Về Đâu Sau Khi Chết

2,142 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Về Đâu Sau Khi Chết

       Đó là đề tài, và cũng là câu hỏi mà bạn có nhiều cách để diễn đạt theo sự hiểu biết của tôn giáo mà bạn đang đặt niềm tin vào. Vì tôn giáo đối với bạn là nền tảng chắc-chắn,  để bạn dựa vào đó mà có thể chứng minh với mọi người: Bạn là người có sự hy vọng chắc-chắn nhất, hơn tất cả mọi sự hy vọng trong tất cả mọi tôn giáo.

    Khi đã suy nghĩ như thế, thì bạn sẽ yên tâm cho rằng: Sau khi giã từ cõi đời tạm này, bạn sẽ là người phước hạnh nhất, đủ điều kiện và tiêu chuẩn của tôn giáo, để bước chân thẳng vào thiên đàng, nơi mà bạn đã hy vọng khi còn sống ở trần gian, mà không cần phải bận tâm! Nhưng chẳng lẽ bạn chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi, chứ không cần biết ai là người sẽ đưa bạn vào thiên đàng sao? Đối tượng niềm tin của bạn có phải là người chịu trách nhiệm về linh hồn của bạn không? Bạn cũng không cần đặt câu hỏi: Tại sao tôi tin đối tượng là người ở dưới đất đã chết, mà tôi lại hy vọng người ấy dắt tôi vào thiên đàng hay miền cực lạc ở trên trời được? Và còn vô số câu hỏi thắc mắc nữa, đáng lý phải được đặt ra để làm sáng tỏ, hầu cứu linh hồn mình. Nhưng vì bạn không thể phân biệt được, đâu là người phàm, đâu là Đức Chúa Trời Chân thần, nên bạn đã hy vọng vào con người bất toàn một cách mù quáng, chẳng cần suy xét mà đã vội tin!

     Bạn có biết rằng: Chưa ai là người hiện hữu trên đất, thuộc bất kỳ tôn giáo nào đó, sau khi đã chấm dứt hơi thở, chôn cất xong một thời gian, rồi lại thấy hiện diện trên đất để tuyên bố rằng: Tôi từ miền cực lạc của tôn giáo tôi đã theo khi còn sống trên đất- trở về đây, để thông báo với mọi người trong mọi tôn giáo biết rằng: Trên trời mỗi tôn giáo đều có thiên đàng riêng, và giáo chủ của mỗi tôn giáo đang cầm quyền của thiên đàng ấy! Có điều đó xảy ra trên thực tế không? Không bao giờ! Vậy thì tại sao bạn lại có thể tin là đời sau bạn sẽ vào thiên đàng của tôn giáo bạn?

     Tôi nói điều này không phải để cho bạn thất vọng. Nhưng để cho bạn hiểu rằng: Nếu không tin Chúa Giê-xu, thì chưa bao giờ bạn có dấu hiệu của sự hy vọng ở thiên đàng đời sau, mà chỉ có dấu hiệu của hoả ngục thôi. Vì mục đích của tất cả những tổ chức tôn giáo hiện đang có trên đất, đều muốn cuốn hút người tin, thuyết phục họ; bằng cách này hay cách khác, để họ sẵn sàng tin  rằng: theo tôn giáo này, tôn giáo nọ, sẽ có hy vọng này hy vọng kia. Nhưng đó chỉ là những hy vọng vu-vơ không có nền tảng gì cả. Nếu tôi không muốn nói rằng bạn đã bị lừa!

   Để chứng minh cho bạn là người đang lầm đường lạc lối. Tôi sẽ dùng Lời của Đức Chúa Trời để bạn có thể nhận thấy sự hy vọng chắc-chắn của bạn ở đời sau phải như thế nào. Và sau khi đã hiểu rõ một cách tận tường, thì tôi tin rằng: Sẽ không bao giờ bạn lầm lạc: Vì  những người đi ra ngoài niềm tin Chúa Giê-xu, đã từng có sự hy vọng chắc-chắn nhất, bây giờ nó đã trở thành mỏng manh, mờ-mờ ảo-ảo, và rồi sẽ tan tành theo mây khói! Có thể nào bạn đặt hy vọng vào một thiên đàng, hay miền cực lạc mà nền tảng của nó đang được xây dựng trên lò lửa hực của hoả ngục không?

