Tính yêu Bị Từ Chối

1,463 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Tình yêu Bị Từ Chối

 Qúy vị thân mến .

          Câu Thánh Kinh dùng cho đề tài này được trích trong sách Tiên tri Ê-sai 53:4 Lời Chúa phán: “ Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-Va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

           Trước hết tôi muốn dùng Lời Đức Chúa Trời  để đặt ra hai câu hỏi, hầu hy vọng có thể  đánh thức được mỗi tấm lòng của chúng ta, đang bị đóng kín trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, để chúng ta thấy được một sự liên hệ sâu xa mật thiết nhất, đến nỗi không thể tách rời được giữa con người với Đấng Cứu Thế, mà quyền lực của sự tăm tối vẫn tìm đủ mọi cách  để ngăn trở, bưng bít, xuyên tạc tình yêu thương của Chúa Cứu Thế  Giê-xu đối với hàng tỷ người trên địa cầu này, đang ở trong tình trạng chết mất đời-đời nơi thế giới đời sau.

 I /   Ai Ban Tình Yêu Cho Ai ?

           Có rất nhiều cuộc thí nghiệm của các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng: Con người sở dĩ tồn tại và phát triển không ngừng, là do tình yêu thương của con người với nhau, và con người đối với Đức Chúa Trời. Nếu không có tình yêu của con người đối với nhau con người cảm thấy cô đơn trong đời sống hiện tại, lần-lần đi tới sự chán nản, buông tuồng. Rồi từ chỗ thiếu lời khuyên, con người dễ đi vào cạm bẫy của sự chết. Nhưng về phương diện niềm tin, nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì con người lại không biết bám víu vào ai trong thế giới đời-đời. Vì con người thừa hiểu rằng: chết không phải là hết, và đằng sau sự chết còn có một điều gì đó. Cho nên có một số khá đông người không biết Đức Chúa Trời sợ hãi, nên đã bán víu vào các thần do loài người dựng nên. Có nhiều người cảm thấy chưa đủ, thì tiếp tục bám víu vào mê tín dị đoan, hay thần tượng, trong số những người nắm níu thần tượng, có cả hàng tỷ người có Chúa. Nhưng họ không làm theo Chúa mà làm theo giáo hội, hay giáo phái của họ. Có nghĩa là họ theo Chúa bằng cái danh, còn thực hành thì theo con người.

             Nhưng chúng ta đừng quên rằng, con người không tự sinh sản ra tình yêu thương. Vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, chính Ngài đã đặt để trong con người có những điều diệu kỳ vô giá  ấy. Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế ký 1:27 Lời Chúa cho chúng ta biết. “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ.”

           Đức Chúa Trời là nguồn của sự yêu thương, cho nên khi  Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài cũng đặt để hình ảnh ấy giống như Ngài để ban phát, để đón nhận, để tương giao , và để liên hệ giữa người với người và giữa người với Đức Chúa Trời. Phát xuất từ nền tảng của Đấng Yêu Thương ban cho nhân loại, cho nên trên địa cầu này, bất kỳ quốc gia dân tộc nào, ở bất kỳ lứa tuổi hay hoàn cảnh nào, con người cũng cảm biết nhu cầu quan trọng nhất của đời sống mình đó là tình yêu. Nhưng bạn có biết rằng: Chúng ta không thể cầm một chiếc điện thoại, để nói chuyện với một người ở đầu dây bên kia, mà chúng ta lại không cần đến hãng điện thoại giúp đỡ chúng ta; để hoàn tất mọi cuộc mọi cuộc nói chuyện, cho đến khi chúng ta không còn cơ hội dùng nó không?

            Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Không thể nào chúng ta chỉ cần tình yêu thương trong phạm vi của con người đối với nhau, mà không cần biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương; đã ban điều đó cho con người, trong số đó có chính bản thân mình, kéo dài cho đến khi con người gặp lại chính Đấng ban cho. Hay nói một cách khác hơn đó là: Chúng ta không thể chỉ có tình yêu thương của con người với nhau mà lại khước từ Đấng ban cho chúng ta tình yêu thương ấy là Cứu Chúa Giê-xu.

