4,624 views

Lễ Phong Chức Mục Sư Truyền Đạo Thuộc Hội Truyền Giáo 2013

Bấm vào Full Screen ở cuối góc phải của video để phóng lớn