Trở Về Bên Chúa

2,258 views

  Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

   Trở Về Bên Chúa

 

        Nếu nói về phương diện tâm linh, thì trong Thánh Kinh có hàng ngàn câu hỏi dễ đối với các tôn giáo, nhưng rất khó trả lời. Giả sử, nếu bây giờ, chúng ta chỉ đặt ra hai câu hỏi thực tế thôi, để các đại diện tôn giáo gặp nhau, hầu cho mỗi người tự trả lời cho chính tôn giáo mình được rõ, và các tôn giáo bạn được hiểu, thì tôi tin rằng, khó ai có thể thấu triệt, để trả lời một cách tường tận, nếu không nhờ đến Thánh Kinh. Hai câu hỏi có nội dung như sau đây.

1/ Trong mỗi tôn giáo đều có một giáo chủ. Mỗi giáo chủ lại có một tiểu sử đầy sự kính trọng, và nhiều thần tiếng tăm để thờ phượng, Vậy thì có tôn giáo nào đã khẳng định được: Giáo chủ của tôn giáo nào là cao trọng nhất trong các giáo chủ, và thần của tôn giáo nào là quyền phép hơn hết trong mọi thần của tôn giáo không?

2/ Người đang ở trong tôn giáo này, nhưng có quyết định qua tôn giáo khác, vậy thì sau khi chết, quyền lợi của linh hồn ở đời sau sẽ bị thiệt hại như thế nào? Từ tôn giáo nào đổi qua tôn giáo nào thì quyền lợi chênh lệch, còn tôn giáo nào qua tôn giáo nào thì quyền lợi linh hồn bằng nhau?

    Nhưng giả sử, nếu bất kỳ đại diện của tôn giáo nào đó, mà hỏi bất cứ ai là người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu một câu hỏi: Bạn có khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng bạn thờ phượng, là Đấng quyền năng vô hạn lượng, Ngài đang cầm quyền tể trị và sẽ phán xét tất cả mọi tôn giáo trên đất không? Thì người đó sẽ không ngần ngại gì để trả lời là: Đúng như thế. Và họ sẽ sẵn sàng giúp người đại diện, hay bất kỳ ai đó hiểu tường tận về Đức Chúa Trời.

       Chắc ai trong chúng ta cũng biết rằng, trên thế giới hiện nay có rất nhiều tôn giáo. Vậy, nếu bạn không phải là một người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì bạn cũng đang sở hữu một tôn giáo nào đó về cho chính mình, hầu đặt niềm tin vào để kêu cầu và hy vọng. Chính điều đó đã khiến bạn an tâm; cho nên bạn thường tỏ lòng biết ơn các thần trong tôn giáo với những lời hứa bằng lễ vật. Hay sau khi nhận được kết qủa trong lời cầu xin điều gì đó mà đã nhận được, thì trước hết, bạn sẽ mở lời cảm ơn thần nào đó với tấm lòng vui mừng, sau đó sắm hoa quả, hoặc gà vịt, hay heo quay, thực hiện một nghi lễ để gọi là bày tỏ tấm lòng của mình. Nhưng bạn đâu có biết được rằng, ngoài Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, thì các thần bằng đất đá, làm sao có lỗ tai để lắng nghe lời cầu xin của con người, và vật thực làm gì có để ban cho mà bạn đã vội cảm ơn các thần ấy?

        Vậy nếu bây giờ tôi hỏi bạn rằng: Giả sử trước đây bạn đi vượt biên và đang ở trong trại tập trung, chờ đến một nước thứ ba mà trong ý tưởng, là bạn mong muốn nhập cư quốc gia Canada chẳng hạn. Nhưng sau đó thì không phải là ý tưởng nữa, mà thực tế phái đoàn nhân đạo Hoa- Kỳ cho phép bạn nhập cư vào nước này. Vậy phải chăng chỉ vì ý tưởng thôi mà bạn phải cảm ơn chính phủ Canada, còn thực tế đang diễn ra bạn lại bỏ qua lời cảm ơn chính phủ Hoa-kỳ? Chắc có lẽ bạn cho đây là câu hỏi qúa thừa đối với bạn chăng? Nhưng thực tế về phương diện tâm linh bạn đang làm ngược lại, và tôi cho đây là điều rất đáng buồn cho bạn.

