  Phi-e-rơ 5:8 .” Còn đối với những người chưa tin Chúa, thì Sa-tan lừa dối  họ, và  xúi dục họ nói với Đức Chúa Trời rằng: “Ngài hãy lìa xa chúng tôi. Vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài.”  Giop 21:14. Thánh kinh  cứ lập đi lập lại rất nhiều lầ, như là một lời báo động khẩn cấp cho toàn thể nhân loại đó là: Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế giới này một lần nữa để phán xét thế giới. Có hai lời làm chứng vô cùng quan trọng.

Thứ nhất: Thiên sứ làm chứng.

         Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, được Thánh kinh ghi lại trong Công Vụ 1: 9 như  sau: “ Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Thứ Hai: Là chính Chúa Giê-xu phán.

Trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 1 Lời Chúa phán: “ Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

       Điều mà mọi người  đang thắc mắc: là không biết chừng nào tận thế sẽ xảy ra. Thánh kinh đã nói một cách rất rõ ràng với những người tin Chúa  trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 như  sau: “ Thời và kỳ thì không cần phải viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.”

       Luận đến hình ảnh người đàn bà có thai, chúng ta thấy có hai  sư việc thật chắc-chắn:

Thứ Nhất : Khi người đàn bà mang thai, vào khoảng thời gian đầu, người ngoài nếu để ý thì có người biết, có người không biết, nhưng người đàn bà mang thai phải biết là điều không thể chối cãi. Điều này ngụ ý rằng: Khi bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của dấu hiệu, ai không biết mặc dầu, nhưng người tin Chúa Giê-xu phải biết. Rồi ngày qua tháng lại, bào thai được lớn lên, không ai nhìn người đàn bà này mà không biết. Điều đó ngụ ý rằng: những dấu hiệu bất ổn trên thế giới càng ngày càng gia tăng, giặc giã xảy ra khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Chẳng ai mà không biết điều đó. Người đàn bà mang thai thì phải đến ngày sanh nở, điều này tất cả mọi người dù tin Chúa hay không cũng đã hiểu biết một cách rõ ràng, không thể mơ hồ, hay chối cãi. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 4 Lời Chúa dạy: “ Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối .“  Sách Lu-ca  21:34 Thánh Kinh dạy: “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa.”

Thứ hai : Khi người đàn bà mang thai, thì phải sanh nở. Mà sanh nở thì phải đau đớn. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 26:17 ghi lại rằng: “ Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi ở trước mặt Ngài khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn kêu rên vì quặn thắt! ”Sau cơn đau đớn ,người đàn bà  sẽ vui mừng, vì được nhìn thấy mặt  đứa con mình.” Hình ảnh này ngụ ý cho chúng ta biết rằng: những biến cố xảy ra trên thế giới, là dấu hiệu bắt buộc sẽ dẫn đến  ngày kết thúc thế giới. Vì Thánh kinh luôn nhắc cho chúng ta về những biến động như sách Ma-thi-ơ 24 : 6 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.“

Ở trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3 :1 Lời Chúa cho biết: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.“ Thiết tưởng đâu có ai đang sống trên đất mà lại không để ý những dấu hiệu này?  Vậy mỗi người chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Nhất là về phần đức tin của những người đang theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thệ 4:1 Lời Chúa đã báo trước như  sau: “ Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.“ 

Qúy vị tín hữu qúy mến.

          Chúa Giê-xu đã dặn là phải tỉnh thức. Tỉnh thức không có nghĩa là không dám ngủ, cứ ngồi đó chờ. Nhưng là một sự chuẩn bị về phần tâm linh, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa Giê-xu trở lại. Nhất là về vấn đề thờ phượng. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ 10 : 25 như  sau: “ Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”  

      Rất tiếc cho một số tín hữu yếu đuối, coi sự thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật là một sự việc bắt buộc đến khó chiụ. Nhưng tại sao chúng ta không chiụ hiểu rằng: Đây là luật pháp, nhưng cũng là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Thánh kinh đâu có nói ngày này là ngày bị ruả sả, hay là ngày để trị tội những người tin Chúa Giê-xu đâu! Chúa phán thế nào? Trong Thánh kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký 20 : 8 + 11Lời Chúa phán:  “ Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. “ Thế mà có qúa nhiều người chạy trốn, không dám hưởng sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho.

          Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 13 : 11 Lời Chúa dạy: “ Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.”

      Đêm ở đây có nghĩa là thời kỳ xấu xa tội lỗi gian ác của thế giới. Vì đã  có qúa nhiều người chống lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà đi thờ cúng tà thần, hình tượng. Nó sắp kết thúc, để nhường chỗ cho một thế giới mới, dành cho những người có sự sống đời-đời từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho.

      Ngày là chỉ về thời điểm mà Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm. Ngài dùng quyền năng và sự công bình để phán xét thế giới. Bạn cũng phải có tình yêu thương chân thật, và một đức tin không hề chuyển lay. Phải thường xuyên dùng lời cầu nguyện trong danh Chúa, để chiến đấu với mọi âm mưu gian ác từ phía vua Chúa đang cầm quyền chốn không trung  là  Sa-tan  và ma qủy.

      Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa với những kẻ theo Ngài trong Thánh Kinh sách I  Tê-sa-lô-ni-ca 5 : 9 như  sau: “ Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.”

 Qúy vị thân hữu qúi mến.

           Chúng ta đang sống trong một thế giới lần hồi đang đi đến chỗ  kết thúc, mà bạn đang nhận diện được nó. Làm sao bạn có thể tránh khỏi trong cuộc đời, có  những lúc bị áp lực,  bực bội, chán nản, buồn bã rồi  buột miệng nói rằng: “ Ước gì trời sập chết hết cho rồi. Hoặc là bạn  mong tận thế đến.“  Bạn đừng nghĩ đến những điều đó, và đừng bao giờ trông mong nó, vì chắc-chắn ngày đó sẽ xảy ra. Bạn có biết Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Tiên tri A-mốt 5 : 18 như  sau khô ng? “ Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?”

        Hình ảnh của cuộc chiến tranh I-rắc mà bạn đã chứng kiến qua màn ảnh truyền hình, thật là khủng khiếp. Nhưng theo Thánh kinh thì điều đó đâu có thể sánh được với ngày cuối cùng trên đất. Vì nó mang tính toàn diện và rất kinh khủng trên từng người không tin theo Chúa Giê-xu.

       Mặc dù Đức Chúa Trời không có máy bay xe tăng, tàu chiến, và những loại vũ khí tối tân như loài người đang có hiện nay. Nhưng Ngài dùng quyền năng của Ngài để sai khiến thiên nhiên chuyển mình theo ý muốn của Ngài. Như trong Thánh Kinh sách Khải huyền 16:17 Lời Chúa cho biết:  “Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi!  Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy.   Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống.”  Chẳng lẽ bạn lại chọn sự đối đầu với Đức Chúa Trời toàn năng; để chiụ tất cả mọi sự khốn khổ cho mình từ đời này đến đời-đời nơi đời sau hay sao? SadamHusein không thể đối đầu với Hoa-Kỳ, thì làm sao con người có thể đối đầu với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ và loài người?

       Biết không thể làm gì khác hơn để tìm kiếm sự sống. Một số người lính của I-rắc đã khôn ngoan bỏ ngũ ra đầu hàng. Còn bạn muốn tìm đến sự sống trong thế giới đời sau, phước hạnh đời này. Bạn  không phải đầu hàng Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời luôn mở rộng vòng tay để chờ đón bạn bằng tình yêu thương vô hạn lượng của Ngài.

        Sau những biến đổi tột cùng, thì thế giới tội lỗi này sẽ kết thúc; để nhường chỗ cho một thế giới mới tốt đẹp trong tương lai. Đó là điều chắc-chắn mà Thánh kinh đã nhắc đi nhắc lại  nhiều lần, và điều đó hoàn toàn không bao giờ thay đổi. Nhưng ngay bây giờ bạn vẫn có quyền thay đổi quyết định để chọn cho mình một con đường. Thiên đàng phước hạnh sung sướng, hay hoả ngục đau khổ trầm luân? Đức Chúa Trời phán  trong Thánh Kinh sách Giăng 6:47 như sau: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin Ta thì được sự sống đời đời.”  Mời bạn hãy đến với một Hội Thánh gần nhất để được hướng dẫn. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.