Trở Về Quê Hương

2,007 views

Công Bố Phúc Âm

Đề – Tài

Trở Về Quê Hương

         Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 11: 8 “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.“ 

Qúy vị qúi mến.

      Chỉ mới đọc những chữ đầu của câu Thánh Kinh trên, chúng ta đã bắt gặp từ ngữ đức tin. Cho nên qua bài này chúng ta sẽ lần lượt đi vào một số phần chính sau đây.

1 /  Đức Tin Là gì ? Tin Ai ?

Trong Thánh Kinh sách Hêbơrơ 11 : 1 Lời Đức Chúa Trời dạy: “  Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”  Có nghĩa là mình theo Chúa và tin một cách chắc-chắn những  điều mình đặt đức tin vào mà không trông thấy. Nhưng rồi mình sẽ thấy được một cách rõ ràng về kết qủa của những điều mình không thấy mà đã tin. Đó là  đặc điểm của Cơ Đốc Giáo .

      Cho nên tôi muốn thưa với qúy vị thân hữu một điều vô cùng quan trọng đó là: Đức tin luôn-luôn phải có sự hy vọng thật. Mà sự hy vọng muốn được tồn tại mãi mãi, thì  phải có  một đức tin sống động. Đành rằng khoa học không thể chứng minh được đức tin. Nhưng người tin Đấng sống là Chúa Cứu Thế Giê-xu phải chứng minh được đức tin mình. Một đức tin  được gọi là sống động, thì nó luôn-luôn gắn liền vào Đấng hằng sống. Trong Thánh Kinh Sách Khải -Huyền 1: 18 Lời Chúa phán: “ Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời-đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” 

       Trong Thánh kinh sách I Timôthê  6 : 16  Lời Chúa Phán: “ Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài, và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời-đời.”

      Nếu bạn đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì Ngài là Đấng luôn chăm sóc  bạn trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Trong Kinh Thánh sách Giăng  14 : 16  Lời Chúa phán: “ Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.“ Ca dao tục ngữ có câu: “ Con có cha như nhà có nóc “ hay là “ Có cha có mẹ thì hơn không cha không mẹ như đàn đứt dây.“ Đó là nói về cuộc đời tạm bợ ngắn ngủi này đối với con người trần gian mà đã thế. Huống chi một tương lai đời-đời nơi đời sau, mà con người không có Đức Chúa Trời là Cha của mình, thì sẽ đau khổ đến độ nào nữa? Nếu bạn chọn Đức Chúa Trời là Đấng chăm sóc  bảo vệ bạn cả đời này lẫn  đời sau, thì bạn nên quyết định tin nhận Ngài ngay bây giờ. Vì Ngài đang chờ bạn. Còn nếu bạn không tin Đức Chúa Trời thì chính bạn đã đánh mất cơ hội mà Đức Chúa Trời yêu thương đã dành cho.

       Chắc bạn bảo: bạn đã có niềm tin rồi chứ? Nhưng bạn tin vào Đức Chúa Trời hằng sống, hay người đã chết? Nếu người đã chết thì bạn cảm thấy bạn có lợi gì? Bạn đã thấy người chết nào làm lợi cho người sống chưa? Tôi nói điều đó với bạn không phải vì lợi ích của Đạo Chúa đâu. Mà là lợi ích cho chính linh hồn của bạn đó.  Bạn cứ suy nghĩ đi. Khoảng thời gian sống của bất kỳ giáo chủ nào cũng được đánh dấu bằng những con số, nói lên một khoảng đời ngắn ngủi, tạm bợ. Còn Đức Chúa Trời thì đâu có giống như thế.

