Thế Nào Là Đạo Lạc

1,735 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Thế Nào Là Đạo Lạc

          Trong chiến tranh, chẳng thiếu gì những  phi vụ đã thả bom  lạc mục tiêu mà người ta gọi là bom lạc, làm chết và bị thương đồng đội của mình. Cũng chẳng thiếu gì những  viên đạn hay những trái  đạn pháo binh bắn lạc mục tiêu, đi vào trong nhà dân, gây  nên những cái chết thật đau thương!

          Nếu nói đến  bom lạc, đạn lạc thì đã thấy không vui rồi, vì nó đem đến sự chết chóc vô lý. Nhưng điều đó cũng không lấy gì làm sợ hãi cho lắm, vì có thể chận đứng được. Nếu người được giao trách nhiện công tác, hay phi công chịu trách nhiệm phi vụ làm tốt và chính xác công việc được giao là xong. Nhưng điều kinh khủng nhất, không phải là cướp đi mạng sống tạm bợ của con người, mà cướp đi linh hồn đời-đời của ai đó khi đang chấp nhận, hay ở trong“đạo lạc”mới là điều kinh khủng. Được gọi là đạo lạc vì nó đi ra ngoài lời dạy của Đức Chúa Trời. Sở dĩ có đạo lạc, là do một số lãnh đạo tinh thần muốn sửa Lời Chúa, để đi theo tâm lý con người. Điều này xem ra quá nguy hiểm. Vì nó  làm cho hết lớp người này đến lớp người khác chết, liên hệ  đến cả đời con, đời cháu chết theo, tầm hoạt động của đạo lạc không giới hạn. Nó có thể đi đến từng con người khắp mọi nơi trên thế giới. “ưu điểm” của nó là trộn lẫn Chân lý với tâm lý. Đạo với đời.  Và còn có nghĩa là: nâng cấp con người bằng cách tự phong cho con người ngang hàng với Đức Chúa Trời!

        Nó không phải là “ Hòa Đồng tôn giáo.” Nhưng dấu hiệu dễ nhận ra nó đó là: Vừa thờ Đức Chúa Trời, vừa thờ con người. Đối tượng niềm tin trong lúc thờ phượng là hình tượng. Lời giảng hay dạy có vẻ như muốn uốn nắn Chân lý để hợp với tâm lý. Người đứng đầu tự nhận mình “ vô ngộ” ngang hàng với Đức Chúa Trời! Xưng tội với con người chứ không phải với Chúa! Ăn đồ cúng tự do, và được đốt nhang giống như các tôn giáo. Người theo đạo lạc mặc dù xa rời nền tảng của Thánh Kinh, nhưng xem ra có phần hãnh diện hơn người theo Đạo Chúa và làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Vì họ không bao giờ xem Thánh kinh. Tự nguyện giao linh hồn cho tập thể lãnh đạo giáo hội muốn làm gì thì làm. Vì những người theo đạo lạc có quyền làm giống như các tôn giáo thế gian, và giống như người thế gian, cũng mê tín dị đoan, coi bóiv..v… Cho nên mặc dù hiện nay họ đang sống, nhưng linh hồn người theo đạo lạc đã chết mà không hề biết tình trạng của mình. Vì tập thể lãnh đạo “đạo lạc đã chích vào linh hồn họ một liều thuốc mê” khiến linh hồn người theo đạo lạc chết một cách êm dịu. Hơn cả tử tù được chính chất độc vào trong máu, mà khó ai có thể phát hiện được!

        Nếu ai biết Thánh Kinh là Chân lý của Đức Chúa Trời; thì đâu có ai dám thay đổi đâu. Mà loài người cũng đâu có ai được Đức Chúa Trời giao quyền thay đổi Chân lý của Ngài cho hợp với tôn giáo bao giờ? Chỉ có Sa-tan xúi dục ai đó mới dám làm điều đó thôi. Vì đây là cách mà nó đã áp dụng thành công với tổ phụ là A-đam và E-va trong vười địa đàng. Khi nó nói thêm, nói bớt lời Chúa, mà ông bà không phát hiện ra được!

