Từ Bỏ Mình Vì Chúa

2,905 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Từ Bỏ Mình Vì Chúa

 

        Cô Madame jeanne Guyon  ( 1648- 1717)  vào năm cô 16 tuổi cô bị gia đình ép gả cho một người đàn ông tàn tật lớn hơn mình 22 tuổi. Cô thấy hôn nhân của mình hoàn toàn bị tuỉ nhục. Chồng cô thường nóng giận và luôn có vẻ mặt sầu não. Mẹ chồng thì chỉ trích suốt ngày một cách tàn nhẫn. Người hầu trong gia đình cũng khinh bỉ cô một cách ra mặt. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả một cuộc đời bắt đầu từ dạo ấy. Khi biết mình không còn cách mào khác hơn, thì cô đã thay đổi bản tánh để chiều hết tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng cô thấy, mọi nỗ lực chỉ là sự cố gắng vô ích, không thể cứu vãn được.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục, Nếp Sống Đạo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.