Bí Quyết Để Chiến Thắng

2,211 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,

Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! Thi-Thiên  32 : 12- 19  

Đề tài

Bí Quyết Để Chiến Thắng

       Hoa kỳ là một quốc gia văn minh và hùng mạnh nhất thế-giới. Ai cũng phải công nhận điều đó. Một người công dân của nước này như tôi. Thì những cái mà tôi biết được, so với vô số những cái mà đất nước này có, thì sự hiểu biết của tôi chẳng đáng kể là bao. Có qúa nhiều phương diện tôi chưa được biết, có những phương diện tôi chỉ biết một cách mập mờ, qua sự truyền đạt của những người quen biết, hay là thông tin báo chí. Nhưng có một điều quan trọng và vô cùng có giá trị ở quốc gia Hoa-Kỳ, mà tôi được biết rõ, nhưng có hàng triệu người không biết, đó là: Đất nước này được xây dựng trên nền tảng “Lời của Đức Chúa Trời.”

       Thật là hãnh diện, khi người dân của quốc gia này, được cầm trong tay đồng tiền Mỹ Kim  có in dòng chữ “ IN GOD  WE TRUST “ Hay là kể từ khi Tổng Thốnbg Goege W Bush lên cầm quyền, sau khi kết thúc những buổi nói chuyện hoặc là cuối cùng của bài diễn văn, ông thường nói God Bless You. Nhất là sau biến cố 11 tháng 9. Người ta lại thường xuyên được nghe quen thuộc câu God Bless America. Bây giờ nếu chúng ta để ý một chút, chúng ta  thấy dòng chữ ấy  xuất hiện ở nhiều nơi, cả trên một số những chiếc xe chạy ngoài đường. Còn nếu qúy vị xem  truyền hình sau những ngày biến cố, thì  nhận thấy một hình ảnh quen thuộc, đó là:  Rất nhiều người để tay trên ngực mình và nói: One God One Nation. Cũng có rất nhiều bài giảng của các mục sư Hoa-Kỳ, đều hướng về  lời kêu gọi “ Hãy trở về với Đức Chúa Trời.“

       Tôi tự hỏi: “ có lẽ nào một quốc gia đang đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời, mà lại kêu gọi trở về với Đức Chúa Trời? Như vậy là quốc gia này có nhiều người bỏ Chúa, hay là chối Chúa, chống Chúa không chịu theo Chúa, bây giờ quốc gia gặp hoạn nạn, mới kêu người ta trở về chứ gì? Như thế thì phải chăng đất nước văn minh và giàu có này, đã có vô số người rời xa niềm tin nơi Đức Chúa Trời? Và cũng chính vì sự nhân đạo của quốc gia, mà ngày nay Hoa-kỳ không những là “Hiệp Chủng Quốc Hoa-Kỳ” , mà cũng cũng là “Hỗn Hợp Tôn Giáo Hoa-kỳ ” nữa chứ! Khi xem xét kỹ thì tôi thấy: Vô số người dân của quốc gia này không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, mà trong số những người lãnh đạo từ trước và bây giờ, cũng có một số vị, đang  tìm cách loại trừ Đức Chúa Trời từng bước, ra khỏi sự trông cậy và bảo vệ của Chúa. Nhưng chắc-chắn rằng, những  ý định đó đã tạm thời dừng lại vào hiểm họa 11 tháng 9.  Nhưng sau đó, cá nhân nào bắt đầu làm cho nó sống lại những hành động ấy, thì người  đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự phán xét của Đức Chúa Trời trong tương lai.

        Khi đất nước này bãi bỏ lệnh cầu nguyện trong trường học, từ đó đến nay, súng nổ trong trường hơi nhiều, làm một số học sinh vô tội đã nằm xuống. Cũng vì sức mạnh của những người có tấm lòng chống Chúa, cho nên người ta bảo: cầu nguyện trong giờ học là vi hiến. Nếu hỏi: “Hiến ở đâu mà vi.” Ai đặt ra Hiến, để cho con người vi Hiến? Con người tự đặt ra Hiến, rồi con người lấy Hiến ra để tìm cách ngăn chận lòng yêu mến Chúa của người dân đối với Đức Chúa Trời. Người ta có thể chận đứng được sự cầu nguyện trong trường học, trong công sở. Nhưng người ta không thể chận đứng được họng súng trong trường học, trong công sở. Và cả trong tòa án nữa! Chúng ta cứ nhìn xem, cả một tập thể lãnh đạo của quốc gia, cũng không chận đứng được suy thoái kinh tế. Mà chỉ có tài chống Đức Chúa Trời là giỏi! Nhưng nếu được hỏi: Có ai đã thành công trong việc chống Đức Chúa Trời chưa?

