2,792 views

Về Đâu Sau Khi Chết

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Về Đâu Sau Khi Chết

       Đó là đề tài, và cũng là câu hỏi mà nhiều người có nhiều cách để trả lời theo sự hiểu biết về niềm tin của tôn giáo mình. Vì tôn giáo là nền tảng chắc-chắn, để mỗi người tin dựa vào đó để tin rằng: Mình là người có sự hy vọng chắc-chắn nhất.

    Khi đã suy nghĩ như thế, thì ai đó sẽ yên tâm cho rằng: Sau khi giã từ cõi đời tạm này, mình sẽ là người phước hạnh nhất, đủ điều kiện và tiêu chuẩn của tôn giáo, để bước chân thẳng vào thiên đàng, nơi mà mình đã hy vọng khi còn sống ở trần gian, mà không cần phải bận tâm suy nghĩ về sự lo âu, sầu não trong tương lai như thế nào nữa! Nhưng chẳng lẽ người tin chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi, chứ không cần biết ai là người sẽ đưa mình vào thiên đàng sao?

     Có khi nào bạn đặt ra một câu hỏi: Đối tượng niềm tin của tôi có phải là người chịu trách nhiệm về linh hồn của tôi sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay không? Nếu bạn trả lời: Phải . Vậy bạn dựa vào đâu để tin như vậy? Nếu một khi bạn đã qủa quyết tin như thế, thì bạn phải biết rõ phần linh hồn lãnh đạo của bạn đã được ai có thẩm quyền để đứng ra lo rồi mà không cần qua niềm tin Chúa Giê-xu mới được. Chứ đâu phải lãnh đạo tôn giáo tự lo cho mình mà không cần ai thì sao tin được? Vì chính bạn là người hy vọng vào lãnh đạo tôn giáo, thì lãnh đạo tôn giáo của bạn cũng phải nhờ vào ai đó chứ? Bạn cũng phải đặt thêm một câu hỏi nữa đó là: Tại sao tôi đặt niềm tin vào đối tượng là người ở dưới đất đã chết, mà tôi lại hy vọng người ấy dắt tôi vào thiên đàng ở trên trời thì niềm tin đó có mâu thuẫn không? Và còn vô số câu hỏi thắc mắc nữa, đáng lý phải được đặt ra để làm sáng tỏ trước khi bạn từ giã cõi đời này, hầu còn cơ hội để cứu linh hồn mình thoát khỏi hỏa ngục đời-đời nơi đời sau. Nhưng vì bạn không thể phân biệt được: đâu là người phàm, đâu là Thiên Chúa Chân thần, nên bạn đã hy vọng một cách sai lầm, thiếu thực tế. Nhưng lại thật tâm đeo đuổi sự hư không cho đến cuối cùng cuộc đời!

     Bạn có biết rằng: Chưa có ai là người bất toàn hiện hữu trên đất, thuộc bất kỳ tôn giáo nào đó, sau khi đã chấm dứt hơi thở, chôn cất xong một thời gian, rồi lại thấy người ấy trở lại địa cầu để tuyên bố rằng: Tôi ở trên trời trở về thông báo cho mọi người biết rằng: Tôn giáo này, hay tôn giáo nọ đã có thiên đàng riêng ở trên trời không? Có điều đó xảy ra trên thực tế chưa? Không bao giờ! Vậy thì tại sao bạn lại có thể tin là đời sau bạn sẽ vào thiên đàng của tôn giáo bạn mà không qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu?

     Tôi nói điều này không phải để cho bạn thất vọng. Nhưng để cho bạn hiểu rằng: Nếu không tin Chúa Giê-xu, thì không thể có dấu hiệu của sự hy vọng ở thiên đàng đời sau, mà chỉ có phần nắm chắc trong tay là hỏa ngục!