       Bạn đã tìm ra được nguyên nhân: tại sao thế giới ngày nay có qúa nhiều tội ác, chiến tranh và thù oán chưa? Chỉ vì họ không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn cứ thử nghĩ. Cuộc đời bạn còn biết bao nhiêu điều để hy vọng. Nhưng gian nan, khó khăn và khốn  khổ cứ vội ập đến, nó  luôn đè nặng trong tâm trí. Có nhiều lúc bạn cảm thấy thật sự đã thất vọng, vì tự biết mình không đủ sức để vượt qua. Nhất là về phương diện tâm linh, là phần  vĩnh cửu của con người. Cho nên nhu cầu của bạn là cố tìm cho mình một đấng thiêng liêng nào đó. Nhưng tại sao bạn không chọn Đức Chúa Trời hằng sống. Tiếc qúa! Tại sao bạn lại cố tình khước từ Đức Chúa Trời là điều tôi khó hiểu. Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách  Giăng 14:27  “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

      Bạn cứ thử nghĩ: Nếu một người đói, thì cần phải ăn, khát thì cần phải uống, đau ốm thì cần phải dùng thuốc, chết  cần phải chôn. Vậy thì  muốn được tha tội để nhận sự sống đời-đời  mà lên thiên đàng, thì phải cần tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ?

        Ở một thế giới đầy dẫy tội lỗi, chiến tranh, nghèo đói, dịch lệ, đau khổ triền miên, và sự chết luôn rình rập con người. Mà chết, nếu không có Chúa thì chắc-chắn là đau khổ lắm. Vì đâu có phải chết là hết luôn đâu, mà một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ cho thân xác sống lại cùng với linh hồn để chiụ phán xét. Ai tin Chúa Giê-xu thì hưởng thiên đàng phước hạnh. Ai không tin Chúa Giê-xu thì hoả ngục là nơi mình ao ước, sẽ chiụ khổ suốt đời. Thế thì bạn thấy vấn đề  đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời có phải là quyết định vô cùng quan trọng và cần thiết  đối với bạn không? Trong Thánh Kinh sách Giăng 5:24 Lời Chúa phán : “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.“

        Có người sống trong sự bình an giả tạo, nhưng cũng vui mừng thốt lên rằng: “Cám ơn Trời: Vì  ngoài Giê-xu ra. Ngài còn cho Phật Thích Ca và bà Thanh Hải xuống thế gian để cứu nhân độ thế! Thiết nghĩ, bạn có thể nói theo cách khác. Chứ bạn bảo đó là chương trình của Ông Trời, thì  điều này hoàn toàn sai lầm nghiêm trọng thưa bạn.

     Trong Thánh kinh là Lời phán của Đức Chúa Trời, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng chẳng có chỗ nào nói điều đó cả thưa bạn. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã cho  Tiên tri Ê-sai dự  ngôn hơn 700 năm, trước khi Chúa Giê-xu giáng thế, được Thánh kinh ghi lại trong sách Tiên tri Ê-sai 9: 5 như  sau: “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.“ Lời Đức chúa Trời đã phán một cách rất là  rõ ràng như vậy. Bạn đã lầm lẫn và hoàn toàn thiếu hiểu biết về vấn đề này! Nhưng xét ra, trên thực tế cũng có qúa nhiều người thiếu hiểu biết giống như bạn, mà chưa chiụ hạ mình, để có thể đón nhận được ánh sáng Chân Lý của Đức Chúa Trời.

