Sự Hy Vọng Tuyệt Đối

1,524 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Sự Hy Vọng Tuyệt Đối

 

       Một con khỉ mẹ đang cho khỉ con bú, và vuốt ve con mình. Nhưng khổ nỗi, nó không biết kẻ thù đang rình rập để cướp đi mạng sống của nó. Một bầu không khí êm diụ, ngọt ngào, trong tình yêu thương, thì bất ngờ, con beo xông ra, khỉ mẹ không kịp phản ứng, con beo đã liên tục cắn vào đầu, vào cổ khỉ mẹ, rồi tha lên một cành cây. Nhưng trong khi đó, thì khỉ con cứ ôm chặt lấy mẹ và cứ tiếp tục bú. Nó không hề biết điều gì đã và đang xảy ra cho cả hai mẹ con.

      Sau khi con beo tha xác khỉ mẹ lên cây, và để xác vắt ngang qua chỗ ngã ba của cành cây lớn, thì khỉ con vẫn ôm mẹ bú một cách bình thường. Chỉ sau khi con báo lấy chân trước gạt khỉ con ra khỏi xác khỉ mẹ, thì lúc ấy nó mới cảm thấy sợ hãi, nó không rớt xuống đất, nhưng may mắn bám lấy cành cây mẹ nó đang nằm; và trốn ở phần dưới cành trong sự yếu đuối và run rẩy. Con beo nhảy xuống đất nhìn lên tìm khỉ con, sau khi thấy nó trốn dưới cành cây thì beo leo lên, lấy chân móc khỉ con, nhưng khỉ con dùng hết sức để tránh né, cuối cùng thì con beo đã ngoạm khỉ con trong miệng đem xuống đất và nằm chung. Nhưng khỉ con không hề biết rằng, chính kẻ đang nằm với nó là kẻ đã giết mẹ nó, và nó cũng là kẻ không may mắn đang nằm trong vòng tay của “tử thần”mà không hay biết gì.

        Về phương diện tâm linh, khi nhìn vào trong thế giới loài người hiện nay có thể nói, hàng tỷ người đang ở trong vòng tay của ác thần, mà cứ nghĩ là mình đang sống bình yên. Cho nên, mỗi ngày thực hiện đủ mọi hình thức cung phụng và cúng vái! Họ không thể hiểu được rằng, những thần mà họ đang thờ lạy trong tôn giáo mà cha mẹ họ đã trải qua trong khi còn sống trên đất, chỉ là những thần bằng đất đá, bất cử, bất động, mà ác thần Sa-tan đã dùng hình thức đó để đánh lừa hàng tỷ người trên thế giới, hầu cứ nghĩ những hình tượng này có phép, có quyền hạn, có thể nghe được lời cầu xin của con người, có thể giúp con người, có thể bảo vệ con người, không những ở đời này, và còn đưa linh hồn về đời sau ở miền cực lạc nữa! Chẳng lẽ hàng tỷ người trên thế giới lại không hiểu được một số điều đơn giản sau đây: Chiếc điện thoại không có Pin sẽ không hoạt động được! Một người đói không thể làm việc được. Một quốc gia nghèo không thể xếp hạng vào loại giàu có. Một con người không có sự sống thì cũng chẳng hề cử động. Vậy tệ hơn tất cả, là thần tượng bằng cục đất và hình tượng bằng giấy thì có gì để nhờ cậy? Thậm chí những người từ chối Chúa Giê-xu còn phải bỏ tiền ra trả giá để mua thần, rồi bỏ thần vào trong túi xách bằng giấy, hay là bọc ny-lon, rồi đưa thần về nhà và bày ra thờ, thì có gì để cho con người thấy thiêng liêng đâu mà hy vọng? Chẳng lẽ hàng tỷ người nhìn ngắm và cung phụng mỗi ngày mà không thể biết đó là cục đất do con người nặn ra thành thần bán, để làm kế sinh nhai hay sao?