     Tôi luôn tôn trọng niềm tin của bạn. Nhưng vì linh hồn bạn do chính Đức Chúa Trời ban cho, lại vô giá, mà bạn đã sai lầm, gởi linh hồn vào tôn giáo qua niềm tin, và sự thờ phượng các thần bằng đất đá ở trong tôn giáo ấy, có nghĩa là bạn đã đi ngược lại với tình yêu thương của  Đức Chúa Trời và linh hồn của chính bạn. Bạn sẽ không tránh khỏi một hậu qủa vô cùng nghiêm trọng cho linh hồn đời này và đời sau.  Lựa chọn niềm tin để cho linh hồn được sự sống đời-đời, đòi hỏi bạn phải có sự khôn ngoan thật từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Vì chỉ một quyết định sai lầm thì linh hồn bạn sẽ chết, và đời sau bạn sẽ ở trong hỏa ngục đời-đời.  

        Về niềm tin, xin bạn nên nhớ cho rằng: Mọi người có mặt trên trái đất này, không thể khước từ ánh sáng mặt trời do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Thì mọi người cũng không thể  khước từ niềm tin nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên mặt trời ấy. Cho nên, mọi người phải quay về với Đức Chúa Trời, khước từ thờ thần tượng hư không. Vì không còn Đức Chúa Trời nào khác nữa trong vũ trụ này. Bạn biết rằng, chẳng có tôn giáo nào ban linh hồn, và chịu trách nhiệm về linh hồn cho con người. Duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, đã dựng nên con người, và ban vật chất cho thuộc thể và sự sống đời-đời cho linh hồn của mỗi người. Nếu ai đó biết ăn năn và quay trở về tin nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá về cho chính mình và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách thật lòng, thì sẽ được Ngài ban sự sống đời-đời nơi đời sau ngay trong đời này một cách chắc-chắn, và tên có trên thiên đàng ngay tức khắc. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đền nỗi đã ban Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

      Tôi nghĩ rằng, bạn không nên kềm hãm sự hiểu biết của bạn chỉ ở trong phạm vi tôn giáo nào đó mà bạn đang theo, nhưng hãy vươn cao hơn để tìm hiểu về Chân Lý của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh mà cứu mình, cũng như gia đình. Chính lúc ấy, bạn sẽ nhận ra rằng: Đức Chúa Trời là Đấng quyền uy cao cả, dựng nên vũ trụ và loài người, ngoài Ngài ra không còn Đức Chúa Trời nào khác, và cũng chẳng có thần nào trong mọi tôn giáo đứng nổi trong ngày phán xét của chính Ngài, mà bạn chưa hề biết gì về những sự việc vô cùng quan trọng này.

      Qua những sự hiểu biết nêu trên, bạn sẽ nhận thức được sự tạo dựng vũ trụ từ đâu mà thành, con người từ đâu mà có. Tại sao con người lại phải chết, và sau khi chết rồi, linh hồn con người đi đâu. Đây là những vấn đề tối quan trọng đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong Chân lý Thánh Kinh một cách đầy đủ. Những lẽ thật đó, không mang tính mờ hồ ảo tưởng như trong sự dạy dỗ của các tôn giáo, mà là một Chân lý không hề thay đổi, một sự thật không thể chối cãi. Vì Chân lý của Đức Chúa Trời sẽ vô hiệu hóa tất cả mọi triết lý, mọi truyền thuyết, mọi lời dạy dỗ mang tính chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời chí cao, và linh hồn con người nơi thế giới đời sau bằng chính lời phán của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 24 : 35 Lời Chúa phán: “ Trời đất qua đi, nhưng lời ta phán không bao giờ qua đâu.”

