Tôi Muốn Bình An

1,854 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Tôi Muốn Bình An

Chứng Đạo

Trong Thánh Kinh sách Tin-lành Giăng 3 :12

          Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất , các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được”.

      Thế giới loài người bạn đã thấy như thế đó; thật đáng buồn chứ! Nhìn vào thực tế của thế giới trước kia và hiện nay, có ai dám bảo là Lời Đức Chúa Trời nói sai không? Trên thế-giới có biết bao nhiêu người đang chống lại Lời phán của Đức Chúa Trời, nghe theo lời gian dối ngụy tạo của vô số người. Từ đó hướng tâm linh về sự chết đời-đời bằng cách nhờ cậy tà thần, thờ lạy hình tượng, mê-tín dị-đoan đã lan tràn khắp nơi . Khiến thế giới càng ngày càng gần hơn với sự hủy diệt toàn diện của Đức Chúa Trời trong tương lai!

       Các tôn giáo, các quốc gia, mọi chủng tộc đang khao khát hòa-bình. Nhưng hòa-bình sẽ không còn nữa. Có người bảo rằng: “ Muốn hòa bình ,thì phải chuẩn bị chiến tranh” như thế thì hòa bình sao có được ! Đã chuẩn bị chiến tranh, thì đừng hy vọng có hòa bình, mà nên chờ đợi chiến tranh đến.

     Nếu thế, con người đừng hỏi: Làm sao để có hòa bình nữa. Nhưng con người hãy hỏi: Làm sao để có thể chiến thắng trong chiến tranh. Nhưng cũng đừng ai thắc mắc là: Tại sao lại có chiến tranh? Sở dĩ có chiến tranh là tại vì tấm lòng của mỗi con người trong thế giới tội lỗi này luôn-luôn tập tành tranh chiến! Giả sử  chiếc xe của bạn bị hư hỏng – thì bạn đừng hỏi: Chừng nào thì xe được tốt ? Nhưng bạn hãy hỏi : Tại sao chiếc xe bị hư ? Sau khi bạn đã tìm ra nguyên nhân của nó qua sự trợ giúp của chuyên môn, thì bạn nên hỏi tiếp: Thợ nào có thể phục hồi lại tình trạng tốt cho chiếc xe đã bị hư hỏng?

      Khi Chúa Jêsus còn tại thế Ngài đã phán lời tiên tri về một thế giới giặc giã được Thánh Kinh ghi lại trong sách Mác 13: 8  “Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi”.Lời Chúa Jêsus đã ứng nghiệm! Vô số quốc gia thiếu ăn, nhưng không thể thiếu vũ khí. Vô số trận động đất xảy ra trên thế giới. Nhưng có bao nhiêu người “động lòng” để trở về với Đấng dựng nên mình. Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai  chưa phai mùi thuốc súng, thì dấu hiệu thế chiến thứ  Ba đã chuẩn bị để lên ngôi.

       Con người đã ngán ngẫm chiến tranh. Mọi tôn giáo đang ra sức cầu nguyện cho hòa bình . Nhưng càng khao khát hòa bình, thì chiến tranh càng bùng nổ dữ dội, vì “chiến tranh” hiện diện cả ở trong tôn giáo nữa! Cho nên thế giới bây giờ  trở nên rối loạn hơn bao giờ hết . Có người hỏi : Khi nào thì hết chiến tranh? Xin trả lời : Khi  thế giới tội lỗi này đã đến ngày Đức Chúa Trời hủy diệt để lập trời mới đất mới thì ngày ấy chiến tranh sẽ không còn. Có nhiều người mong tận thế mau đến để chết phức cho rồi, vì cảm thấy cuộc đời qúa đau khổ! Nhưng họ không hiểu rằng linh hồn con người có chết đâu, mà nó còn sống đời-đời để chờ ngày phán xét -mà Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 20 : 12 “ Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có quyển sách khác nữa là sách sự sống, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”

      Nếu Lời Đức Chúa Trời đã phán như thế, thì thiết tưởng bạn đừng lo cho sự hòa bình của thế giới này; vì thế giới này sẽ qua đi, nhưng linh hồn thì không qua; mà sẽ còn lại đời-đời . Bạn đừng nắm níu một thế giới đang chờ ngày vị hủy diệt. Nhưng hãy nắm níu lấy linh hồn mình bằng cách quyết định đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chiến tranh, hoặc tất cả mọi sự đau khổ trên thế giới này đều phát xuất từ nguyên nhân con người khước từ Đức Chúa Trời mà đi thờ thần khác. Xin bạn nên nhớ cho rằng: Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo thành thế-giới và dựng nên con người . Đấng cầm quyền sự sống và sự chết của con người trong đời này và đời-đời nơi đời sau, trong đó có chính bạn và tôi.

       Có một điều chắc-chắn mà bạn- hay là bất cứ tôn giáo hoặc là thần nào đó, cũng  không bao giờ có hy vọng thay đổi được sự phán quyết của Đức Chúa Trời về hình phạt mà Ngài đã định cho thế giới tội lỗi này. Vì không những thế giới này bị Đức Chúa Trời trừng phạt không thôi đâu, mà trong đó có cả các tà thần mà con người thờ cũng cùng chung hình phạt nữa. Vì trong  Thánh kinh sách II Phi-e-rơ 3 : 7 Lời Chúa phán “ Nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại ,và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày đoán xét và hủy phá kẻ ác.” 

      Nhưng về phần linh hồn của bạn, có thể thay đổi được quyết định trừng phạt của Đức Chúa Trời bằng cách quyết định quay trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì  nếu tin Chúa Giê-xu, bạn sẽ có bình-an và phước hạnh thật để sống những ngày còn lại  trong một thế giới bất an này. Chúa Giê-xu là Đấng hằng sống đã hứa với những người tin Ngài được ghi lại trong Thánh Kinh sách Giăng 13 : 38 “ Lòng các ngươi chớ hề bối rối ; hãy tin Đức Chúa Trời , cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở..”

         Từ Lời hứa của Chúa Giê-xu ở trên , chính bạn sẽ nhận biết một cách rõ ràng là thế giới đời-đời, bình-an và hy-vọng đang ở trong tầm tay của chính bạn.Thế giới đó không do tu-hành, hay làm điều lành, điều thiện mà có . Nhưng do tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời ban không cho những ai biết quay trở về với Đấng dựng nên mình . Nếu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ được làm con của Đức Chúa Trời yêu thương, được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Và tên của bạn sẽ được ghi vào trong sách sự sống ở thiên đàng. Chúa sẽ ngự trong tấm lòng của bạn. Làm chủ cuộc đời bạn. Bạn cứ vâng theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mà sống theo sự hướng dẫn của Ngài trong suốt suốt cuộc đời còn lại của mình. Trung thành, trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

    Theo thời gian Chúa đã định, thì có kẻ đi trước, người đi sau. Nhưng những người tin Chúa Giê-xu sẽ cùng gặp nhau tại nơi thiên đàng phước hạnh ấy. Được gặp Chúa và sống với Ngài. Đó là nơi có thật, chứ không phải mơ hồ ảo tưởng qua triết lý của tôn giáo . Amen      

  Servant    Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.