Vượt Trên Tất Cả

2,916 views

Công Bố Phúc Âm

“Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào ,thì con người cũng phải bị treo lên dường ấy,  hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” Giăng 3 : 14-15

Đề Tài

Vượt Trên Tất Cả

          Vào tháng 4 năm 2002 cùng với hàng ngàn người khác tại Luôn Đôn, xếp hàng đi qua quan tài của mẫu hậu nước Anh. Hàng hàng người dưới quyền bà đang cử động, đang nhận biết, còn bà là người có quyền hành, tiếng tăm, thì nằm bất động và không còn biết gì cả. Trong giây phút im lặng cao độ đến ngộp thở- của khuôn viên sảnh đường Westminster. Mọi người bị thu hút vào trọng tâm của một điểm đó là: Một cái vương miệng huy hoàng nằm trên quan tài, và cây thập tự giá thì đứng bên cạnh. Hai hình ảnh đó nói lên biểu tượng cuộc đời và niềm tin của bà.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.