       Muốn nhận diện đạo lạc, con người phải có Thánh Kinh. Vì Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Đó là khôn khổ của Đạo. Một người muốn biết đạo lạc tới mức nào, thì phải có “Lời của Đạo” để kiểm tra. Xem Đạo dạy gì? Và người lãnh đạo tinh thần truyền đạt lại cho mình những gì? Có đúng như ý Đạo muốn không? Vì Lời Đức Chúa Trời đã được gọi là Chân lý thì không bao giờ có thay đổi. Nhưng con người thì hay thay đổi. Vì con người có bản tánh lên mình kiêu ngạo. Có nhiều người lãnh đạo tinh thần muốn thay quyền Đức Chúa Trời để sửa Đạo! Hầu hướng Đạo đi theo đường của đời, cho nên được gọi là “đạo lạc.” Có nghĩa là không còn chịu sự hướng hướng của Đức Chúa Trời là Đạo nữa, mà sửa Đạo để cho hợp với ý người. Trong phần kết thúc trọn bô Thánh Kinh là Lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã cảm động Thánh Giăng để viết lên lời kết trong Khải Huyền “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

          Muốn giữ được Đạo, thì trước hết người ta phải hiểu nghĩa của chữ Đạo là thế nào? Nó có giống nghĩa của các tôn giáo, hoặc làở trong tự điển không? Trong Thánh Kinh sách Giăng 1 : 1 Lời Chúa cho chúng ta biết: “ Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng  cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài dựng nên; chẳng có vật gì được dựng nên mà không bởi Ngài.” Trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 6 “ Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

         Như Vậy Đạo là Chúa Giê-xu, Ngài là con đường hằng sống. Vậy thì nếu chúng ta muốn theo Chúa là Đạo, thì chúng ta phải biết chúng ta là ai. Sau đó chúng ta phải xác định cho rõ: là chúng ta cần Đạo, hay Đạo cần chúng ta? Chứ đừng có ai dại dột đứng ra làm rối Đạo, thì sẽ bị lạc Đạo, rồi bị Đạo phán xét là điều không nên làm. Trong Thánh kinh sách Mathiơ 28 : 18 Lời Chúa cho biết: “ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.“  Nếu mọi người làm công tác rao truyền danh Chúa đều tuân phục theo Lời Chúa dạy, thì sẽ không  bao giờ bị lạc Đạo. Nhưng nếu chúng ta theo Chúa mà không rao truyền đúng với Lời Chúa dạy, mà rao truyền lời của giáo phái hay giáo hội đặt ra, hoặc  chính sự bày vẽ được xuất phát từ trong tâm trí, thì đó là những thứ làm cho con người trở thành đạo lạc. Trong Thánh Kinh sách  IITi-mô-thê  2:15 Lời Chúa dạy: “ Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.”

         Nếu con người cầu mong cho mình sau khi trút hơi thở cuối cùng được trở về thiên đàng với Chúa hầu hưởng được sự sống đời đời, vậy  thì con người phải đọc, phải học, phải suy gẫm  và phải làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời.  Hầu giữ vững  được Chân Lý, làm nền tảng chắc-chắn trong đời sống tâm linh của mình. Để rồi không một ai có thể dẫn dắt mình đi sai lạc con đường sự sống, đến nỗi; phải bán rẻ linh hồn mình mà làm tôi mọi cho Sa-tan mà không biết. Trong Thánh kinh sách Ê-phê-sô 4: 14 Thánh Phao lô đã cảm bởi Thánh Linh để ông phải thốt lên rằng: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.“

        Già sử: Nếu bạn đóng tiền để học một cái nghề gì đó, chắc là bạn cố gắng lắm, vì bạn muốn đeo đuổi nó để cuối cùng được thành đạt. Được cấp được một miếng giấy có quy cách  và mẫu mã đặc biệt. Có người đứng đầu ký tên, đóng dấu, mà người ta bảo đó là chứng chỉ hay là văn bằng gì đó. Và nó đem lại lợi ích là để kiếm sống trong số tuổi mà xã hội còn chấp nhận được. Chắc-chắn những cái gì bạn đã học, đã biết rành rẽ và đã được trắc nghiệm qua một kỳ thi cử, thì sẽ không ai gạt bạn được. Vì trên nguyên tắc, người chưa biết, không thể dạy người đã biết rồi. Và khi bạn thực hành cũng vậy, bạn biết phân biệt là bạn làm đúng hay sai. Sở dĩ bạn nhận biết được đúng sai là do bạn đã được thầy truyền đạt cho một nền tảng của sự hiểu biết về lãnh vực đó một cách nhuần nhuyễn.  Còn người theo Đạo Chúa thì  thế nào? Có cần học không?  Người theo Chúa mà không đọc, không học, không suy gẫm Thánh Kinh thì  làm sao biết mình đang đi đúng hay đi sai, đang đi lên thiêng đàng, hay xuống hỏa ngục?