       Nếu ai bảo rằng, nền tảng của đất nước này vẫn còn đặt đức tin vào nơi Đức Chúa Trời. Thì xem ra cũng đúng. Nhưng nếu còn, là chỉ còn những dòng chữ bằng mực đã khô từ lâu. Nó đang khiêm nhường, ẩn mình trong những trang giấy cũ kỹ. Hay là nó còn được thể hiện  một cách trung thành bởi một số những người tín đồ có tấm lòng kính Chúa yêu người hiện nay, và những vị lãnh đạo thời trước, biết vâng phục và kính sợ Đức Chúa Trời, nên đã đem sự thịnh vượng về cho quốc gia.

       Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, vì khi Tổng Thống  Goege W  Bush lên cầm quyền,   chính lời kêu gọi của vị tổng thống này đã làm cho niềm tin của những người theo Chúa được sống lại. Và có phần nào làm tỉnh thức những người trong bộ máy lãnh đạo quốc gia. Nhưng tỉnh thức đến đâu, thì lòng người ai mà biết được!

       Sau biến cố 11 tháng 9. Những người lãnh đạo Hoa kỳ đã tập trung để đương đầu với khủng bố, đây là kẻ thù nguy hiểm vào bậc nhất của thế giới. Trong tương lai, những người lãnh đạo Hoa-kỳ tự giải quyết được vấn đề này, hay là phải ngửa trông lên sự thương xót của Đức Chúa Trời; mà xin Ngài thương xót cho? Nếu nói cho cặn kẽ, thì cuộc chiến này, chẳng phải chỉ có lãnh đạo quốc gia chịu trách nhiệm, nhưng mọi người dân Hoa-Kỳ cũng phải đặt lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời là chính, thì đó mới là sự quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Và nếu người dân của quốc gia này quay trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, thì chúng ta chẳng sợ kẻ thù nào, vì có Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ và bênh vực chúng ta. Và chắc-chắn chúng ta sẽ thắng trong danh của Đức Chúa Trời chí cao.

      Nhưng nếu được hỏi: Theo quý vị, thì thì Hoa-kỳ bây giờ có sợ kẻ thù nào không? Hay là hiện nay, Hoa-kỳ có kẻ thù không? Nếu trả lời có, thì làm sao thắng kẻ thù được, nếu kẻ thù gây chiến với quốc gia mình? Có phải chúng ta yên tâm vì hoả lực của Hoa-Kỳ qúa mạnh, và vũ khí thì lại tối tân, khi so với bất kỳ quốc gia nào không? Hay là tin tưởng, vì có một đội quân bách chiến bách thắng, hùng hậu nhất thế giới, được huấn luyện một cách đặc biệt, gồm toàn những binh sĩ tinh nhuệ? Còn các cấp lãnh đạo tài ba, đã từng tham gia đệ nhất hay đệ  nhị thế chiến? Đã có qúa nhiều kinh nghiệm vào sinh ra tử trên chiến trường..v..v.

        Những điều đó không loại trừ trong chiến tranh, nó rất ư là quan trọng không thể thiếu được. Nhưng theo Thánh kinh, thì nó không phải là yếu tố chính để quyết định dành chiến thắng về cho quốc gia mình. Chúng ta đừng quên câu “ Mưu sự thì tại nhân. Thành sự thì tại thiên.” Bạn không phủ nhận điều này chứ? Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 33:16 Lời Chúa phán: “Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.”

       Chúng ta là những người Việt-nam đang sống ở đất nước Hoa-Kỳ. Tôi rất lấy làm tiếc cho qúy vị là những người chưa biết đến Đức Chúa Trời là ai?  Nếu quý vị biết được Ngài, đặt lòng tin nơi Ngài, thì dù cuộc sống trên trần thế này, hay gia đình, hoặc quốc gia  có điêu đứng đi đến đâu đi chăng nữa, thì qúy vị vẫn có một tấm  lòng bình an trong cuộc sống. Tại sao thế? Có lạ gì đâu, vì khi qúy vị tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài chính là vị Chân thần cao cả và quyền năng. Đấng đã dựng nên vũ trụ này, sẽ ở ngay trong tấm lòng của qúy vị. Ngài là Đấng hằng sống. Là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất, có một và thật, với quyền năng vô hạn, chứ không phải bằng đất, bằng đá hay bằng đồng, bằng gỗ, do tay người ta tạo nên. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  43:11 Lời Chúa phán: “ Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.” Trong Thánh Kinh sách Ê-sai 45:22 Lời Chúa cũng phán: “ Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.”

