Vui Mừng Sẽ Đến

4,246 views

Công Bố Phúc Âm

“Lại có tiếng từ ngôi đến rằng : Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta , vẫn kính sợ Ngài , nhỏ hay lớn đều hãy ngơi khen Ngài”

Đề Tài

Vui Mừng Sẽ Đến

        Chúng ta là những người thật sự đang ở trong một cuộc chiến tâm linh có tầm cỡ, vĩ đại và cực kỳ khó khăn, gian khổ, hơn bất kỳ một cuộc chiến tranh nào ở trần gian này. Trong cuộc chiến này, Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ngài đang cần những người lính giỏi để điều động chúng ta đi bất kỳ nơi đâu, nhất là những vùng có sự tập trung quyền lực Sa-tan và bè lũ của nó.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.