      Chắc có lẽ, ai trong chúng ta cũng muốn mình là người giàu có và sang trọng. Giả sử bạn là một tỷ phú, vậy nếu cần mua một chiếc xe hơi, chắc có lẽ bạn sẽ mua một chiếc xe đắt giá chứ? Nếu mua một căn nhà, thì bạn cũng sẽ lìa xa những nơi bất ổn, đến khu vực an ninh để sở hữu  một ngôi nhà đắt tiền. Nói chung, nếu bạn giàu, thì khi sắm sửa, chẳng có phương diện gì tệ đối với bạn cả. Nhưng rất tiếc, về phương diện tâm linh, hàng tỷ người đang đặt linh hồn mình vào nơi con người đã chết, và thần tượng hư không, chứ không phải khôn ngoan để đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Mặc dù đến với Đức Chúa Trời là Đấng vinh quang, quyền uy cao cả, mà bất kỳ ai, hoàn cảnh như thế nào mặc dầu, cũng có thể đặt niềm tin và thờ phượng Ngài một cách tự do. Nhưng trên thực tế, phương diện phước hạnh này, xem ra đang có hàng tỷ người trên đất thất bại, vì họ không thể nhận ra được sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã thành người giáng thế trên địa cầu này. Và trước mắt họ, như vũ trụ bao la, cùng mọi vật thể đang xoay vần một cách trật tự, cùng vô số những phương diện khác nữa mà họ không chú tâm để hiểu biết, thật là đáng tiếc. Trong Thánh Kinh sách I Sử ký 29:11 cho biết về Ngài như sau: “11 Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.(r) 12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa: tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.” Vậy bạn có thấy thần nào trong mọi tôn giáo giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời không? Nếu không, thì xin bạn hãy quay về với Ngài. Nếu có, thì xin bạn hãy chứng minh cụ thể bằng Chân lý Thánh Kinh, là Lời của Đức Chúa Trời.

      Thiết tưởng, nếu bạn muốn biết sự vinh hiển vô cùng tận của Đức Chúa Trời, thì bạn không cần phải thứ tự, lần lượt  đặt niềm tin vào từng tôn giáo một để tìm hiểu, rồi qua đó bạn mới có nền tảng để so sánh Đức Chúa Trời với các giáo chủ các tôn giáo, hầu nhận biết về sự vinh quang cao cả của Đức Chúa Trời như thế nào mà tôn vinh chúc tụng Ngài. Điều đó là một sự sai lầm hoàn toàn, không mang lại lợi ích gì cho bản thân và linh hồn bạn, mà ngược lại, còn phạm tội với Đức Chúa Trời nữa là khác. Bạn nên nhớ cho rằng: Ở trên thị trường thế giới hiện nay, có vô số những món hàng giả hiệu, thuộc các nước kém văn minh, thiếu chất lượng, đang hiện diện ở nhiều quốc gia, nhưng lại mang xuất xứ: Mỹ- Nhật- Đức-Anh-Pháp…v…v. mà đã được cảnh báo ở khắp nơi.  Cho nên, bạn cũng không cần phải ước ao để mua được một món đồ giả xài thử, hầu thu nhận những khuyết điểm của nó mà làm nền tảng để ca ngợi đồ thật. Mà bạn phải dùng sự khôn ngoan để đến những cửa hàng có uy tín hầu trách sự lãng phí đáng tiếc xảy ra.

