Sự Hy Vọng Thật

944 views

Website: www.congbophucam.net—–www.congbophucam.com

                                                   Sự Hy Vọng Thật                           Elijah Nghiem

Chắc-chắn rằng, sẽ không một ai đang sống trong thế-giới này; mà lại không có sự hy vọng trong cuộc đời. Giả sử, nếu có ai đó hỏi bạn: Bạn hy vọng gì trong cuộc đời? Có thể bạn sẽ trả lời: Vì tôi chưa sống hết đời, thì biết điều gì quan trọng và giá trị nhất đời để hy vọng. Vậy nếu câu hỏi này được đặt vào cuối đời của bạn, thì bạn sẽ hy vọng điều gì? Có thể bạn sẽ trả lời: Hết đời rồi, hy vọng làm gì nữa? Cho nên trong suốt cả đời, hàng tỷ người trên thế-giới vẫn không biết điều gì là giá trị nhất để hy vọng. Tại sao thế? Vì cuộc đời của con người có phần thể xác và   tâm linh. Nhưng đa số, con người cứ loay hoay với cuộc sống tạm bợ, đầu tư cả đời cho nó. Nhưng từng giây phút, nó vẫn hướng về sự già nua, bệnh tật rồi chết. Còn vấn đề tâm linh là sự sống đời-đời, được tiếp nối sau sự chết đời tạm thì lại bị lãng quên. Nếu có đặt niềm tin vào tôn giáo nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng khác nào là niềm vui của con người xác thịt thôi. Cho nên có nhiều người quan niệm: Tin ai cũng được, thờ ai cũng xong, kêu cầu ai cũng chẳng phạm tới ai. Tâm linh chỉ là hình thức thôi mà!

Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103 Lời Chúa dạy: “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Song sự nhân từ của Đức Giê-hô-va còn có đời-đời.” Cái khổ của hàng tỷ người đang mắc phải hiện nay đó là: Họ hiện hữu trên đời, nhưng lại không biết họ từ nơi Đức Chúa Trời mà có. Họ biết rất rõ, mọi người sanh ra để rồi từ-từ phải chết, nhưng họ lại không cần tìm hiểu, tại sao sự chết lại đến với con người. Tệ hại hơn nữa, là người ta biết, con người chết không phải là hết, nhưng nhiều người lại cố tình chấp nhận con đường mình tự chọn, thay cho con đường Chúa Jesus đã sắm sẵn cho! Bằng chứng là nhiều người đặt niềm tin vào sự hư không mà từ chối Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi Ta, thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời”. Vậy nếu ai đó, cứ cố tình xa lánh Đức Chúa Trời và chống lại Ngài, thì sự hy vọng phước hạnh đời-đời nơi đời sau sẽ không bao giờ có được.

Giả sử, hiện nay bạn đang là một người thành đạt, nổi tiếng khắp thế-giới. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, cả thế giới đều biết người nổi tiếng đã chết. Vậy sự nổi tiếng của bạn, có giúp linh hồn bạn được gì ở bên kia thế giới không? Sự thông minh, lanh lợi cùng sự khôn ngoan vượt bậc của bạn trước đây có giúp bạn phần nào để có chỗ đáng phải có ở đời sau không? Cho nên bạn đã hiểu: Mọi sự bạn có trong thế giới đời tạm này, nó sẽ không trung thành với bạn mãi-mãi, mà chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới tồn tại đời-đời. Trong sách Châm ngôn 8: 17 Lời Chúa phán: “ Ta yêu những người yêu mến Ta. Phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta.” Bạn có thấy ngoài Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, bất kỳ ai là con người có dám hứa với bạn như vậy không? Tại sao? Vì họ sẽ có ngày phải chết. Có rất nhiều người muốn tiếng tăm của mình được tỏa sáng và vang vọng mãi-mãi. Nhưng chưa một người nào trên đất, thỏa mãn được những ước mơ ấy. Vì trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 144:4 Lời Chúa dạy: “ Loài người giống như hơi thở. Đời người như bóng bay qua.” Nếu bạn đọc được câu Thánh Kinh này, có thể bạn sẽ im lặng trong vài giây để nghĩ rằng: Đời con người ngắn ngủi thật, thôi thì sống tới đâu hay tới đó, chết là hết chứ hy vọng này nọ làm gì nữa bây giờ!

Bạn phải cần có sự hy vọng thật. Bạn hãy vào trong bệnh viện, xem những người bệnh nhân ở trong đó họ hy vọng điều gì? Sự sống chứ? Sự sống đời này rồi cũng có ngày sẽ qua đi. Nhưng sự sống đời-đời thì tồn tại mãi-mãi. Sự sống đời-đời nơi đời sau chỉ dành cho những ai tin Đấng sống đời-đời là Chúa Jesus ngay trong đời này. Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ và loài người. Ngài đã giáng trần làm người, chết thay cho mọi người trên thập tự giá, để ai đặt niềm tin vào Ngài, thì tội được tha, linh hồn họ được cứu, tên có trên thiên đàng. Đó là Sự Hy Vọng Thật của con người nay còn mai mất ở trên đất. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa Jesus phán: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Giả sử, bạn ở trong số những người không chịu tin Chúa Jesus thì đời sau bạn sẽ đi đâu và ở đâu? Chắc có lẽ bạn đang lạc quan về đối tượng niềm tin của bạn chứ? Vậy thì bạn có biết những người đó đang ở đâu không mà bạn lại hy vọng? Lời Chúa Jesus được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3:13 “ Chưa hề có ai lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Vậy nếu bạn muốn về thiên đàng sau khi chết, thì hãy tin Chúa Jesus. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Lu-ca 12 : 32 Lời Chúa khẳng định với những người đặt đức tin nơi Ngài như sau: “ Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng”. Đây là sự hy vọng tuyệt đối, đích thực trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jesus.

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.