       Quý vị thân hữu có nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16 không “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu thì không bị hư mất mà được sư sống đời-đời.” Vậy Chúa Giê-xu giáng thế cứu người thì Ngài là con người thật hay hình tượng? Nếu trả lời Chúa Giê-xu là con người thật. Vậy thì tại sao lại khước từ Đức Chúa Trời giáng thế thành người, mà tin vào hình tượng bằng đất do con người tạo ra? Chúa Giê-xu phán trong Thánh Thánh Kinh sách Giăng 7: 2 “ Ta là đường đi, Chân lý và Sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Đây là lời phán của Chúa Giê-xu Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên con người. Vậy thì hình tượng có phải là thần dựng nên những người trong mọi tôn giáo không? Và có phán được lời nào với con người không? Nếu bảo là có phán! Vậy thì quý thần đó phán từ đâu? Gốc tích các thần đó ở chỗ nào? Hiện đang sống hay là chết?

        Khi tôi giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn, không có nghĩa là tôi giới thiệu vị giáo chủ của Tin-Lành cho bạn đâu, vì Tin-lành không có giáo chủ, mà chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm chủ mọi người. Cho nên tôi đang giới thiệu Đấng dựng nên chính bạn cho bạn biết về Ngài. Hàng ngày Ngài ban cho bạn hơi thở, sự sống, công việc làm và thực phẩm để nuôi thân. Tôi phải giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn đến khi nào tôi trút hơi thở cuối cùng trên đất. Vì tôi càng giới thiệu về Ngài cho bạn nhiều chừng nào, mà bạn vẫn tiếp tục khước từ Ngài, thì càng ngày, bạn càng thấy rõ bạn là con người phản bội Đấng dựng nên mình, vô ơn bạc nghĩa với Đấng yêu thương, đã ban cho mình mỗi ngày về đủ mọi phương diện.

     Bạn có biết không? Khi nói về tình yêu thương được liên kết giữa con người thế gian với Đức Chúa Trời trên thiên đàng, thì có ai ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Trung Bảo không? Nếu bạn trả lời là bà Ma-ri, thì bạn nên nhớ cho rằng, bà Ma-ri do giáo hội Công giáo La-mã áp đặt cho bà  danh xưng ấy, chứ Thánh Kinh không hề đề cập đến. Vì bà Ma-ri cũng là người trần gian giống như mọi người khác được Đức Chúa Trời dùng, làm gì mà trở thành trung bảo giữa con người với Đức Chúa Trời được! Đây là một sự sai lầm nghiêm trọng của Công giáo, Khiến hàng tỷ người Công giáo cứ an tâm mà tin trong sự lừa dối, chứ không hề biết sự thật theo Tháh Kinh là thế nào cả!

      Người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì không sống bằng lời của loài người, hay giáo hội, hoặc giáo phái, mà phải sống bằng Lời Đức Chúa Trời thưa bạn. Bạn nên nhớ cho rằng, khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì Ngài yêu thương bạn bằng một tình yêu vĩnh cửu, vì Chúa Giê-xu phán: “ Ta yêu những kẻ thuộc về ta thì ta cứ yêu cho đến cuối cùng.” Nhưng còn tổ chức mà bạn gia nhập là giáo hội, hay giáo phái nào đó, bạn phải cẩn thận xem xét chân lý của giáo phái ấy có đúng với Thánh Kinh hay không. Vì tình yêu thương của tổ chức con người không giống như tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ sẽ dùng đủ mọi cách để thu hút, để phô trương, để thuyết phục bằng tâm lý, hay triết lý, hầu khiến bạn ngủ mê mà chỉ biết nghe lời giáo hội rồi vâng theo, chứ không hề biết Lời Đức Chúa Trời dạy như thế nào. Vậy thì sự hy vọng của bạn từ tuyệt đối đã đổi qua hy vọng trong lừa dối rồi đó! Bạn hãy nghe Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 : “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ nào làm theo Lời Cha ta ở trên trời mà thôi” thưa bạn.