      Có thể bạn đọc đến đây, có lẽ nào bạn lại nghĩ rằng: tôi là người đã cố tình đánh đổ niềm tin hiện tại của bạn chăng? Không. Tôi tôn trọng niềm tin của bạn, dù bạn đang tin bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng tôi thành thật để báo cho bạn một tin buồn đó là: Niềm tin của bạn đã bị Chân lý của Đức Chúa Trời đánh đổ rồi. Giống như là bạn đang xây dựng một lâu đài đồ sộ trên cát mà bạn luôn cho là nó sẽ bền vững và tồn tại mãi mãi đến đời con đời cháu vậy! Vì trong Thánh Kinh Lời Chúa Giê-xu đã phán trong sách Giăng 3: 36 như sau:

“ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

   Câu Thánh Kinh ở trên cho bạn biết rằng:  Bạn phải tin Chúa Giê-xu. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên bạn. Chính Ngài ban linh hồn, sự cứu chuộc và phục hồi sự chết của linh hồn qua niềm tin của bạn đặt vào sự chết thay của Ngài cho bạn trên  Thập tự giá. Có như thế thì linh hồn bạn mới được sống, để bạn hy vọng sống lại nơi đời sau. Chứ còn hiện tại bây giờ tôn giáo có gì để bạn hy vọng? Chẳng qua đó chỉ là một tổ chức thuộc tôn giáo đời này do người ta dựng nên, với những luật lệ và nghi thức của loài người giống như là thật, chứ đâu phải là sự truyền đạt của Đức Chúa Trời đâu mà bạn lại hy vọng từ đời này mà qua tới đời sau?

     Cũng có thể bạn sẽ thắc mắc và tự đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giê-xu lại có thể làm điều vô cùng lớn lao vĩ đại đó được? Xin trả lời: Nếu bạn hiểu rằng, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Chân thần dựng nên cả vũ trụ này, mà lại không làm được điều đó, thì tất cả các giáo chủ trên đất đứng đầu mọi tôn giáo chỉ là loài người hữu hạn, bất toàn bất khiết, mọi người đều là tội nhân đối với Đức Chúa Trời; nay còn mai mất, thì họ làm gì cho bạn được ở tại đời này và đời sau, mà bạn lại đặt hy vọng vào?

Tôi muốn nói với bạn một số điều sau đây để bạn có thể hiểu rõ hơn:

1/ Nếu một khi ai đó nói đi thăm tù nhân, thì không có nghĩa là tù nhân này đi thăm tù nhân khác, mà phải một người không phải là tù nhân, mới đi thăm tù nhân được. Bạn đồng ý điều đó chứ? Vậy thì đối với Đức Chúa Trời, mọi người trên đất đều là tội nhân. Vậy thì tội nhân có gì để giúp cho tội nhân?

2/ Bạn có thấy trong bất kỳ đám tang nào đó mà người chết thay phiên chôn cất cho nhau không? Hay là phải có người sống đứng ra lo chôn người chết? Bạn có đồng ý không? Vậy thì muốn sống lại nơi đời sau bạn phải tin Đấng sống đời-đời là Chúa Giê-xu để Ngài lo cho bạn, chứ tại sao bạn tin người đã chết, thì người chết giúp bạn được gì?

3/ Một người; muốn một người khác dẫn mình đi đến một nơi nào đó mà mình muốn đến, nhưng lại không biết đường. Vậy thì người đó phải nhờ người sống biết đường, chứ đâu có ai mà lại nhờ người chết không còn biết gì để giúp mình phải không? Bạn đồng ý chứ? Về thiên đàng bạn có biết đường không? Người sống còn chưa biết đường chứ đừng nói tới người chết. Cho nên mọi người phải tin Đấng sống không hề chết là Chúa Giê-xu, để Ngài dẫn mình vào thiên đàng.

4/ Có khi nào bạn liên lạc qua điện thoại với người đã chết rồi không? Chắc chắn là không chứ? Vậy sao mà bạn cứ cầu nguyện với giáo chủ đã chết mà lại hy vọng ông ấy trả lời? Bạn đã có bao giờ thấy người chết ban cho ai điều gì không? Ngoài Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời, thì đâu có ai là loài người bất toàn mà không chết đâu. Vậy thì theo bạn: Đức Chúa Trời hằng sống ban cho, hay người chết? Nếu giả sử bạn bảo người chết. Vậy thì tại sao những thần tượng thờ trên bàn thờ, người thờ thần ấy tin là có quyền năng cao cả. Vậy sao hàng ngày con người lại cứ phải đem trái cây lên cúng cho thần, chứ những thần ấy không thể tự lấy để đem lên bàn thờ, hoặc là ăn những vật đã cúng đó? Và còn vô số những thực tế bày ra trước mắt, nhưng hàng tỷ người không thể có sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời ban cho; để thấy sự vô lý của nó, mà tìm về Chân lý hằng sống của Đức Chúa Trời.

     Vậy thì bạn nghĩ thế nào về tương lai đời sau của chính bạn, nếu không tin Chúa Giê-xu thì bạn đã biết sau này bạn về đâu chưa? Nhưng tôi quả quyết là bạn sẽ không bao giờ thất vọng vĩnh viễn. Vì nếu bạn tỉnh thức, quay trở về với Chúa Giê-xu là Đấng đã vì tội lỗi của bạn mà Ngài đã chết thay cho bạn trên Thập tự giá, và đặt niềm tin nơi Ngài, thì chính bạn đã có cơ hội độc nhất vô nhị để nhận Lời hứa của Chúa Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

