Tất Cả Đều Là Tội Nhân

1,874 views

Công Bố Phúc Âm

“Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô-uế: Chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không” Thi-Thiên 14 : 3

Đề – tài

Tất Cả Đều Là Tội Nhân

         Có một phụ nữ hấp hối, chị này sống đạo đức, và không bao giờ cảm thấy mình cần Đấng Cứu Thế. Nhưng khi có một mục sư biết được tình trạng của người phụ nữ này, ông muốn tình nguyện đến nói chuyện với chị- thì chị đồng ý. Khi đến gặp chị, ông mục sư giải thích cho chị hiểu biết về con đường cứu rỗi, do ân sủng  bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông mục sư nhấn mạnh rằng: Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế thành người, chiụ chết, đền tội cho hết thảy mọi người trên đất kể cả chị. Ông khuyên nài chị nên đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ.

    Người phụ nữ bèn hỏi: “ Ông có ý bảo rằng nếu muốn được cứu, tôi phải đến với Đức Chúa Trời, theo cách y hệt- như bất cứ người nào khác trên đời này-kể cả những con người gian ác nhất trên đời sao?” Mục sư đáp: “ Đúng vậy, chỉ có một cách thôi.” Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “ Nếu vậy thì tôi không muốn dự phần vào đó!” Và sau những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Bản tánh tự kiêu đã làm cho chị không thể đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu-với tư cách là một tội nhân. Chị chấp nhận không tin Chúa. Nhưng chị đâu có hiểu được rằng: Chỉ khi nào  đứng trước toà phán xét của Đức Chúa Trời chị mới nhận ra một điều rõ ràng nhất đó là:“ Sẽ không bao giờ có cơ hội quyết định tin Chúa lần nữa!” Thiết tưởng mỗi chúng ta nên biết một điều tối quan trọng đó là: Ở dưới trời này, một con người mà được ngợi khen, tôn trọng, có tiếng tốt nhất thế giới, thì đối với Đức Chúa Trời người đó vẫn là một tội nhân. Cái tốt của một con người trong thế giới đời tạm này, không đủ để thuyết phục Đức Chúa Trời để cho mình đừng chết về thể xác. Vậy thì làm sao cái tốt đó lại có thể hy vọng thay đổi được sự chết của linh hồn của một người ở thế giới đời sau được. Nếu bất cứ ai đó nghĩ rằng: Mình là người ăn hiền ở lành, tu thân tích đức, cả đời chưa bao giờ hại ai. Có nghĩa là chưa bao giờ làm tội, chỉ làm phước, cho nên không có lý do gì mà phải cần Chúa Cứu Thế Giê-xu cả!

        Một mẫu người như thế hiếm có thật đấy chứ? Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi: Ăn hiền ở lành mà được lên thiên đàng, không qua tin nhận Chúa Giê-xu, thì đó là tiêu chuẩn do ai đặt ra? Và ai sẽ là người có quyền ở trên trời đứng ra công nhận điều tốt đó cho mình? Tu thân tích đức: Đây là một cụm từ nghe vô cùng thiêng liêng. Nhưng chúng ta nên hỏi: Cái thân đã làm gì sai trái mà con người bắt nó phải tu? Làm sao cái thân tu được, vì cái thân có ảnh hưởng đến cái tâm, cho nên người ta đã nói “ Tu tâm dưỡng tánh.” Nhưng mà cái tâm đi tu bằng cách nào? Cái tâm không thể bắt nó vào tu viện được, mà phải để cho nó “Tin.” Nhưng  không phải tin ai cũng được, mà chỉ tin một mình Đức Chúa Trời thôi. Vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên nó, cho nên nó phải thuộc về Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, nếu một người có tiêu chuẩn sống tốt, đức độ vào bậc nhất thế giới, mà người đó tuyên bố mình không cần Chúa Giê-xu, thì cũng chẳng khác gì trong một nhà tù vĩ đại, người ta đã tìm được một tù nhân có đời sống tốt vượt trội hơn các tù nhân khác vậy! Cho nên đã ở trong tù mà có tiếng là tốt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là tù nhân thôi. Đối với vấn đề tâm linh cũng thế. Thánh kinh đã cho biết “ Tất cả mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nhưng tội nhân mà không chịu tin Chúa Giê-xu để Chúa tha tội, thì cả đời vẫn là một tội nhân tốt trong vô số tội nhân, đang ở trong thế giới tội lỗi thôi, có gì lạ đâu? Mà người tốt lại thuộc về một thế giới tội lỗi chứ không thuộc về Chúa Giê-xu thì có gì gọi là tốt? Đành rằng trên phương diện xã hội thì cần những con người như vậy thật. Nhưng thiên đàng thì không cần những người tốt do chính mình hay người khác phong cho. Mà thiên đàng cần người tin Chúa Giê-xu thật lòng, tội được tha, linh hồn được cứu, có tên trong sách sự sống đời-đời ở trên trời. Điều quan trọng nhất để dẫn chúng ta đến gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu là khi chúng ta phải nhận biết một cách rõ ràng một số câu hỏi thắc mắc sau đây:

Thứ Nhất : Tại sao người có đời sống tốt, mà lại là tội nhân đối với Đức Chúa Trời ?

      Theo bạn, thì bạn bảo rằng: Bạn là người tốt không có tội với ai hết. Tôi đồng ý câu nói của bạn về một phương diện. Vì nó chỉ đó khung trong phạm vi đời sống thuộc thể của bạn thôi. Có nghĩa là luật phát của chính phủ bạn giữ được, không phạm luật, thì bạn là người tốt, đương nhiên. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì cái phầm tâm linh của bạn đã phạm luật. Vì khi bạn bắt đầu hình thành trong lòng mẹ thì bạn đã mang nguyên tội của tổ phụ rồi. Chưa kể theo ngày tháng bạn lớn lên, bạn còn phạm rất nhiều điều về luật của Đức Chúa Trời nữa. Chẳng hạn như không tin Đức Chúa Trời, không thờ Đức Chúa Trời, mà thờ thần khác. Nếu ngay bây giờ mà bạn chưa tin Chúa Giê-xu, thì không những bạn đang mắc nguyên tội, và luôn cả kỷ tội, là tội do chính bạn đi ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là bạn chưa sanh ra, còn ở trong bụng mẹ đã là tội nhân rồi, vì bạn mang nguyên tội từ dòng dõi của tổ phụ. Đó là tội lưu truyền từ đời này sang đời kia. Cho nên bạn thấy ai là con người cũng phải chết  là như vậy  đó.

      Trong Thánh Kinh Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết: “ Tất cả mọi người đều đã phạm tội.” Nếu bạn không thể hình dung được tại sao bạn lại rơi vào trong tình trạng này, thì ngay  bây giờ tôi xin phép hỏi bạn một sự việc mà bạn có thể nhìn thấy và hiểu được. Về phương diện tín ngưỡng thì bạn đang thờ ai đó? Nếu không phải Đức Chúa Trời, thì chắc-chắn là bạn đang thờ con người. Vậy thì tại sao bạn lại thờ người đó? Đức Chúa Trời cấm bạn mà? Còn người đó chắc-chắn là không bao giờ dám bảo bạn thờ họ đâu. Vì họ biết họ là ai rồi! Khi nói đến thờ phượng, thì phương diện này chỉ duy nhất dành cho Đức Chúa Trời Chân thần mà thôi. Nhưng sao Đức Chúa Trời bảo bạn là phải thờ phượng Ngài thì bạn lại không thờ? Có gì đưa đến sự cản trở cho bạn về vấn đề này? Nếu không thờ Đức Chúa Trời có nghĩa là đối chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì bạn là người đã phạm luật và trở thành tội nhân rồi. Tôi nói điều đó để bạn hiểu.