     Cho nên, khi bạn đã khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn có thể tìm hiểu để so sánh giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Điều này bạn có thể tự làm được. Vì tôn giáo do chính con người lập ra, và người đứng đầu tôn giáo cũng chỉ là con người, cho nên con người tìm hiểu con người qua tiểu sử, thân thế, thì xem ra cũng không có gì khó. Còn Đức Chúa Trời là Đạo, Ngài là Đấng Chân Thần duy nhất, có một và thật. Bạn muốn tìm hiểu về Ngài, thì bạn không thể bỏ qua Thánh Kinh để tự tìm hiểu bằng trình độ kiến thức sẵn có của bạn, hay so sánh Ngài với giáo chủ của bất kỳ tôn giáo nào. Vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên bằng bụi đất, tạm bợ, không thể tự tìm hiểu hay so sánh Ngài với bất cứ ai. Mà mọi người phải đọc Lời Ngài để xem Ngài khải thị về chính Ngài cho mình được hiểu về Ngài như thế nào. Trong Thánh Kinh sách Xuất-Ê-dip-tô-ký 3: 14 “ Đức Chúa Trời phán rằng:  Ta là Đấng tự hữu và hằng hữu”. Và có một điều tối quan trọng nữa đó là, loài người tội lỗi, bất toàn, không thể tự tìm hiểu về Ngài là Đấng hoàn toàn qua các tôn giáo và triết lý hư không của trần gian, mà độc nhất vô nhị chỉ có Thánh Kinh là Lời của chính Ngài mới giúp bạn hiểu được về Ngài mà thôi.

     Nếu bạn là người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, và chưa một lần có diễm phúc đọc Lời Đức Chúa Trời, thì có thể bạn sẽ phủ nhận những điều gì mà bạn đang đọc trong bài này. Vì trên thực tế, bạn có thể so sánh một lực lượng các thần đông đảo mang nhiều quốc tịch trong nơi thờ phượng của bất kỳ tôn giáo nào- với nơi thờ phượng của người theo Đạo Chúa một cách trung thành. Vì nơi thờ phượng của người theo Đạo Chúa do Thánh Kinh hướng dẫn, chẳng bao giờ có sự hiện diện của bất kỳ hình tượng của thần nào, mặc dù đó là hình Chúa cũng không được phép. Mà chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng vô hình đang hiện diện ở giữa nơi thờ phượng của họ đúng như Lời Chúa đã hứa trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 18: 20.” Nơi nào có hai ba người nhóm nhau lại nhân danh ta mà cầu xin điều chi thì có ta ở với.” Sở dĩ tôi muốn đề cập đến những vấn đề trên, bởi vì tôi hy vọng giúp bạn có thể hiểu được về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Vì bạn là người chưa từng có kinh nghiệm về sự hiện hữu của chính Ngài ở khắp mọi nơi trong vũ trụ.

       Tôi muốn hỏi bạn: Bạn có dùng điện thoại cầm tay không? Nếu bạn trả lời không, thì tôi tin rằng, bạn cũng có quen biết những người có dùng điện thoại, và chính bạn cũng có sự hiểu biết rất rành rẽ về sự vận hành như thế nào của làn sóng điện thoại, để người này có thể liên lạc với người kia ở khắp nơi trên thế giới mà không cần phải nối dây từ cái điện thoài này đến cái điện thoại khác chứ? Trải qua nhiểu thế kỷ, qua sự nghiên cứu của con người, xã hội đã tiến từ nấc thang văn minh này, đến nấc thang văn minh khác, với một sự hiểu biết về kiến thức rất sâu rộng được truyền qua mạng lưới thông tin toàn cầu, hai mươi bốn giờ mỗi ngày trên nhiều làn sóng khác nhau. Chính vì thế mà cuộc sống thường ngày của mọi người trên thế giới, đã bắt kịp sự văn minh, tiến bộ của xã hội, qua những thông tin thường nhật, để làm cho đời sống mỗi ngày thêm phong phú hơn.