        Bạn đừng quên rằng: Con sư-tử không phải nó ghét con vật này, mà nó thương con vật kia. Khi đã nói đến sư tử, thì nó chẳng từ con nào ngoài nó cả. Giả sử có con vật nào đó biết nói bảo rằng: Sư-tử yêu tôi lắm, thì đó là con vật đã qúa lầm lẫn về con sư tử, chẳng qua là chưa đến lúc gặp nó, để rồi phải sa vào nanh vuốt của nó thôi. Nếu thế thì Sa-tan là ác thần, mang danh tử thần, thì nó có biết thương ai! Có khi nào bạn nghe nói Sa-tan yêu thương ai chưa? Nhưng Chúa Giê-xu yêu thương bạn, vì bạn thuộc về Ngài. Chính vì lẽ đó mà  Ngài đã từ trời giáng thế, chiụ chết trên cây thập tự giá để đền tội thay cho hết thảy mọi người, trong đó có bạn, rồi sau ba ngày Ngài đã chiến thắng tử thần để chờ đợi ban sự sống đời-đời cho bạn. Ngài đã phục sinh tại mồ mả với những bằng chứng không thể nào phủ nhận được qua mọi thời đại. Và Ngài còn phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28: 20: “ ….Và nàyTa hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Đó là sự hy vọng tuyệt đối cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Vậy còn hình tượng có bao giờ nói với ai đó lời nào như Chúa Giê-xu không? Và nếu bạn bảo, bạn yêu mến hình tượng, vậy lỡ tay làm rớt thần, bể ra nhiều mảnh vụn thì bạn điều đình với thần như thế nào? Có khi nào thần linh thiêng đến nỗi, thần tự lành lặn lại như cũ không? Có thể là thần tượng thuộc loại đắt tiền, được bạn đem đến chỗ sửa chữa hình tượng, họ bỏ lăn lóc ngoài vườn chờ ngày hàn gắn lại rồi sơn phết cho mới; giao cho bạn lấy tiền, hay là bạn lại đem đi vứt bỏ mua ông khác về thay? Nếu cứ lòng vòng cả đời như vậy thì tin hình tượng có lợi gì? Khi bạn đã đem thần bỏ vào cơ sở sửa chữa hình tượng, và nếu bạn quan sát chỗ tập trung các thần bị thương tích, thì hình tượng còn thua giá trị của con người bất toàn vô số lần không thể đếm được. Vì con người có bệnh viện, hay là trạm y tế, nhưng các thần bị thương tật thì chỉ có bãi cỏ lộ thiên thôi, quý vị cứ suy nghĩ cẩn thận xem thế nào?

      Khi giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người, thì vô số người viện cớ là mình theo đạo Việt-Nam, chứ không theo đạo Mỹ, rồi theo đạo truyền thống của gia đình từ hồi nào đến bây giờ! Hàng tỷ người cứ loanh quanh lẩn quẩn với sự hiếu biết có lợi cho tử thần, để tử thần có cơ hội tiếp tục giết chết linh hồn của mình, dòng họ mình, từ đời này đến đời khác. Thế nào là đạo Việt-nam? Đạo Việt-nam do ai là người mà đạt đến thành đạo mà bảo là lập đạo? Khi nói đến đạo có nghĩa là thuộc về Đấng Tự hữu Hằng hữu là Đức Chúa Trời Chân thần duy nhất, chứ đạo làm gì mà thuộc về người phàm bất toàn bất khiết, sống nay, chết mai đâu mà gọi là đạo được! Ai bảo Tin lành là đạo Mỹ? Là một người dân thuộc quốc gia Hoa-Kỳ mà không hiểu Tin-lành là đạo Trời mà cứ nói là đạo Mỹ thì đây là một sự thiếu hiểu biết thuộc loại nguy hiểm! Mỹ làm gì có đạo mà bảo là đạo Mỹ. Qua mấy trăm năm lập quốc, người dân Hoa Kỳ nói riêng, và cả thế giới loài người nói chung, có ai đủ tiêu chuẩn là Đạo đâu, mà bảo là lập Đạo, vì Đạo là Đạo chứ không thể thành đạo. Đâu có phải là cứ kêu gọi một số người đồng quan điểm về phương diện nào đó, mà người ta thường gọi là tổ chức tâm linh, rồi gọi là Đạo mà trở thành Đạo theo đúng ý nghĩa, giống như Lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu đâu! Giả sử, nếu bạn không hài lòng về những điều tôi vừa trình bày ở trên, thì dù thế gian này, Đức Chúa Trời còn cho tồn tại bao lâu nữa, và nếu có hàng tỷ người tuyên bố như thế nào mặc dầu, thì cũng chẳng ai là người mà có thể thay đổi cái bất toàn bất khiết của mình trước mặt Đức Chúa Trời cả. Bạn có thể vô hiệu hoá điều tôi vừa nói bằng cách phủ nhận, nhưng bạn không thể vô hiệu hóa Lời phán của Đức Chúa Trời. Vì đến một lúc nào đó, nếu bạn quyết tâm khước từ tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn cũng phải cúi đầu thừa nhận Ngài là Đấng đó. Nhưng nếu tình trạng này xảy ra cho bạn trong đời sau, thì qủa là một điều vô cùng bất hạnh, vì đã qúa muộn cho bạn rồi.