   Để chứng minh cho bạn là người đang cần sự sáng tỏ về vấn để vô cùng kinh khủng này. Tôi sẽ dùng Lời của Thiên Chúa để bạn có thể nhận thấy sự hy vọng chắc-chắn của bạn ở đời sau phải như thế nào. Và sau khi đã hiểu rõ một cách tận tường, thì tôi tin rằng: Sẽ không bao giờ bạn lầm lạc: Vì  những người đi ra ngoài niềm tin Chúa Giê-xu, đã từng có sự hy vọng chắc-chắn nhất, bây giờ nó đã trở thành mỏng manh, mờ-mờ ảo-ảo, và rồi sẽ tan tành theo mây khói! Có thể nào bạn đặt hy vọng vào một thiên đàng, đang được xây dựng trên sự đau khổ vĩnh viễn mà đang chờ đợi bạn ở phía trước để hành hại thân thể lẫn linh hồn bạn ở tương lai  không?

      Có thể bạn nghe đến đây, có lẽ nào bạn lại nghĩ rằng: tôi là người đã cố tình đánh đổ niềm tin hiện tại của bạn chăng? Không! Tôi luôn-luôn tôn trọng niềm tin của bạn, dù bạn đang tin bất kỳ tôn giáo nào thì chính bạn là người có quyền đó. Nhưng tôi thành thật để báo cho bạn một tin buồn đó là: Niềm tin của bạn đã bị Chân lý của Đức Chúa Trời đánh đổ, để bạn không thể nào nghi ngờ gì nữa. Bởi niềm tin của bạn hiện nay, giống như là bạn đang xây dựng một lâu đài đồ sộ trên cát, mà bạn luôn cho là nó sẽ bền vững và tồn tại mãi-mãi đến đời con đời cháu vậy! Bạn hãy nghe Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 như sau: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

     Câu Thánh Kinh ở trên khẳng định tuyệt đối để cho bạn biết rằng:  Bạn phải tin Chúa Giê-xu, vì bạn là một tội nhân, mà Chúa Giê-xu là Đấng tự nguyện chết thay cho bạn trên thập tự giá.  Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên loài người, trong đó có bạn. Chính Ngài ban linh hồn, sự cứu chuộc và phục hồi sự chết của linh hồn qua niềm tin của bạn đặt vào sự chết thay của Ngài cho bạn vô điều kiện trên Thập tự giá. Có như thế thì tội bạn mới được tha, linh hồn bạn mới được cứu. Từ đó bạn mới có nền tảng để bạn hy vọng sống lại nơi đời sau. Chứ còn hiện tại bây giờ bạn chưa tin Chúa Giê-xu thì chưa có gì để hy vọng.

     Cũng có thể bạn sẽ thắc mắc và tự đặt câu hỏi: Tại sai Chúa Giê-xu lại có thể làm điều vô cùng lớn lao vĩ đại đó được? Xin trả lời: Nếu bạn hiểu rằng, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Chân thần dựng nên cả vũ trụ này, mà lại không làm được điều đó, thì loài người hữu hạn, bất toàn bất khiết, mọi người đều là tội nhân đối với Đức Chúa Trời; nay còn mai mất, thì ai làm gì cho bạn được ở tại đời này và đời sau- mà bạn lại hy vọng?

Tôi muốn nói với bạn một số điều sau đây để bạn có thể hiểu rõ hơn:

1/ Nếu một khi ai đó nói đi thăm tù nhân, thì không có nghĩa là tù nhân này đi thăm tù nhân khác, mà phải một người không phải là tù nhân, mới đi thăm tù nhân được. Bạn đồng ý điều đó chứ? Vậy thì đối với Đức Chúa Trời, mọi người trên đất đều là tội nhân. Vậy thì tội nhân có gì để giúp cho tội nhân thoát tội không? Kể cả đối tượng niềm tin của bạn cũng là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vì tội nhân là dấu hiệu khiến con người phải nằm xuống, đó là điều thực tế nhất mà trong mọi tôn giáo không một ai có thể chối cãi.