         Có nhiều người bảo rằng: Nếu đi theo Đạo Tin-lành thì mình phải nhận là người có tội để xin Thượng-Đế tha tội cho, còn gia nhập vào các tôn giáo khác thì mình không phải trở thành tội nhân, vậy đỡ mất danh dự hơn! Thưa bạn Đạo tin lành không bao giờ bắt buộc bạn đâu. Nhưng bạn hiểu cho rằng: Tin lành là Đạo Trời. Mà Chúa Cứu Thế Giê-xu chính Ngài là Đạo. Cho nên khi bạn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu bạn mới có cơ hội được Chúa tha tội. Còn trong các tôn giáo là tổ chức niềm tin do con người đặt ra, cho nên không ai là người có tội với ai, cũng chẳng ai có quyền tha tội cho ai. Cho nên suốt đời, tội nhân cũng vẫn là tội nhân. Cho nên không hề có sự sống đời-đời về phần linh hồn. Nhưng sau khi tắt hơi, ai cũng hy vọng về thiên đàng là điều hoàn toàn không hề có thật.

      Còn nói về các tôn giáo, khi mà bạn chọn để đặt niềm tin vào, thì đối tượng niềm tin trong bất kỳ tôn giáo nào đó cũng là người, không phải là Đức Chúa Trời, cho nên không ai là tội nhân đối với giáo chủ của tôn giáo đó cả. Cho nên bạn muốn trở thành một người có đời sống bình an trong tôn giáo, thì họ sẽ chỉ cho bạn đủ mọi cách để tự làm. Nhưng bạn làm gì đó thì tùy bạn. Nhưng đối với mọi người trong mọi tôn giáo vẫn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, vì con người theo tôn giáo, thì tôn giáo chấp nhận cho con người là vô tội, nhưng thực tế là chỉ vô tội đối với tôn giáo. Cho nên đây là một đòn rất nguy hiểm đã đánh trúng vào tâm lý của đa số người. Vì không một người tốt nào ở trần gian chưa được Chúa Giê-xu tha tội cho mà đủ tiêu chuẩn thánh khiết khi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời cả. Mà chỉ có sự trả giá vô điều kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng cách chết thay cho mọi người trên cây thập tự mà thôi.

         Nếu bạn không tìm đến sự tha thứ dồi dào của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đang còn sống trên đất, mà cứ tìm đến tôn giáo, thì tôn giáo sẽ giúp bạn bằng triết lý, để bạn hưởng một liều thuốc hy vọng giả tạo ở đời này, rồi sau khi trút hơi thở cuối cùng, thì bạn sẽ mở mắt để mà nhìn thấy sự  đau khổ của mình trong thế giới đời sau. Vì Thánh Kinh không bảo bạn hãy theo tôn giáo để được tha tội. Nhưng Thánh Kinh ra sức kêu gọi bạn phải  tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách thật lòng.

Thứ hai : Tại sao Đức Chúa Trời  cứu  cả người tốt lẫn người  xấu nữa ?

         Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 13 Lời Chúa phán: “ Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

          Về phương diện tín ngưỡng, mặc dù có rất nhiều tôn giáo, nhưng Thánh kinh cho chúng ta biết là chỉ có hai con đường. Con đường Chân Lý là Chúa Cứu Thế Giê-xu chính Ngài là Đạo. Con đường đó được gọi là con đường hẹp, vì đã có tiêu chuẩn thiên thượng, nên con người không thể tự đặt thêm ra bất cứ điều gì theo ý thích của mình, mà nhất-nhất phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con đường hẹp là con đường duy nhất dẫn tội nhân đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, con đường này là cây cầu đưa người tin Chúa Giê-xu đến với Đức Chúa Trời để tương lai đời sau được sống trên thiên đàng phước hạnh.

