Sự Vui Mừng Lớn

3,173 views

Bài – Giảng

“ Thiên sứ bèn phán rằng : Đừng sợ chi ; vì này ,ta báo cho các ngươi một Tin-lành , sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân” Lu-ca 2 : 10

Đề Tài

Sự Vui Mừng Lớn

        Chúng ta đã trải qua nhiều niềm vui trong đời: Nào là vui  vì có nhà, có tiền, có xe, có danh vọng, địa vị   v..v. Những niềm vui đó được thành hình do mồ hôi nước mắt, từ sự nỗ lực tìm kiếm  của chúng ta. Cho đến lúc mồ hôi chúng ta chẳng còn  để đổ ra nữa, thì những điều đó đối với chúng ta, cũng sắp sửa không còn giá trị. Ví đó chỉ là những niềm vui mừng nhỏ, tạm bợ và chóng qua, không thể so sánh với niềm vui mừng lớn mà Kinh Thánh đang nói đến. Vì đó là sự sống đời-đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã  đem từ trời đến, bằng cách tự nguyện hy sinh trên thập tự giá, để  ban tặng nhưng không cho những ngươi  đang chết mất về phần linh hồn.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.