      Khi nhìn vào trong một số i tôn giáo, giáo hội, hay giáo phái. Bạn thấy tất cả những người lãnh đạo trong số này, người ta đều có danh xưng đứng đầu là chữ Đức. Thậm chí bên Công giáo còn có giáo hoàng được gọi là Đức thánh cha nữa. Nhưng đâu có phải là cứ mang danh xưng có chữ Đức đứng đầu là ngang hàng với Đức Chúa Trời đâu! Chẳng qua mang danh xưng như thế để tăng giá trị cho chức lãnh đạo, loáng thoáng hình ảnh của người thuộc “cõi trên” đang hiện hữu ở cõi dưới! Hầu cho những người khác kính nể, tôn trọng, và nếu có thành tích xuất sắc trong qúa trình lãnh đạo, thì sau khi chết đi có thể được phong lên chức này chức kia, đụng đến tột đỉnh sự nâng cấp của loài người, rồi lại trở thành thần tượng cho người ta tiếp tục thờ thôi, chứ có lợi gì cho linh hồn con người.

      Trong Thánh Kinh Mác 13: 22 Lời Chúa cho biết : “ Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ…”  Giả sử, nếu tôi làm chứng cho bạn rằng: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài từ trời giáng thế, hy sinh, chiụ chết thay cho toàn thể nhân loại. Có thể bạn hỏi ngược lại tôi là: Tại sao tôi biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Tôi xin trả lời bạn rằng: Nếu tôi dùng sự khôn ngoan riêng của tôi và tài hùng biện nếu có, để tôi thuyết phục bạn, hầu mong bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, thì chẳng có lợi gì cho tôi, cũng như cho bạn. Cho nên, câu hỏi bạn thắc mắc bây giờ, nó cũng giống vô số người khác cách đây hơn hai ngàn năm, khi Chúa Giê-xu còn tại thế, mà đã được chính Chúa Giê-xu trả lời trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 11 như  sau: “ Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin công việc ta.” Công việc Chúa Giê-xu đã làm thì vô số kể, không có sách vở, bút mực nào của con người có thể ghi lại hết được. Nhưng Thánh Kinh đã ghi lại một số công việc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện như: Kẻ đui được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ chết được sống lại. Vậy thì ai là người mà làm được những việc như Chúa Giê-xu? Theo tôi nghĩ, bạn sẽ không còn cách nào để thắc mắc nữa, mà bạn nên quyết định tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ phước hạnh cho bạn hơn.