         Điều trước tiên mà Thánh Phao-lô muốn nói với bạn, là bạn phải học biết về Chúa một cách cẩn thận. Bạn không phải như một đứa trẻ mà không biết gì hết. Người ta nói gì bạn cũng gật đầu, cho cái gì nguy hiểm cũng đưa tay ra nhận,  bảo cái gì cũng làm theo. Không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai cả. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 4 : 13 Thánh Phao lô đã nói rằng : “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” Nếu có người hỏi: Tại sao không trọn vẹn của giáo phái hay giáo hội mà phải trọn vẹn của Đấng Christ? Vâng! Nếu chúng ta chỉ cần mang danh nghĩa là người tin theo Chúa  Giê-xu thôi, còn tất cả mọi phương diện về niềm tin thì làm theo giáo phái hay giáo hội.  Vậy thì con người trọn vẹn theo giáo hội, giáo phái, chứ không trọn vẹn trong Đấng Christ. Vậy thì đến khi trút hơi thở cuối cùng chắc-chắn người ấy sẽ hưởng thiên đàng của giáo hội hay giáo phái đó. Xem ra còn tệ hơn tôn giáo thế gian nữa!

             Nhưng ai là người tin nhận Chúa Giê-xu thực sự bằng tấm lòng chân thật của mình. Muốn làm theo lời Chúa Giê-xu. Muốn lên thiên đàng sống với Ngài đời-đời, sau khi rời bỏ thế giới này ra đi, thì người đó phải có tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ, thì mới hiểu và vâng lời Đấng Christ được. Người tin Chúa Giê-xu mà không trưởng thành về niềm tin trong Chúa, thì người đó chắc-chắn sẽ bị dỗ dành mà đi ra ngoài Đấng Christ. Có nghĩa là người đó thích nghe và làm theo những cái có lý của giáo hội, hơn là Chân lý của Đức Chúa Trời, nên đã  trở thành một thứ đạo sai lạc, không làm những điều Đức Chúa Trời  muốn, thích làm những điều Đức Chúa Trời lên án.

        Bạn thử nghĩ: Một người đi  đến một nơi xa lạ nào đó mà không có bản đồ, thì chắc-chắn người đó sẽ bị lạc. Nếu hỏi thăm người đi đường, thì mỗi người sẽ chỉ cho mình một hướng, có nghĩa là bỏ công để đi theo hết ý người này đến ý người kia, đến cuối cùng mệt cả người  mà cũng chẳng đến nơi mình muốn đến. Nhưng nếu có bản đồ thì lại hoàn toàn khác. Bạn sẽ dùng bản đồ định phương hướng và tìm được chỗ bạn muốn đến, nếu bạn có hỏi ai đó mà họ nói sai bạn có thể  nhìn vào bản đồ  để nhận biết được. Cho nên khi theo Chúa cũng vậy: Bạn không có Thánh Kinh thì không thể nào làm theo Lời Đức Chúa trời được. Nhưng lại thế vào đó là bạn sẽ nghe và làm theo lời của loài người, là những lãnh đạo tinh thần của bạn. Điều đó đã được Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 15 : 6 “ Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta. Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích. Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”

        Thật đau buồn khi nói lên điều này: Ấy là số người theo Chúa thì nhiều, nhưng biết về lời dạy của Chúa thì ít. Chính vì thế mà trên thực tế đã thể hiện một kết quả rất chính xác đó là: Số người làm đúng theo lời Chúa thì ít. Còn làm ra ngoài lời Chúa dạy thì vô số. Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  7:21 “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

        Bây giờ bạn nên đặt cho mình một câu hỏi: Tôi theo Chúa để được gì? Có phải sự sống đời đời nơi thiên đàng đời sau, hay chỉ là niềm hy vọng  trong mơ hồ ảo tưởng? Nếu thế thì ngay bây giờ, bạn hãy xác định bằng Thánh Kinh  để biết chắc-chắn bạn đang làm theo lời Chúa, tên của bạn vẫn còn trong sách sự sống đời-đời ở trên trời. Hay là bạn đã ra ngoài Chân lý của Chúa, đang ở trong tâm lý của giáo hội. Để bạn có quyết định kịp thời trước khi trút hơi thở cuối cùng.

