Tại Sao Phải Cần Chúa Giê-xu

2,843 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

 Tại Sao Phải Cần Chúa Giê-xu

        Trong quyển Lời hằng Sống có ghi  lại một câu chuyện thật với nội dung như sau: Có một Giáo Sư Đại Học  Cambrige  J.S Whale , nhận được thư của một người đàn ông gởi tới, viết rằng: Vợ Chồng ông đang ở độ tuổi giữa 60. Và thấy không cần Chúa Giê-xu. Họ xác định là chưa hề đi nhà thờ. Chẳng tin vào Đức Chúa Trời hay đời sau. Thế nhưng đã sống xuốt 40 năm hạnh phúc trong hôn nhân. Họ rất được kính trọng, và họ đã cố gắng hết sức- làm cho thế giới này thành nơi ở tốt đẹp hơn. Cho nên họ thắc mắc: Tại sao lại phải đem Chúa Giê-xu đến với họ .

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.