Trả Thù Đúng Luật

2,990 views

Công Bố Phúc Âm

 “ Nếu kẻ thù ngươi đói , hãy cho ăn; nếu khát hãy cho uống ; vì làm như vậy tức là ngươi chất than lửa lên đầu người” Rô-ma 13 : 20

Đề tài

Trả Thù Đúng Luật

             Nói đến bị trả thù, thì ai cũng sợ! Nhưng tại sao người ta lại sợ bị trả thù? Có hai lý do sau đây:

This entry was posted in Mục Lục, Nếp Sống Đạo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.