2/ Bạn có thấy trong bất kỳ đám tang nào đó mà người chết thay phiên chôn cất cho nhau không? Hay là phải có người sống đứng ra lo mai táng cho người chết? Bạn có đồng ý không? Vậy thì muốn sống lại nơi đời sau bạn phải tin Đấng sống đời-đời là Chúa Giê-xu để Ngài lo cho bạn, còn người đã chết thì giúp người sống được gì? Nếu bạn nói người chết cũng giúp được. Vậy thì có lẽ các nhà xác trên khắp thế giới đã đông nghẹt người. Và nghĩa địa là nơi chôn người chết sẽ trở thành chỗ nhộn nhịp. Vì lúc nào cũng có nhiều người  qua lại để cầu xin.

3/ Một người- muốn một người khác dẫn mình đi đến một nơi nào đó mà mình muốn đến, nhưng lại không biết đường. Vậy thì người đó phải nhờ người sống biết đường, chứ đâu có ai mà  nhờ người chết không còn biết gì để giúp mình? Bạn đồng ý chứ? Con đường về thiên đàng bạn có biết không? Nếu không tin Chúa Giê-xu thì  người sống còn chưa biết đường chứ đừng nói tới người chết. Cho nên mọi người phải tin Đấng sống không hề chết là Chúa Giê-xu, để Ngài dẫn mình vào thiên đàng.

4/ Có khi nào bạn liên lạc qua điện thoại với người đã chết rồi không? Chắc-chắn là không chứ? Vậy sao bạn cứ tin là người chết sẽ giúp mình được? Bạn đã có bao giờ thấy người chết ban cho ai điều gì chưa? Bạn có thấy ai là người trước khi chết, sẽ hứa ban cho người sống, sau khi bước vào cánh cửa thế giới đời sau không? Ngoài Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời, thì đâu có ai là loài người bất toàn mà không chết đâu. Vậy thì theo bạn: Đức Chúa Trời hằng sống ban cho, hay ai đó đã chết, là người bất toàn hữu hạn mà lại có quyền rat ay bố thí cho ai được?

     Vậy thì bạn nghĩ thế nào về tương lai đời sau, nếu không tin Chúa Giê-xu thì bạn đã biết; sau khi tắt hơi thì linh hồn bạn sẽ về đâu chưa? Nhưng tôi quả quyết- là bạn sẽ không bao giờ thất vọng vĩnh viễn. Vì nếu bạn tỉnh thức, quay trở về với Chúa Giê-xu là Đấng đã vì tội lỗi của bạn mà Ngài đã chết thay cho bạn trên Thập tự giá, và đặt niềm tin nơi Ngài, thì chính bạn đã có cơ hội độc nhất vô nhị để nhận Lời hứa của Chúa Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

    Có thể bạn thấy tôi nhắc đi nhắc lại về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên cũng có thể bạn sẽ thắc mắc: Đức Chúa Giê-xu chỉ là người Do thái, cũng giống như các giáo chủ khác, chứ đâu có gì đặc biệt, mà lại là Đấng có quyền quyết định sự sống chết của linh hồn con người? Vâng. Tôi có thể nói tóm tắt để bạn có thể hiểu được về Ngài: Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, đã trở thành con người thật, từ trời giáng thế,  tự nguyện hy sinh, chịu chết cho loài người trên cây thập tự, và sau ba ngày Ngài đã chiến thắng tử thần, phục sinh tại mồ mả, và đã thăng thiên về trời như Lời Ngài đã phán từ trước, bằng chứng đó-chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài hứa sẽ trở lại để cất những người tin Ngài về thiên đàng, và phán xét thế giới. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là hình ảnh độc nhất vô nhị, mà ngoài niềm tin Chúa Giê-xu không thể có ở trong bất kỳ niềm tin của đối tượng nào  trong mọi tôn giáo qua mọi thời đại!

      Nhưng cũng có thể bạn là người không muốn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, mà bạn chỉ muốn tự lo cho chính mình bằng cách tu thân tích đức, làm lành lánh dữ. Chẳng lẽ có bấy nhiêu đó mà tự khiến bạn nghĩ rằng: Bạn đã xây dựng được sự hy vọng tuyệt đối để tự tin rằng: Sau khi chấm dứt hơi thở đời này, bạn sẽ là người được về một nơi tốt đẹp ở thế giới bên kia mà không cần Thiên Chúa sao! Nhưng rất tiếc, điều kiện về Thiên đàng ở trong Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời không hề có ghi những mục này. 