      Chắc bạn đã có lần đi máy bay, hoặc là xe hơi rồi chứ ? Có khi nào máy bay đang bay mà bạn đòi mở cửa bước ra ngoài không? Hơn nữa khi người hướng dẫn viên nói bạn làm theo điều gì đó bạn có cảm thấy khó chiụ không? Chắc là không, bởi vì bạn muốn được an toàn trên chuyến bay để đến nơi bạn muốn đến chứ? Nhưng xét ra, thì  không có lộ trình nào quan trọng và an toàn hơn lộ trình lên thiên đàng. Mà lên thiên đàng thì không qua con người nào hết, chỉ có Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-Xu thôi. Vậy nếu bạn muốn, cuối cùng đến điểm hẹn là thiên đàng một cách an toàn, thì bạn phải làm theo mọi điều từ nơi Ngài chỉ dạy cho. Vì Ngài là Đấng ở trên thiên đàng. Nếu muốn lên thiên đàng mà không theo Chúa Giê-xu, thì còn khó tin hơn, khi mà người ta muốn vượt đại dương mà đòi  đi bằng xe đạp vậy. Cho nên con đường hẹp là con đường sống, do Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống mở con đường này để dẫn tội nhân đến với Đức Chúa Trời. Tronh Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 2 : 5 Lời Chúa phán: “ Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ.”

     Tất cả mọi tôn giáo trên toàn thế giới được Đức Chúa Trời xếp vào con đường rộng. Con đường rộng là con đường do chính loài người tự mở ra, đi theo ý muốn của con người. Con đường này dẫn đến sự chết đời-đời. Vì tất cả mọi người trong con đường đó đều là tội nhân, mà lại làm những hành động trong nghi thức tôn giáo ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời nên tội càng thêm tội, con đường này nhiều người thích, vì nó đáp ứng được về phương diện tâm lý của khá đông người. Con đường này không có Đấng sống, mà chỉ có nhữnh người bất toàn hữu hạn. Mà thờ phượng toàn là những người đã chết, và thần tự tạo, nên trong thế giới đời sau những người theo con đường rộng sẽ không có hy vọng sống trong thiên đàng!

         Về phương diện con người, thì Thánh kinh cho biết, con người được chia làm hai thành phần :

A / :  Người Công Bình

           Là những người  đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, tội lỗi họ  được tha, linh hồn họ được cứu, họ có tên trên thiên đàng, họ thờ Đức Chúa Trời và vâng theo mọi sự dạy dỗ của Ngài, họ được Chúa kể là người công bình. Trong Thánh Kinh sách Phục truyền 6 : 25 Lời Chúa phán:“ Vả, chúng ta sẽ được xưng là công bình, nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy.”

      Trong Thánh Kinh sách Tít 3 : 5  Lời Chúa phán: “ Ngài đối với mọi người đã được bày ra ,thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh của Đức Thánh Linh, mà Ngài rải trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài mà được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.”

 B / Tội Nhân

           Được gọi là tội nhân; là người không chiụ đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng từ trời giáng thế hy sinh chiụ chết đền tội cho loài người. Người không đáp ứng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì không được tha tội. Người không được tha tội là người không được hưởng sự sống đời-đời, không có tên trên thiên đàng, nhưng có tên dưới hoả ngục, và chờ ngày ra toà phán xét của Đức Chúa Trời công bình. Trong Thánh Kinh Thi-Thiên 1 : 5 Lời Chúa phán: “ Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào trong hội người công bình.”Hội công bình là dành riêng cho những người tin Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, nghe và làm theo Lời Ngài dạy. Cho nên ngoài hai thành phần kể trên, không có thành phần nào khác nữa để chúng ta có thể tự hào về điều này, hay điều nọ. Một là đón nhận ân sủng từ nơi Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người một cách nhưng không. Hai là khước từ ân sủng đó để nhận hình phạt đời-đời.

        Phải chăng trong chúng ta, có người tự cho mình là tốt, đến nỗi không chấp nhận tin Chúa với những người mà tự cho họ là người xấu hơn mình? Thì đó cũng có nghĩa là tội nhân này tốt hơn tội nhân khác. Nhưng rồi nhìn lại thì tất cả cũng vẫn là tội nhân thôi mà? Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 5 : 17 Lời Chúa Phán: “ Ai ở trong Đấng Christ nấy là người dựng nên mời , những sự cũng qua đi này mọi sự đều trở nên mới.”Cho nên lời khuyên tốt nhất cho mỗi chúng ta là nên hạ mình tìm đến Chúa và thờ phượng Ngài để tội được tha, linh hồn được cứu, và đón nhận sự sống đời-đời phước hạnh về cho chính mình. Trong Thánh Kinh sách Gióp 15 : 14 có chép: “ Loài người là chi mà lại là thanh sạch, kẻ do người nữ sanh ra là gì, mà lại là công bình.”

