Xin Nâng Con Lên

2,926 views

Công Bố Phúc Âm

  “Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-Hô-Va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê”

Đề Tài

Xin Nâng Con Lên

       Chờ đợi để Đức Chúa Trời giúp đỡ không phải là điều dễ dàng để chúng ta nhận sự giúp đỡ đó. Không dễ, không có nghĩa là Đức Chúa Trời chậm trễ, hay thiếu sự quan tâm. Nhưng Đức Chúa Trời luôn-luôn làm đúng vào thời điểm tốt lành và hiệu qủa nhất cho con người. Chứ không phải Đức Chúa Trời phải làm đúng theo ý con người muốn. Cho nên khi con người cầu xin Đức Chúa Trời điều gì, thì phải xin ý Chúa được nên, chứ đừng bao giờ muốn Ngài phải giải quyết cho mình ngay tức khắc theo như ý mình. Nếu ai có sự suy nghĩ như vậy, thì đâu có phải gọi là cầu xin, mà nó giống như ra lệnh cho Đức Chúa Trời vậy. Cho nên trên thực tế, có vô số người thất vọng và thất bại trên con đường chờ đợi Đức Chúa Trời.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.