Thế Giới Sẽ Sửng Sốt

1,827 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Thế Giới Sẽ Sửng Sốt

      Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền đoạn 1: 7 Lời Đức Chúa Trời đã báo trước cho thế-giới biết một điều tối quan trọng và vô cùng kinh khủng sẽ xảy ra , mà tất cả mọi người không tin Chúa Jêsus sẽ không thể ngờ được đó là: “ Kìa , Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài.”

     Đây là một sự việc chắc-chắn sẽ đến; và gây sửng sốt cho toàn thể nhân loại. Nhưng vẫn có hàng tỷ người không quan tâm đến sự cảnh báo vô cùng quan trọng này. Phải chăng  các cánh cửa của hàng chục ngàn tôn giáo trên thế giới hiện nay đang thay nhau cuốn hút  vô số người vào trong đó, khiến ai nấy tưởng rằng: Mỗi tôn giáo có một thiên đàng đời sau  riêng biệt, có chủ quyền riêng, các thần có quyền phép tối cao để bảo vệ và lãnh đạo riêng của tôn giáo mình, rồi cho đó là một thế giới đời-đời “ bất khả xâm phạm”  sẽ vô hiệu hoá được quyền năng của  Đức Chúa Trời tối cao đối với các chủ quyền ấy!

      Nếu giả sử bạn bảo: Mỗi tôn giáo đều có  một thế giới riêng biệt ở đời sau. Vậy thì ai dựng nên thế giới này? Rồi ai dựng nên thế giới đó? Đấng nào đang tể trị vừa ở trên trời, dưới đất, và bên dưới đất? Còn đấng nào đang tể trị chỗ mà tôn giáo cho là chủ quyền riêng của mình?  Chỗ đó ở đâu? Có từ bao giờ ? Làm sao bạn biết được điều đó? Bạn kiểm chứng bằng cách nào mà bạn lại có thể tin được dễ dàng vậy ?

         Đức Chúa Trời thì ngự ở trên trời, và thiên đàng đời sau ở đó. Nơi đó chẳng có một thần nào trong các thần của tôn giáo trên đất mà lại hy vọng có thể ngự trị được. Sa-tan là thiên sứ kiêu ngạo đã bị Đức Chúa Trời tước đoạt uy quyền và đuổi khỏi nơi này rồi. Vậy thì vùng ngự trị của các thần và thiên đàng của các tôn giáo  thuộc đời sau ở đâu nữa? Chẳng còn có chỗ nào khác nữa, chẳng qua là con người không đọc Lời Đức Chúa Trời cho nên bị Sa-tan lừa dối thôi.

       Trên thực tế- thì tôn giáo nào cũng cho người ta biết được một cách “rõ ràng”  về  nơi ở đời sau của những người theo tôn giáo đó ! Nhưng mọi người theo mọi tôn giáo đâu biết rằng, đây chỉ là sự hy vọng trong mơ hồ, ảo tưởng mà thôi. Vì Đức Chúa Trời phán  trong Thánh kinh sách Giăng 3 : 13 “ Chưa hề có ai lên trời , trừ ra Đấng từ trời xuống , ấy là con người vốn ở trên trời.”Như vậy thì trong các tôn giáo đâu có thần nào ngự trị ở trên trời đâu, mà người theo tôn giáo lại biết những sự thuộc trên trời?

        Người tin theo Đức Chúa Trời thì không xa lạ gì với nơi ở đời sau mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình. Vì chính Chúa Jêsus đã phán trong Thánh Kinh sách Tin-lành Luca 12 : 32  “  Hỡi bầy nhỏ , đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.” Tôi viết những dòng chữ trên đây gởi  đến bạn; không nhằm mục đích phân rẽ bạn với tôi, hay phân biệt Đạo Chúa với các tôn giáo để đi đến sự chia rẽ giữa tôi với bạn. Tôi luôn tôn trọng tín ngưỡng của bạn, vì bạn có quyền tự do chọn lựa niềm tin cho mình. Nhưng tôi muốn bạn hưởng được sự sống đời-đời mà Chúa Cứu Thế Jêsus là Đức Chúa Trời thành người đã hy sinh chiụ chết thay cho bạn trên Thập-tự-giá và Ngài đang chờ-ban cho bạn sự sống đời-đời một cách nhưng không. Món qùa vô giá này không có trong các tôn giáo mà chỉ có trong Đức Chúa Jêsus Christ  .

      Bạn cứ thử nghĩ xem: Giả sử, nếu thế-giới đời sau có riêng biệt của mỗi tôn giáo, thì tại sao ở đời tạm này mỗi tôn giáo không đến một hành tinh riêng biệt của tôn giáo mình? Mà mọi tôn giáo lại ở chung trên địa cầu do Đức Chúa Trời tạo dựng? Nếu đời tạm này mà các tôn giáo đã biết rõ-là không còn sự chọn lựa nào khác cho nơi ở riêng của tôn giáo mình, mà phải ở trên trái đất củaĐức Chúa Trời , thì đời sau làm gì có  nơi nào là riêng nữa đâu mà hy vọng!

       Trên thế giới này có nhiều quốc gia , bạn không thích quốc gia này, mà muốn sang quốc gia khác ở -là một điều đã qúa khó rồi, huống chi khi chúng ta nói về lãnh vực tâm linh. Chỉ có một Đức Chúa Trời toàn năng duy nhất là vua trên muôn vua. Một vũ trụ bao la, một thiên đàng phước hạnh vô tận và một hoả ngục rực lửa có thế thôi.

       Nếu bạn hiểu rằng; không có một con người nào sống trên địa cầu này mà lại hiện hữu trước khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Vậy thì bạn cũng không thể nghe theo lời loài người về những sự kiện có trước đó. Hơn nữa, nếu bạn chưa từng nghe có người nào ở thế-giới đời sau trở về tiếp tục sống với con người trong thế-giới đời này, để chia sẻ với bạn  những gì có ở trong thế giới ấy, thì bạn cũng không thể nghe tôn giáo hướng dẫn bạn – về những gì xảy ra sau khi chết. Mà bạn phải nghe Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Tại sao thế ? Vì trong Thánh Kinh sách Khải Huyền   đoạn 1 câu 18 Lời Chúa Giê-xu phán “ Ta là Đấng sống, ta đã chết ,kìa nay ta sống đời-đời ,cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ”.

      Thế giới loài người  đang sống trong những ngày còn lại cuối cùng  rất mỏng manh . Tội lỗi gia tăng, thiên tai hoành hành dữ dội, đói khổ thăm viếng. Bạn hãy quay trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Bạn sẽ được bình an khi mọi biến cố kinh khiếp xảy ra trong ngày cuối cùng sắp đến.

     Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.