Trung Thành Là Sức Mạnh

1,956 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

  Trung Thành Là Sức Mạnh

Judson  Adoniram  1780 – 1846

         Vốn sinh trưởng trong một gia đình Cơ-đốc, nhưng ông đã mất niềm tin mình khi bước chân vào trường Cao đẳng. Và ông đã biến thành một người vô thần. Người bạn có công dẫn Judson vào con đường vô tín, đã chết một cách rất kỳ dị. Bất đắc kỳ tử. Thấy hình ảnh đó ông tự nhiên cảm thấy sự sợ hãi bao bọc xung quanh mình. Ông bèn tỉnh ngộ ăn năn và hết lòng tin cậy Chúa.

        Năm 1812  ủy ban truyền giáo Mỹ quốc ( thuộc giáo phái ) Congregetion ) biệt phái ông đi truyền giáo ở Ấn Độ. Trên đường đi tàu, ông nghiên cứu Tân ước bằng tiếng Hy văn. Ông được Thánh Linh cảm động, bèn xác tín niềm tin mình, đồng thời chấp nhận hình thức báp-tem bằng cách dìm mình xuống nước như Thánh kinh dạy.

       Theo những người viết lịch sử truyền giáo cho biết. Kể từ Thánh Phao-Lô là một nhà truyền giáo vĩ đại đến nay. Chưa có giáo sỹ nào vượt qua judson, về lòng tận tụy với chức vụ, về tinh thần hiếu học, về đức tính kiên nhẫn chiụ đựng gian khổ, nguy hiểm, và về đức thánh khiết và khiêm tốn.

        Judson, là vị giáo sỹ vĩ đại nhất đã từng được sai phái đi từ nước Mỹ. Ông nói: “ Hãy kiên trì trong sự cầu nguyện. Hãy hy sinh bất cứ điều gì để duy trì điều đó. Hãy nhớ rằng, thì giờ là ngắn ngủi. Công việc hằng ngày, hay bạn bè, người thân, không được phép cướp mất Đức Chúa Trời khỏi bạn.“ Và Judson đi theo hợp đồng với Đức Chúa Trời suốt đời. Ông đã trở thành một người vĩ đại cho Đức Chúa Trời.

         Cảm ơn Chúa, tấm lòng là quan trọng, nó quyết định mọi sự. Khi nào, một người có tấm lòng hy sinh cho Chúa: Ấy là  khi người đó đã nhận được sự liên hiệp thật sự từ nơi Ngài. Thánh kinh ghi lại lời câù nguyện phải lẽ trong sách  I Các-vua 3:9 ghi lại lời phải lẽ : “ Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa?”  Và qua kinh nghiện đức tin, vua Đa-vít đã dặn dò con trai mình là Sa-lô-môn được chép trong Thánh kinh sách I Sử-ký 28:9 như sau: “Còn ngươi, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.” Bây giờ chúng ta lướt sơ qua để tìm hiểu một số phương diện sau đây.

I /  Giá trị của tấm lòng.

         Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 22: 37 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”

Câu chuyện :

          Jonh wesley cho rằng, bị khó khăn bắt bớ là chuyện đương nhiên phải xảy ra  cho người hầu việc Chúa. Thậm chí ông luôn nghĩ rằng: Sống trong một thế giới bắt bớ đạo Chúa. Mà mình hầu việc Chúa dễ dàng như không có gì xảy ra thì không chừng Chúa đã lìa khỏi mình rồi.

         Một ngày kia, ông cỡi ngựa đến một thành phố giảng đạo. Trên đường đi, ông chợt nhớ, tại sao mình đi giảng, hai, ba ngày nay, mà chưa bị khó khăn bắt bớ nào. Ông sợ Chúa lìa khỏi ông. Nên ông xuống ngựa cầu nguyện. “Lạy Chúa, con không biết con phạm lỗi gì mà Ngài lìa bỏ con. Vì mấy ngày nay không ai làm khó dễ gì con, khi con đi rao truyền Đạo Ngài. Nếu con có tôi lỗi nào xin Chúa tha thứ cho con. Ông vừa cầu nguyện thì một cục đá ở đâu bay đến một cái bịch mà không trúng người ông. Ông cảm tạ Chúa, vì Ngài vẫn còn ở với con.”