         Có một điều mà tôi mong bạn hiểu cho: Nếu tôi giới thiệu với bạn, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Đấng từ trời đến, và nếu điều đó vượt qúa sức tưởng tượng và sự hiểu biết của bạn, mà bạn phải cần có thời gian tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu qua Thánh Kinh, chứ không thể đặt niềm tin vào Ngài ngay bây giờ được, thì điều này tôi cũng tạm đồng ý với bạn, và chúc mừng bạn là người đã hướng lòng mình về sự sống đời-đời để cố tâm tìm hiểu. Vậy, tôi mong bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về Chúa Giê-xu như ý bạn đã mong muốn, hầu sớm nhận biết Ngài là Đấng dựng nên mình, yêu thương và tha thứ, để bạn nhận được sự thương xót của Ngài. Nhưng tôi muốn thưa với bạn thêm một điều này nữa, là hình tượng bạn đang thờ là bằng đất đá, do bàn tay loài người nắn ra, chứ không phải là thần có hơi thở, mà bạn đã từng mua ở trong chợ, hay là ngoài lề đường mang về. Nhưng bạn đâu cần phải có nhiều thời gian để xác nhận thần đó có phải là đất hay không? Vô số người, cả đời chỉ loanh quanh với sự thờ cúng thần bằng đất, mà không thể hiểu được thần đất từ đâu ra, tình trạng này xảy đến chẳng phải chỉ cho những người kém hiểu biết, mà có vô số người trí thức nữa mới là điều đáng buồn.

     Trong tình hình biến chuyển về trị giá tiền tệ hàng ngày, khi so đồng đô-la Mỹ, đồng Anh kim, Úc kim, người ta có thể nhận biết một cách dễ dàng và liên tục về sự thay đổi của nó. Những nơi trao đổi, hay mua bán tiền tệ người ta cập nhật giá trị của ngoại tệ thường xuyên. Nhưng hàng tỷ người cả đời chẳng biết linh hồn mình ở trong thân thể mình có giá trị đến múc độ nào. Hàng ngày chứ tiếp xúc với các thần bằng đất khiến linh hồn chết, mà lại cứ tưởng làm như thế thì linh hồn được sống mới lạ chứ? Có mấy ai biết được rằng: Nếu không tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu, thì linh hồn đang trong sự hư mất, nó sẽ rẻ hơn bất kỳ loại tiền tệ nào đứng cuối bảng sắp hạng của thế giới!

       Lời Chúa trong Thánh Kinh cho chúng ta biết: “một linh hồn quí hơn cả thế gian.” Nhưng hàng tỷ người đang làm cho linh hồn mình trở thành một loại “phế phẩn”!  Thay vì linh hồn phải tiếp nhận Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Ngài là vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, Đấng Toàn Năng và Toàn Tri. Thì ngược lại, con người lại cho linh hồn tiếp nhận thần đất do chính bàn tay tội lỗi của con người tạo ra, vô tri, vô giác. Cho nên, trong cuộc sống, chỉ khi nào con người sa vào nghịch cảnh, thất vọng hoàn toàn, ngửa mặt kêu trời, ý thức mình là tội nhân đáng chết, muốn Chúa Giê-xu cứu mình thoát khỏi sự kềm kẹp xiềng xích của tử thần. Thì lúc đó con người mới có sự hy vọng tuyệt đối. Vì qua niềm tin vào Chúa Giê-xu, con người được Chúa tha tội, và được Chúa ban cho sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng.

       Nếu bạn là người thích xem truyền hình, hay nghe tin tức qua mạng lưới truyền thông, bạn sẽ thấy một sự mâu thuẩn rất là lạ lùng, khó hiểu. Chỉ trong vòng mười hai tiếng mỗi ngày, bạn sẽ thấy vô số những loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể được quảng cáo liên tục và vô số người chiếu cố. Hàng trăm loại mỹ phẩm đang thi nhau ra đời, quảng cáo với đủ mọi loại công dụng, khi nghe chẳng khác gì một loại thần dược vậy. Những lời quảng cáo mang tính hấp dẫn, lôi cuốn người nghe với mục đích: làm đẹp da, trẻ mãi không già, kéo dài tuổi thọ, chống lão hoá…v..v. Sau đó có kèm theo số điện thoại để liên hệ, mà nhiều người không thể ngồi yên, nhất là lời cuối kèm theo:“ nếu 100 người đầu tiên gọi được bớt…” thế là thi nhau gọi, để được ghi vào danh sách những người được bớt…! nếu mình có tên trong danh sách được bớt, mà không có tên trong danh sách thiên đàng thì làm đẹp cũng đâu có lợi gì!