         Mười điều luật của Đức Chúa Trời trong cuốn Kinh Thánh, suy ra có hai phần: Từ điều một đến điều bốn là con người  đối với Đức Chúa Trời. Sáu điều còn lại, là con người đối với nhau. Thế thì Thánh Kinh nói con người  đối với Đức Chúa Trời phải thế nào? 

        Thứ nhất: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” Bạn có thờ thần của tôn giáo khác không? Hay là chỉ có loanh quanh với các thần ở trong giáo hội tạo ra thôi?

         Thứ hai:  “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.” Bạn có thờ hình tượng hay thần tượng do những tay làm đồ gốm nặn ra, tạo nên không? Bạn có thờ con người không? Có cầu xin người chết không?

      Thứ Ba : “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.” Bạn có kêu trời một cách vô cớ hàng ngày nơi cửa miệng trong bất kỳ phương diện nào đó, mà không hề trình bày lý do với Đức Chúa Trời không?

      Thứ Tư : “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.” Bạn có tuân theo lời dạy của Chúa về ngày nghỉ đặng đi thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật không? Hay là bằng hình tưo875ng giống như tôn giáo thế gian?

        Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 24  Lời Chúa phán: “ Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.  Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.“ Trong câu Thánh Kinh này Chúa cho chúng ta biết, người theo Chúa được chia làm hai thành phần. Gồm có người khôn và người dại. Người khôn hay người dại cũng đều giống nhau ở chỗ: Là khi đã có nguyên vật liệu rồi, thì mỗi người đều biết cất được cho mình một căn nhà. Nhưng có hai loại nền hoàn toàn khác hẳn nhau. Người khôn thì cất nhà mình trên vầng đá: có nghĩa là nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Tiên trị Ê-sai 26: 4 Lời Chúa phán: “ Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!” Người dại thì không cất trên vầng đá, nhưng lại thích cất trên nền đất  cát. Có nghĩa là nghe và làm theo loài người, là loài hữu hạn. Chỉ biết làm theo đời này, chứ không thích đặt nền tảng nơi Lời Chúa Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  17:10  Lời Chúa phán: “ Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vầng đá sức mạnh ngươi. Vậy nên người trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác giống.”

       Chắc có lẽ bạn hãnh diện lắm, vì có thể bạn bảo: Lời Chúa đứng về phía bạn để cảnh cáo con người nào đó!  Nhưng hỡi bạn, ngay bây giờ, bạn hãy mở cuốn Thánh Kinh ra, dùng chính Lời của Đức Chúa Trời để  xem xét trên thực tế, là Chúa đang phán với bạn hay với ai? Thánh Phao-Lô đã được cảm bởi Thánh Linh để thốt lên trong Kinh Thánh sách Ga-la-ti 1: 9 : “ Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị  a-na-them!

          Có người cố tình muốn làm tối danh Chúa. Mạnh dạn bảo rằng: Tin-lành là đạo lạc, hay đạo rối! Nhưng Tin-Lành mà tôi đang Công bố cho quý vị đây là Tin-lành không thờ hình tượng. Tin-lành không thờ con người. Tin-lành không xưng tội với người, nhưng xưng tội với Đức Chúa Trời. Tin-lành không đốt nhang, không xá lạy người sống cũng như người chết. Tin-lành không ăn đồ cúng. Không cầu nguyện cho người chết. không cầu xin người chết. Tin-lành không có quyền rửa tội và tha tội cho bất kỳ ai! Tin-lành không thờ bà Ma-ri. Chẳng ai là người lãnh đạo tinh thần mà xứng đáng thay quyền Đức Chúa Trời cả..v..v..Đây là Tin-lành mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bảo Thánh Phao-Lô truyền ra, đó là Chân lý  thật đúng với Kinh Thánh, là Đạo thật. Còn giáo hội, giáo phái nào vướng vào những điều sơ khởi tôi vừa kể trên, thì đó là đạo rối, đạo lạc!

Có một câu chuyện .

       Một người đứng ở ngoài hàng rào sắt kiên cố của khám đường, nói với người đứng ở bên trong là: Anh đang bị tù hả? Anh kia liền bực mình quát lên:Tại sao anh biết tôi đang bị tù? Anh này liền trả lời: Vì tôi thấy anh đang ở trong hàng rào sắt! Anh nọ cãi: thì tôi đứng đây cũng thấy anh đang ở trong hàng rào sắt vậy! Nói qua lại nhiều lời vô ích. Cứ  lấy luật phát ra, xem  ai đã phạm luật pháp là người đó đang bị tù. Cũng vậy, mọi người hãy mở Thánh Kinh ra xem; để biết mình đang ở trong hay ở ngoài Đạo của Đức Chúa Trời? Rồi ai là đạo rối hay đạo lạc thì sẽ biết!