Thứ ba : Làm sao để biết chắc  lời hứa về sự tha tội của Đức Chúa Trời?

         Trước khi trả lời cho bạn câu hỏi này, thì chúng ta nên đặt một câu hỏi nữa và trả lời trước đó là: Làm sao biết chắc Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

        Nếu bạn muốn biết chắc Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, thì cũng có nghĩa là bạn đã chấp nhận ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu ra sẽ không có một con người nào dưới đất này là Đức Chúa Trời cả. Bạn hãy nhìn vào thực tế trong bất kỳ ngôi chợ nào. Nó được trưng bày cả hàng ngàn sản phẩm, với đủ mọi loại: thực phẩm, đồ tiêu dùng, hay máy móc v…..v . được sản xuất trong nước hoặc từ nước ngoài nhập vào, nhưng tất cả  phải có xuất xứ, và phải được phép của cơ quan kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm mới là món hàng hợp lệ chứ? Những món hàng không có xuất xứ và không được phép đều là những loại trái phép, nếu bị bắt sẽ bị xử lý thích đáng. Cho nên về phương diện tâm linh thì chỉ một mình Chúa Giê-xu làĐức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Lời Chúa Giê-xu đã khẳng định: “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Như vậy có nghĩa là ngoài Chúa Giê-xu ra tất cả đều là người chứ chả ai là Đức Chúa Trời cả.  Cho nên nếu ai là người phàm, mà xưng mình là đấng cứu thế, thì đó là đấng cứu thế giả do Sa-tan chủ xướng dựng nên. Ở trong Thánh Kinh sách Giăng 10 : 30 Lời Chúa Giê-xu phán “ Ta với Cha  là một”và chính Ngài đã kêu kẻ chết là La-xa-rơ chôn đã bốn ngày trong mồ sống lại. Và sau ba ngày  chiụ chết trên thập tự giá Ngài đã sống lại như lời Ngài đã phán trước đó. Và Ngài đã thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của hàng trăm người xem thấy và Ngài hứa sẽ trở lại. Bạn thấy có giáo chủ nào giống như Ngài? Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê  2 : 13 Lời Chúa phán:“ Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.” Bạn nên hiểu cho rằng: Linh hồn của bạn đã chết. Bạn phải tin nhận Chúa Giê-xu để được sống.  Có khi nào  bạn lại sợ rằng, lời hứa của Đức Chúa Trời khó có thể bảo đảm được không? Nếu vậy thì các thần khác có hứa với bạn lời gì và họ là ai, mà bạn lại có thể tin dễ dàng vậy? Bạn hãy nghe tác giả của Thi-thiên 33: 4 ông được cảm bởi Thánh Linh để  thốt lên rằng : “ Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Các việc Ngài đều làm cách thành tín.”  Thi-Thiên 36  5 tác giả xác nhận tiếp:“ lHỡi Đức Giê-hô-va , sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; sự thành tín Ngài đến tận các mây.” Và Đức Chúa Trời đã khẳng định bằng Lời phán của Ngài trong Thánh kinh sách Ma-Thi-ơ 5 : 18 “ Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi ,thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

      Cho nên ngay bây giờ, khi mà bạn nghe được tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời, hãy nhận biết mình là một tội nhân đáng thương đang chết mất về phần linh hồn mà đến với Ngài. Đừng nghĩ mình phải làm gì thêm để được cứu, việc mình làm chẳng có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời. Nhưng hãy tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài đã tự nguyện hy sinh chiụ chết, để trở thành của lễ vô giá đối với Đức Chúa Trời, mà  chuộc tội cho chính bạn. Đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu bạn sẽ được tha tội, được nhận sự sống đời đời. Ngoài Chúa Giê-xu ra, bạn tin ai bất kỳ cũng sẽ bị thêm tội và phải  lãnh nhận hình phạt đời-đời trong thế giới đời sau. Chúa Cứu Thế Giê-xu đang dang rộng vòng tay chờ đợi sự trả lời của bạn. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.