       Còn về phương diện hình tượng, thì một số quảng cáo, đang ra sức kêu gọi con người đến với hình tượng bằng đất, bằng đá qúi…v…v. và vô số người cũng hưởng ứng nồng nhiệt đến nỗi đá quí làm hình tượng cũng hết, phải chờ khai thác thêm! Nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng trần bằng xương, bằng thịt thật, không phải hình tượng bằng đất, không phải đá quí từ đất đào lên, mà đến với Chúa thì tội được tha, linh hồn được cứu, được nhận sự sống đời-đời, không giới hạn số lượng người tin, sau khi tuyên xưng niềm tin, thì Chúa sẽ ngự ở trong lòng, chứ không đeo hình Chúa lủng lẳng bằng đá, bằng đất, bằng cẩm thạch. v…v.. ở bên ngoài cho nặng cổ, thế mà lại ít người quan tâm mới lạ chứ! Trường hợp này cũng giống như một bệnh nhân cần cấp cứu, khi xe cứu thương đến nơi, thì không muốn lên xe, nhưng lại muốn người khác vác mình chạy bộ đến nhà xác mới tức cười! Linh hồn con người là đời-đời bất diệt mà không lo cho nó được sống, cố tình đem khai tử, mà cứ tưởng là đang chăm sóc mới đáng buồn!

      Giả sử, nếu bạn lái xe ra ngoài đường, để đi đến nơi bạn muốn đến, chẳng may vì lơ đễnh hay phân tâm, đưa đến cho bạn có những quyết định sai lầm, nên quẹo sớm, hoặc trễ, khiến giọng nói trong máy yêu cầu bạn quay lại, thì tôi tin rằng, bạn sẽ nghe theo lời kêu gọi trong máy, tìm cách quay lại để tiếp tục theo hướng đã định. Nhưng sao hàng tỷ người muốn về thiên đàng, mà cứ tìm đường xuống hoả ngục mà không hay biết gì cả. Chúa Giê-xu đã từng phán: “ Ta là đường đi” Nhưng người ta không chiụ quay lại với Chúa chính là con đường. Chúa phán: “ Ta là chân lý.” Nhưng con người không chiụ theo chân lý mà cứ thích triết lý, tâm lý mới lạ chứ! Chúa Giê-xu phán: “ Ta là sự sống lại.” Nhưng hàng tỷ người cứ tiếp tục đi theo thần chết có lạ không?