 Quý vị thân hữu quí mến.

         Nếu nói về thân thể con người, thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chết. Cái nguyên nhân chính gây nên sự chết là  do  sự dại dột của tổ phụ, đã cãi lời phán của Đức Chúa Trời, nên đã đem đến một hậu quả vô cùng trầm trọng. Chết về phần thể xác thì đã đành. Nhưng còn về phần linh hồn thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận linh hồn ở trong sự đau khổ đời-đời nơi hỏa ngục được chăng? Bạn có trách ông A-đam và bà E-va là người đã gây cho thế giới này đi vào sự chết không? Nhưng bạn hãy nhìn lại đi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian này chịu chết cho toàn thể nhân loại. Và Ngài đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu ,nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.“  Thế nhưng bây giờ bạn cũng có tin đâu! Bạn chấp nhận chết trong đời này, và chết đời-đời nơi đời sau nữa mà?

          Đức Chúa Trời bảo ông A-đam và E-va không được ăn, nếu ăn sẽ chết, ông bà cãi lời Chúa ăn vào nên đã chết thật sự rồi đó. Từ tạo thiên lập địa đến nay, sau sự vi phạm của tổ phụ có ai không chết đâu. Kể cả những bậc lãnh đạo tôn giáo được kể như vĩ đại, có tên tuổi cũng đã nằm xuống theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời rồi. Thật khó để có thể nói cho bạn hiểu về Đức Chúa Trời. Nếu như bạn chưa có tấm lòng ao ước chọn lựa thiên đàng để tránh xa địa ngục. Phải chi bạn biết chọn lựa khi đang còn sống trên đất thì tốt cho bạn biết mấy! Để bạn tiến đến một tương lai đầy tràn sự hy vọng và vui mừng trong sự thương xót của Đức Chúa Trời.

        Thiết tưởng, người đang tin Chúa Giê-xu mà đi ra ngoài Thánh Kinh, cũng như người chưa tin Chúa Giê-xu, nên hạ mình, để vâng theo lời dạy của Ngài được chép trong Thánh kinh sách Châm-ngôn 8:32 “Vậy bây giờ, các con ơi! Hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.” Giữ đạo không có nghĩa là mang danh nghĩa người có Đạo ở bề ngoài, rồi làm theo lời của loài người. Mà phải là người học, và làm theo lời dạy củaĐức Chúa Trời. Bạn hãy cẩn thận đừng để mình lạc ra ngoài đạo, rồi trở thành người  theo đạo lạc! Trong Thánh Kinh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta được chép trong sách  Gia-cơ 1:22 như sau: “ Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Người có “Đạo” có nghĩa là người thờ Chúa theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đạo. Thế thì chắc-chắn người đó sẽ hưởng được sự sống đời-đời.

      Còn nếu bạn là người chưa tin Chúa Giê-xu thì hoàn toàn ở trong sự thất vọng và thất bại. Phía trước bạn là một tương lai vô cùng kinh khiếp. Nhưng  Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn dừng lại và hãy hạ mình xuống, hướng tấm lòng mềm mại  về Chúa Giê-xu để tội được tha linh hồn được cứu. Nếu bạn đọc được lời của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy Ngài luôn kêu gọi bạn tin Ngài để được sống. Chứ không có chỗ nào Đức Chúa Trời khuyên bạn nên tin thần khác! Vì Đức Chúa Trời muốn cất sự chết đời-đời trong bạn ngay bây giờ, để ban sự sống đời-đời cho bạn. Nhưng nếu bạn cứ nhất quyết bảo là không, thì điều này thật nguy hiểm cho bạn. Hình như Đức Chúa Trời càng  yêu bạn, thì xem ra bạn lại càng xem nhẹ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Người có Chúa mà cố tình đi ra ngoài Lời Chúa thì đã khó lên thiên đàng rồi. Huống chi bạn lại là người không theo Chúa mà lại cố tình khước từ Chúa, thì lại càng khổ hơn nữa. Nhưng nếu ngay bây giờ bạn quay trở về, ăn năn với Chúa xem ra cũng còn kịp để tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, hầu tên bạn có trên thiên đàng đời-đời. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.