        Nếu bạn chưa thực sự có Đức Chúa Trời ở trong lòng, thì chưa bao giờ bạn thấy thoả mãn về phương diện tâm linh cả. Dù sự thờ phượng của bạn hiện tại có bao nhiêu vị thần đi chăng nữa cũng không làm cho bạn cảm thấy an tâm, và bạn cứ muốn kiếm thêm và kiếm thêm mãi. Vì những hình tượng đó không thể vào trong tấm lòng để lấp đầy khoảng trống trong  tâm linh của con người. Mặc dù chúng ta có làm cách nào đi chăng nữa, thì những vị thần đó vẫn ở ngoài đời sống của chúng ta. Vì khi bạn xa cách bàn thờ, là nơi ngự của các vị thần bằng hình tượng bao nhiêu, thì bạn lại cảm thấy cô đơn và lo sợ bấy nhiêu. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống mới ở trong con người được. Nếu ai không có Chúa ngự ở trong lòng, thì Sa-tan sẽ nắm lấy cơ hội đó để làm chủ, và sai khiến người ấy hành động về niềm tin, giống như những tôn giáo thế gian. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 28:15 với ông Áp-ra-ham là người mà được Chúa sai đi như sau: “ Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó.”

 

 Kính thưa  qúy vị thân hữu.

          Sau ngày lịch sử 11 tháng 9. Người ta mất lòng tin vào những máy kiểm soát hành lý tại phi trường. Cuối cùng cũng phải sử dụng con người. Vì con người  có lý trí, có sự suy nghĩ, có óc phán đoán, có sự khôn ngoan để làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý cho sân bay, từ những ngày đầu sau biến cố. Máy móc làm sao có giá trị bằng con người. Ví máy móc do con người chế tạo và điều khiển nó.

       Những toán đặc nhiệm của Hoa Kỳ và Anh Quốc đã nhảy xuống Afganitang. Chứ không phải những cái máy đặc nhiệm. Có nghĩa là con người do Đức Chúa Trời dựng nên không bao giờ lỗi thời trước mọi hoàn cảnh, mọi thời đại. Thế thì Đấng khôn ngoan vô hạn lượng đối với con người thì thế nào? Có hình tượng nào trên đời này do bàn tay con người làm ra, mà lại có thể thay thế được niềm tin nơi Đức Chúa Trời không thưa qúy vị?

      Thế thì những hình tượng bằng đất cũng không thể thay thế Đức Chúa Trời được. Vì hình tượng thì ở bên ngoài con người. Nhưng Đức Chúa Trời chân thần thì ở bên trong con người. Đây là một sự thật hiển nhiên mà ai trong chúng ta cũng thấy được và hiểu được điều vô cùng diệu kỳ đó.

        Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài đã phán và Thánh kinh ghi lại trong sách “ Ma-thi-ơ 28: 18 -20 như sau : “ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Chính vì điều mầu nhiệm đó,  mà người đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêxu không còn khao khát hình ảnh nào ngoài Đức Chúa Trời, và hết lòng thờ phượng Ngài để chờ đón ngày vinh quang trong thế giời đời sau mà Chúa đã hứa dành cho. Còn về phần cầu nguyện, thì Ngài dặn những người tin, được Thánh Kinh ghi lại trong sách Giăng 15:7 như sau: “ Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

         Tôi ao ước qúy vị thân hữu hãy tiến đến đỉnh cao của sự phước hạnh. Nếu không, sự thiệt thòi về đời về này, sẽ ảnh hưởng đến sự sống lại đời-đời nơi đời sau của qúy vị. Qúy vị còn sợ hãi điều gì mà không dám quyết định? Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8 : 31 như sau : “ Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” Nếu bạn chưa biết về Đức Chúa Trời, và chưa đặt niềm tin vào nơi Ngài. Thì chính bạn đang là người thất bại nặng nề trong cuộc đời. Cái thất bại không những đang ở trong đời này và còn kéo theo sự đau khổ vĩnh viễn nơi đời sau nữa. Nhưng bạn cũng đừng qúa bi quan. Bây giờ muốn chuyển bại thành thắng. Bạn hãy nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, và đặt niềm tin vào Ngài, thì  chính Ngài sẽ ở trong tấm lòng bạn. Sách sự sống đời-đời  ở trên trời sẽ mở ra, và tên của bạn sẽ được ghi vào trong đó, theo như Lời Đức Chúa Trời đã hứa cho những người tin.

Quý vị thân mến.

      Nếu mỗi người dân sống trong quốc gia Hoa-kỳ ý thức được điều đó, và cả những người lãnh đạo quốc gia này cũng làm đúng như vậy, thì có nghĩa là chúng ta đã thực sự cầm phần chiến thắng về mình. Vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, và quốc gia này đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên  33:16 “ Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.”