     Trước năm 1975, khi tôi còn ở trong quân đội. Tôi biết có một đại đội nọ, từ Đại Đội Trưởng đến người lính thường, ai cũng có mang theo bùa hộ mạng cả. Cấp sĩ quan trong đại đội này thì không phải chỉ đeo trong cổ, mà đeo ở vai một khăn lớn gói vô số bùa đủ loại ở trong. Nhưng trong một ngày nọ đại đội này đang đi hành quân, không may, lọt vào trong ổ phục kích của địch, sau một thời gian giao tranh, chẳng ai trong đại-đội còn sống cả. Đây là một hình ảnh đau buồn trong quân ngũ. Nhưng trong chiến tranh chúng ta phải chấp nhận sự sống còn trước lằn tên mũi đạn đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu đề cập đến bùa hộ mạng, thì sao chẳng thấy ai được sống sót vậy? Vậy thì tin vào bùa hộ mạng để làm gì? Sa-tan nó biết thời gian của nó cũng chẳng còn bao lâu nữa, nhưng nó cũng đâu có bùa hộ mạng để đeo đâu! Trong Thánh Kinh sách Khải huyền 12: 12 Lời Chúa cho biết : “ Bởi vậy, hỡi các từng trời và các Đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ ciết thời giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” Đó chẳng qua là sự lừa dối của Sa-tan thôi, mà mọi người phải ý thức được điều này. Nếu đeo bùa hộ mạng mà mạng vẫn mất, thì đeo theo cái gì ngoài Chúa Giê-xu mà cứu được linh hồn? Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần cứu thế, chưa bao giờ Ngài hứa là cứu thân thể hư mất này để đừng bao giờ mất cả! Vì thân thể mang nguyên tội của tổ phụ, bắt buộc nó phải chết. Nhưng nếu con người chấp nhận tin Chúa cứu thế Giê-xu, thì những ngày còn lại trên đất là những ngày phước hạnh trong đời tạm. Vì trong thân thể tạm bợ của con người, linh hồn đã nhận được sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng. Đó là điều mà ngoài niềm tin nơi Chúa Giê-xu, con người trong mọi tôn giáo lớn nhỏ không bao giờ có thể có được.

         Nếu có dịp ghé vào Youtube, bạn sẽ thấy, có những đoạn video clip, quay hình ảnh của những con chó biết biểu diễn để làm thú tiêu khiển cho con người, mà được rất nhiều người thích thú, khen ngợi. Nhưng nếu một ngày nào đó, con chó phải chết đi, được thông báo cho mọi người biết, thì cũng có hàng trăm người biết con chó, sẽ chia buồn với chủ qua những dòng chữ thương tiếc, kèm theo những giọt nước mắt tiếc thương. Nhưng nếu những người không tin Chúa Giê-xu, mà tiếc thương cho con chó, đâu có hiểu được rằng, linh hồn mình đã chết trước khi con chó chết từ lâu rồi, mà chính mình không hề hay biết gì về điều đó. Phải chi mình biết sự thật về tình trạng của linh hồn mình đang trong sự chết đời-đời thì quí biết bao! Mình nên đổ ra cho linh hồn một vài giọt nước mắt không phải là đau khổ, nhưng vui mừng, vì mình đã được Chúa Giê-xu chết thay, tội được tha linh hồn được sống. Giả sử, nếu một người chỉ biết tiếc thương một con vật, mà không biết tiếc thương linh hồn mình, thì điều này cũng chẳng khác nào, ai đó lấy làm đau khổ, khóc than cho một người hàng xóm bị mất trộm đôi dép đã hư, nhưng còn chính mình thì mất cả hũ hột xoàn từ bao giờ mà không hề hay biết gì! Lời Chúa dạy chúng ta trong sách Truyền đạo 9: 4: “ Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong, vì con chó sống hơn là sư tử chết.”

         Trên thực tế của cuộc sống, loài vật và loài người người cũng phải trải qua nhiều hình thức để lãnh nhận sự chết. Nhưng giữa loài người và loài vật đằng sau sự chết hoàn toàn khác hẳn nhau. Vì loài vật chỉ có thân thể, chết là hết. Nhưng loài người thì vừa có thân thể, lại vừa có linh hồn. Cho nên, con người chết không phải là hết. Mà chết, là kết thúc cõi đời tạm, bước vào cõi đời-đời. Vì Đức Chúa Trời dựng nên loài người là như thế. Ở trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 27 Lời Chúa phán: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Chính vì lẽ đó, cho nên khi đề cập đến phương diện thân thể thì sẽ có một thời điểm nào đó, con người phải kết thúc hơi thở để từ giã thế giới tạm bợ tội lỗi này, mà bước vào trong thế giới đời-đời. Sự kết thúc cuộc đời của một người trong thế giới tạm bợ có nhiều cách dẫn đến khác nhau. Nhưng đó không phải là điều ngỡ ngàng để chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao người này lại chết bằng cách này, người kia chết bằng cách khác? Điều mà chúng ta phải am tường để sự hiểu biết được trọn vẹn cho chính mình, đó là Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2 : 17 “ …. nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai người ăn chắc sẽ chết.” Tổ phụ đã cãi lời Đức Chúa Trời nên chết cả thuộc thể và linh hồn. Cho nên không có cách nào để con người đừng chết về thân thể. Nhưng có một cách duy nhất để tìm sự sống cho linh hồn là tin nhận Chúa Giê-xu.