     Cũng có thể bạn chẳng cần có sự hy vọng về nơi nào đó sau khi chết, nếu bạn nghĩ rằng: Chết là hết! Vì bạn cho rằng, linh hồn chẳng qua là hình ảnh mang tính trừu tượng không thể chứng minh được, lại gán cho là thiêng liêng.  Chính vì lẽ đó mà Thiên Chúa cố tình  bắt buộc con người phải đặt niềm tin vào Ngài chứ không có gì là thực tế cả! Nếu Thiên Chúa bắt buộc để mỗi người phải tin vào Ngài để được sống đời-đời thì đó cũng là điều phước hạnh nhất. Còn trong các tôn giáo đâu có sự sống đời sau. Vậy có gì mà khiến bạn tự nguyện để tin đến nỗi không thể khước từ? Nhưng bạn phải hiểu rằng: Ngài không bắt buộc bạn phải tin  Ngài đâu. Vì niềm tin được gọi là bắt buộc thì còn gì là niềm tin nữa. Nhưng điều kiện vào Thiên đàng bắt buộc mỗi người là như vậy. Cho nên bạn phải có sự khôn ngoan để quyết định.

     Cũng có thể bạn tin vào học thuyết Charles Darwin “ Con người do con khỉ mà ra” cho nên con người cũng giống như con vật: chết là hết làm gì có đời sau! Nhưng mà bạn quên rằng, đây là học thuyết Darwin do chính Darwin tuyên bố, chứ không phải lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ Darwin có sự sai lầm lớn dẫn đến nghiêm trọng, vì Charles Darwin không dựng nên con khỉ, ông cũng không phải là người đã dựng nên chính ông. Cho nên tự ông, ông không thể biết rõ về nguồn gốc của ông được. Khi mà ông cố tình chối bỏ Lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa Darwin cũng không thể chứng minh chính Darwin từ con khỉ- được tiến hoá như thế nào, cho nên Darwin đã không thể biết con khỉ và con người có gì khác nhau. Chính vì lẽ đó mà Darwin đã đồng hoá mình với khỉ! Nếu sự suy nghĩ của bạn thực tế xảy ra đúng như thế, thì chính bạn đã rơi vào một lỗi lầm không thể hy vọng giống như Dawin. Vì bạn đã tiếp nhận một học thuyết thuộc loại “phế thải” từ một con người bất toàn, hữu hạn để khiến mình ngang hàng với loài thấp kém. Bạn nên tiếp thu sự hiểu biết từ Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng vô hạn và vô lượng, để bạn nâng cao kiến thức về phần tâm linh mà đặt  sự hy vọng vĩnh viễn nơi Đức Chúa Trời?

      Khi  con người đã tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn bất toàn khác nhau về cho mình để quyết định phần tâm linh, mà không tiếp thu sự hiểu biết hoàn toàn từ nơi Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều người có tài lý luận, và phản ứng theo sự hiểu biết cá nhân. Họ có thể chứng minh bằng triết lý, để cố tình cho mình là đúng! Nhưng giả sử: nếu bạn là người trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, mà lại không thông hiểu Lời Đức Chúa Trời  được chép trong Thánh Kinh để tiếp thu sự hiểu biết về hiện tại và tương lai của chính con người mình ở đời này và đời sau như thế nào, thì bạn vẫn là người thuộc loại đau khổ và nghèo nàn về tâm linh nhất trên địa cầu này. Trong Thánh Kinh Lời Chúa dạy: “ Một linh hồn quí hơn cả thế gian.” Nếu bạn hiểu về giá trị vô hạn của linh hồn, thì bạn hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng yêu thương bạn vô hạn, để tội bạn được tha, linh hồn  bạn được cứu, tên co trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng. Nếu bạn đánh mất giá trị của linh hồn, có nghĩa là khước từ Chúa Giê-xu, thì bạn đã đánh mất sự hy vọng độc nhất vô nhị của chính mình để đón nhận sự đau khổ đời-đời trong hỏa ngục đời sau.

Servant  Elijah  Nghiem