    Có thể bạn thấy tôi nhắc đi nhắc lại về chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên cũng có thể bạn sẽ thắc mắc: Đức Chúa Giê-xu chỉ là người Do thái, cũng giống như các giáo chủ khác, chứ đâu có gì đặc biệt, mà lại là Đấng có quyền quyết định sự sống chết của linh hồn con người? Vâng. Tôi có thể nói tóm tắt để bạn có thể hiểu được về Ngài: Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, đã trở thành con người thật, từ trời giáng thế,  tự nguyện hy sinh, chịu chết cho loài người trên cây thập tự, và sau ba ngày Ngài đã chiến thắng tử thần, phục sinh tại mồ mả, và đã thăng thiên về trời, để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài hứa sẽ trở lại để cất những người tin Ngài về thiên đàng, và phán xét thế giới. Đây là một hình ảnh độc nhất vô nhị mà ngoài niềm tin Chúa Giê-xu không thể có ở trong bất kỳ tôn giáo nào qua mọi thời đại!

      Nhưng cũng có thể bạn là người không muốn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, cũng chẳng muốn tiếp nhận bất cứ tôn giáo nào, mà bạn chỉ muốn tự lo cho chính mình bằng cách tu thân tích đức, làm điều lành điều thiện, lánh điều dữ. Bấy nhiêu đó tự khiến bạn nghĩ rằng: Bạn đã xây dựng được sự hy vọng tuyệt đối để tự tin rằng: Sau khi chấm dứt hơi thở đời này, bạn sẽ là người được về một nơi tốt đẹp ở thế giới bên kia! Nhưng rất tiếc, ai là người chấp nhận những việc thiện của bạn làm, và ai đã hứa là sẽ đưa bạn về nơi tốt đẹp chỉ vì bạn đã làm điều thiện? 

     Cũng có thể bạn chẳng cần có sự hy vọng về nơi nào đó sau khi chết, nếu bạn nghĩ rằng: Chết là hết! Vì bạn nghĩ, linh hồn chẳng qua là hình ảnh không thể chứng minh được, lại nói lên sự thiêng liêng, mà tôn giáo cố tình  gán cho cuộc đời từng người, để con người bắt buộc phải dựa vào một tôn giáo nào đó; hầu có cớ mà hy vọng. Như vậy, có nghĩa là bạn đã mất niềm tin vào tôn giáo, điều đó cũng tốt, và rất đúng. Vì tôn giáo không dựng nên linh hồn con người, nhưng sao bạn lại không thể đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là Đấng đã dựng nên bạn và ban linh hồn cho tất cả mọi người trong đó có chính bạn nữa?

       Cũng có thể bạn tin vào học thuyết Darwin “ Con người do con khỉ mà ra” cho nên con người cũng giống như con vật: chết là hết làm gì có đời sau! Nhưng mà bạn quên rằng, đây là học thuyết Darwin do chính Darwin tuyên bố, chứ không phải Đức Chúa Trời. Sở dĩ Darwin có sự sai lầm lớn dẫn đến nghiêm trọng, vì Darwin không dựng nên con khỉ, cũng chẳng dựng nên con người. Hơn nữa Darwin cũng không thể chứng minh, chính Darwin từ con khỉ được tiến hoá như thế nào, cho nên Darwin không biết con khỉ và con người có gì khác nhau. Chính vì lẽ đó mà Darwin đã đồng hoá mình với khỉ! Nếu sự suy nghĩ của bạn thực tế xảy ra đúng như thế, thì chính bạn đã rơi vào một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. Vì bạn đã tiếp nhận một học thuyết thuộc loại “phế thải” từ một con người bất toàn, hữu hạn để khiến mình ngang hàng với loài vật! Sao bạn không tiếp thu sự hiểu biết từ Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng vô hạn và vô lượng, để bạn nâng cao kiến thức về phần tâm linh mà đặt  sự hy vọng vĩnh viễn nơi Đức Chúa Trời?

      Khi  con người đã tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn bất toàn khác nhau về cho mình, mà không tiếp thu sự hiểu biết hoàn toàn từ nơi Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều người có tài lý luận, và phản ứng theo sự hiểu biết cá nhân. Họ có thể chứng minh bằng triết lý, để cố tình cho mình là đúng! Nhưng giả sử: nếu bạn là người trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, mà lại không thông hiểu Lời Đức Chúa Trời  được chép trong Thánh Kinh để tiếp thu sự hiểu biết về hiện tại và tương lai của chính con người mình ở đời này và đời sau như thế nào, thì bạn vẫn là người thuộc loại đau khổ và nghèo nàn về tâm linh nhất trên địa cầu này. Trong Thánh Kinh  Lời Chúa dạy: “ Một linh hồn quí hơn cả thế gian.” Nếu bạn hiểu về giá trị vô hạn của linh hồn, thì bạn hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội bạn được tha, linh hồn  bạn được cứu có tên trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng. Nếu bạn đánh mất giá trị của linh hồn, có nghĩa là khước từ Chúa Giê-xu, thì chẳng có sự hy vọng nào cho bạn ngay trong đời này và đời-đời nơi thiên đàng đời sau!

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.