2,215 views

Quê Hương Vĩnh Cửu

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề- Tài

Quê Hương Vĩnh Cửu

 Một du khách Hoa-Kỳ tới Ba-lan viếng thăm, một giáo sư tôn giáo được kính nể ; và nổi tiếng khôn ngoan . Người khách để ý phòng của vị này chẳng có gì ngoài một cái bàn, một cái ghế, với vài cuốn sách. Kinh ngạc trước điều kiện khắc khổ đó, ông hỏi : “ Giường tủ của ngài ở đâu ạ ?” Giáo sư đáp : “ Giường  tủ của tôi hả? Thế còn giường tủ của anh đâu hả anh bạn?” Người Mỹ chống chế: “ Giường tủ ấy à? Tôi chỉ là một du khách qua đây thôi .” Người này nói : “ Thì tôi cũng vậy.” Và tất cả chúng ta cũng đều Là những người như thế mà.Chúng ta có biết rằng, đời sống những người tin Chúa Giê-xu đang là lữ khách trên đời này.

 

 Cho nên tất cả những tài sản nào mà chúng ta có, dù giá trị lớn đến đâu đi chăng nữa, không sớm thì muộn, chắc-chắn sẽ có một ngày chúng ta phải buông bỏ nó. Cũng chẳng phải chỉ riêng người tin Chúa Giê-xu mới ở trong tình trạng đó, mà tất cả mọi người có mặt trên thế giới này, sẽ  đến một thời điểm nào đó kết thúc cuộc đời ; thì điều đó sẽ bắt đầu xảy ra. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11:13 ghi lại những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, họ đã nhìn thấy sự hy vọng ở quê hương vĩnh cửu trong tương lai đời sau một cách chắc-chắn , nên họ đã  “xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất .”

Trên thực tế, cuộc sống xem ra có nhiều điều phải lo. Nhưng đối với nhiều người, hầu như cái lo đã chiếm cả một đời người. Vì có nhiều người ; sợ khi nhắm mắt xuôi tay rồi, thì không còn có cơ hội lo nữa. Vì lẽ đó, nhiều người khi còn sống; tranh thủ,  lo hết chuyện này, rồi lo đến chuyện khác, lo cho đến hết đời, cũng vẫn còn muốn lo! Cho nên trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo  9 : 10  vua Sa-lô-môn đã được Chúa Thánh Linh linh cảm để ông thốt lên: “ Mọi việc tay người làm được , hãy làm hết sức mình ; vì dưới Âm phủ , là nơi ngươi đi đến , sẽ chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là khôn ngoan” ! Câu Thánh Kinh này cho chúng ta biết rằng: Con người chết đi không phải là hết. Sách Truyền Đạo 12 : 7 Lời Chúa phán: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ , và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”. Người theo Đức Chúa Trời, thờ Đức Chúa Trời, khi chết linh hồn về nơi tay Đức Chúa Trời , thì sung sướng còn gì bằng nữa. Nhưng người không theo Đức Chúa Trời, không thờ Đức Chúa Trời, khi chết, linh hồn cũng phải về nơi tay Đức Chúa Trời. Vậy thì đâu còn gì lo sợ cho bằng! Thế sao lúc còn sống không tin Chúa Giê-xu và không thờ phượng Đức Chúa Trời, để rồi đến ngày nhắm mắt, được Đức Chúa Trời lo cho?

Một một điều vô cùng nguy hiểm, ấy là con người không hiểu tại sao mình lại khước từ Thiên Chúa! Xem ra có nhiều nguyên nhân dẫn con người đến việc từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời.  Đằng sau sự từ chối Thiên Chúa của con người, nguyên nhân chính là do con người đã sẵn có tấm lòng khước từ Thiên Chúa. Nên Sa-tan đã có cơ hội dẫn con người đến với một đối tượng niềm tin đã chết. Nhưng con người không thể khám phá ra bản chất độc ác và vô cùng nguy hiểm của nó. Vì con người không chịu đọc Thánh Kinh, nên Sa-tan tự do điều khiển con người.  Hơn nữa, thời kỳ phán xét chung của Thiên Chúa chưa đến, nên vô số người cứ coi thường sự đau khổ đời sau. Mặc dù Thiên Chúa đã cố tình cảnh báo cho mọi người trên đất biết những sự việc kinh khủng ở đời sau ngay trong đời này. Nhưng hàng tỷ người đang tìm đủ mọi cách để từ chối. Cũng có nghĩa là họ tự lừa dối chính linh hồn mình. Chẳng khác nào đồng lõa với Sa-tan để dâng hiến linh hồn mình cho nó! Cho đến khi nào sự lừa dối đã bị lẽ thật phô bày, thì linh hồn lúc ấy đã không còn cơ hội ăn năn! Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 36 : “ Ai tin Chúa Jêsus thì sẽ được sự sống đời-đời . Ai chẳng chiụ tin Chúa Giê-xu thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luơn ở trên người ấy”. Con người sẽ không sống mãi, mà bắt buộc phải có ngày qua đời. Sau khi qua đời rồi, bạn sẽ đi đâu. Đó là điều tối quan trọng mà mỗi người phải quan tâm? Đây là việc bạn phải lo ngay khi còn sống trên đất. Bên kia cánh cửa của sự chết sẽ không có sự hiện diện của bất kỳ tôn giáo nào để cứu bạn. Đó là điều tôi công bố theo Thánh Kinh là Lời Phán của Đức Chúa Trời để tất cả mọi người tỉnh thức. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 14 : 2 Đức Chúa Trời báo trước “ Có một con đường, coi dường như chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” . Nếu bạn thắc mắc hỏi: Con đường đó là con đường nào? Xin trả lời: Đó là con đường “rộng,” gồm tất cả mọi tôn giáo trên đất. Con đường đó không phải là Chân Lý. Còn con đường Chân lý có nghĩa là phải đặt niềm tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)