      Nhưng con người chạy theo sự văn minh của xã hội được bao lâu, và hòa nhập vào với dòng người giàu có để kinh nghiệm về sự đổi mới của xã hội được bao lần? Thánh Kinh nói gì về đời người? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103 : 15 Lời Chúa cho biết: “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa”. Như vậy, con người không chỉ lo cho thân thể tạm bợ của mình là chính, mà phải lo cho linh hồn nữa. Bạn nghĩ gì, khi mà bạn chỉ ao ước đổi mới về thuộc thể cho đến cuối đời, còn vấn đề tâm linh thì bạn nghĩ sao? Bạn có cần xem lại linh hồn của mình qua cách thờ phượng những tà thần bằng đất đá do con người tạo ra từ lò gốm ngồi bất động; được tô điểm qua nhiều màu sắc rực rỡ mà bạn vẫn chấp nhận được sao? Tại sao bạn không thể cố chấp nhận  để giữ một chiếc điện thoại cầm tay nằm trong tình trạng im lìm vĩnh viễn sau khi bấm số, mà bạn lại có thể chấp nhận thờ phượng những vị thần không bao giờ có sự sống;bằng cách duy trì cúng kiến hết năm này qua năm khác là thế nào? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 115: 4 Lời Chúa phán: “ Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là do tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy.”

      Nếu chúng ta so sánh những người đang sống trong thế kỷ thứ 21 này, với những người trong thế kỷ đầu tiên thì chúng ta thấy có điều gì đáng ghi nhận đã xảy ra? Trong xã hội thời bấy giờ chắn-chắn là không được văn minh như bây giờ. Cho nên trình độ kiến thức thuộc loại học giả uyên bác trong thời đó cũng có mấy ai. Còn bây giờ thì người học cao hiểu rộng  nhiều vô kể. Nhưng có bao nhiêu người đụng đến đỉnh cao trí tuệ của thế kỷ này mà đã trả lời được câu hỏi của Chúa Giê-xu một cách khôn ngoan như một người đánh cá là Phi-e-rơ trong thời bấy giờ? Vậy Chúa Giê-xu hỏi điều gì?  Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ ghi lại câu hỏi của Chúa GIê-xu như sau : «  Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.(m) 15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.(n) 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”

Quý vị quí mến.

     Khi nói về phương diện con người thuộc thể, thì từ khi tạo thiên lập địa đến nay, chưa bao giờ lại xảy ra một chuyện ở trong bất kỳ gia đình nào đó trên đất đó là: Chưa có một người con nào sống trong gia đình cùng với cha mẹ mình, mà lại không hề biết đó là người sanh ra mình, mặc dù chính mình không hề mục kích được giờ phút mình ra đời từ người mẹ mình. Nhưng về phương diện tâm linh, thì hàng tỷ người sống trong trái đất do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng lại chối bỏ Ngài mà tôn thờ thần khác mới lạ chứ? Trên thế giới này, qua các tờ báo, tiết mục “ Chuyện lạ có thật” không bao giờ thiếu để cung cấp cho độc giả. Nhưng xét ra thì có những chuyện vô cùng lạ về phương diện tâm linh, lạ hơn tất cả những chuyện lạ đã đăng tải. Xảy ra hơn hai ngàn năm nay, đang có, và còn mãi, mà chẳng thấy tờ báo nào cung cấp để đọc cho vui. Chuyện lạ đó là gì?

1/ Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần ngự ở trên trời, bằng lòng trở thành con người thật, giáng thế xuống trần chịu đóng đinh trên cây thập tự để cứu người, thế mà hàng tỷ người chẳng quan tâm. Vậy đây không phải là chuyện lạ sao?

2/ Đức Chúa Trời dựng nên loài người, chứ không phải các thần trong thế gian. Thế mà  hàng tỷ người lạc đường không nhận được ra Ngài để quay về, mà lại chạy theo các thần tượng câm không nói được mới lạ chứ!

3/ Đức Chúa Trời dựng nên các loại thực vật, động vật làm đồ ăn cho con người, được ghi lại trong Thánh Kinh một cách rõ ràng, nhưng hàng tỷ người lại tạ ơn thần khác, rồi cúng cho các thần mỗi khi đền ơn vậy không phải chuyện lạ sao?

4/ Hàng tỷ người giận dữ, chối thờ Chúa hằng sống, nhưng vui vẻ thờ thần bất động. Lạ chưa?