          Sau khi toà nhà cao ốc tại Hoa Kỳ sụp đổ. Không bao lâu sau. Đám khủng bố bắt đầu bị truy nã gắt gao. Afghasnitan bị thất thủ hoàn toàn. Người ta hy vọng những vùng đất kiển soát cuối cùng thì sẽ bắt được Benladin ở tại đó. Nhưng thực tế thì không phải dễ. Vì theo tin tức cho biết, hắn được bảo vệ bởi một đội quân thiện chiến khoảng 10 ngàn người, có tấm lòng trung thành, sẵn sàng hy sinh trong mọi hoàn cảnh. Và ngày nay, qúi vị đã biết: Afganistan đã được quân đội đồng minh đến bảo vệ an ninh và xây dựng tại đất nước này. Nhưng mạng lưới khủng bố vẫn tiếp tục hoạt động khắp thế giới, mặc dù trùm khủng bố Benladin đã bị Hoa-kỳ hạ sát.

      Qua những điều tôi vừa kể trên, chúng ta rút ra 2 phương diện quan trong để cùng nhau suy gẫm.

       A / Tấm lòng trung thành .

       Trước hết, muốn làm bất cứ một công việc gì ở trong Chúa, hay là ở ngoài xã hội, chúng ta cũng phải nói đến sự trung thành trước cái đã. Trong Thánh kinh sách Dân-số-ký  32:11 Lời Đức Chúa Trời phán: “  Những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi sắp lên, sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì các người đó không theo ta cách trung thành. Trừ ra Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nun, hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành.”

         Trong Thánh Kinh Tân ước sách ICô-rinh-tô 4:2 Lời Chúa cũng dạy chúng ta: “ Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.“ Thánh Phao-lô cũng dạy cho học trò mình là Ti-mô-thê về cách chọn người làm việc được chép trong Thánh Kinh sách IITi-mô-thê 2:2 như sau: “ Những điều con đã nghe nơi ta, ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.“

         Hiện nay, có một câu chuyện, vẫn thường được kể trong các lớp học ở tại Nhật, đó là câu chuyện con chó trung thành. Có một con chó tên là Hareiko, tiết nghĩa của bác sĩ nhật Hider-saduro Ibeno.

         Mỗi một buổi sáng, thì bác sĩ phải ra ga để đón tàu đến nơi làm việc, rồi chiều về. Con chó ngày nào cũng tiễn chủ ra ga, rồi về chiều lại đón chủ trở về. Ở ga ai cũng biết con chó này.

         Một ngày kia bác sĩ đột ngột qua đời. Con chó không biết, không thấy, và cũng chẳng làm sao nói cho nó hiểu. Những ngày còn lại của cuộc đời nó, nó chỉ làm một việc ấy là: Chiều nào cũng ra ga đón chủ đến tối mịt, không thấy nó lững thững trở về.  Sau 11 năm không thấy chủ nó buồn, già và chết. Mọi người đều thương xót về tình nghĩa đối với chủ của nó. Khi nó chết người ta làm cho nó một đám ma rất lớn. Có 16 vị Hoà Thượng và hơn 1000 người than dự đám ma, đưa nó ra nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta đã dựng một tượng chó bằng đồng ở trước nhà ga để tưởng niện nó.

       Lòng trung thành với Chúa, của người Cơ Đốc Nhân là nền tảng để vươn tới bất kỳ một bước tiến nào. Không có lòng trung thành, con người dễ dàng bỏ gánh giữa đường trước mọi thử thánh .

     B / Sự liên hiệp. ( Kết hợp )

            Trong Thánh Kinh sách Giăng 15:5 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”

          Nếu những tổ chức trên thế gian này và còn có những con người trung thành, thì Đạo của Chúa, Cơ Đốc Nhân phải đặc biệt hơn nữa mới phải chứ? Chúng ta phải trung thành với Chúa. Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với Chúa với an hem cùng đức tin trong Chúa, hơn bất kỳ sự kết hợp của tôn giáo hay là những tổ chức của con người trên thế gian này. Và nếu thật như vậy, thì Đạo của Chúa sẽ trở thành những lượn sóng vang dội trên khắp mọi thành phố tại Hoa Kỳ.

