Tin Chúa Phước Đời-Đời

2,772 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Tin Chúa Phước Đời-Đời

           Người Việt-nam chúng ta đa số kỵ nói đến vấn đề “chết.” Vì nhiều người bảo rằng: Mình đang sống, tránh đừng nói đến chuyện đó xui-xẻo lắm. Nhưng mà trên thế giới ngày nào cũng có vô số người nằm xuống! Rồi chính mỗi người trong chúng ta cũng sẽ có ngày tới đích mà!

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.