5/ Hàng tỷ người linh hồn đang chết trong thể xác, cứ đeo theo hàng ngày mà không hay biết gì cả. Thật lạ quá!

6/ Chưa có tôn giáo nào tậu được địa cầu riêng cho tôn giáo mình, và chưa có vật thực riêng để cúng cho các thần. Mà cứ dùng vật thực Chúa dựng nên để cúng cho các thần một cách tự do. Vậy đó là chuyện không lạ sao?

7/ Người chết trong mọi tôn giáo, chẳng thấy giáo chủ nào sống đời lên tiếng đón linh hồn người chết về trời. Vậy mà hàng tỷ người lại hy vọng như có thật vậy. Chuyện này có lạ không? Còn Chúa Giê-xu hứa rõ ràng trong Thánh Kinh sách Giăng 1: 14 như sau “3 1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. » Vậy mà có hàng tỷ người không theo còn lạ hơn nữa.

      Và còn vô số chuyện lạ có thật, mà trong bài này không thể liệt kê ra hết được. Tôi mong mỏi rằng, chỉ bấy nhiêu đó mà bạn chịu suy nghĩ, thì Lời Chúa cũng giúp bạn thoát khỏi những chuyện lạ vô cùng đáng tiếc này cho phần linh hồn của bạn.

       Tôi xin lỗi bạn để nói ra một điều quan trọng, sở dĩ tôi phải xin lỗi, là vì tôi sợ bạn hiểu lầm cho đây là sự xúc phạm, nhưng sự thật thì không phải thế, mà Lời Đức Chúa Trời là Chân lý đã phán với mọi người một cách rất rõ được ghi lại trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 36 như sau :  « Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời, ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì không có sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy. »

     Thưa bạn, nếu bây giờ bạn chưa tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu, thì giả sử nếu đêm nay-sự sống trên đời này của bạn Chúa đã cho mãn hạn, thì linh hồn bạn sẽ đi về đâu ? Chứ thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời bạn sẽ không bao giờ vào được nơi ấy. Vì bạn chưa một lần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội bạn được tha, linh hồn được cứu. Cho nên, nếu trong đám tang của một người nào đó đã chết ngoài Chúa, thuộc tôn giáo nào mặc dầu, có trang trọng, lễ nghi vô cùng đặc biệt, gồm cả hàng triệu người tham dự, với những tiểu sử thật hấp dẫn. Chỉ riêng về phương diện bỏ tiền giúp tôn này, tôn giáo khác phát triển, và kèm theo những lời hứa vô cùng quan trọng của tôn giáo, thì tất cả cũng chỉ là hình thức, và nó sẽ bị chôn vùi cùng lúc với những bông hoa được để trên hòm, hay quăng xuống huyệt có vậy thôi. Và nguy hiểm hơn, là những hình thức tôn giáo như thế, cứ được lập lại cho người này, người khác, mà chẳng có bất kỳ một lời hứa nào của Đức Chúa Trời theo sau người ấy về thế giới bên kia cả. Vậy thì hy vọng ở chỗ nào thưa bạn? Có khi nào bạn là người dân có quốc tịch Hoa-Kỳ mà lại luôn sống với lời hứa của chính phủ khác không ? Nếu có, thì tôi thật sự chia buồn cùng bạn !