           Nhưng trong tất cả mọi loại tình yêu thương, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người là qúi trọng và giá trị hơn hết. Vì Ngài là Đấng dựng nên con người, và con người là tác phẩm thuộc quyền sở hữu của chính Ngài, nên chẳng có ai yêu chúng ta trước Đức Chúa Trời, và cũng chẳng ai tiếp tục yêu thương chúng ta sau khi đã chấm dứt cuộc đời tạm này. Mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống đời-đời mới duy trì được tình yêu đối  với chúng ta mãi-mãi mà thôi. Nhưng trong tình yêu đời-đời mà Đức Chúa Giê-xu Christ dành cho quý vị, nó phải có sự cộng tác từ nơi tấm lòng chân thành của quý vị nữa, thì tình yêu ấy mới thật sự hoàn hảo, và trọn vẹn.

            Vì về phía Đức Chúa Trời thì Ngài luôn-luôn yêu qúy vị và Ngài không hề thay đổi với bất kỳ ai. Nhưng còn qúy vị đối với Đức Chúa Trời thì sao? Giả sử có một người hỏi qúy vị nào đó có biết Chúa Giê-xu không? Thì qúy vị sẽ trả lời thế nào? Sẽ có vô số câu trả lời khác nhau.Tùy theo quan điểm, sự hiểu biết, hoặc niềm tin tôn giáo người ấy đang có. Nhưng trong tất cả mọi người trên điạ cầu này, dù người đó là ai mặc dầu, có biết được là mình đang thừa hưởng tình yêu thương bất diệt của chính Ngài ban cho không? Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã banĐức Chúa Giê-xu Christ xuống trần,hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư  mất mà được sự sống đời đời.” Qua câu Thánh Kinh này, thiết tưởng chúng ta nên đặt ra một số câu hỏi:  

             a/ Tại sao Đức Chúa Trời lại yêu thương thế gian?

            Thánh Kinh cho biết: “ Bởi thế gian đã làm ra bởi Đức Chúa Trời đến nỗi những vật không thấy được mà đến.”

             b/Tại sao Đức Chúa Trời lại ban Chúa Giê-xu cho nhân loại?

            Tại vì tổ phụ loài người phạm tội với Đức Chúa Trời, mà cả nhân loại đều ra từ dòng dõi của tổ phụ, nên cả loài người đều phạm nguyên tội. Chính vì khúc quanh nghiệt ngã này mà con người phải chết. Nhưng sự chết không phải là kết thúc vĩnh viễn cuộc đời, mà chuyển đổi vào một thế giới mới. Trước kia tổ phụ đã chọn sự sai lầm, khiến con người phải chết. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để cứu chuộc tội lỗi cho con người. Bây giờ mỗi người tự chọn. Có hai con đường cho con người: 1/ Thiên đàng phước hạnh, con người sống với Đức Chúa Trời đời-đời hạnh phúc. 2/  Hoả ngục đau khổ đời, xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chỗ đó được gọi là nơi tối tăm, có khóc lóc và nghiến răng. Bạn đừng bao giờ đổ thừa cho tổ phụ nữa. Vì sự chọn lựa ngay bây giờ thuộc về quyền của chính bạn. Bạn muốn đi đến nơi nào trong tương lai, thì bạn là người có quyền quyết định chọn lựa cho chính mình. Muốn vào thiên đàng thì tin Chúa cứu thế Giê-xu, muốn khước từ thiên đàng để đi vào địa ngục thì quay lưng với chính Ngài .

           C/ Tại sao phải tin Chúa Giê-xu mới được sự sống đời đời .

            Muốn bước vào thiên đàng, con người phải được giải quyết tội lỗi với Đức Chúa Trời. Muốn giải quyết tội lỗi với Ngài, con người không thể tự làm, vì việc làm của con người không thể đạt đến tiêu chuẩn tối thượng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Cho nên chính Đức Chúa Trời phải ban Chúa Giê-xu xuống trần gian hy sinh chiụ chết thay cho toàn thể nhân loại.