      Thật vậy, sau khi làm nô lệ tại Ai cập 430 năm. Dân Y-sơ-ra-ên mới chiụ hướng lòng về Đức Chúa Trời để kêu cầu. Đức Chúa Trời đã động lòng thương xót, cứu họ thoát khỏi cảnh làm nô lệ tại xứ Ai-Cập. Sự giải cứu này không bằng gươm giáo, hay là vũ khí thuộc loại tối tân nào. Nhưng bằng quyền năng của Ngài.  Khi vua Pha-ra-ôn cứng lòng, không vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã giáng từng tai vạ xuống đất nước đó. Tổng cộng 10 tai vạ khác nhau. Pha-ra-ôn đã huy động các thầy bùa, thầy pháp, và kêu cầu tất cả những vị thần mà đất nước này cho là linh thiêng nhất, nhưng không có vị thần nào đương đầu được với quyền năng của Đức Giê-hô-va. Cuối cùng khi lãnh xong 10 tai vạ, Pha-ra-ôn đã đồng ý với Môi-se là vị tiên tri của Đức Chúa Trời, dẫn dân sự ra khỏi đất nước. Nhưng khi đoàn dân hướng về Biển chết thì Pha-ra-ôn trở lòng, kéo quân lính ồ ạt như vũ bão đuổi theo. Dân Y-sơ-ra-ên tưởng mình đã bí lối cùng đường. Nhưng Đức Giê-hô-va đã mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên qua biển đỏ. Trong Thánh kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 14: 21-22 ghi lại “  Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.  Khi đội quân Ê-díp-tô đuổi theo, và người Y-sơ-ra-ên cuối cùng bước lên bờ, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó.” Xuất-ê-díp-tô-ký 14:26

       Ngoài ra, suốt hành trình 40 năm đi trong sa-mạc. Ban ngày thì có trụ mây khổng lồ che nắng. Ban đêm có trụ lửa để soi sáng. Và Thánh Kinh sách Phục-truyền-luật-lệ-ký  29: 5 ghi lại Lời Đức Chúa Trời phán: “Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi nămtrongsa mạc, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi.“  Hàng ngày, Đức Chúa Trời nuôi họ bằng Ma-na một loại thức ăn mà Đức Chúa Trời cho rơi từ trời xuống để nuôi hàng triệu người. Thánh kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký  16 : 13 ghi lại: “ Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó.” Rồi nước uống thì được Đức Chúa Trời cho phun ra từ những hòn đá. Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 17: 6 ghi lại rằng: “ Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.”  Qua những sự việc mà Đức Chúa Trời hành động trên trái đất này, thì quý vị có sự suy nghĩ gì? Một bên tin vào tôn giáo, chỉ sống bằng triết lý. Còn một bên tin Đức Chúa Trời thì sống bằng thực chứng bởi quyền năng. Vậy bạn chon Đức Chúa Trời hay là chọn tôn giáo?

       Tôi không thể không nói với qúy vị một điều ấy là: Người theo Chúa rất  hãnh diện, vui mừng, và sung xướng. Đời sống họ rất phước hạnh, vì họ đang thờ Đấng dựng nên mình. Đấng quyền năng vô hạn lượng. Họ có quyền chỉ lên trời, hay dưới đất, và tất cả mọi sự vật đang hiện hữu, xung quanh họ, kể cả con người, để họ hãnh diện khoe với  mọi người rằng: Đức Chúa Trời là Đấng tôi đang thờ phượng, là Đấng  dựng nên những điều đó. Và Đấng đó đang ở trong tôi!

    Kể từ ngày 11 tháng 9 đến nay. Có rất nhiều Hội Thánh trên đất nước này đã đầu tư trong sự cầu nguyện đặc biệt cho quốc gia. Nhưng bây giờ chúng tôi ao ước qúy vị là những người đang sống trong đất nước này, hãy tìm hiểu về Đức Chúa Trời, và  đặt niềm tin nơi Ngài, để cùng hiệp nhất với chúng tôi, thêm lời cầu nguyện cho quốc gia cũng như dân tộc của mình. Đức Chúa Trời muốn nói với bạn một Lời được Thánh Kinh ghi lại trong sách Phục-truyền  30:10 như sau: “Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thạnh vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi.”

      Qúy vị có thích những lời hứa của Đức Chúa Trời không? Bây giờ qúy vị nghĩ thế nào? Tôi xin giới thiệu với qúi vị một vị vua nổi tiếng của Y-sơ-ra-ên là Đa-vít . Ông đã được Thánh Linh cảm động để nói lời quyết định của mình với Đức Chúa Trời, được Thánh Kinh ghi lại trong sách Thi Thiên  20:7 như sau: “ Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” Amen.

Serrvant  Elijah  Nghiem

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.