      Người theo Chúa Giê-xu sau khi qua đời, thì linh hồn người đó cũng không liên quan gì đến nghi thức của tang lễ. Nhưng linh hồn về thiên đàng sau khi tắt hơi là do người ấy tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Ngài một cách thật lòng khi còn sống trên đất. Cho nên những người trong chiến tranh, hay vượt biên, hoặc vì bất kỳ lý do gì đó mà không tìm thấy xác, nhưng  nếu tin nhận Chúa Giê-xu rồi, thì linh hồn vẫn về thiên đàng với Chúa một cách bình an. Vì đối với gia đình, hay tổ chức, thì người đó mất xác, hay mất tích, nhưng người đó không mất Chúa trong lòng mình. Cho nên, nghi thức cho một người trong Đạo Chúa khi nằm xuống chỉ ảnh hưởng về phần xác để chôn cất, chứ không phải cứu cánh cho linh hồn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 11 Lời Chúa phán : « 1Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. » Khi nghe được Lời Chúa Giê-xu phán với những người tin Ngài, vậy bạn có cảm thấy tủi thân về linh hồn bạn không ? Vì chẳng ai là giáo chủ trong các tôn giáo sống đời để giữ lời hứa với tín đồ mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào của họ. Cho nên, người tin theo tôn giáo không thể về thiên đàng là nơi mà Chúa đã dành riêng cho những người tin Ngài được. Nếu bạn hỏi : Trên thực tế có dấu hiệu nào để chứng tỏ linh hồn người tin Chúa Giê-xu đã về thiên đàng sau khi chết? Vâng, ngoài lời hứa của Chúa hằng sống là một bằng chứng chắc-chắn mà tôi đã dẫn chứng ở trên, còn nhiều dấu hiệu khác nữa trên thực tế mà bạn có thể nhận thấy đó là :

1/ Người tin Chúa Giê-xu không bao giờ cúng cơm cho người quá cố. Vì người nằm xuống, thân xác đã trở về bụi đất, linh hồn đã về thiên đàng rồi, đâu ai dại gì tiếp tục xin Chúa cho về hửi hơi cơm thế gian.

2/ Ngày Tết, họ cũng chẳng bao giờ rước người thân về gia đình. Vì người tin Chúa còn sống hiểu rất rõ, thiên đàng là nơi vô cùng phước hạnh. Đó là nơi ở đời-đời của những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách trung thành. Chứ thiên đàng không phải là nơi cấp hộ chiếu cho bất cứ ai về trần thế trong ngày giỗ, ngày Tết, để hưởng mê tín dị đoan !

    Còn nếu bạn tiếp tục hỏi : Tại sao người trong Chúa biết- người theo các tôn giáo không về thiên đàng ? Rất dễ, vì có những dấu hiệu như sau đây:

1/ Lời Đức Chúa Trời đã khẳng định như thế, mà tôi đã chứng minh qua những phần Thánh Kinh được nêu ở những phần trên.

2/  Trong các tôn giáo, không ai biết chắn-chắn chỗ ở đời sau của mình ở đâu. Và cũng chẳng ai là người sống đời, đứng ra để đón ai trong tôn giáo về trời sau khi chết!

3/ Nghi thức của các tôn giáo dành cho người đã chết vào ngày cúng cơm, thường là đốt giấy vàng bạc, đồ hàng mã cho người chết hưởng, cúng cơm hàng ngày để cung phụng cho người chết ăn, thì đây đâu có dấu hiệu gì xác định người chết đã về trời, vậy thì có phải người đã chết đang ở âm phủ và có người còn tin là đang vất vưởng trên đất nữa chứ.

4/ Khi một người cao niên trong gia đình nằm xuống, thì đâu có ai nói là tiễn đưa ông bà về trời đâu, chỉ nói là tiễn ra nghĩa địa thôi mà. Vậy sao hàng năm vào dịp Tết người ta có nghi lễ đón ông bà về, đưa ông bà đi là sao? Giả sử ông bà về chơi, mà khi đi muốn đem theo một vài người trong gia đình qua thế giới bên kia cho đỡ nhớ, vậy có ai dám rước ông bà về nữa không?

5/ Có nhiều người hiện nay còn gởi máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, quần áo hàng mã xuống âm phủ nữa mà, thì làm sao mà tin là về trời được.

      Bạn nên nhớ cho rằng, Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12 : 7 như sau: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó.” Cho nên, nếu bạn loại trừ Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của bạn, thì bạn muốn tin thế nào thì tùy, muốn hiểu thế nào cũng được, hành động thế nào cũng xong, tuyên bố thế nào cũng được. Nhưng Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời được ghi lại trong sách Giăng 3: 16 như sau: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu thì không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.