           Ai cũng phải bước qua cánh cửa sự chết để đi vào thế giới đời-đời. Khi đã bước vào thế giới đời-đời chẳng ai muốn chết nữa, cho nên khi còn sống phải tin Đấng đã đắc thắng sự chết, con người mới thật sự hy vọng. Còn nếu ai đặt niềm tin vào các giáo chủ của các tôn giáo đã chết không hề sống lại, thì đó là người chỉ có sự hy vọng duy nhất là chết mất đời-đời. Chết đời-đời trong đời sau không có nghĩa là nằm trong mồ mả mãi-mãi . Mà có nghĩa là xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để bước vào một nơi khổ đau, mà ngôn ngữ của loài người không thể nào diễn tải hết được. Có một tu sĩ của một tôn giáo đã lý luận trên đài phát thanh rằng: Một Đấng Cứu Thế không thể hy sinh cho tất cả mọi người. Nhưng nếu được hỏi: Đấng Cứu Thế mà không hy sinh được cho tất cả mọi người, thì tại sao lại được gọi là Đấng Cứu Thế? Vậy còn những người đang đăt niềm tin mình vào giáo chủ đã chết không phải là Đấng Cứu Thế, thì sao lại dám bảo là có thể cứu được thế giới?

          Đức Chúa Giê-xu Christ  không phải là một danh xưng được con người phong cho hay là Ngài từ tu hành mà trở thành Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu và hằng hữu trở thành người. Vì yêu thương nhân loại bằng lòng nhập thế để cứu thế. Đấng vô tội chiụ chết để cứu kẻ có tội, Đấng Thánh khiết giáng thế để cứu kẻ bất khiết. Đấng đó không phải  từ trong thế gian này mà ra, nhưng từ trời mà đến. Không phải từ người tu hành ở dưới đất thành trời. Mà là Đấng ở trên trời tạo dựng nên con người bây giờ trở thành con người thật để cứu mọi người. Khi loài người sa vào tội lỗi mất đi sự sống đời-đời, thì Ngài đã giáng thế đền tội bằng cách chết thay cho hết thảy mọi người trên thập tự giá. Mỗi người trong chúng ta đáp ứng trước tình yêu của Đức Chúa Giê-xu Christ Đấng yêu thương chúng ta vô hạn và vô lượng như thế nào?

  II / Những ai từ chối tình yêu ấy?

            Trong khi đi vào các cửa tiệm mua hàng, và sau khi tính tiền, nếu có dư một cent trong tổng số tiền chúng ta đã trả, cũng phải đứng chờ để nhận lại, vì đó là số tiền dư của người mua nhận lại là đúng thôi. Nhưng linh hồn của mỗi chúng ta đang chờ đợi sự sống đời-đời, nó đang thuộc quyền sở hữu của chúng ta, mà sự sống đời-đời là vô giá. Đức Chúa Trời ban không cho, mà tại sao chúng ta lại không nhận sự-sống, mà lại nhẫn tâm đổi lấy sự chết về cho linh hồn mình, thật qúa vô lý!

             Câu hỏi quan trọng và cấp thiết nhất của mỗi người chúng ta hiện nay đó là: Qúy vị đã có sự sống đời-đời chưa? Nó là dấu ấn độc nhất vô nhị để qúy vị bước vào ngưỡng của thiên đàng. Muốn có sự sống đời-đời ngay bây giờ, thì qúy vị chỉ cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách thật lòng thì sẽ nhận ngay sự sống ấy. Điều đó được kể như một sự phước hạnh lớn lao nhất cho đời của một con người dưới trần gian đau khổ này .

           Giả sử, nếu có ai đó không quyết định thừa nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình. Thì Chúa Giê-xu cũng đã quyết định chết thay cho người ấy rồi. Và nếu ai đó; không thể có cảm thình với Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu cũng đã và đang yêu thương, giúp đỡ, và chăm sóc cho người ấy. Nếu ai đó cố tình chống Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu vẫn tìm cách hoà thuận với người. Vì mục đích của Chúa Giê-xu là muốn cứu hết thảy chúng ta, và Ngài kiên nhẫn chờ đợi và chiụ đựng chúng ta  cho đến cuối đời. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.