         Hơn nữa, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chiụ chết thay cho tội lỗi của mọi người trên thập tự giá. Ngài đã phán trong Thánh kinh sách Giăng 19:30 “ Mọi sự đã được trọn.” Thế thì đâu có cần ai nữa thưa bạn. Rồi sau ba ngày, Ngài phục sinh tại mồ mả như Lời Thánh Kinh, để cho mọi người nhận diện được rằng: Chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời thành người, cho nên mới chiến thắng tử thần. Để cho loài người nhận diện được Ngài là Đấng Cứu Thế từ Trời đến là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, chứ không phải giống như mọi người từ thế gian này mà ra đâu. Cho nên, nếu ai đặt niềm tin vào Ngài, thì sẽ nhận được sự sống đời-đời từ nơi Chúa Giê-xu. Giả sử, nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì ai mà dám tin Ngài. Vì tin một đấng chết thì có lợi gì? Vậy mà sao bạn dám tin vào giáo chủ đã chết, và lại đi thờ người chết, mà hy vọng lên thiên đàng? Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách I Cô-rinh-tô 15:14 : “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.”  Đây là điều mà không có một con người nào trên đất có thể làm giống như những việc mà Đức Chúa Trời đã làm, để vô số người phải lầm lẫn. Những con người thuộc về loài người hữu hạn, tất cả đều là tội nhân đối với Đức Chúa Trời, thì làm sao lại được gọi là Đấng Cứu Thế được? Nếu có ai bảo với bạn rằng: Bạn cứ yên tâm, sau khi bạn chết tôi sẽ giúp bạn ở bên kia thế giới. Nhưng bên này thế giới, mà người mình đặt lòng tin đã chết trước mình rồi, thân xác đã tan thành buị đất trong mồ mả, không sống lại, bạn còn phải giúp họ bằng cách cúng mỗi ngày, thì lấy nền tảng nào mà tin được ở bên kia?  Đây là chuyện khá tức cười chứ ? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trước trong Thánh kinh sách Lu–ca 21: 8 như sau: “ Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.”

2 /  Quê hương đời-đời ở đâu ?

        Điều quan trọng của một người, khi theo bất kỳ một tôn giáo nào đó. Họ đều tin rằng: Vị giáo chủ, cùng các thần thánh của tôn giáo họ đang thờ, sẽ giải quyết được điều mà họ mơ ước sau khi chết. Trên thế giới, chúng ta thấy có quá nhiều tôn giáo. Tôn giáo nào cũng dạy cho con người làm điều này làm điều kia. Nhưng người ta không nói rõ cho con người biết, cái tiêu chuẩn là phải làm tới mức độ như thế nào, và làm bao nhiêu thì mới đủ? Mà ai là người đã đạt đến tiêu chuẩn đó? Mà người nào đã biết người đó đạt tiêu chuẩn? Người đặt ra tiêu chuẩn đó là ai? 

        Thật là mơ hồ. Vì làm biết bao nhiêu cho đủ. Có người cả đời đau ốm bệnh tật thì làm được gì? Có người nghèo khổ qúa có giờ đâu mà làm? Có người ở  nơi đèo heo hút gió thì làm bằng cách nào? Nếu hồi còn trẻ không chiụ làm, mà đến tuổi già mới bắt đầu thì làm được bao nhiêu? Có người muốn làm, nhưng chưa làm được gì hết đã chết rồi, thì tính sao đây? Nếu người giàu có cơ hội làm nhiều hơn người nghèo, người mạnh làm hơn người yếu. Người trẻ làm hơn người già thì sao? Ôi, sao nghe mà thấy mệt qúa. Nó cứ loanh quanh lẩn quẩn, như con gà ăn quẩn cối xay, không có lối thoát. Nếu giả sử, con đường của các tôn giáo mà có thật, thì sau khi chết, mấy ai được thành tiên thành phật mà lên niết  bàn? Nhưng thành con này con kia, thì  làm sao biết mình sẽ thành con gì? Rồi mình sẽ bị con gì ăn? Rồi sau khi bị ăn xong mình sẽ thành con gì nữa…..?

 Qúy vị thân hữu qúi mến.

        “ Sinh ký tử quy,“ Sống gởi thác về. Đây là điều vô cùng quan trọng, chứ không phải là  đơn giản như có qúa nhiều người thường nghĩ.  Quê hương của đời tạm này là nơi mình sanh ra, bạn đã nhiều lần trở về Việt-nam rồi chứ? Ai đi một lần rồi  trở lại Hoa-Kỳ cũng bảo vui thật. Vì gặp gỡ bà con dòng họ thấy hạnh phúc làm sao ấy. Vâng! Dù muốn dù không, quê hương đời tạm này sẽ chấm dứt đối với chúng ta một ngày nào đó.  Nhưng nếu bạn và gia đình đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì sau này sẽ cùng gặp nhau ở thiên đàng vui biết mấy. Còn nếu không tin Chúa Giê-xu mà gặp đầy đủ dưới địa ngục thì còn đau khổ biết bao. Nếu tin Chúa Giê-xu, sau khi trút hơi thở cuối cùng, bạn sẽ trở về quê hương đời-đời, là nơi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn cho bạn, vui mừng lắm không thể diễn tả được. Tin Chúa, bạn chẳng cần phải nỗ lực như các tôn giáo. Mà khoẻ lắm, bạn chỉ cần thật lòng, tin vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tội lỗi của bạn. Bạn sẽ được tha tội, được ban sự sống đời-đời, và cứ trung thành, trung tín với Ngài trong những ngày còn sống trên đất  là đủ.

      Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11 : 15  “ Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại,  nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”  Nơi đó bạn sẽ được sống đời-đời với Đức Chúa Trời cùng những người có cùng niềm tin trên khắp thế giới. Như là một đại gia đình của Đức Chúa Trời; mà chẳng bao giờ phải chia lìa nữa. Người tin Chúa Giê-xu sau khi tắt hơi, không cần phải hình thức này hay hình thức khác; giống như các tôn giáo. Mời bạn hãy nghe Đức Chúa Trời phán với họ trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 14:13 “ Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán : Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.“ Có nghĩa là cái chết đối với người trong Chúa là điều phước. Vì điều đó, chứng tỏ rằng, họ đã hoàn tất mọi việc trong chương trình của Đức Chúa Trời để trở về quê hương đời-đời.

         Chân Lý Đạo Chúa thì hoàn toàn khác hẳn, bạn thấy đó. Rất ư là đơn giản, nhẹ nhàng và  công bình đối với mọi người, mọi giới, đáp ứng cho mọi lứa tuổi, trong mọi hoàn cảnh, ở mọi chỗ mọi nơi. Trong Thánh kinh sách Thi-Thiên 22:26 Lơờ I Chú a Phán: “  Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời-đời.”

3 /  Những  ai sẽ được vào đó.

         Vấn đề này phải được nói một cách rõ ràng: Là số người vào Thiên đàng nơi ngự của Đức Chúa Trời không bao giờ giới hạn. Bởi vì bàn chân của người rao truyền Chân lý là Lời của Đức Chúa Trời đang có mặt trên khắp thế giới. Và báo cho mỗi người biết về lời kêu gọi, cũng như cảnh báo của Thánh Kinh được chép trong  sách Mác  1:15 như sau : “ Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.”

        Nếu bây giờ bạn được hỏi: Bạn có thích lên thiên đàng không? Tôi thiết nghĩ bạn sẽ không dại gì mà trả lời không! Mặc  dù bạn chưa biết gì về thiên đàng cả . Nhưng chắc-chắn một điều là bạn  sẽ hiểu: Đó là nơi phước hạnh, vì cái tên của nó khi  nghe, tự cảm thấy mát mẻ và  nhẹ nhàng phước hạnh  làm sao. Chứ không thấy nóng nảy và sợ hãi như khi nghe  đến cái tên hoả ngục rực lửa. Mặc dù chưa đến hoả ngục bao giờ. Nhưng chẳng ai dại gì mà thích. Vì khi nghe nói đến cái tên đó ai cũng có ấn tương như là mình đang đứng trước một  đám lủa hừng hực trước mặt, mà có nhiều người đang gào thét khóc la ở trong đó. Nói chung, dù chưa biết. Nhưng thiên đàng và hoả ngục ai cũng phân biệt được cả. Cũng như ở Việt-nam của chúng ta. Nếu một người được hỏi: Bạn có thích sang Mỹ không? Người ta sẽ hiểu  ngay quốc gia đó tự do, sang trọng và giàu có lắm, muốn  đi  ngay. Nhưng ao ước được sang Hoa-kỳ bây giờ còn khó hơn gấp bao nhiêu lần muốn lên thiên đàng. Vì phải cần có sự liên hệ như thế nào đó với chính phủ Hoa-Kỳ. Rồi hồ sơ giấy tờ lý lịch, phải qua khâu cứu xét hết đợt này đến đợt khác. Nhưng muốn lên thiên đàng thì chỉ có một điều duy nhất mà Thánh Kinh đã bày tỏ trong sách Giăng 3: 36 “ Ai tin  Chúa Giê-xu, thì được sự sống đời đời.“  Điều này không có gì là khó đối với tất cả mọi người. Mà cũng chẳng ai có thể ngăn trở hoặc khó dễ với bất kỳ ai. Bằng bất cứ cách nào, nếu mình thật lòng muốn thì sẽ được điều phước hạnh độc nhất vô nhị đó.