II / Tấm lòng trung Thành Với Chúa . Một vũ khí tấn công Satan.

         Khi tấm lòng con người thay đổi, thì mọi sự việc sẽ được đổi thay.  Sở dĩ thế giới ngày  nay, so với ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế gian, nó đã được thay đổi. Là  vì có những tấm lòng thuộc về Chúa đã thay đổi. Và tại sao mỗi ngày thế giới lại có nhiều người tin Chúa hơn. Vì có nhiều con người giống Chúa. Và tại sao có nhiều cuộc bắt bớ khủng khiếp qua biết bao nhiêu thời đại, mà Đạo Chúa vẫn phát triển: Vì có khá nhiều người theo Chúa có tấm lòng trung thành với Đức Chúa Trời.

        Có một câu chuyện qúa quen thuộc trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 25: 12. Mà mỗi khi chúng ta đọc đến, thì chúng ta sẽ thấy ngay chính mình ở trong đó:  “Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.  Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.  Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.  Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.  Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. “

         Bây giờ Cơ-đốc nhân tại Mỹ mà nói đến ta lâng thì nhiều người thấy xa lạ  qúa chứ? Vì từ ngữ này nhiều người nghe hoài mà vẫn cảm thấy không thể quen. Nhưng mà  nếu nói đến đơn vị tính là Đô-la thì thấy gần gũi hơn chứ? Thế thì ta lâng là gì? Là ân tứ mà Đức Chúa Trời giao cho, nếu chúng ta trung thành với Chúa để làm cho trọn những gì Chúa giao phó, thì nơi nào  có những tấm lòng trung thành  thì cục diện nơi đó chắc-chắn sẽ thay đổi .

       Thời kỳ hầu việc Chúa của các Sứ đồ không dễ dàng và tự do như  chúng ta ngày nay. khó khăn và gian khổ hơn nhiều. Nhưng  có một điều chúng ta phải thấy trong sách công vụ. Ấy là tình hình giảng đạo càng khó, thì tấm lòng của những người trung thành với Chúa thật sự, mới có cơ hội để bày tỏ.

        Bởi vì ngay sau khi Đức Chúa Giê-xu dặn họ lên phòng cao để chờ đợi quyền phép của Đức Thánh Linh họ đã hoàn toàn đặt đức tin và xây dựng nền tảng từ lúc này. Nhưng trước khi chưa thấy được quyền năng của sự sống lại thì họ không tin. Nhưng khi đã chứng kiến sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì họ đã thay đổi hẳn, không yếu đuối không sa xút. Mười ngày  trên phòng cao. Kể từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Họ đã trở nên những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời.  Vì nếu không chiến đấu với chính mình, thì không có cách nào để Đấng Christ bày tỏ quyền năng của Ngài qua chính đời sống mình cả.  Trong Thánh kinh sách ICô-rinh-tô 2:2 Thánh Phao-lô đã cảm bởi Thánh Linh để ông xác quyết rằng: “ Vì tôi đã đoán định rằng: ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” Nếu đặt một câu hỏi: Người tin Chúa Giê-xu phải làm những việc gì? Có nhiều việc, nhưng người tin Chúa chỉ cần làm một việc duy nhất mà Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28: 18 : Chú a Giê –xu phán : “ Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi, và này: Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Đây là Đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu giao cho bạn và tôi. Vậy bạn có trung thành với Chúa Giê-xu để thi hành Đại mạng lệnh này không? Có người biện minh rằng: Tôi thích nói Lời Chúa lắm, nhưng tôi không có lời lẽ khôn ngoan. Đừng sợ mình không có lời lẽ khôn ngoan, nhưng hãy sợ rằng mình không thích nói Lời khôn ngoan thôi. Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Khải uy- Huyền 2: 10 như sau:

Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Bạn nghĩ sao về câu Thánh Kinh này. Cầu xin Chúa ban cho bạn có tấm lòng trung thành, sốt sắng rao truyền danh Chúa bằng bất cứ hình thức nào để xây dựng Hội-Thánh, cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.