       Khi nói đến cái chết, chúng ta nhìn vào trong thế giới loài vật, thì có nhiều hình ảnh đã làm cho chúng ta rung động trái tim rồi, huống chi khi nói đến cái chết của con người. Con thú có nhiều cách để phải chết vì đó là do bản năng sanh tồn của loài thú. Con người cũng phải chết, nhưng cái chết không phải là bản năng sanh tồn của loài người. Mà là do con người phạn tội với Đức Chúa Trời thì phải chết là như vậy. Cho nên con thú và con người khi nói đến chết thì giống nhau ở chỗ tắt hơi, thân xác trở về bụi đất. Nhưng sau cái chết thì hoàn toàn khác nhau. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài thú thì Ngài nặn bằng đất rồi ban sự sống cho. Còn loài người Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Sáng Thế ký 2:7 như sau: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắm nên hình người hà sanh khí vào lỗi mũi thì người trở nên một loài sanh linh.”

   Theo thống kê cho biết, trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 150.000 người chết đi, và hơn 150 ngàn người được sinh ra. Có người thắc mắc đặt câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại dựng nên một loài người có sanh có tử làm gì để cho người thân trong mọi gia đình cứ phải trải qua mất mát này chưa xong, thì sự mất mát khác lại ập đến? Bạn có nghe tin tức truyền đi khắp thế giới cho biết rằng, chiếc phà trọng tải hơn 6 ngàn tấn ở Nam Triều Tiên vừa bị chìm ở ngoài khơi chết hàng trăm người không? Vậy thì lỗi do xưởng đóng tàu hay là do người điều khiển chiếc tàu? Bạn cũng có biết một chiếc đại du thuyền bị lật gần đây không? Vậy thì do lỗi xưởng đóng tàu, hay là do thuyền trưởng? Chiếc phi cơ Boeing 777 MH 370 của Mã Lai Á vừa mất tích ở vùng Ấn độ dương; là do hãng Boeing sản xuất khiến con tàu đi lạc, hay là do con người cố tình điều khiển nó? Còn khi đề cập đến con người, thì bạn biết rằng, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn hảo, thì Ngài không thể dựng nên một loài người bất toàn. Ngược lại, Ngài ban cho con người có sự khôn ngoan để tự quyết định mọi việc trong sự dạy dỗ của Ngài. Nhưng khổ nỗi khi ông A-đam và bà E-va nghe lời Sa-tan là kẻ lên mình kiêu ngạo đã bị Đức Chúa Trời phạt thành quỉ Sa-tan, nó đội lốt con rắn đến dụ dỗ, khiến ông bà nghe theo lời nó mà bất tuân sự khuyên dặn của Đức Chúa Trời, nên theo luật công bình của Ngài, thì phạm tội là phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 : “ Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với an hem, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”  Nên Ngài đã giáng thế thành người, chiụ chết thay cho tội lỗi của con người trên thập tự giá, hầu hễ ai đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài cho chính mình thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng, đó là sự hy vọng tuyệt đối của con người mà chỉ có Chúa Cứu thế Giê-xu mới là Chân lý toàn hảo để ban sự sống đó, mà ngoài Ngài chẳng có một ai trong bất cứ tôn giáo nào có thể giải quyết nhu cầu tâm linh độc nhất vô nhị đó cho con người. Chúa Giê-xu phán “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Chúa Giê-xu là Đấng sống, đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ trở lại để rước những người tin Ngài về thiên đàng trong một ngày không xa. Đó là sự hy vọng tuyệt đối của những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.