Tự Do Thật

2,858 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Tự Do Thật

             Sự khao khát lớn nhất của con người trên địa cầu hiện nay, đó là sự tự do. Một số quốc gia trên thế giới đã và đang tranh đấu bằng nhiều cách, với những lực lượng nổi dậy rất hùng hậu, và đáng sợ. Chẳng hạn như: Biểu tình lâu dài để thương thuyết, hay lật đổ chính quyền bằng vũ lực để thay đổi chế độ. Vấn đề này đang được thế giới quan tâm, và nó đang trên đà mở rộng trên toàn thế giới, giống như vết dầu loang. Chỉ với mục đích, đòi cho mình và mọi người được sống trong một quốc gia, có quyền tự do dân chủ. Đã có biết bao nhiêu trận chiến bùng nổ, vô số lãnh đạo quốc gia đã bị ám sát, hay thân bại danh liệt, hoặc phải đi lưu vong. Hàng triệu người đòi tự do đã chấp nhận hy sinh. Vô số người bị tù đày, bị tra tấn dã man, cũng chỉ vì “Tự do dân chủ.”

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.