        Theo một cuộc thăm dò của US NEWS. Khi được hỏi ý kiến 1000 người lớn, về những người có triển vọng lên thiên đàng. Họ cho biết rằng: Chẳng có gì ngạc nhiên khi đứng đầu danh sách là một nhân vật tôn giáo nổi tiếng. Vài người lừng danh khác cũng được nêu tên. Trong số những người được thăm dò thì có 87 %  cho là: chính họ có thể được lên thiên đàng.

        Nhưng không biết trong số những người này họ có thật sự làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời không? Thiết tưởng; cũng phải nhắc lại câu Thánh kinh  để tỉnh thức tất cả những người theo Chúa. Điều đó được chép trong Ma-thi-ơ 7: 21 như sau: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.“

          Điều này nhắc nhở người  theo Chúa, phải làm theo Lời Chúa, chứ  không phải làm theo lời loài người, dù cho đó là giáo hội hay giáo phái của bạn  cũng thế. Vì tất cả mọi người đều phải làm theo Lời Đức Chúa Trời. Chẳng có một con người nào trên đất này đủ tư cách hoặc được Đức Chúa Trời cho phép đại diện để sửa đổi Lời của Đức Chúa Trời  cả. Nếu ai cũng tự tiện như thế thì đâu còn gọi là Chân lý cvủa Đức Chúa Trời nữa .

          Có một điều vô cùng quan trọng mà có vô số người theo Chúa Giê-xu đang mắc phải đó là tội thờ hình tượng. Trong Thánh kinh Đức Chúa Trời cấm  con người không được thờ bất kỳ loại hình tượng nào. Trong Thánh kinh sách Tiê-tri Ê-sai 2: 8 Lời Chúa phán: “Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên.” Qua câu Thánh kinh này, cho bạn thấy một điều khá rõ rang: là bạn cũng không được thờ hay là kính hình tượng Chúa. Vì những hình tượng đó cũng do tay người ta làm ra, và ngón tay người ta tạo nên.

         Bạn đừng bao giờ hiểu một cách sai lạc rằng: Chúa cấm các tôn giáo thờ hình tượng các thần vì đó không phải là tượng Chúa. Như vậy có phải chăng bạn muốn nói: Chúa muốn được độc quyền để con người thờ hình tượng Ngài? Và để cho lò sản xuất chỉ đúc duy nhất  hình tượng Chúa hay sao? Thánh kinh cấm tất cả mọi hình tượng. Đã nói đến hình tượng là hoàn toàn triệt để, không biện minh hay lý luận gì cả. Vấn đề mấu chốt là Kinh Thánh chứ không phải là quan niệm, hay triết lý trần gian.

 Qúy vị thân hữu  qúi mến.

       Tôi khuyên qúy vị nên  có quyết định tin Chúa, vì đó là sự phước hạnh vô cùng tận trên thế gian này. Sau đó, nên  tránh xa tất cả những gì mà Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã cấm. Vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của chính  bạn. Vì đây chẳng phải là luật lệ của Tin lành. Nhưng  là luật pháp của Đức Chúa Trời được ban cho toàn thể nhân loại. Muốn hưởng thiên đàng là quê hương vĩnh cửu nơi đời sau, thì bạn hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Khải Huyền 22: 12  “ Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!  Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh.” Tôi ao ước sau khi nghe Lời Đức Chúa Trời, bạn nên chọn thiên đàng. Đó là quê hương vĩnh cửu của chúng ta trong cõi đời-đời nơi đời sau; mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho mỗi người chúng ta. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.